LOWER DIVISION TYPIST RANK LIST 2016-MALAPPURAM

Lower Division Typist Rank List 2016-Malappuram

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of LOWER DIVISION TYPIST (Malappuram) on `RS 9940-16580 in

VARIOUS DEPARTMENTS

No. 528/16/DOM Cat. No. 388/2014
The following is the ranked list of candidates for the post of LOWER DIVISION TYPIST –
(Malappuram) on `RS 9940-16580 in VARIOUS DEPARTMENTS, found suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on 30/04/2016. This Ranked List is brought into force with effect from 31/08/2016.

Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

1 106225 ARAVIND SASIDHARAN 76.67 76.67 22/06/1989 EZHAVA
2 106571 SAJU S 73.33 73.33 06/05/1990 EZHAVA
3 117992 SHAIJA K 70.67 70.67 29/04/1978 V-KAMMALA
4 120113 SIDDIQUE A 69.00 69.00 14/07/1976 M-MAPPILA
5 118942 SRUTHY C V 68.67 68.67 27/12/1989 THIYYA
6 104025 REMYA R 68.33 68.33 06/05/1990
7 118002 SHAHANAS K 66.67 66.67 27/04/1988 M-MAPPILA
8 119390 ATHULYA ANILKUMAR T N 66.67 66.67 30/05/1989 THIYYA
9 120558 SOUMYESH K K 65.33 65.33 28/10/1986 THIYYA
10 117082 HARIHARAN K 58.00 7.00 65.00 05/02/1977 EX
11 118536 SMITHA J K 65.00 65.00 17/05/1978
12 119742 KRISHNENTHU P 65.00 65.00 21/05/1991
13 111228 ATHIRA S R 64.00 64.00 20/04/1988 LATIN CATHOLIC
14 105037 ARADHANA A R 63.67 63.67 20/05/1984
15 120120 VINOD D 63.67 63.67 06/03/1988 LATIN CATHOLIC
16 122321 DEEPA P 63.33 63.33 21/04/1980 THIYYA
17 117452 SHYNI K 63.33 63.33 02/02/1988 THIYYA
18 117346 PRASEETHA VK 62.67 62.67 25/05/1987
19 120387 JILEESH A 62.67 62.67 05/05/1990 THIYYA
20 117517 HARITHA P T 62.67 62.67 11/10/1995
21 117781 VIJITHA N V 62.33 62.33 05/02/1985 OBC-VELUTHEDAN
22 117621 REJITHA N C 62.00 62.00 30/05/1979
23 117860 JAMSEERA P V 62.00 62.00 17/03/1986 M-MAPPILA
24 118186 JINESH N 61.67 61.67 19/11/1981
25 118145 LIYAKKATHALI M C 61.33 61.33 18/05/1984 M-MAPPILA
26 102941 SAJITHA N 61.00 61.00 23/05/1981 LATIN CATHOLIC
27 117834 SANOOP P 61.00 61.00 02/05/1987 V-Viswakarma

No. 528/16/DOM 2 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

28 118562 SHEENA E 60.67 60.67 22/04/1979 THIYYA
29 118998 SHAMYA US 60.33 60.33 02/06/1986
30 118121 HABEEBURAHMAN T C 60.33 60.33 29/08/1991 M-MAPPILA
31 118808 SMERA P 60.00 60.00 23/12/1981 THIYYA
32 103885 VINITHA RANI V L 60.00 60.00 02/05/1987 LATIN CATHOLIC
33 110684 SUJITH M K 60.00 60.00 07/05/1990 SC-PULAYA
34 118671 JYOTHI M B 59.67 59.67 06/05/1984 OBC-VANIYAN
35 119767 DIVYA M K 59.67 59.67 25/05/1989 THIYYA
36 116818 GOPALAKRISHNAN K 59.33 59.33 06/05/1975 OBC-VADUKA
[VADUKANS]
37 117711 RAJITHA P T 59.33 59.33 05/05/1980
38 116069 USHA K 59.33 59.33 11/08/1980 EZHAVA
39 118142 MUHAMMED RAFI K 59.33 59.33 15/09/1992 M-MAPPILA
40 117707 AMBILI THEKKEPURAKKAL 59.00 59.00 05/01/1981 V-Viswakarma
41 100408 MANJU R 58.67 58.67 04/03/1976 H Nadar
42 117910 SOUMYA K 58.67 58.67 25/05/1985 THIYYA
43 118362 SUDHEESH P M 58.67 58.67 20/05/1990 V-ASARI
44 117338 SAJITHA M 58.33 58.33 23/11/1976 THIYYA
45 104652 PRIYA S S 58.33 58.33 04/04/1981 LATIN CATHOLIC
46 118847 SAJITHA P 58.00 58.00 16/05/1983 THIYYA
47 118249 GOPI KOZHITHODIKA 57.67 57.67 20/02/1980 THIYYA
48 114817 DHANYA M U 57.67 57.67 22/05/1982 EZHAVA
49 108114 VIJAYA KUMAR A 57.67 57.67 15/05/1983
50 117930 PRABHA V K 57.33 57.33 28/04/1980 THIYYA
51 121380 NANDITHA T M 57.33 57.33 06/04/1986
52 118546 SINDHU M P 57.00 57.00 01/03/1978
53 117775 LINITHA E K 57.00 57.00 02/08/1981 OBC-
SALIYA/SALIYAS
54 118023 JAMSEELA CHOLENGAL 57.00 57.00 14/10/1984 M-MUSLIM
55 117345 REEJA ROSE C 56.67 56.67 20/04/1981 SIUC N
56 105275 VICHITHRA M V 56.67 56.67 31/05/1984 V-VISWAKARMA
57 105436 VISHNU V S 56.67 56.67 01/04/1988
58 104353 SOUMYA K S 56.67 56.67 15/05/1989 OBC-Ganaka
59 117732 SHEEBA E P 56.33 56.33 29/03/1982 THIYYA
60 120380 VIPIN CK 56.33 56.33 18/06/1987 THIYYA
61 117710 SARITHA S S 56.00 56.00 10/05/1978 THIYYA
62 118564 SUDINA T P 55.67 55.67 25/05/1984 THIYYA
63 117484 RAMYA RAVEENDRAN P 55.67 55.67 02/05/1986
64 101621 SUMA R 55.33 55.33 30/05/1976 EZHAVA
65 117784 SHIMJA MS 55.33 55.33 15/07/1980 THIYYA

