REVISED – POLICE CONSTABLE RANK LIST 2016-THIRUVANANTHAPURAM

Revised – Police Constable Rank List 2016-Thiruvananthapuram

[AdSense-A]

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION) (Thiruvananthapuram) on `10480-18300 in POLICE DEPARTMENT

No. 348/2016/DOT Cat. No. 012/2015
The following is the ranked list of candidates for the post of POLICE CONSTABLE(ARMED
POLICE BATTALION) – (Thiruvananthapuram) on `10480-18300 in POLICE DEPARTMENT,
found suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held
on 26/09/2015 and Physical Efficiency Test.. This Ranked List is brought into force with effect from

21/06/2016.
Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 149281 SACHU S K 82.33 82.330 13/05/1991
2 146679 ABHILASH R S 63.67 18.430 82.100 04/04/1993 SP,NCC
3 148777 KIRAN V J 79.67 1.940 81.610 17/09/1990 NCC
4 114465 VYSHAK S 67.33 13.580 80.910 06/12/1991 SP
5 136983 RAKESH R NAIR 66.67 12.610 79.280 08/12/1990 SP,NCC
6 204081 NANDU K S 78.00 78.000 05/05/1992 EZHAVA
7 134448 AKHIL M G 78.00 78.000 27/05/1994
8 137757 ARUN P 76.67 76.670 10/11/1992 EZHAVA
9 145568 ARUN KUMAR KS 76.00 76.000 22/03/1992
10 113518 VISHNU R J 76.00 76.000 14/10/1992
11 116685 SARATH S J 60.67 14.550 75.220 04/04/1991 SP
12 203978 MAHESH R 75.00 75.000 21/05/1990 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
13 123594 ANOOP M S 74.67 74.670 06/03/1994
14 144669 DEEPAK S 74.33 74.330 31/05/1986 EZHAVA
15 138997 NISHAD M F 74.33 74.330 30/05/1987 M-MUSLIM
16 123311 AKSHAY S S 71.00 2.910 73.910 06/03/1993 NCC
17 137652 ARUN S 73.67 73.670 23/07/1993 EZHAVA
18 122108 SREELAL S 72.33 72.330 28/03/1990 V-VISWAKARMA
19 149090 VAISAKH D 72.00 72.000 25/05/1989 EZHAVA
20 142547 REJITH A R 72.00 72.000 13/05/1990
21 189743 MAHESH M A 71.67 71.670 25/05/1991
22 188438 JOY RODHES S 71.67 71.670 04/10/1992 LC
23 134447 VISHNU K G 71.33 71.330 20/08/1992
24 135068 ANANDHU S 71.00 71.000 05/05/1993
25 119874 ARUNKUMAR S 70.67 70.670 13/05/1990
26 160758 KIRAN S 67.67 2.910 70.580 12/02/1993 LC NCC
27 135388 SOORAJ S 70.33 70.330 16/04/1988 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 2 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 119821 VINEETH VIJAI V P 70.33 70.330 04/04/1990 OBC-VEERASAIV
A
29 119772 AKASH SEKHAR R 70.33 70.330 02/06/1990
30 136542 JISHNU M S 70.33 70.330 16/02/1991
31 149140 ADARSH R KUMAR 70.33 70.330 12/09/1994
32 124361 VISHNU V K 68.33 1.940 70.270 05/03/1993 NCC
33 137336 ANURAG A 65.33 4.850 70.180 25/05/1995 NCC
34 117860 RASCORT S R 70.00 70.000 21/01/1988 SC-KURAVA
35 162387 ARUN I 70.00 70.000 20/05/1991
36 203199 SETHU VIJAYAN 65.00 4.850 69.850 08/06/1992 NCC
37 114376 RAJKUMAR R 69.67 69.670 16/12/1989 V-VISWAKARMA
38 164142 HARI K SUKUMAR 69.67 69.670 30/05/1993 H Nadar
39 138287 NANDAKUMAR S 69.67 69.670 21/10/1993
40 135065 RAHUL S P 66.67 2.910 69.580 07/06/1992 NCC
41 135949 SUDHEESH S S 50.00 19.400 69.400 01/11/1991 SP
42 147401 PRAVEEN V P 64.33 4.850 69.180 08/05/1991 NCC
43 123312 CHANDU D 69.00 69.000 01/09/1992
44 164217 VIJESH KUMAR T M 59.00 9.700 68.700 23/05/1986 LC SP
45 144473 ARUN R S 68.67 68.670 23/05/1991 EZHAVA
46 143698 RAMRAJ S 68.67 68.670 29/04/1992 EZHAVA
47 124093 VINEETH V 68.33 68.330 28/03/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
48 115714 RAJESH KUMAR K 60.00 8.000 68.000 25/04/1979 EX
49 164349 WINSRAJ S 68.00 68.000 24/04/1989 SIUC N
50 143877 JAYASANKAR M A 68.00 68.000 18/05/1989
51 123174 PRAMOD S 68.00 68.000 30/05/1990 OBC-VANIKA
VAISYA
52 143631 VISHNU A S 68.00 68.000 01/10/1990 EZHAVA
53 167648 SUJITH M P 68.00 68.000 30/05/1993
54 119789 VINEETH S 54.33 13.580 67.910 09/04/1991 SC-THANDAN SP
55 121457 ANANTHU A L 59.00 8.730 67.730 25/05/1993 EZHAVA SP
56 196180 AMBRISH P 67.67 67.670 14/01/1991 EZHAVA
57 123545 VINEESH KUMAR V 64.67 2.910 67.580 12/02/1992 NCC
58 124977 ANEESH S 67.33 67.330 04/08/1993 V-VISWAKARMA
59 135832 MUHAMMED SHANID N 67.00 67.000 11/10/1990 M-MUSLIM
60 149880 TOMY S M 67.00 67.000 17/11/1990 LC
61 116768 SARAN S 65.00 1.940 66.940 26/05/1993 NCC
62 144472 JAYASANKAR J 66.67 66.670 28/07/1990
63 139108 BINESH V 66.67 66.670 08/12/1990
64 144554 SARATH V S 66.67 66.670 16/04/1991
65 135122 MUHSIN MUHAMMED S N 66.67 66.670 28/05/1992 M-MUSLIM
No. 348/2016/DOT 3 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
66 124341 ANOOP S V 66.67 66.670 30/09/1992 EZHAVA
67 167647 NITHIN K S 66.67 66.670 30/11/1992
68 224581 SHAJITH K S 54.00 12.610 66.610 29/09/1992 EZHAVA SP,NCC
69 197547 SYAM KUMAR V 66.33 66.330 22/01/1989 EZHAVA
70 195628 DEEPU PILLAI 61.33 4.850 66.180 18/09/1992 NCC
71 146748 BIJU V 66.00 66.000 30/05/1988 SIUC N
72 181948 SANIL KUMAR S 66.00 66.000 21/10/1992
73 136575 ANUKRISHNAN B 51.33 14.550 65.880 01/01/1992 SP
74 143028 SAJEEV G S 65.67 65.670 25/05/1986 EZHAVA
75 116798 ROSCORT S R 65.67 65.670 09/06/1990 SC-KURAVA
76 117814 GOKUL NATH R V 65.67 65.670 10/12/1991 V-VISWAKARMA
77 112216 SHINE S S 63.67 1.940 65.610 10/01/1989 H Nadar NCC
78 113692 ANISH S S 65.33 65.330 13/07/1990 EZHAVA
79 136507 AKHILCHANDRA A C 65.33 65.330 24/01/1993 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