No. 528/16/DOM 3 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

66 103608 SUNITHA S 55.00 55.00 09/04/1987 SIUC N
67 117606 SHYNI P K 54.67 54.67 10/02/1977 THIYYA
68 118063 JYOTHSNA K 54.67 54.67 13/12/1984
69 121111 SOUMYA P S 54.67 54.67 13/05/1989 THIYYA
70 119913 SHABINA K 54.33 54.33 30/05/1979
71 102944 SAJITHA KUMARI S 54.33 54.33 31/05/1980 SC-AYYANAVAR
72 100986 PREEJA S 54.33 54.33 31/05/1983 H Nadar
73 118233 NOUSHAD BABU M 54.33 54.33 10/05/1984 M-MAPPILA
74 117536 PANKAJAM A 54.00 54.00 31/05/1978 THIYYA
75 118245 RAGESH K M 54.00 54.00 20/05/1979
76 104895 GIRIJAKUMARI S R 54.00 54.00 25/05/1981 EZHAVA
77 107515 SOORYA S VENU 54.00 54.00 25/04/1982 EZHAVA
78 117449 NASEEMA C M 54.00 54.00 18/02/1992 M-MUSLIM
79 118290 PRAJEESH K 49.33 4.50 53.83 18/02/1987 THIYYA PH-O
80 117400 SUPRABHA A V 53.67 53.67 11/05/1978 OBC-Saliya
81 118757 LIMNA P 53.67 53.67 03/04/1980 THIYYA
82 105683 DEEPU A S 53.67 53.67 28/05/1986
83 117820 MUHAMMED ANVAR A P 53.67 53.67 15/02/1988 M-MAPPILA
84 108547 AJAIKRISHNAN K 53.67 53.67 25/05/1988
85 117762 SUMITHA T 53.67 53.67 21/03/1989 THIYYA
86 116013 SAPNA J R 53.67 53.67 22/11/1991
87 117343 MINIMOL K 53.33 53.33 01/05/1979 THIYYA
88 117471 MINI RASHEED T 53.00 53.00 06/04/1983 M-MAPPILA
89 106437 ARUNKUMAR K J 53.00 53.00 14/03/1991 LATIN CATHOLIC
90 117583 BINDU K K 52.67 52.67 30/05/1977 SC-KANAKKAN
91 120384 SREEJITH P 41.33 11.25 52.58 20/05/1976 THIYYA SP
92 102914 CHITHRA A R 52.33 52.33 01/06/1985 EZHAVA
93 117883 REENA -CP 52.00 52.00 06/04/1975 V-VISWAKARMA
94 117985 BINDU O 52.00 52.00 18/05/1975 THIYYA
95 117659 RAHEENA E P 52.00 52.00 25/05/1979 M-MAPPILA
96 106726 APARNA S DAS 52.00 52.00 29/12/1995 EZHAVA
97 118177 ASLAM V 51.67 51.67 30/05/1978 M-MAPPILA
98 101845 PREMALATHA J 51.67 51.67 20/01/1981
99 118049 AMBILI T 51.33 51.33 31/05/1978 THIYYA
100 114967 REMA C C 51.33 51.33 08/04/1982 SC-PULAYAN
101 118006 REKHA P 51.33 51.33 28/07/1987 V-Viswakarma
102 117664 VINEETHA I P 51.33 51.33 14/09/1987 SC-KANAKKAN
103 117708 SAHLATH T 51.33 51.33 13/05/1990 M-MUSLIM

No. 528/16/DOM 4 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

104 117466 MINIMOL PP 51.00 51.00 13/03/1979 OBC-
SALIYA/SALIYAS
105 118762 SHYJA KP 51.00 51.00 10/04/1979 THIYYA
106 116513 SAVITHA P K 51.00 51.00 25/05/1985 EZHAVA
107 117712 DIVYA T M 51.00 51.00 10/05/1990 THIYYA
108 117718 SHIJI C S 50.67 50.67 31/05/1981 V-VISWAKARMA
109 103336 AJITHA V 50.67 50.67 15/05/1983 H Nadar
110 118236 SUMESH P 50.67 50.67 05/12/1985 OBC-
SALIYA/SALIYAS
111 103951 RESHMA J R 50.33 50.33 27/05/1985 EZHAVA
112 117825 SAMEER M 50.33 50.33 12/08/1988 M-MAPPILA
113 118007 REMYA V S 50.33 50.33 26/02/1993
114 118439 SURESH U V 48.00 2.00 50.00 18/11/1974 EX
115 118064 CHANDINI K C 50.00 50.00 07/05/1973 SC-CHERUMAN
116 102150 REMYA R S 50.00 50.00 10/05/1984
117 103088 VINDHYA P S 50.00 50.00 20/05/1993 Latin Catholic
118 120266 SANGEETHA K K 49.67 49.67 31/05/1982 SC-PULAYAN
119 120981 USHA N 49.33 49.33 26/12/1976 OBC-
SALIYA/SALIYAS
120 117555 SHINI T 49.33 49.33 09/03/1984 THIYYA
121 117652 SABIRA KP 49.33 49.33 02/05/1990 M-MAPPILA
122 101724 SREEDEVI N K 49.00 49.00 25/05/1975 H Nadar
123 117936 SHEEBA R 49.00 49.00 15/05/1981 EZHAVA
124 117727 SARITHA K P 49.00 49.00 31/05/1983 SC-Cheruman
125 120437 SHAIJU K 49.00 49.00 20/03/1984 OBC-KUSAVAN
126 100100 LEKHA O 48.67 48.67 05/05/1978 SIUC N
127 105551 RAJESH KUMAR D 48.33 48.33 13/03/1981 H Nadar
128 117315 FOUSIYA P V 48.33 48.33 30/05/1982 M-MAPPILA
129 117612 SHAMEEMA K P 48.33 48.33 08/02/1983 M-MAPPILA
130 118254 SABEESH M 48.33 48.33 05/05/1986 THIYYA
131 117582 ATHIRA P T 48.33 48.33 16/10/1991 THIYYA
132 117675 KUMARY T K 48.00 48.00 21/05/1973 SC-PULAYA
133 118892 PRABHASREE T 48.00 48.00 31/05/1980 THIYYA
134 117999 MAHIJA P 48.00 48.00 26/03/1983
135 119108 PRAVITHA K 48.00 48.00 30/03/1983
136 120335 BALAKRISHNAN T 48.00 48.00 12/02/1984
137 118228 YOUSUFALI ULLATTIL 48.00 48.00 02/05/1986 M-MAPPILA
138 117329 ANITHA A P 48.00 48.00 01/06/1988 OBC-
SALIYA/SALIYAS
139 119099 SANDHYA P 47.67 47.67 27/01/1978
(PARAMBITHODIKAYIL) 47.67
140 119898 SHEENA MEETHALE 47.67 10/03/1980 OBC-
OTHAYOTH 47.67 SALIYA/SALIYAS
141 107803 SANDHYA R 47.67 01/03/1982 EZHAVA