80 150328 ABDULMUNEER M 65.33 65.330 10/05/1994 M-MUSLIM
81 137658 SIVAPRASAD M S 65.33 65.330 11/08/1994
82 113328 SOORAJ K R 65.00 65.000 17/05/1986 V-VISWAKARMA
83 205542 VINAYACHANDRAN PILLAI 65.00 65.000 12/11/1990
D 65.000
84 162647 LIPIN DAS M G 65.00 16/05/1991 SIUC N
85 167582 ADERSH V S 65.00 65.000 22/02/1995 LC
86 202436 SUKESH R 62.00 2.910 64.910 01/12/1989 EZHAVA NCC
87 135252 RAVISANKAR R 64.67 64.670 12/05/1994
88 124766 NIKHIL KUMAR S 62.67 1.940 64.610 31/05/1994 SC-CHERAMAR NCC
89 166186 AJESH C T 64.33 64.330 25/05/1986 H Nadar
90 144521 VISHNU P L 64.33 64.330 07/12/1990 EZHAVA
91 162728 VIVEK N 64.33 64.330 18/03/1993 H Nadar
92 222125 SREEJITH R NAIR 61.33 2.910 64.240 30/05/1992 NCC
93 142937 SHAHIN M S 64.00 64.000 25/05/1991 M-MUSLIM
94 146844 JAYA KUMAR S 63.67 63.670 10/03/1989 EZHAVA
95 135336 RAJESH R 63.67 63.670 07/06/1989 OBC-YADAVA
96 161779 ARUN R J 63.67 63.670 25/05/1992 EZHAVA
97 115652 ANEESH KUMAR A T 63.67 63.670 16/02/1993 H Nadar
98 146425 ARUN A 63.67 63.670 24/11/1995
99 147215 VISHNU R KRISHNAN 61.67 1.940 63.610 27/08/1993 EZHAVA NCC
100 145595 VINEETH V S 63.33 63.330 11/04/1987 EZHAVA
101 136511 JITHIN S S 63.33 63.330 25/05/1987 EZHAVA
102 136188 ANURAJ V 63.33 63.330 15/05/1989
103 115651 AJU M P 63.33 63.330 01/04/1990
No. 348/2016/DOT 4 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
104 143472 SREELAL S L 63.33 63.330 23/05/1991
105 143630 ANU J S 63.33 63.330 27/08/1991 EZHAVA
106 148644 HANEEF S 63.33 63.330 30/03/1993 M-MUSLIM
107 149875 ANOOP KRISHNA V V 63.00 63.000 18/09/1989
108 161667 LIBIN RAJ B L 63.00 63.000 19/04/1991 SIUC N
109 115550 BALU B NAIR 63.00 63.000 05/05/1992
110 124362 JIJO GEORGE 63.00 63.000 17/10/1992 LC
111 143772 AL AARIF N 63.00 63.000 24/02/1993 M-MUSLIM
112 139000 VINOB V 62.67 62.670 18/05/1987 EZHAVA
113 177850 SYAMKUMAR S 62.67 62.670 05/02/1990
114 147434 SANGEETH S 62.67 62.670 28/10/1992
115 143677 VINEETH V 57.67 4.850 62.520 26/09/1991 NCC
116 160085 SAJU S 62.33 62.330 30/05/1988 H Nadar
117 136748 ABHIMANYU CHANDRAN C 62.33 62.330 02/05/1991 EZHAVA
S 62.330
118 116696 BAIJU J S 62.33 13/06/1991 H Nadar
119 113412 KIRAN CHAND J 62.33 62.330 17/01/1992
120 202036 VISHNU K 62.33 62.330 13/03/1992 EZHAVA
121 125096 ANOOP S 62.33 62.330 23/05/1992 LC
122 162346 SREEJITH S R 62.33 62.330 05/05/1993
123 138775 RAHUL P R 62.00 62.000 20/05/1988 EZHAVA
124 150264 BIJEESH B 62.00 62.000 28/05/1988 OBC-YOGEESW
ARA
125 160837 RETHEESH M 62.00 62.000 10/01/1989
126 167071 RAJESH R S 62.00 62.000 18/05/1990 LC
127 196817 SHYAM LAL S 62.00 62.000 19/01/1991
128 114389 VAISAKH KRISHNAN V 62.00 62.000 15/11/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
129 133883 ABHILASH S 62.00 62.000 05/05/1992
130 117655 GOVIND PRADEEP 62.00 62.000 26/01/1993 EZHAVA
131 124785 VINEETH S 62.00 62.000 19/06/1993
132 238912 AKHIL A 59.00 2.910 61.910 06/05/1992 NCC
133 136809 VISHNU S J 61.67 61.670 21/12/1992
134 179164 VISHNU M 61.33 61.330 27/05/1990
135 138606 SARATH M R 61.33 61.330 30/05/1990
136 161430 HARI R S 61.33 61.330 30/05/1991
137 149041 VISHNU H 61.33 61.330 30/05/1991
138 146340 BIBHU B S 61.33 61.330 16/01/1993 EZHAVA
139 189830 VISHNU C 61.33 61.330 14/05/1994
140 123175 SAJIN S RAJ 61.33 61.330 17/01/1995 H Nadar
141 118888 ARUN MOHAN S 58.33 2.910 61.240 30/05/1992 H Nadar NCC
No. 348/2016/DOT 5 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
142 166612 ASWANI KUMAR S V 61.00 61.000 25/03/1989 EZHAVA
143 146230 SREEJITH C 61.00 61.000 16/12/1991 EZHAVA
144 113672 SACHIN C 61.00 61.000 02/01/1992 OBC-CHETTy
145 136447 ABHILASH T 61.00 61.000 21/01/1993 OBC-VANIKA
VAISYA
146 125624 PRANAV P B 61.00 61.000 19/08/1995
147 113389 ANOOP S S 59.00 1.940 60.940 15/07/1995 NCC
148 112300 ARUN KUMAR R 60.67 60.670 27/05/1989
149 120758 ADARSH U N 60.67 60.670 20/02/1990
150 113390 BIJUKUMAR R S 60.67 60.670 25/06/1990
151 177676 DEEPU GEORGE 60.67 60.670 11/08/1991
152 149833 SIBI S 60.67 60.670 14/01/1994
153 114552 VISHNU V 58.67 1.940 60.610 05/04/1992 V-VISWAKARMA NCC
154 120768 AKHIL P S 58.67 1.940 60.610 15/05/1993 OBC-VEERASAIV NCC
A
155 144897 JYOTHISH RAJ S 60.33 60.330 30/05/1989
156 142902 VISAKH S R 60.33 60.330 30/05/1990 V-ASARI
157 116828 RENJITH P R 60.33 60.330 30/08/1990 D-DHEEVARA
158 133790 ADARSH R S 60.33 60.330 14/05/1993
159 149100 DIPIN R 60.33 60.330 03/12/1993
160 133804 SREERAG K S 60.33 60.330 25/05/1994
161 163515 AJOOP T L 60.33 60.330 20/05/1995 LC
162 137539 SALU E 55.33 4.850 60.180 17/11/1992 NCC
163 135422 REJITH R J 60.00 60.000 26/05/1990 EZHAVA
164 121890 ANEESH RAJ R 60.00 60.000 26/05/1991
165 125443 AKHIL RAJ R 60.00 60.000 31/05/1991 EZHAVA
166 203253 ABHISHEK S 60.00 60.000 16/03/1992 EZHAVA
167 146843 VIMAL J 60.00 60.000 16/03/1992 OBC-CHEKKALA
168 133395 SHAMJITH S 60.00 60.000 13/05/1992 M-MUSLIM
169 124069 PRANAV M L 60.00 60.000 30/10/1993
170 138774 VIPIN V 58.00 1.940 59.940 24/11/1989 EZHAVA NCC
171 205359 HARIKUMAR L K 59.67 59.670 25/03/1989
172 162662 VISHNU P 59.67 59.670 08/05/1991
173 135720 MAHESH D 59.67 59.670 24/09/1991
174 163092 SREEGOVIND B S 59.67 59.670 02/01/1992 EZHAVA
175 125587 AJITH A 59.67 59.670 04/04/1992
176 137577 ARUNSANKAR R S 55.67 3.880 59.550 20/05/1989 SP
177 133671 ROSH S 54.67 4.850 59.520 11/03/1989 EZHAVA NCC
178 118701 THAJUDHEEN J S 59.33 59.330 25/05/1989 M-MUSLIM
179 121280 BIJOY K R 59.33 59.330 22/02/1991
No. 348/2016/DOT 6 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
180 125590 VISHNU VIKRAMAN V 59.33 59.330 20/05/1992
181 123252 JITHIN S J 59.33 59.330 20/08/1993
182 133754 VISHNU V R 59.33 59.330 21/05/1994
183 138776 AJIMSHA RASHEED 59.33 59.330 17/12/1994 M-MUSLIM
184 119180 ANISH R 59.00 59.000 05/08/1989 OBC-VANIAN
185 119901 SATHEESH D 59.00 59.000 31/05/1990 SIUC N
186 125453 AJITH S 59.00 59.000 17/07/1990
187 145381 HARI SANKAR S A 59.00 59.000 15/04/1995
188 165791 ANIL S R 58.67 58.670 04/05/1988 SIUC N
189 113386 ARUN KUMAR B 58.67 58.670 14/10/1989
190 167089 UNNIKRISHNAN C 58.67 58.670 30/05/1990 H Nadar
191 136155 RAHUL M P 58.67 58.670 06/11/1991
192 123498 ARUN KUMAR S 58.67 58.670 13/01/1994
193 188105 ACHU T R 58.67 58.670 14/06/1994
194 138605 SARAN MR 58.33 58.330 20/05/1989
195 148649 ANAND P S 58.33 58.330 01/05/1990
196 139290 SAJITH S 58.33 58.330 06/04/1991
197 163762 ARAVIND A R 58.33 58.330 11/05/1992
198 166711 SYAMDHARAN T S 58.33 58.330 28/05/1992 H Nadar
199 134318 GOKUL V M 58.33 58.330 26/05/1993
200 123566 SREEKUTTAN S 56.33 1.940 58.270 21/05/1995 EZHAVA NCC
201 125785 RAHUL R 58.00 58.000 08/05/1990
202 117812 ABHILASH M 58.00 58.000 26/09/1990 OBC-VANIAN
203 143932 AMAL KRISHNAN M S 58.00 58.000 30/04/1991
204 168596 ANAND V L 58.00 58.000 07/06/1993
205 121035 NITHIN K M 58.00 58.000 27/11/1993 SC-PULAYAN
206 149698 AKHIL J 58.00 58.000 12/12/1993
207 203687 SARATH S S 58.00 58.000 25/07/1994 EZHAVA
208 146917 VIVEK K J 58.00 58.000 22/10/1994
209 208817 NAVEEN CHANDRAN 58.00 58.000 19/09/1996
210 117337 LIKHIN FRANCIS 48.00 9.700 57.700 14/05/1990 SIUC N SP
211 145841 SUMITH S KUMAR 57.67 57.670 25/05/1990
212 116969 AJITH LAL R S 57.67 57.670 16/03/1992 D-ARAYA
213 116769 HARISH KUMAR S O 57.67 57.670 10/04/1992 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
214 146169 ANANDU M 57.67 57.670 07/10/1993 OBC-CHAKKALA
215 142949 MANU R 57.33 57.330 16/05/1989
216 118114 AKHIL T V 57.33 57.330 30/01/1990 SIUC N
217 113379 RENJITH S N 57.33 57.330 18/02/1990
No. 348/2016/DOT 7 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
218 148177 MANU MOHAN R G 57.33 57.330 31/05/1991
219 112234 MANOJ M R 57.33 57.330 01/09/1991 OBC-VELAAR
220 124363 RATHEESH R 57.33 57.330 31/10/1992 LC
221 124858 ARUN S V 57.33 57.330 17/09/1993 H Nadar
222 115831 SOORAJ KRISHNAN R S 45.00 12.125 57.125 12/04/1990 SP
223 137079 ANOV S 57.00 57.000 21/02/1986 EZHAVA
224 149781 AKHILESH G 57.00 57.000 14/05/1989 EZHAVA
225 115650 ANU M P 57.00 57.000 01/04/1990
226 163719 KRISHNU G 57.00 57.000 05/04/1990
227 125343 RAKHIL A V 57.00 57.000 20/05/1990
228 288920 ABHILASH R 57.00 57.000 23/05/1991
229 168632 HARIKRISHNAN K S 57.00 57.000 07/10/1992 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
230 168071 KARTHY S 57.00 57.000 09/05/1994 OBC-VANIGAR
231 112493 AKHIL S 57.00 57.000 14/05/1994 V-VISWAKARMA
232 149337 MUHAMMED SHANAJ S 57.00 57.000 03/08/1994 M-MUSLIM
233 115709 VINEETH SAMBU V 42.33 14.550 56.880 04/07/1991 SP
234 163068 ROY SEBASTIN R 56.67 56.670 25/05/1986 OX-PARAVAN
235 142563 MOHEMMED NASEEB B 56.67 56.670 20/07/1988 M-MUSLIM
236 163959 ANIL KUMAR S 56.67 56.670 24/03/1989 EZHAVA
237 121034 VISAKH S 56.67 56.670 25/05/1991 EZHAVA
238 168826 RENGITH R A 56.67 56.670 27/05/1991
239 122207 JITTO VARGHESE 56.67 56.670 21/04/1992
240 166577 MANU J VINCENT 56.67 56.670 31/05/1992 LC
241 203686 JYOTHISH U 56.67 56.670 08/09/1993
242 149690 NIKHIL RAJ R M 54.67 1.940 56.610 12/10/1993 LC NCC
243 144972 SARATH S(SMRUTHI) 43.00 13.580 56.580 25/05/1993 SP
244 185349 VINOD C 56.33 56.330 23/05/1984 SC-VANNAN
245 125568 SREEJITH S B 56.33 56.330 15/12/1990
246 146096 VISAKH V 56.33 56.330 25/05/1993
247 161879 SABARI K SUKUMAR 56.33 56.330 30/05/1993 H Nadar
248 116520 SUBHASH S 56.33 56.330 16/05/1994 H Nadar
249 124194 ANIL KUMAR M 56.33 56.330 31/05/1995
250 196594 ANTONY EUGIN 54.33 1.940 56.270 18/05/1991 A.I NCC
251 113761 SHYAM S 56.00 56.000 20/08/1987 EZHAVA
252 135044 VISHNU BHADRAN 56.00 56.000 15/05/1990 EZHAVA
253 138069 NISANTH LAL T 56.00 56.000 26/05/1990 SC-VANNAN
254 133791 ANOOP S 56.00 56.000 27/03/1991 SC-PANAN
255 150020 SREEJITH R 56.00 56.000 08/04/1991 H Nadar
No. 348/2016/DOT 8 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
256 146095 ANUROOP G S 56.00 56.000 16/09/1991 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
257 121630 SANKAR S 56.00 56.000 01/04/1994
258 144957 ABHIJITH S 53.00 2.910 55.910 03/03/1992 NCC
259 161548 SUDHEESH S A 55.67 55.670 25/05/1992 OBC-CHAKRAVA
R
260 165307 AKHIL RAJ R 55.67 55.670 20/01/1995 H Nadar
261 223105 AMAL MANOHAR 52.67 2.910 55.580 16/04/1993 SC-PULAYAN NCC
262 113329 AJEESH S S 55.33 55.330 07/05/1992 SC-CHAKKILIYA
N
263 139114 VISHNU S 55.33 55.330 06/09/1992
264 145825 ABHIJITH NAIR 55.33 55.330 01/10/1995
265 113700 SHIBU S 55.00 55.000 25/04/1987 EZHAVA
266 136260 MUHAMMED SHABEEB A 55.00 55.000 19/05/1988 M-MUSLIM