No. 528/16/DOM 5 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

142 118355 SALMAN HARIS T 47.67 47.67 07/06/1983 M-MAPPILA
143 118147 ANEESH V P 47.67 47.67 06/11/1984 THIYYA
144 117602 REMYA K R 47.67 47.67 12/05/1985 OBC-VELAANS
[VELAAN]
145 117401 SAINABA T 47.67 47.67 10/05/1988 M-MAPPILA
146 118327 PRADEESH CHENDRAYIL 47.67 47.67 09/05/1989
147 118599 DEEPA K 47.33 47.33 11/02/1979
148 104217 SAJITHA S J 47.33 47.33 31/05/1979 EZHAVA
149 120702 SUDHEESH C V 47.33 47.33 20/03/1982 OBC-
SALIYA/SALIYAS
150 117516 RANJISHA P 47.33 47.33 15/05/1983 THIYYA
151 120033 SANGEETHA KINAR 47.33 47.33 02/01/1985
KUZHICHA PARAMBATH 47.33
152 118397 PRADEEP C 47.33 20/03/1988 THIYYA
153 116816 SANTHOSH KUMAR K 47.33 47.33 25/05/1991 H Nadar
154 118758 REKHA E K 47.00 47.00 20/01/1980 THIYYA
155 120109 JINESH P 47.00 47.00 03/04/1981 THIYYA
156 104957 BINDU R 47.00 47.00 18/05/1984
157 118319 JITHESH P K 47.00 47.00 08/07/1984 V-VISWAKARMA
158 118325 MOHAMED ASKAR A K 47.00 47.00 24/04/1985 M-MAPPILA
159 117846 MUHAMMED FAWAZ O 47.00 47.00 27/01/1993 M-MAPPILA
160 118317 MADHAVAN P 43.67 3.00 46.67 10/04/1971 EX
161 120364 KIRAN KUMAR P 46.67 46.67 13/09/1978 THIYYA
162 103693 SONIA D P 46.67 46.67 28/05/1983 SIUC N
163 121304 SAUMYA M R 46.67 46.67 04/05/1985
164 117847 PRADEEP KUMAR P 46.33 46.33 01/05/1982 THIYYA
165 120960 JANCY M S 41.67 4.50 46.17 04/04/1974 PH-O
166 100622 SUNITHA V 46.00 46.00 25/05/1976 H Nadar
167 117830 NAEEM C K 46.00 46.00 04/04/1977 M-MAPPILA
168 117552 SHAINI T T 46.00 46.00 26/04/1981 SC-VALLUVAN
169 121986 SUDHARMA R 46.00 46.00 20/05/1981 Thiyya
170 117729 DHANYA M 46.00 46.00 01/10/1981
171 109005 ANITHA M NAIR 46.00 46.00 30/05/1984
172 117774 JILNA P V 46.00 46.00 20/05/1989 THIYYA
173 119850 HAFSATH K T 46.00 46.00 01/04/1990 M-MAPPILA
174 119471 VIPITHA P E 46.00 46.00 08/05/1990 THIYYA
175 117963 SINI T A 45.67 45.67 10/05/1981 THIYYA
176 118495 PRASAD N 45.67 45.67 09/01/1982
177 108730 MANJUSHA U 45.67 45.67 05/05/1984 EZHAVA
178 115500 ANU K V 45.67 45.67 20/05/1988 SC-KANAKKAN
179 117874 SINDHU PK 45.33 45.33 16/04/1975 OBC-KUMBARANS

No. 528/16/DOM 6 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

180 119345 NITHYA RAJAN 45.33 45.33 15/12/1981
181 117742 JEESHMA T 45.33 45.33 22/05/1982 THIYYA
182 117882 SREEJA S 45.33 45.33 02/07/1988 SC-KURAVA
183 118062 DIVYA MOHANDAS K 45.33 45.33 15/11/1989
184 118155 MAHESH S 45.33 45.33 27/04/1995
185 105825 SHIBU K C 45.00 45.00 29/05/1978 H Nadar
186 117418 SALMABI K 45.00 45.00 04/05/1980 M-MAPPILA
187 120193 NITHA N 45.00 45.00 03/05/1981 OBC-
SALIYA/SALIYAS
188 117597 ANUSHA V P 45.00 45.00 18/02/1982 THIYYA
189 118054 JISHI C 45.00 45.00 02/03/1982 THIYYA
190 118387 AKHILESH KUMAR N 45.00 45.00 01/01/1987 SC-PULAYA
191 117531 RAMLABI NV 45.00 45.00 12/07/1987 M-MUSLIM
192 118113 SREEKANTH V P 45.00 45.00 12/03/1990
193 119237 SINDHU P 44.67 44.67 30/05/1977 Thiyya
194 118223 JINESH P 44.67 44.67 30/05/1983 THIYYA
195 118129 ABOOBAKER SIDHEEQ K 44.67 44.67 26/01/1988 M-MAPPILA
196 107790 ASWATHY KRISHNAN 44.67 44.67 25/05/1993
197 120763 REJI E P 40.00 4.50 44.50 12/05/1983 OX-PULAYA PH-O
198 108019 DEVI VISAKHAM K R 44.33 44.33 21/04/1978 D-ARAYAN
199 118755 SEEMA P 44.33 44.33 25/05/1979 D-ARAYAN
200 117862 BEENA V 44.33 44.33 14/05/1980 THIYYA
201 117733 SANDHYA MP 44.33 44.33 10/05/1986 SC-Mannan
202 117447 SREEJA P 44.33 44.33 21/09/1988 OBC-
SALIYA/SALIYAS
203 117715 SMITHA V 44.00 44.00 01/06/1977 THIYYA
204 117741 SMITHA VM 44.00 44.00 08/02/1981 SC-PERUMANNAN
205 120324 RANJITH M 44.00 44.00 31/05/1983
206 120725 SUGEESH O 44.00 44.00 20/09/1983 THIYYA
207 117739 ANU KP 44.00 44.00 19/12/1983 THIYYA
208 122398 JEENA P P 44.00 44.00 09/02/1984 OBC-CHALIYA
209 117168 PRAKASAN P 44.00 44.00 27/05/1984 SC-PARAYAN
210 121266 PRABHEESH P P 44.00 44.00 19/05/1987 THIYYA
211 117451 THAYYIBA K 44.00 44.00 11/05/1989 M-MUSLIM
212 113541 SMITHA K V 43.67 43.67 01/05/1977 EZHAVA
213 117746 ABIDHA K P 43.67 43.67 27/05/1977 M-MAPPILA
214 111231 SOBITHA V 43.67 43.67 30/05/1979
215 117373 AMBILI M 43.67 43.67 25/10/1981 SC-PULAYAN
216 117915 SHIJI P 43.67 43.67 20/03/1984 THIYYA
217 119853 BHAVINA 43.67 43.67 15/05/1986 OBC-VANIYAN
MULIYANKUNNUMMAL

No. 528/16/DOM 7 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

218 113969 THERESA SUNITHA O D 43.33 43.33 11/03/1977 LATIN CATHOLIC
219 101259 MANJU KUMARY O M 43.33 43.33 20/05/1977 EZHAVA
220 120306 PRAJEESH N 43.33 43.33 30/05/1978 THIYYA
221 118441 RAJMOHAN K 43.33 43.33 09/04/1979 OBC-EZHUTHACHAN
222 118354 SUMESH C P 43.33 43.33 13/05/1984 EZHAVA
223 118810 JYOTHI V P 43.00 43.00 23/05/1975 THIYYA
224 117316 SHAINI P P 43.00 43.00 02/01/1977 V-ASARI
225 117399 JISHA K 43.00 43.00 13/09/1979 THIYYA
226 117633 JYOTHIDEVI M K 43.00 43.00 10/03/1981 V-KAMMALA
227 119561 SHEEBA NERAVATH 43.00 43.00 01/06/1981 V-VISWAKARMA
228 117393 JISHILA T K 43.00 43.00 07/05/1983 SC-PERUMANNAN
229 105841 VISHNU PRASAD S 43.00 43.00 20/05/1983
230 120245 DIVYASREE C K 43.00 43.00 18/03/1986
231 117598 BIJILA K 43.00 43.00 30/05/1986 SC-KANAKKAN
232 118366 JITHESH M 43.00 43.00 14/12/1987 THIYYA
233 121247 REMYA M R 43.00 43.00 04/01/1988 V-Viswakarma
234 104285 SMITHA R 43.00 43.00 28/05/1988 LATIN CATHOLIC
235 117571 SHALINI E 43.00 43.00 31/08/1989 V-ASARI
236 118503 BIJNA K P 36.00 6.80 42.80 17/08/1979 M-MUSLIM PH-D
237 117398 SUMADEVI V 42.67 42.67 25/04/1983 THIYYA
238 117498 DIVYA M 42.67 42.67 10/05/1991 THIYYA
239 117776 SARANYA KALARIKKAL 42.67 42.67 02/01/1992 OBC-
SALIYA/SALIYAS
240 102244 SUJA RANI S 42.33 42.33 10/05/1975 LATIN CATHOLIC
241 117626 SHEENA KALATHIL 42.33 42.33 26/05/1979 V-THATTAN
PALLIYALI 42.33
242 120417 ASHIK MANOMOHANAN 42.33 13/10/1980 THIYYA
243 104335 DEEPA S S 42.33 42.33 16/02/1982
244 117410 JISHA MOL K 42.33 42.33 05/04/1984 V-KAMMALA
245 117734 SEENA C 42.33 42.33 27/08/1987
246 117631 PRASEETHA B 42.33 42.33 27/05/1988 V-ASARI
247 117957 SARANYA L 42.33 42.33 15/05/1993 EZHAVA
248 117287 NOUFIYA K 37.67 4.50 42.17 15/04/1985 M-Muslim PH-O
249 118016 HAFSATH M 42.00 42.00 15/05/1979 M-MAPPILA
250 117981 AISWARYA VINOD 42.00 42.00 24/10/1992 EZHAVA
251 120317 ABEESH S R 41.67 41.67 04/05/1980
252 117445 SHIJILA T 41.67 41.67 25/05/1980 THIYYA
253 119813 DEEPTHI M 41.67 41.67 13/02/1991 THIYYA
254 105769 UDAYAKUMAR RS 41.33 41.33 31/05/1974 Ex
255 118416 MOHANDAS T P 41.33 41.33 17/03/1978 SC-PERUMANNAN