267 139263 RATHEESH S S 55.00 55.000 20/12/1989
268 114848 SHAIJU S S 55.00 55.000 29/04/1990 SIUC N
269 121123 AL RIYAS K 55.00 55.000 08/09/1990 M-MUSLIM
270 150019 SARATH H 55.00 55.000 21/03/1991
271 160428 RINEESH R L 55.00 55.000 03/04/1991 LC
272 145102 SABARI S S 55.00 55.000 21/08/1991 EZHAVA
273 143456 SAMEED A N 55.00 55.000 01/10/1991 M-MUSLIM
274 122008 SANKARLAL M R 55.00 55.000 03/10/1991
275 148069 JANOSHRAJ M L 55.00 55.000 13/11/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
276 119307 NIDHIN JOHN 55.00 55.000 04/05/1992
277 136869 VISHNU A G 55.00 55.000 25/10/1993
278 168631 HARIDAS S 55.00 55.000 10/05/1994
279 133091 RAHUL R 55.00 55.000 28/05/1994
280 113490 PRATHEESH P 53.00 1.940 54.940 06/09/1989 EZHAVA NCC
281 205342 ABIN PRASAD S 52.00 2.910 54.910 30/12/1991 NCC
282 125407 ARUN KUMAR M R 54.67 54.670 29/01/1987 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
283 139116 VIPIN KUMAR A S 54.67 54.670 18/01/1988 EZHAVA
284 168775 NIMEESH G S 54.67 54.670 14/06/1990 SC-SAMBAVAR
285 124182 SARATH CHANDRAN C S 54.67 54.670 07/01/1991
286 115528 VIPIN B 54.67 54.670 17/03/1992
287 118797 SAFEER S 54.67 54.670 19/10/1992 M-MUSLIM
288 147239 RINORAJ J P 51.67 2.910 54.580 02/05/1991 SIUC N NCC
289 180253 RENJITH M 54.33 54.330 22/07/1990
290 122261 RAKESH R 54.33 54.330 18/08/1990 V-VISWAKARMA
291 134677 RAJESH KUMAR C 54.33 54.330 07/11/1990
292 133420 GIREESH S 54.33 54.330 10/05/1991 EZHAVA
293 117709 ARUNJITH M 54.33 54.330 29/05/1992 OBC-YOGEESW
ARA
No. 348/2016/DOT 9 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
294 137260 VIVEK V S 54.33 54.330 29/03/1993
295 164770 ADARSH J S 54.33 54.330 03/04/1993
296 112855 MUKESH MOHAN M U 52.33 1.940 54.270 30/06/1992 H Nadar NCC
297 147901 ANURAJ S V 52.33 1.940 54.270 25/01/1994 SIUC N NCC
298 167491 VISAKH J S 54.00 54.000 10/05/1988 EZHAVA
299 145101 SABU T 54.00 54.000 20/05/1988 SC-KURAVA
300 167468 SEYYADALI S 54.00 54.000 15/05/1990 M-MUSLIM
301 135789 SAFDAR F 54.00 54.000 20/10/1990 M-MUSLIM
302 122602 AL AMEEN K 54.00 54.000 19/11/1990 M-MUSLIM
303 146416 AJIN S S 54.00 54.000 18/05/1992 LC
304 166658 ANULAL S S 54.00 54.000 20/05/1992 EZHAVA
305 187484 JIJO JOHN 54.00 54.000 30/06/1992 LC
306 145411 DINEESH N 54.00 54.000 15/05/1993 SC-SAMBAVAR
307 139113 SREEJITH S S 53.67 53.670 27/04/1990
308 145245 ARUN R S 53.67 53.670 29/01/1991
309 144582 VISHNU VS 53.67 53.670 20/05/1991
310 181225 AMAL M I 53.67 53.670 21/06/1991
311 119716 RAJESH S NAIR 53.67 53.670 20/10/1991
312 146249 MUHAMMED SIDDEEK N 53.67 53.670 01/05/1992 M-MUSLIM
313 189767 JINO VARGHESE 53.67 53.670 22/05/1992
314 120090 REHIL M G 53.67 53.670 15/05/1993 EZHAVA
315 122177 DILEEP KUMAR M S 53.67 53.670 25/05/1995
316 165576 PRAVEEN P C 48.67 4.850 53.520 20/05/1988 H Nadar NCC
317 138445 SHEHNAS J U 53.33 53.330 07/03/1989 M-MUSLIM
318 144561 ABHIRAJ R S 53.33 53.330 20/05/1989 H Nadar
319 143445 RAHUL T M 53.33 53.330 09/07/1989
320 165567 VISHNU V NAIR 53.33 53.330 21/04/1990
321 120043 ANAND A S 53.33 53.330 25/11/1990
322 121879 SARATH KUMAR H 53.33 53.330 18/01/1992
323 138038 MIDHESH S 53.33 53.330 20/05/1993
324 205690 MIDHUN MOHAN 53.33 53.330 22/06/1993 EZHAVA
325 122760 ATHUL CHANDRAN C 53.33 53.330 24/04/1994 EZHAVA
326 145100 SAJITH S 53.00 53.000 03/05/1987 OBC-VANIKA
VAISYA
327 180962 ANOOP T 53.00 53.000 28/05/1989 EZHAVA
328 202906 BIJIN K 53.00 53.000 03/12/1989 EZHAVA
329 164919 JITHIN DAS J 53.00 53.000 20/02/1990
330 182733 KIRANKUMAR K 53.00 53.000 01/03/1990 SC-PULAYA
331 123097 SREEJITH S S 53.00 53.000 02/05/1990 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 10 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
332 181991 REJEESH H 53.00 53.000 17/03/1991 EZHAVA
333 135111 AKHIL P 53.00 53.000 28/08/1991
334 117049 ANOOP M R 53.00 53.000 11/01/1992 V-VISWAKARMA
335 180459 ARUNGHOSH A 53.00 53.000 17/01/1992 EZHAVA
336 143311 SHEHINAS M 53.00 53.000 18/07/1992 M-MUSLIM
337 195037 RAJMOHAN R 53.00 53.000 07/12/1992
338 137383 PRAVEEN S A 50.00 2.910 52.910 04/05/1991 EZHAVA NCC
339 148460 KIRAN C CHAND 44.00 8.730 52.730 29/08/1989 SP
340 116804 PRASOON S P 52.67 52.670 23/03/1988 EZHAVA
341 163764 AKHILESH KUMAR R 52.67 52.670 14/10/1989
342 180328 RENJU RAJU 52.67 52.670 22/02/1990
343 118550 ANEESH M S 52.67 52.670 02/08/1990
344 123236 ANUJITH V 52.67 52.670 15/09/1991 OBC-VANIYAN
345 137741 SARAN KUMAR S N 52.67 52.670 02/04/1992
346 189843 SREENATH V B 52.67 52.670 17/09/1992
347 148630 MAHESH R 52.67 52.670 03/05/1993
348 143656 ATHUL P 52.67 52.670 04/10/1993 SC-VELAN
349 115736 SAKTHINADHAN M 52.67 52.670 19/01/1994 OBC-CHETTY
350 135067 ANANDU M 52.67 52.670 26/12/1994
351 134379 MANEESH J 43.67 8.730 52.400 18/03/1990 SIUC N SP
CHRISTAPHER 52.330
352 113701 VINOD G 52.33 06/12/1986 OBC-VELAAN
353 122446 SHAFEEK S R 52.33 52.330 08/05/1987 M-MUSLIM
354 159987 HARI P A 52.33 52.330 25/05/1989
355 138917 ANEESH K 52.33 52.330 20/05/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
356 150266 JINEESH KUMAR B R 52.33 52.330 27/05/1991
357 117681 AKHIL RAJENDRAN 52.33 52.330 12/10/1991 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