No. 528/16/DOM 8 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

256 117866 DHANYA SREEDHAR M 41.33 41.33 05/03/1982 THIYYA
257 117413 SANTHI P 41.00 41.00 25/03/1976 THIYYA
258 117448 PRAVEENA 41.00 41.00 24/05/1979 SC-PERUMANNAN
KUNHATTAPARAMBIL 41.00
259 118137 ROBYMON CK 41.00 15/05/1981
260 117607 RANJINI C 41.00 41.00 31/05/1981
261 118272 VINU P 41.00 41.00 15/03/1987 SC-CHERUMAN
262 119417 BINDU A K 40.67 40.67 28/12/1973 SC-CHERUMAN
263 116721 SREEVIDHYA TN 40.67 40.67 26/09/1976 SC-PERUMANNAN
264 117609 REMYA V 40.67 40.67 15/02/1985 THIYYA
265 118305 RENJITH V SATHYAN 40.33 40.33 26/05/1978 EZHAVA
266 117903 SHEEBA P V 40.33 40.33 03/04/1983 THIYYA
267 117337 BEEGAM ABIDA V V 40.33 40.33 20/05/1984 M-MAPPILA
268 117314 RAHMATHUNNEESA K 40.33 40.33 29/08/1985 M-MAPPILA
269 118055 JIBI P 40.33 40.33 25/05/1986 THIYYA
270 113246 VISHNU PRIYA L 40.33 40.33 18/09/1987
271 117402 RANJITHA P 40.33 40.33 21/04/1992 V-ASARI
272 117601 BINISHA N T 40.33 40.33 29/05/1992 V-VISWAKARMA
273 118146 JAYACHANDRAN P 40.00 40.00 25/09/1979
274 117906 SUSMITHA T 40.00 40.00 29/10/1980 THIYYA
275 118214 HARIPRASAD K 40.00 40.00 02/10/1985 THIYYA
276 117837 GIREESH N 40.00 40.00 14/10/1987 THIYYA
277 120574 SANAL K K 40.00 40.00 01/01/1990 THIYYA
278 118346 SURESH RAJ 38.67 1.00 39.67 17/12/1973 OBC- EX
KARATTUTHODIYIL 39.67 SALIYA/SALIYAS
279 117341 ARIFA K 39.67 15/05/1980 M-MUSLIM
280 118176 ANIL KUMAR O 39.67 39.67 02/06/1986 SC-KANAKKAN
281 118009 FARISA C P 39.67 39.67 28/09/1993 M-MAPPILA
282 120036 MINIMOL C H 39.33 39.33 23/02/1976 THIYYA
283 121432 SULAJA P S 39.33 39.33 12/02/1979 THIYYA
284 118828 SAJINI N M 39.33 39.33 05/10/1979 SC-Mannan
285 117728 SUBINA C 39.33 39.33 15/01/1980 V-THATTAN
286 118010 BEEGAM JESSY V V 39.33 39.33 03/05/1986 M-MAPPILA
287 102402 VIJITHA VIJAYAN 39.33 39.33 23/02/1989
288 118000 RASHIDA CM 39.33 39.33 05/05/1989 M-MAPPILA
289 118724 NIKHITHA CHANDRAN K 39.33 39.33 22/06/1990 THIYYA
290 117632 ASASUKU S 39.00 39.00 25/05/1978
291 119146 RASIJA P 39.00 39.00 01/03/1979 Thiyya
292 119134 SANGEETHA P 39.00 39.00 21/05/1981 THIYYA
293 110536 SREEKALA T 39.00 39.00 12/02/1982 Ezhava

No. 528/16/DOM 9 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

294 117547 ANITHA 39.00 39.00 14/02/1983 SC-KALLADI
VALARUKUNNUMMAL 39.00
295 117376 SHYNI M 39.00 01/06/1984 THIYYA
296 118169 SUHAIB MP 39.00 39.00 08/01/1990 M-MAPPILA
297 121344 ASHA BALAN 39.00 39.00 19/03/1990 EZHAVA
298 105827 SUBRAHMANYAN S 38.67 38.67 24/03/1977 OBC-CHETTIES
299 117416 NIMMI M 38.67 38.67 22/05/1978 THIYYA
300 118108 VENU TP 38.67 38.67 27/07/1978 SC-CHERUMAN
301 117764 SAJNA K 38.67 38.67 24/05/1979 THIYYA
302 108708 SREE DEVI S 38.67 38.67 20/05/1981
303 118017 NADEERA V 38.67 38.67 10/05/1986 M-MAPPILA
304 118248 NOUSHAD E 38.67 38.67 25/12/1987 M-MAPPILA
305 117826 MUHAMMED SHAFEEQ K V 38.67 38.67 28/03/1990 M-MAPPILA
306 120222 BINCY V K 38.67 38.67 31/03/1990 OBC-VANIAN
307 100130 PRAJEESHA P LAL 38.67 38.67 13/12/1990 EZHAVA
308 106200 HAREENDRAN J 38.33 38.33 30/01/1978
309 122744 MUKESH K 38.33 38.33 30/05/1986 SC-PULAYAN
310 117544 ASWATHI C M 38.33 38.33 20/03/1988
311 117339 SANITHA K 38.33 38.33 16/08/1991 SC-KANAKKAN
312 117604 PRASANNA A 38.00 38.00 10/02/1976 V-VISWAKARMA
313 117738 SREEJA K 38.00 38.00 08/09/1976 OBC-KALARIKURUP
314 116725 SHEENA T 38.00 38.00 27/10/1986 SC-KANAKKAN
315 117994 DHANYA V V 38.00 38.00 20/04/1989 OBC-
SALIYA/SALIYAS
316 118419 JIJESH A 38.00 38.00 15/08/1991 OBC-
SALIYA/SALIYAS
317 113102 SHEEJA 37.67 37.67 31/05/1974 SC-KANAKKAN
KALATHUMPARAMBIL 37.67
318 117496 JUMAILATH 37.67 20/04/1977 M-MUSLIM
KOLOTHUMTHODI 37.67
319 118083 SHAILAJA K 37.67 10/05/1978 THIYYA
320 119609 SALINI K 37.67 37.67 11/12/1978 OBC-
SALIYA/SALIYAS
321 117667 SUBHA-P 37.33 37.33 15/05/1980 THIYYA
322 118189 MANJITH N 37.33 37.33 08/03/1982
323 117576 RASIYA C K 37.33 37.33 07/01/1988 M-MAPPILA
324 118005 DAYA C K 37.33 37.33 08/04/1988 THIYYA
325 117289 HAKKUNNEESA K 33.67 3.60 37.27 02/02/1988 M-MUSLIM PH-O
326 121237 VINOD P K 37.00 37.00 27/05/1975 EZHAVA
327 123174 RAJESH C 37.00 37.00 19/03/1983 THIYYA
328 117340 SAHINA K 37.00 37.00 10/05/1985 M-Muslim
329 118025 JISHA P 36.67 36.67 21/05/1976 THIYYA
330 118125 HANEEFA A 36.67 36.67 05/05/1977 M-MAPPILA
331 117422 SANDHYA P 36.67 36.67 26/05/1979