358 203245 SACHIN G S 52.33 52.330 15/05/1993
359 135827 ARAVIND S S 52.33 52.330 01/09/1994
360 161158 VISHNU V 52.33 52.330 17/09/1994 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
361 160926 BIJIN ALEX A P 47.33 4.850 52.180 10/02/1990 SIUC N NCC
362 122490 PRASAD K 52.00 52.000 03/02/1988 EZHAVA
363 143744 MANU SUNDAR 52.00 52.000 30/01/1990 EZHAVA
364 137362 HAREESH K S 52.00 52.000 01/04/1990
365 120971 RAHUL S 52.00 52.000 08/11/1991
366 145348 ARUN S 52.00 52.000 19/05/1992
367 118169 ARUN KUMAR J 52.00 52.000 30/05/1992
368 163132 MITHRAN M G 52.00 52.000 24/04/1993
369 114778 DIPIN S S 52.00 52.000 17/05/1993 H Nadar
No. 348/2016/DOT 11 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
370 142481 AJITHKUMAR RS 52.00 52.000 18/05/1993
371 115581 ADARSH V S 51.67 51.670 27/05/1989 V-VISWAKARMA
372 143148 SOORAJ V R 51.67 51.670 11/10/1989
373 163754 GOLBAN G ISAC 51.67 51.670 14/05/1990 SIUC N
374 167568 GIRIKRISHNAN U 51.67 51.670 20/05/1990
375 135472 SREEKANTH N N 51.67 51.670 01/11/1990
376 135707 SYAMKUMAR V S 51.67 51.670 25/11/1991 OBC-YOGEESW
ARA
377 166913 VISHNU S N 51.67 51.670 31/05/1992
378 112712 ADARSH S L 51.67 51.670 28/03/1993
379 149289 RAHUL GOPI 51.67 51.670 15/04/1995
380 134444 AKHIL A G NATH 51.67 51.670 14/05/1995 OBC-YOGEESW
ARA
381 136637 ANAND A T 46.67 4.850 51.520 04/05/1992 NCC
382 122152 AMALRAJ R P 51.33 51.330 26/03/1986 EZHAVA
383 122911 KIRAN K R 51.33 51.330 25/05/1988 SC-CHERAMAR
384 168677 AYOOB A 51.33 51.330 20/03/1990 M-MUSLIM
385 135429 ASEEM M SHERAS 51.33 51.330 13/12/1990 M-MUSLIM
386 145014 VISHNULAL S J 51.33 51.330 12/05/1992
387 138119 NIKHIL G NATH 51.33 51.330 14/03/1993 OBC-VELAAR
388 133958 BINU MOHAN 51.33 51.330 19/05/1993 EZHAVA
389 137131 SARATH J O 51.33 51.330 27/03/1994 SIUC N
390 167972 ANURAG G R 51.33 51.330 25/05/1994 EZHAVA
391 232942 VAISAKH N V 51.33 51.330 14/09/1995 D-DHEEVARA
392 125508 JITHIN B 51.33 51.330 14/10/1995
393 113441 FIAZ F 51.00 51.000 15/01/1986 M-MUSLIM
394 113745 SUMITHKUMAR S 51.00 51.000 28/05/1987 SC-PULAYAN
395 125737 ANEESH A 51.00 51.000 10/05/1989 SC-KURAVA
396 202800 AL MANZOOR K N 51.00 51.000 05/04/1991 M-MUSLIM
397 115151 VISHNU DUTT J 51.00 51.000 06/11/1991
398 124883 ATHUL R S 51.00 51.000 02/04/1992 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
399 137370 ARUN P PAVANAN 51.00 51.000 03/07/1993 EZHAVA
400 202596 GOKUL C B 51.00 51.000 28/04/1995 EZHAVA
401 143878 GOKUL S 51.00 51.000 17/05/1995
402 124525 ASHIK A 51.00 51.000 18/12/1996 M-MUSLIM
403 147244 FARHAN S N 50.67 50.670 03/12/1988 M-MUSLIM
404 145500 SATHEESH KUMAR M 50.67 50.670 16/05/1990 SC-CHERAMAR
405 159837 ARUN S M 50.67 50.670 19/09/1990 OBC-Udayamkula
ngara Chetties
406 143458 NANDU D 50.67 50.670 28/09/1990
407 114218 VISHNU S S 50.67 50.670 06/11/1990 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 12 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
408 146821 AKSHAYADEV A S 50.67 50.670 20/02/1991 V-VISWAKARMA
409 145737 SANURAJ P 50.67 50.670 28/08/1991 EZHAVA
410 205177 RAKESH R 50.67 50.670 09/12/1991
411 164427 ABHILASH M R 50.67 50.670 24/03/1992
412 148705 ABHIJITH V S 50.67 50.670 06/08/1992
413 145634 SHYJU S 50.67 50.670 06/02/1993
414 146229 AJITH MOHAN M 50.67 50.670 12/05/1993 OBC-CHETTI
415 150403 RAHUL R 50.67 50.670 28/05/1993 SC-CHERAMAR
416 145921 ANU D P 50.67 50.670 18/02/1994 SIUC N
417 138078 SAJAN S 50.67 50.670 26/05/1994
418 137413 VISHNU U V 50.67 50.670 04/07/1994 V-ASARI
419 160211 SAJAYAKUMAR V 50.67 50.670 20/05/1995
420 146910 SIBI B 50.33 50.330 13/05/1986 EZHAVA
421 124040 MANOJ S S 50.33 50.330 31/05/1988 EZHAVA
422 137567 ARUN M S 50.33 50.330 04/01/1989
423 124121 AKHIL S KUMAR 50.33 50.330 05/02/1990 SIUC N
424 203796 VARUN GOPI 50.33 50.330 25/01/1992 EZHAVA
425 161089 PRAVEEN S G 50.33 50.330 25/05/1992 H Nadar
426 125643 KIRAN B 50.33 50.330 20/05/1994
427 145793 KISHORE V K 48.33 1.940 50.270 31/03/1995 NCC
428 178802 VISHNU M T 45.33 4.850 50.180 01/08/1994 EZHAVA NCC
429 115567 VIJEESH V 50.00 50.000 28/05/1988 H Nadar
430 112823 RATHEESH K K 50.00 50.000 20/05/1989 OX-CHERAMAR
431 165418 ARUN R S 50.00 50.000 25/05/1989 SC-MANNAN
432 148230 ANEESH S N 50.00 50.000 20/05/1990 H Nadar
433 138167 ADARSH P PAVANAN 50.00 50.000 23/02/1991 EZHAVA
434 115512 SHIYASKHAN Y F 50.00 50.000 25/08/1991 M-MUSLIM
435 164870 MOHAMMED EJAS M 50.00 50.000 28/12/1991 M-MUSLIM
436 168011 SARATH S L 50.00 50.000 27/05/1992 H Nadar
437 168869 SAJEESHSADHAN S U 50.00 50.000 30/05/1992 EZHAVA
438 124253 REHUMATHULLA KHAN A 50.00 50.000 10/05/1993 M-MUSLIM
439 208326 MUHAMMED SHAFI A 50.00 50.000 13/05/1993 M-MUSLIM
440 134170 AKHIL M 50.00 50.000 20/05/1993 V-ASSARI
441 124212 HEMANTH V 50.00 50.000 02/09/1993 V-VISWAKARMA
442 136935 ANOOP V C 50.00 50.000 12/10/1993
443 184974 AJITH S 50.00 50.000 10/05/1994 EZHAVA
444 168814 SREEJITH S 48.00 1.940 49.940 30/04/1991 NCC
445 149297 VINEETH R T 48.00 1.940 49.940 20/04/1992 NCC
No. 348/2016/DOT 13 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
446 159802 VISAKH R S NAIR 47.00 2.910 49.910 05/09/1994 NCC
447 161270 ANOOP S 49.67 49.670 08/05/1986 EZHAVA
448 160449 VISAKH V L 49.67 49.670 29/01/1993 EZHAVA
449 122014 ARUNLAL U S 49.67 49.670 21/02/1993 D-DHEEVARA
450 137685 AKHIL R 49.67 49.670 25/05/1994
451 115436 ANEESH A 49.67 49.670 29/05/1994 LC
452 121128 ANOOP VIJAY 49.33 49.330 24/08/1987 V-VISWAKARMA
453 125497 RAJESH KUMAR R 49.33 49.330 23/03/1988 SC-CHERAMAR
454 113702 VIPIN CHANDRAN V 49.33 49.330 10/05/1988 EZHAVA
455 164039 ANOOP C V 49.33 49.330 29/03/1989 OX-CHERAMAR
456 148578 VIMAL RAJ A P 49.33 49.330 25/05/1990 SIUC N
457 162237 ABHILASH V S 49.33 49.330 29/05/1991
458 133814 PRAVEEN KUMAR V H 49.33 49.330 31/05/1991
459 160384 MAHESH KUMAR B 49.33 49.330 05/01/1992
460 115665 DHINU P 49.33 49.330 25/02/1992 D-DHEEVARA
461 134337 SUMESH B 49.00 49.000 09/02/1986 EZHAVA
462 118937 RENEESH S 49.00 49.000 30/05/1986 EZHAVA
463 138904 ANOOJ M 49.00 49.000 01/05/1987 EZHAVA
464 143048 DINADEVAN V 49.00 49.000 04/10/1987 EZHAVA
465 122891 HASHIM A 49.00 49.000 11/06/1990 M-MUSLIM
466 187539 GIREESH H 49.00 49.000 06/03/1991 EZHAVA
467 144509 VISHNU MOHAN 49.00 49.000 10/05/1991
468 147408 SATHEESH CHANDRAN S 49.00 49.000 25/05/1991
469 138453 VARUNGHOSH N R 49.00 49.000 30/05/1991
470 148926 AGEESH B V 49.00 49.000 31/05/1991 EZHAVA
471 150331 AKHIL B K 49.00 49.000 18/05/1992
472 137160 ANANDHU M G 49.00 49.000 28/05/1994
473 133702 JISHNU P R 49.00 49.000 30/05/1994
474 205056 SIJO RAJAN 47.00 1.940 48.940 18/04/1991 NCC
475 315542 ARUN MR 44.00 4.850 48.850 04/01/1994 EZHAVA NCC
476 197340 ARUN RAJ R 48.67 48.670 30/05/1985 SC-KURAVAN
477 167784 PRADEEP K L 48.67 48.670 25/05/1986 H Nadar
478 124254 RAJESH J B 48.67 48.670 15/03/1987 SC-AYYANAVAR
479 202664 BIMAL KRISHNAN PB 48.67 48.670 15/05/1989
480 138477 SONA S S 48.67 48.670 25/05/1990
481 113919 ABHISHEK C 48.67 48.670 20/10/1990 D-ARAYA
482 135945 SREEJITH S 48.67 48.670 10/05/1991 OBC-VELUTHED
ATHU NAIR
483 112319 DHANRAJ D S 48.67 48.670 28/02/1992 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 14 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
484 143194 CHANDU S L 48.67 48.670 20/04/1992 SC-KURAVAN
485 118770 JOSE N S 48.67 48.670 05/05/1992
486 159574 AJIN S 48.67 48.670 04/07/1992 SIUC N
487 208111 RAHUL SAGAR 48.67 48.670 26/12/1992 V-VISWAKARMA
488 122938 RAHUL M 48.67 48.670 12/01/1993
489 163091 BIJIN B 48.67 48.670 26/04/1996
490 123340 PRASANTH C A 46.67 1.940 48.610 25/05/1993 SIUC N NCC
491 112928 ABHILASH S 48.33 48.330 20/11/1985 SC-PULAYA
492 166332 RENJITH R S 48.33 48.330 22/12/1988 EZHAVA
493 180637 SHAN S 48.33 48.330 02/11/1990 M-MUSLIM
494 205366 VISHNU V 48.33 48.330 21/05/1991 EZHAVA
495 139200 ANOOP M S 48.33 48.330 09/05/1992
496 149292 ANEESH R M 48.33 48.330 13/05/1993 OBC-VELAAN
497 149259 KIRAN MOHAN M 46.33 1.940 48.270 22/03/1993 NCC
498 144415 VISHNU S NAIR 45.33 2.910 48.240 16/11/1992 NCC
499 121863 VINOD KUMAR M 48.00 48.000 01/05/1988 SC-CHERAMAR
500 134920 SHABEER K 48.00 48.000 13/01/1989 M-MUSLIM
501 205802 SIBI RAJAN 48.00 48.000 25/05/1989
502 185354 JAYAKRISHNAN S 48.00 48.000 27/12/1989
503 125658 AJAY SHANKER J S 48.00 48.000 09/01/1990
504 165309 AKHIL S 48.00 48.000 20/05/1991 SC-AYYANAVAR
505 122292 ARUN BABU 48.00 48.000 03/12/1991 LC
506 238173 LINESH K 48.00 48.000 04/02/1992 EZHAVA
507 112970 VISHNU V 48.00 48.000 03/04/1992 EZHAVA
508 197584 NEVIL CHRISTY 48.00 48.000 21/05/1992 LC
509 195418 VARUN R KRISHNA 48.00 48.000 03/01/1993 SC-PULAYA
510 136661 RENJITH M A 48.00 48.000 16/05/1993
511 145922 NISANTH C A 48.00 48.000 26/08/1995 SIUC N
512 168779 PRAVEEN MOHAN M 48.00 48.000 23/05/1996
513 160936 VIDYA SAGAR V R 46.00 1.940 47.940 25/05/1988 EZHAVA NCC
514 142558 BONY R 45.00 2.910 47.910 30/05/1990 SC-KAKKALAN NCC
515 142919 MUJEEB RAHMAN N 47.67 47.670 16/09/1989 M-MUSLIM
516 137283 ADARSH S P 47.67 47.670 11/10/1991 EZHAVA
517 143468 DEEPU S P 47.67 47.670 31/10/1991
518 217484 BALAGOPAL S 47.67 47.670 01/01/1992
519 183646 ARUN RAJ P 47.67 47.670 16/02/1993
520 182631 BINOY CEASAR 47.67 47.670 23/10/1993 EZHAVA
521 208317 ANANDLAL S 47.67 47.670 25/05/1994 SC-PULAYA
No. 348/2016/DOT 15 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
522 168033 NIDHIN KUMAR B 47.67 47.670 12/08/1994 SC-MANNAN
523 180564 AJAI BABU B 44.67 2.910 47.580 15/04/1993 NCC
524 134254 ARUN S 47.33 47.330 29/02/1988 EZHAVA
525 124569 DEEPU U L 47.33 47.330 21/05/1989 SC-CHERAMAR
526 167198 SREENADH V 47.33 47.330 30/05/1989 OBC-CHAKKALA
527 118842 BALACHANDRAN B 47.33 47.330 03/05/1991 D-ARAYA
528 121185 ARUN PRAKASH MENON O 47.33 47.330 04/04/1994
529 139041 ROHITH V G 47.33 47.330 25/05/1994
530 125489 ABHAYA DEV B 45.33 1.940 47.270 18/12/1992 NCC
531 144309 SREEJITH K S 44.33 2.910 47.240 07/12/1989 NCC
532 138484 SREEJITH S S 42.33 4.850 47.180 08/02/1990 OBC-VELAAN NCC
533 136964 JEEVAN M S 47.00 47.000 01/06/1987 SC-KURAVAN
534 165909 RENJITH P RAJ 47.00 47.000 25/05/1990 LC
535 118872 DHANUSH C M 47.00 47.000 24/01/1991
536 145898 AKHIL SURESH 47.00 47.000 17/05/1991
537 143625 AKHIL B J CHANDRAN 47.00 47.000 25/05/1992
538 114287 RAHUL R 47.00 47.000 09/06/1992
539 160767 SARAN S R 47.00 47.000 28/06/1995 SIUC N
540 138319 AKASH S S 44.00 2.910 46.910 20/05/1994 EZHAVA NCC