No. 528/16/DOM 10 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

332 117924 JOSHILA P 36.67 36.67 13/07/1980 THIYYA
333 117595 NISHA P 36.67 36.67 24/03/1981 V-VISWAKARMA
334 118471 NISANTH SASI 36.67 36.67 18/05/1984
335 118227 MUHAMMED HABEEB K 36.67 36.67 02/11/1987 M-MAPPILA
336 118565 SHAMEENA K K 36.67 36.67 24/03/1988 M-MAPPILA
337 117342 JIJILA K 36.67 36.67 25/05/1990 SC-KANAKKAN
338 117351 VIJAYAKUMARI P 36.33 36.33 15/03/1977 THIYYA
339 117983 RANI V V 36.33 36.33 01/12/1980 OBC-
SALIYA/SALIYAS
340 114172 PREMKUMAR P 36.33 36.33 14/05/1982 EZHAVA
341 117748 HASEENA C 36.33 36.33 24/10/1983 M-MAPPILA
342 117722 SUCHITHRA P K 36.33 36.33 28/05/1988 THIYYA
343 117685 DIVYA K V 36.33 36.33 12/02/1990 OBC-
SALIYA/SALIYAS
344 118412 RENJITH T 36.33 36.33 01/03/1990
345 117858 BHAGYALAKSHMI K 36.00 36.00 25/05/1975 SC-KANAKKAN
346 106143 SHINE MATHEW M 36.00 36.00 30/05/1976 SIUC N
347 102961 LATHA R 36.00 36.00 21/10/1980 SIUC N
348 117955 MINI K P 36.00 36.00 15/11/1984 SC-PULAYA
349 117420 MANJULA P 35.67 35.67 28/05/1974 SC-MANNAN-SC
350 117946 RADHIKA K 35.67 35.67 10/05/1977 SC-PULAYA
351 117671 SHAHINA C 35.67 35.67 05/04/1978 M-MAPPILA
352 117537 GIRIJA P 35.67 35.67 15/05/1978 SC-KANAKKAN
353 117523 RAJISHA P M 35.67 35.67 25/11/1980 THIYYA
354 106570 PRINCE U SYRUS 35.67 35.67 26/05/1986 LATIN CATHOLIC
355 118492 PRADEEP KUMAR K P 35.67 35.67 22/02/1989 OBC-Saliya
356 106563 VINOD V 35.67 35.67 28/05/1992
357 108025 AMBILY O 32.00 3.60 35.60 26/05/1981 OBC-Yogeswara SP
358 118088 ABDUL KADER M 31.00 4.59 35.59 31/05/1978 M-MAPPILA PH-O
359 117462 LEENA A 35.33 35.33 03/01/1976 THIYYA
360 117506 SHYLA KOLKADAN 35.33 35.33 08/11/1979 THIYYA
361 117407 SMITHA V 35.33 35.33 10/05/1980 THIYYA
362 117913 SALIHA K 35.33 35.33 27/05/1981 M-MAPPILA
363 117440 SHEENA K T 35.33 35.33 20/04/1983 SC-CHERUMAN
364 117318 LISHITHA D 35.33 35.33 15/05/1988 THIYYA
365 118050 SATHYA M 35.00 35.00 30/04/1976 SC-KANAKKAN
366 118048 SINDHU N 35.00 35.00 04/05/1976 THIYYA
367 118158 ABDUL HARIS T 35.00 35.00 15/05/1977 M-MAPPILA
368 119983 PRASEETHA K T 34.67 34.67 26/04/1979 THIYYA
369 105843 MUHAMMED K 34.67 34.67 15/05/1982 M-MUSLIM

No. 528/16/DOM 11 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

370 117611 AISWARYA M K 34.67 34.67 07/01/1988 OBC-
SALIYA/SALIYAS
371 117749 DHANYA P 34.33 34.33 12/11/1981 V-KAMMALA
372 117912 JEEJA P 34.33 34.33 13/02/1982 THIYYA
373 117469 SARITHA N 34.33 34.33 01/04/1982 SC-PANAN
374 118650 LINI P 34.33 34.33 17/03/1983
375 118182 NISHAD KARIMPANCHOLA 34.33 34.33 14/05/1983 M-MAPPILA
376 106073 PREMKUMAR S 34.33 34.33 30/05/1984 LATIN CATHOLIC
377 118216 ABDUSSAMAD AP 34.33 34.33 15/05/1988 M-Mappila
378 117323 SUNITHA K P 34.00 34.00 15/04/1979 SC-KALLADI
379 117358 NISHA K 34.00 34.00 07/05/1989 SC-KANAKKAN
380 117518 ANSU N T 33.67 33.67 24/09/1981 M-MAPPILA
381 119483 TINCY ROSE P 33.67 33.67 30/01/1986 LATIN CATHOLIC
382 115246 SUMITHA E 33.67 33.67 29/05/1988 THIYYA
383 117409 RADHIKA K 33.67 33.67 02/11/1989 V-VISWAKARMA
384 117406 JISHA ANDISSERI 33.33 33.33 02/01/1984 THIYYA
385 119461 RAJANI M 33.33 33.33 27/04/1984
386 118022 NISHA P 32.67 32.67 04/05/1975 SC-PERUMANNAN
387 118423 RAVEENDRAN K N 32.67 32.67 16/11/1977 THIYYA
388 103041 SUNITHA M R 32.67 32.67 31/05/1980 SIUC N
389 120880 SAREENA P ISMAIL 32.67 32.67 15/05/1984 M-MAPPILA
390 117563 JESY K 32.33 32.33 05/05/1977 M-MUSLIM
391 117989 SHEEJA T 32.33 32.33 03/05/1978 THIYYA
392 117319 JAYASREE K V 32.33 32.33 19/05/1978
393 118076 SAMEEM PARVEESA P 32.33 32.33 01/06/1978 M-MAPPILA
394 105332 BEENA B 32.33 32.33 26/05/1979 LATIN CATHOLIC
395 117779 VIJITHA PERAMBIL CHALIL 32.33 32.33 12/05/1981 V-THATTAN
KUZHIYIL 32.00
396 117872 SINI THURUVANATH 32.00 13/05/1977 SC-KANAKKAN
397 118344 MUHAMMED SHAREEF K 32.00 32.00 08/03/1978 M-MAPPILA
398 118298 UNNIKRISHNAN A 32.00 32.00 10/01/1980
399 117485 SINCHU P 32.00 32.00 30/05/1985 THIYYA
400 117302 SHYLAJA T 31.67 31.67 18/01/1976 SC-VELAN
401 117397 REEJA T V 31.67 31.67 20/05/1979 OBC-
SALIYA/SALIYAS
402 113498 BEENA K( KADAVATHIYIL) 31.67 31.67 21/02/1980 SC-PADANNA
403 117352 SHYJA E(EREKKATTIL) 31.67 31.67 30/05/1980
404 117492 SOUMYA A 31.67 31.67 25/10/1986 SC-KANAKKAN
405 117565 REEJA K 31.67 31.67 25/05/1987 SC-KANAKKAN
406 117494 SANTHI K 31.33 31.33 30/05/1982
407 117693 MAIMOONATH M 31.33 31.33 30/06/1982 M-MAPPILA