541 139255 VINAYAN J 46.67 46.670 09/05/1984 SC-SAMBAVAR
542 149838 NISHAD M A 46.67 46.670 25/05/1987 M-MUSLIM
543 135980 ARUN KRISHNAN B R 46.67 46.670 24/05/1990
544 138345 MUHAMMED RIZVAN A 46.67 46.670 01/04/1992 M-MUSLIM
545 181839 AKHIL S 46.67 46.670 10/05/1993 SC-PULAYA
546 147650 SUDHEESH MS 46.67 46.670 08/12/1993 EZHAVA
547 149648 JAYASANKAR J S 46.67 46.670 14/05/1994
548 207911 AJEESH A 46.33 46.330 01/02/1989
549 123546 RENJITH KUMAR R 46.33 46.330 30/05/1989 H Nadar
550 122585 AMAL MAHESWAR M 46.33 46.330 12/11/1989 V-VISWAKARMA
551 166459 BEN JOHN B S 46.33 46.330 11/02/1990 LC
552 168724 JISHNU S P 46.33 46.330 30/05/1990 EZHAVA
553 118715 RAJESH R 46.33 46.330 17/06/1990 H Nadar
554 146304 SAJEER S 46.33 46.330 27/05/1991 M-MUSLIM
555 137272 VIPINRAJ R V 46.33 46.330 31/05/1991 EZHAVA
556 114769 VISHNU B 46.33 46.330 18/05/1992 SC-KURAVA
557 160260 ASOK KUMAR M 46.33 46.330 10/06/1992
558 122730 PRASAD R S 46.33 46.330 17/08/1992 V-VISWAKARMA
559 122785 DEEPU S S 46.33 46.330 02/05/1993
No. 348/2016/DOT 16 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
560 118874 VISHNUKUMAR S 46.33 46.330 13/08/1993
561 124839 PRAVEEN J 46.00 46.000 05/05/1989
562 164521 ABHILASH V S 46.00 46.000 12/02/1990
563 143945 MAHESH M 46.00 46.000 16/04/1991 OBC-VELAAR
564 123188 SHALU A S 46.00 46.000 08/04/1992 M-MUSLIM
565 123302 ARAVIND A S 46.00 46.000 12/04/1992 LC
566 178707 SIYAD A 46.00 46.000 30/05/1992 M-MUSLIM
567 167006 GOPAKUMAR G S 46.00 46.000 01/12/1992 OBC-CHEKKALA
568 149201 AMAL J 46.00 46.000 17/05/1994 OBC-CHEKKALA
569 143047 ANULAL K N 45.67 45.670 01/06/1987 SC-KURAVA
570 117541 ARUN LAL K G 45.67 45.670 05/11/1988 H Nadar
571 123390 AJITH KUMAR M 45.67 45.670 30/05/1989 SC-SAMBAVAR
572 177644 ANEESH S 45.67 45.670 10/11/1989
573 149543 KIRAN M G 45.67 45.670 22/01/1991 SC-MANNAN
574 137530 PRAVEEN C 45.67 45.670 26/07/1991
575 181148 ROJIN AUGUSTIN 45.67 45.670 31/05/1992 LC
576 146174 PRAVIN PRABHAKAR 45.67 45.670 19/04/1993 SC-CHERAMAR
577 137451 DEEPU S 45.67 45.670 12/12/1994 H Nadar
578 160383 RAJEEV MOHAN M T 45.33 45.330 30/05/1989 H Nadar
579 159963 ABHILASH T 45.33 45.330 20/05/1990 EZHAVA
580 134153 VISHNU GOPAL V 45.33 45.330 28/05/1990
581 189809 SUJITH R KUMAR 45.33 45.330 10/05/1991
582 160512 VINEETH V T 45.33 45.330 18/05/1991 SC-CHERAMAR
583 167949 JIJO WILLS G 45.33 45.330 25/05/1992 SIUC N
584 183210 SREE SIVA VIJAY 45.33 45.330 20/04/1994
585 138257 SARATH CHANDRAN B 45.33 45.330 04/11/1994

[AdSense-B]

EZHAVA
586 112174 REMESH KUMAR S 45.00 45.000 01/12/1988 V-VISWAKARMA
587 116016 AKHIL A 45.00 45.000 23/03/1989 EZHAVA
588 113359 SHOJ RAJ 45.00 45.000 01/06/1989
589 238650 ABHILASH R CHANDRAN 45.00 45.000 28/10/1989 SC-PULAYAN
590 205027 AKHIL S 45.00 45.000 08/04/1990 EZHAVA
591 165837 SREEKANTH S 45.00 45.000 27/05/1990
592 185137 ANVAR MUHAMMAD S 45.00 45.000 31/05/1991 M-MUSLIM
593 181076 ANAND V 45.00 45.000 23/09/1992
594 112194 ASHAMS K 45.00 45.000 05/12/1992
595 136089 ARAVIND R V 45.00 45.000 20/05/1993
596 116168 ARUN S 45.00 45.000 29/05/1993 EZHAVA
597 160201 ARAVIND M J 45.00 45.000 02/09/1993 H Nadar
No. 348/2016/DOT 17 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
598 113072 AJINGIREESH G 45.00 45.000 23/09/1993
599 148466 BINOY S S 45.00 45.000 26/03/1994 LC
600 125577 ARUN M 45.00 45.000 05/08/1994
601 236525 DEEPU D 45.00 45.000 23/10/1994 D-ARAYA
602 150463 AJIL C S 43.00 1.940 44.940 10/05/1992 NCC
603 166608 ANEESH S V 43.00 1.940 44.940 30/05/1992 H Nadar NCC
604 117872 MUKESH S 44.67 44.670 30/05/1988 EZHAVA
605 114669 AKHIL Y C 44.67 44.670 30/05/1989 SIUC N
606 138599 AKHIL KUMAR M C 44.67 44.670 30/07/1990
607 134914 SADAR A 44.67 44.670 06/06/1991 M-MUSLIM
608 168205 SHIJIN DAS C L 44.67 44.670 03/02/1992
609 143258 ARUNRAJ V T 44.67 44.670 15/09/1992
610 116669 ARUN KUMAR G 44.67 44.670 18/03/1993
611 161908 AKHIL C M 44.67 44.670 19/03/1993 EZHAVA
612 120764 VIPIN BOSE U 44.33 44.330 27/05/1988 SC-PULAYA
613 143896 ADHEESH BABU 44.33 44.330 10/04/1989
614 147948 DEEPESH S R 44.33 44.330 25/05/1989 EZHAVA
615 180909 AJITHKUMAR V 44.33 44.330 28/05/1989
616 149982 PRAVEEN B 44.33 44.330 09/04/1990
617 145645 HAREESH MURUKAN 44.33 44.330 20/04/1990 OBC-VANIBHA
CHETTY
618 123860 ANVARSHAN S S 44.33 44.330 25/05/1991 M-MUSLIM
619 147779 JIYAS B 44.33 44.330 25/05/1991 M-MUSLIM
620 145084 HEMANTH B S 44.33 44.330 02/09/1991
621 138753 ARUN CHANDRAN R S 44.33 44.330 09/01/1992
622 146447 AMAL SASI S J 44.33 44.330 05/05/1993
623 136943 ADARSH H B 44.33 44.330 30/11/1993
624 137595 BHARATH R 44.33 44.330 23/04/1995
625 166607 NANDAGOPAN A S 44.33 44.330 30/05/1995
626 114382 PRAVEEN B J 44.00 44.000 24/02/1986 SC-AYYANAVAR
627 114219 ARUN K 44.00 44.000 14/01/1988 OBC-VANIKA
VAISYA
628 147517 SAJIN RAJ R 44.00 44.000 26/05/1988 H Nadar
629 161143 KARUN B 44.00 44.000 23/05/1989 H Nadar
630 143442 RENJITH M R 44.00 44.000 27/05/1989
631 119393 VINEETH V R 44.00 44.000 02/10/1990
632 112325 RAHUL K NAIR 44.00 44.000 18/07/1991
633 203752 JAYESH KUMAR S 44.00 44.000 05/08/1991
634 123459 JAYAN T 44.00 44.000 01/12/1991 SC-CHERAMAR
635 147603 VISHNU S K 44.00 44.000 07/03/1992