No. 528/16/DOM 12 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

408 117806 AKHIL M 31.33 31.33 30/05/1991 THIYYA
409 118243 JEMSHY MON KT 31.00 31.00 25/05/1980 M-MAPPILA
410 108286 JIJO ANTONY 31.00 31.00 31/05/1981 LATIN CATHOLIC
411 116745 AJITHA C P 31.00 31.00 20/02/1984 SC-KANAKKAN
412 118018 SRUTHI C 31.00 31.00 28/05/1989
413 117624 BINDUMOL PARAMBIL 30.67 30.67 12/04/1978 SC-CHERUMAN
414 118195 AMEENUDDEEN P 30.67 30.67 18/09/1980 M-MAPPILA
415 118429 SAJITH KUMAR K 30.67 30.67 12/05/1981 THIYYA
416 119373 SHIDA K 30.67 30.67 07/02/1982 V-KOLLAN
417 118041 BEENA K 30.67 30.67 24/04/1985 SC-KANAKKAN
418 119997 BIJITHA V V 30.67 30.67 05/11/1985 OBC-
SALIYA/SALIYAS
419 118110 IBRAHIM P K 30.67 30.67 10/04/1988 M-MAPPILA

Supplementary List

Ezhava

1 117589 AMBIKA K P 27.33 3.60 30.93 31/01/1984 THIYYA PH-O
2 117381 JIJI R 30.33 30.33 27/02/1976 EZHAVA
3 103861 PRAJITHA P 30.33 30.33 05/05/1978 EZHAVA
4 106695 BIJI B 30.33 30.33 19/05/1978 EZHAVA
5 117835 BABURAJ O 30.33 30.33 08/05/1981 THIYYA
6 119076 PRABHAVATHI C P 30.00 30.00 24/03/1977 THIYYA
7 117965 SHOBI P 30.00 30.00 31/05/1977 THIYYA
8 117720 PANKAJAM P 29.67 29.67 20/05/1979 THIYYA
9 118284 ANIL C 28.33 28.33 01/05/1986 THIYYA
10 117533 SHEEBA P 27.67 27.67 30/05/1975 THIYYA
11 118065 SAJITHA M 27.67 27.67 27/03/1978 THIYYA
12 117350 SUSMITHA V 27.67 27.67 22/05/1984 THIYYA
13 117993 PONNI A 27.33 27.33 20/12/1988 THIYYA
14 117613 JALAJA 27.00 27.00 11/02/1977 THIYYA
CHEENATHUMKANDIYIL 27.00
15 117567 SINDHU K 27.00 06/11/1987 THIYYA
16 106794 LIJI V 25.33 25.33 15/05/1982 EZHAVA
17 120681 PAVITHRAN R K 25.00 25.00 26/02/1976 THIYYA
18 118081 SREEJI C 25.00 25.00 30/05/1984 THIYYA
19 117892 SAJIDA M 24.67 24.67 06/05/1978 Ezhava
20 117778 DHANYA K( KALARIKKAL) 24.33 24.33 13/05/1983 THIYYA
21 118596 NIMMI R L 24.33 24.33 31/05/1986 THIYYA
22 117588 SIJILA N 23.67 23.67 15/05/1983 THIYYA
23 117478 LEENA P 22.67 22.67 25/05/1980 THIYYA

No. 528/16/DOM 13 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

24 118388 SOORAJ KOTTATHODI 22.67 22.67 31/05/1988 THIYYA
25 118379 AJITH C 22.00 22.00 12/08/1994 THIYYA
26 117359 SMITHA M 21.67 21.67 20/05/1978 THIYYA
27 118459 SUDHI V P 20.67 20.67 15/10/1981 THIYYA
28 117943 REJAKUMARI P 20.33 20.33 02/05/1981 THIYYA
29 117996 RAMYA V T 20.00 20.00 14/10/1986 THIYYA
30 120508 SATHEESH S B 15.67 3.60 19.27 26/05/1975 THIYYA PH-O
31 118044 SHIBILY K K 19.00 19.00 28/05/1985 THIYYA
32 117988 SREEJA T 18.67 18.67 18/11/1975 THIYYA
33 117697 SUMA T P 18.67 18.67 30/05/1976 THIYYA
34 118013 BINDU T P 18.00 18.00 19/11/1983 THIYYA
35 117578 JINY VEDIYATH 17.33 17.33 10/05/1984 THIYYA
36 120454 PRASANTH T P 17.00 17.00 02/01/1981 THIYYA
37 117907 SALINI KALANGADAN 17.00 17.00 03/05/1981 THIYYA
38 118496 SAJITH KUMAR P 16.33 16.33 23/06/1982 THIYYA
39 117911 VIJILA M P 16.00 16.00 14/12/1987 THIYYA
40 117640 SARANYA K K 15.67 15.67 17/03/1993 THIYYA
41 117614 DEEPTI ANAND C S 15.33 15.33 26/05/1979 THIYYA
42 117596 BINU C 15.33 15.33 22/04/1982 THIYYA
43 105907 PRAVEEN P 14.00 14.00 09/09/1985 EZHAVA
44 117921 BHAISHA M 13.33 13.33 02/05/1981 THIYYA
45 118287 PRAMOD P 2.67 9.72 12.39 28/05/1987 THIYYA PH-D
46 117753 RENJUSHA P K 12.33 12.33 15/03/1985 THIYYA
47 119133 ANUSREE P 11.33 11.33 19/12/1991 THIYYA
48 117745 JISHA E 11.00 11.00 02/04/1981 THIYYA
49 117580 SREENITHA V 11.00 11.00 12/05/1995 THIYYA
50 117325 JISHI P 10.00 10.00 22/05/1983 THIYYA
51 117654 SARITHA C T 8.33 8.33 14/04/1985 EZHAVA
52 110587 JAYMON P 7.33 7.33 20/02/1977 EZHAVA

Scheduled Caste

1 118334 SUJITH E K 29.00 3.60 32.60 31/08/1987 SC-KANAKKANSP
2 117947 PRIYA O V 30.33 30.33 12/08/1975 SC-MANNAN-SC
3 117312 VIDYA P 30.33 30.33 31/05/1978 SC-KANAKKAN
4 117833 SHIBAS BABU M 30.33 30.33 05/04/1981 SC-KANAKKAN
5 120081 PREETHA P 30.00 30.00 20/05/1974 SC-PULAYAN
6 117560 SREEKALA K 30.00 30.00 31/05/1975 SC-VELAN
7 118601 SHEEBA P 30.00 30.00 02/04/1978 SC-VALLUVAN
8 120579 BAIJU K V 30.00 30.00 28/05/1978 SC-VANNAN

No. 528/16/DOM 14 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

9 117454 REJANI CK 30.00 30.00 10/08/1978 SC-KANAKKAN
10 108552 BIJU C 29.33 29.33 10/04/1975 SC-PULAYA
11 117354 BABY KAMALAM-ALLADAN 29.33 29.33 01/05/1976 SC-KANAKKAN
12 118174 SAKUNTHALA T P 29.33 29.33 30/05/1978 SC-CHERUMAN
13 118071 SUNITHA P 29.00 29.00 15/01/1981 SC-KANAKKAN
14 117695 SUNITHA P 28.33 28.33 20/11/1978 SC-KANAKKAN
15 117818 SHINOOB T 28.33 28.33 16/04/1987 SC-MANNAN-SC
16 117459 JIJI P 28.33 28.33 28/04/1990 SC-KANAKKAN
17 104805 REJANI K R 28.00 28.00 30/05/1976 SC-SAMBAVAR
18 117696 LIJISHA P 28.00 28.00 31/05/1989 SC-KANAKKAN
19 116019 REMYA M 27.67 27.67 22/05/1987 SC-MANNAN-SC
20 106027 PRADEEP K S 27.33 27.33 29/05/1979 SC-SAMBAVAR
21 117782 JIJILA M K 26.67 26.67 24/03/1988 SC-KANAKKAN
22 117737 SARASWATHI K 26.33 26.33 25/04/1981 SC-KANAKKAN
23 117904 ANURADHA CHANNAGATH 26.00 26.00 29/05/1987 SC-CHERUMAN
24 117876 PUSHPALATHA N K 25.67 25.67 20/02/1978 SC-KANAKKAN
25 117976 SUNITHA A T 25.67 25.67 20/10/1978 SC-KANAKKAN
26 117365 PRASEETHA P V 25.33 25.33 05/01/1978 SC-KANAKKAN
27 100914 SINDHU T 25.00 25.00 01/11/1979 SC-THANDAN
28 118398 ANIL KUMAR M 24.33 24.33 09/08/1983 SC-KANAKKAN
29 117438 BINDU E 24.00 24.00 01/06/1975 SC-CHERUMAN
30 120863 PRATHEESHA K P 24.00 24.00 03/05/1979 SC-PULAYA
31 117623 PUSHPA M 23.67 23.67 01/06/1976 SC-KALLADI
32 117500 SALINI K 23.67 23.67 20/09/1983 SC-KANAKKAN
33 117740 LISHA P 23.33 23.33 14/08/1978 SC-KANAKKAN
34 117927 GIRIJA K T 23.00 23.00 20/05/1976 SC-CHERUMAN
35 105027 SAJILEKHA S S 22.67 22.67 31/05/1982 SC-PANAN
36 117503 BINDU V K 22.00 22.00 20/05/1985 SC-VELAN
37 117366 GEETHA KADAVATHPADI 21.00 21.00 05/05/1977 SC-CHERUMAN
38 118836 BINUMOL P T 21.00 21.00 13/11/1980 SC-PARAVAN
39 117678 RAMEENA E 20.33 20.33 10/04/1976 SC-CHERUMAN
40 117477 LAKSHMI C 20.00 20.00 31/05/1974 SC-KANAKKAN
41 117870 SAVITHA K 20.00 20.00 28/05/1980 SC-MANNAN-SC
42 118020 SHYLAJA P 19.67 19.67 30/03/1982 SC-KANAKKAN
43 117890 SMITHA P 19.33 19.33 30/05/1981 SC-KANAKKAN
44 117317 SUNILA TK 18.67 18.67 30/05/1980 SC-CHERUMAN
45 117382 SABITHA M T 18.33 18.33 07/12/1984 SC-KANAKKAN
46 116746 DEEPA O 18.00 18.00 29/08/1987 SC-KANAKKAN

No. 528/16/DOM 15 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

47 117877 JISHA P 17.67 17.67 31/05/1984 SC-VELAN
48 117421 BINDU K 16.67 16.67 30/12/1977 SC-CHERUMAN
49 117662 NISHA V 16.67 16.67 10/05/1983 SC-CHERUMAN
50 117735 SOUMYA TP 16.67 16.67 06/05/1989 SC-CHERUMAN
51 117367 SOBHANA M 15.67 15.67 10/05/1973 SC-CHERUMAN
52 117480 SREEJA KUNNAKKATTIL 15.33 15.33 28/12/1975 SC-CHERUMAN
53 117849 BHASKARAN A 14.67 14.67 31/05/1984 SC-KALLADI
54 117889 SANDHYA DEVI K P 13.67 13.67 23/05/1982 SC-CHERUMAN
55 117878 ANUSHA A 12.67 12.67 28/05/1987 SC-KANAKKAN
56 121603 BINDU K 10.00 10.00 29/05/1977 SC-PULAYAN
57 118403 ANIL KUMAR V 9.33 9.33 10/01/1982 SC-KANAKKAN
58 118120 GOPALAN P 4.67 4.67 20/05/1978 SC-KANAKKAN
59 117680 MANJUSHA P 3.67 3.67 18/05/1983 SC-CHERUMAN
60 117928 PRAJITHA K 2.67 2.67 23/12/1985 SC-KANAKKAN
61 117743 MANJU K -1.33 -1.33 12/03/1985 SC-KANAKKAN

Scheduled Tribe

1 120802 JANAKI K B 20.67 20.67 15/04/1984 ST-KURUMANS
2 120950 CHANDRIKA K V 12.67 12.67 11/01/1983 ST-KURICHCHAN
3 111422 AGNEL M SATTISH 4.00 4.00 13/07/1988 ST-MALAI ARAYAN

Muslim

1 117293 KAMARUNNISA PUVATHI 28.00 3.60 31.60 28/03/1977 M-MUSLIM PH-O
2 117579 UMMU JAISA V 30.33 30.33 20/05/1982 M-MAPPILA
3 117475 HASEENA CHUNDIYAN 30.33 30.33 28/09/1983 M-MAPPILA
MOOCHI 29.00
4 118148 JAHFARALI K 29.00 26/06/1992 M-MAPPILA
5 117163 JAHFAR MK 28.00 28.00 28/02/1982 M-MAPPILA
6 117653 RUBEENA T 27.67 27.67 30/03/1978 M-MAPPILA
7 117958 FOUSIYA THIYYAN 27.00 27.00 10/05/1984 M-MAPPILA
8 115972 IRSHAD P 27.00 27.00 12/01/1987 M-MAPPILA
9 118299 ALI AHAMMED NISAR P K 27.00 27.00 30/05/1987 M-MAPPILA
10 117332 RUBA M 27.00 27.00 05/05/1989 M-MUSLIM
11 117507 SOUDA P V 26.67 26.67 10/06/1988 M-MAPPILA
12 117593 RASIYA K 20.67 4.50 25.17 18/12/1974 M-MAPPILA PH-O
13 117520 SHAHABANATH V 25.00 25.00 01/05/1982 M-MAPPILA
14 118320 NAUSHAD K 24.67 24.67 06/05/1979 M-MAPPILA
15 110348 AFSAL R A 24.67 24.67 17/05/1986 M-MUSLIM
16 117472 SHANIBA BACKER N K 23.67 23.67 26/12/1992 M-MAPPILA
17 118173 SOFIL FIYAS K 23.33 23.33 02/05/1989 M-MUSLIM
18 118288 ABDUL SAMEER A V 17.67 5.40 23.07 08/03/1984 M-MAPPILA PH-O

No. 528/16/DOM 16 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

19 117759 NASEERA K 23.00 23.00 30/05/1982 M-MAPPILA
20 118087 SHIHAB M 18.67 3.60 22.27 03/05/1987 M-MAPPILA PH-O
21 117388 RISHANA C 20.00 20.00 14/01/1991 M-MAPPILA
22 117824 MOHAMMED SHAKIR K 20.00 20.00 11/06/1995 M-MAPPILA
23 117572 LAILABI K 18.33 18.33 30/05/1985 M-MAPPILA
24 117364 SAKEENA K P 17.00 17.00 06/08/1981 M-MAPPILA
25 117436 SAIBUNNISA CHOLAYIL 14.67 14.67 17/05/1976 M-MAPPILA
26 117423 FATHIMATH SUHARA TM 12.33 12.33 10/05/1977 M-Muslim
27 118377 NASIR N K 11.67 11.67 10/04/1987 M-MAPPILA
28 118004 GISRA C 11.33 11.33 19/05/1978 M-MAPPILA
29 118267 MUHAMMED NAYEEF 10.33 10.33 30/12/1992 M-MUSLIM
KUNNATH 9.67
30 117525 SAIFUNNISA K P 9.67 20/05/1976 M-MAPPILA
31 117291 NAJILA K 3.67 3.60 7.27 01/12/1990 M-MAPPILA PH-O
32 117666 MURSHIDA K P 6.67 6.67 10/03/1993 M-MAPPILA
33 117923 FOUSIA K 4.67 4.67 15/05/1976 M-MUSLIM
34 117856 FASNA VK 3.67 3.67 18/08/1987 M-MAPPILA

Latin Catholics / Anglo Indian

1 103220 JIJI J S 28.67 28.67 12/02/1979 LATIN CATHOLIC
2 106979 SAJITHA VICTOR 22.00 22.00 04/05/1983 LATIN CATHOLIC
3 107347 BIJI V 21.67 21.67 31/05/1995 LATIN CATHOLIC
4 103363 SHEEBA KUMARY N 21.00 21.00 10/05/1976 LATIN CATHOLIC
5 101659 LIZY J 21.00 21.00 28/05/1982 LATIN CATHOLIC
6 117411 SHERIN S 20.67 20.67 16/05/1983 LATIN CATHOLIC
7 106916 SALY MARY S 19.33 19.33 24/07/1984 LATIN CATHOLIC
8 117490 REMYA SELVADASAN 3.00 3.00 06/01/1987 LATIN CATHOLIC

OBC
1 117787 RITA P 28.33 3.60 31.93 30/01/1974 OBC- PH-O
SALIYA/SALIYAS
2 116424 REMADEVI S 29.33 29.33 19/01/1983 OBC-KALARI
PANICKER
3 117808 SUDHEER C 28.67 28.67 21/04/1977 OBC-MARUTHUVAR
4 117717 SOUMYA C 28.00 28.00 31/01/1994 OBC-
SALIYA/SALIYAS
5 120178 BINDU P 27.67 27.67 04/05/1976 OBC-VANIYAN
6 119940 ROSHNI O P 27.00 27.00 30/05/1980 OBC-VANIAN
7 118162 VENUGOPALAN K P 23.33 23.33 31/05/1977 OBC-EZHUTHACHAN
8 117324 DHANYA GOPINATH 22.67 22.67 23/01/1986 OBC-
SALIYA/SALIYAS
9 117964 SUJITHA C 22.00 22.00 01/11/1987 OBC-CHALIYA
10 117527 NEETHU C 20.33 20.33 27/01/1989 OBC-VILAKKITHALA
NAIR
11 118420 ANEESH M S 18.67 18.67 28/05/1987 OBC-
VEERASAIVAS[VEER
12 117321 RANJINI P 14.00 14.00 10/05/1979 OBC-
SALIYA/SALIYAS

No. 528/16/DOM 17 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

Viswakarma
1 117482 DIVYA M 29.00 29.00 30/05/1984 V-THATTAN
2 117709 SHEENA E G 28.33 28.33 21/07/1978 V-Viswakarma
3 118359 SAJEEV MV 27.67 27.67 19/03/1981 V-Viswakarma
4 117288 PRABHITHA B 23.00 4.50 27.50 24/05/1983 V-ASARI PH-O
5 117295 BOBBY MANJULA K 23.33 3.60 26.93 22/09/1974 V-MOOSARI PH-O
6 117792 PRASANNA KUMARI 19.33 3.60 22.93 01/06/1966 V-KARUVAN PH-O
UMMINIKUNNATH 20.67
7 117483 NEETHU PALAYAM 20.67 21/07/1991 V-Viswakarma
8 117424 SHIJILA T K 19.33 19.33 15/09/1987 V-THATTAN
9 117473 VISMAYA P 13.67 13.67 09/03/1995 V-KOLLAN
10 117893 RAJITHAMOL PERUMPULLI 11.67 11.67 15/05/1981 V-KOLLAN
11 109913 MANJU R 4.00 4.00 22/05/1978 V-VISWAKARMA
SIUC Nadar
1 104797 ANISHA D P 26.33 26.33 29/05/1987 SIUC N
2 106512 SREEJITH-J 26.33 26.33 30/05/1988 SIUC N
3 102864 PREETHA S RAJ 25.67 25.67 14/05/1979 SIUC N
4 102760 SHYLAJA J 19.67 19.67 10/04/1976 SIUC N
5 105699 SAJITHA KUMARI S S 19.67 19.67 25/05/1978 SIUC N
6 106037 ANEESH J L 18.33 18.33 06/03/1995 SIUC N
111100 NISHA MARY JOHN 13.33 O.X 13.33 20/02/1980 OX-CHERAMAR
1
Dheevara
Nil
Hindu Nadar
1 101948 SANTHI V 23.67 23.67 20/05/1983 H Nadar
2 100907 MINI L 13.00 13.00 25/05/1982 H Nadar
List of Differently Abled Candidates for 3% reservation
Low Vision
Nil
Hearing Impairment
1 118503 BIJNA K P 36.00 6.80 42.80 17/08/1979 PH-D
2 100319 VINOD S 20.33 9.18 29.51 08/05/1987 PH-D
3 118287 PRAMOD P 2.67 9.72 12.39 28/05/1987 PH-D
Locomotor Disability / Cerebral Palsy
1 118290 PRAJEESH K 49.33 4.50 53.83 18/02/1987 PH-O
2 120960 JANCY M S 41.67 4.50 46.17 04/04/1974 PH-O
3 120763 REJI E P 40.00 4.50 44.50 12/05/1983 PH-O
4 117287 NOUFIYA K 37.67 4.50 42.17 15/04/1985 PH-O
5 117289 HAKKUNNEESA K 33.67 3.60 37.27 02/02/1988 PH-O

No. 528/16/DOM 18 LOWER DIVISION TYPIST
VARIOUS DEPARTMENTS

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

6 118088 ABDUL KADER M 31.00 4.59 35.59 31/05/1978 PH-O
7 117787 RITA P 28.33 3.60 31.93 30/01/1974 PH-O
8 117293 KAMARUNNISA PUVATHI 28.00 3.60 31.60 28/03/1977 PH-O
9 117589 AMBIKA K P 27.33 3.60 30.93 31/01/1984 PH-O
10 117288 PRABHITHA B 23.00 4.50 27.50 24/05/1983 PH-O
11 117295 BOBBY MANJULA K 23.33 3.60 26.93 22/09/1974 PH-O
12 117593 RASIYA K 20.67 4.50 25.17 18/12/1974 PH-O
Result of the candidates with the following Register Numbers are with held;

118078, 117501, 118138,

E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC

– Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen , SP – Sports, PH-B – Low Vision, PH-D – Hearing Impairment, PH-O – Locomotor Disability / Cerebral Palsy $ – State Archives, * – Amin
( By Order of the Commission )

SUBRAMANIAN C P
Office of the DISTRICT OFFICER
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Kerala Public Service Commission
District Office,MALAPPURAM DISTRICT OFFICE, MALAPPURAM
Approved for issue,
Section Officer.