No. 348/2016/DOT 18 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
636 121206 VISHNU VIJAYAN V 44.00 44.000 05/12/1992
637 216039 DILU J 44.00 44.000 08/05/1993
638 160279 REJEESH S 44.00 44.000 16/12/1993 H Nadar
639 148551 AMAL R B 44.00 44.000 20/05/1994 OBC-VELAAN
640 185665 AKHIL RAJ R S 44.00 44.000 24/05/1994
641 116959 SAJITH S 44.00 44.000 25/05/1994 H Nadar
642 146900 HALEEL MS 43.67 43.670 24/02/1990 M-MUSLIM
643 149316 ANOOP S S 43.67 43.670 02/05/1990
644 159778 SREEJITH GS 43.67 43.670 11/05/1990
645 137003 HARISANKAR J R 43.67 43.670 30/05/1990
646 145701 NITHEESH V A 43.67 43.670 11/09/1990 EZHAVA
647 122678 SUBHASH S 43.67 43.670 04/11/1990 OBC-VANIKA
VAISYA
648 146114 MUHAMMED RASI S 43.67 43.670 05/06/1991 M-MUSLIM
649 123541 SREEJITH S NAIR 43.67 43.670 09/11/1991
650 137954 AKHIL R G 43.67 43.670 19/02/1992
651 146237 ARUN MOHAN 43.67 43.670 13/04/1992
652 168496 SAJITH K S 43.67 43.670 27/05/1992
653 146104 VYSAKH V 43.67 43.670 22/05/1993 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
654 148101 SARATH C P 43.67 43.670 13/03/1994
655 134266 ANANDHU A 43.67 43.670 27/12/1995
656 186350 DEEPU KRISHNAN R 43.33 43.330 15/12/1988 SC-SAMBAVA
657 119102 SANDEEP S V 43.33 43.330 11/05/1989 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
658 167673 SANDEEP CJ 43.33 43.330 11/09/1990 LC
659 121070 PRAJITH R S 43.33 43.330 15/05/1991 SC-PULAYA
660 145906 RINTURAJ R 43.33 43.330 28/09/1991 LC
661 145103 SIVAPRASAD R S 43.33 43.330 05/02/1992 SC-KURAVA
662 122494 ANOOP M 43.33 43.330 05/05/1992
663 189529 VISHNU M 43.33 43.330 24/09/1993
664 114780 RAHUL G 43.33 43.330 25/05/1994 V-VISWAKARMA
665 178955 VIJILRAJ R 43.00 43.000 12/06/1988 SC-CHERAMAR
666 167021 MAHESH MANOHAR 43.00 43.000 18/02/1989 EZHAVA
667 168715 ANURAG R M 43.00 43.000 13/03/1989 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
668 168168 MANOJ C S 43.00 43.000 20/04/1989
669 146928 VIPIN BHASKER V P 43.00 43.000 25/05/1989
670 164192 SUBHASH D 43.00 43.000 31/05/1989 SIUC N
671 122154 SANDEEP R 43.00 43.000 12/04/1990 EZHAVA
672 144601 SOORAJ J R 43.00 43.000 29/05/1991
673 122772 ARUN C J 43.00 43.000 13/10/1991
No. 348/2016/DOT 19 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
674 147223 MANOJ KUMAR V 43.00 43.000 05/11/1991
675 125125 ANOOP A 43.00 43.000 06/02/1993 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
676 121982 VISHNU R 43.00 43.000 12/04/1993
677 145554 VISHNU NARAYANAN S 43.00 43.000 22/03/1994
678 116619 GOKUL J S 43.00 43.000 04/06/1995
679 119790 PRAVEEN V P 42.67 42.670 20/05/1986 OBC-VELAAR
680 124307 PRATHILDEV P L 42.67 42.670 03/05/1987 SC-CHERAMAR
681 124513 SREEJITH KUMAR R T 42.67 42.670 12/05/1987 V-VISWAKARMA
682 116043 MIDHUN P C 42.67 42.670 01/01/1989 EZHAVA
683 143174 SREEJITH S A 42.67 42.670 28/08/1989
684 137090 HARIGOVIND U G 42.67 42.670 16/10/1989
685 164036 ARUNDEV K P 42.67 42.670 10/11/1989 SC-CHERAMAR
686 137716 AKHIL P S 42.67 42.670 30/05/1990
687 160751 ARUN A S 42.67 42.670 30/05/1990 EZHAVA
688 146976 HARI KUMAR B 42.67 42.670 30/05/1990
689 188875 SYAM SASANKAN S 42.67 42.670 29/09/1990 SC-THANDAN
690 207813 SABIN S KUMAR 42.67 42.670 08/10/1990
691 114559 SARATH K P 42.67 42.670 30/05/1991
692 142946 SREEHARI J R 42.67 42.670 01/06/1991
693 120447 ANOOP A R 42.67 42.670 24/10/1991
694 161557 FERDINANT J S 42.67 42.670 13/05/1992 LC
695 202227 HARILAL P L 42.67 42.670 18/03/1993
696 145697 BIJU K 42.67 42.670 14/04/1993 H Nadar
697 125749 JISHNU V U 42.67 42.670 25/05/1993
698 139124 SOORAJ S S 42.67 42.670 04/05/1995
699 138242 AL AMEEN H 42.67 42.670 22/09/1995 M-MUSLIM
700 163881 VINOD S S 42.67 42.670 10/11/1995 H Nadar
701 186352 ANU RAJ 42.67 42.670 04/04/1996 SC-PULAYAN
702 145390 ARAVIND S S 42.67 42.670 14/08/1996 EZHAVA
703 277806 ANEESH S 42.33 42.330 12/05/1986 EZHAVA
704 145635 VYSAKH V S 42.33 42.330 05/05/1989 EZHAVA
705 167027 VISHAK G V 42.33 42.330 07/01/1992 EZHAVA
706 137493 GOVINDAN POTTY N 42.33 42.330 08/04/1992
707 165677 LENIN B J 42.33 42.330 30/04/1992 H Nadar
708 145620 SARATH S U 42.33 42.330 25/05/1992
709 205762 KISHOREKUMAR S 42.33 42.330 23/09/1992 EZHAVA
710 125728 SIBI F 42.33 42.330 23/01/1993 LC
711 146588 NITHIN S N 42.33 42.330 05/02/1993
No. 348/2016/DOT 20 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
712 124073 ANVAR A 42.33 42.330 13/05/1993 M-MUSLIM
713 160356 ABHILASH C 42.33 42.330 30/05/1993 H Nadar
714 205000 NITHIN R 42.33 42.330 29/06/1993 V-VISWAKARMA
715 167521 SIDHARDH VIJAYAN 42.33 42.330 22/09/1993 SIUC N
716 137886 AKHIL R S 42.33 42.330 11/11/1994

Supplementary List

Ezhava

1 179476 VISHNU RAJ 37.00 14.550 51.550 07/02/1989 EZHAVA SP
2 224341 SONU K S 42.00 4.850 46.850 15/10/1993 EZHAVA NCC
3 143871 SYAM KUMAR S 41.33 4.850 46.180 22/05/1988 EZHAVA NCC
4 135687 SREEJITH A L 42.00 42.000 25/03/1989 EZHAVA
5 143980 ANUMON A 42.00 42.000 10/03/1993 EZHAVA
6 160992 SANKAR LAL S T 39.67 1.940 41.610 25/05/1989 EZHAVA NCC
7 146352 PRAVEENDAS C 41.33 41.330 28/01/1989 EZHAVA
8 112849 ANU BABU 41.33 41.330 25/05/1989 EZHAVA
9 143005 SANAL S G 41.00 41.000 22/05/1992 EZHAVA
10 115641 AKHIN CHAND C T 40.67 40.670 29/04/1992 EZHAVA
11 112913 SREEKUMARAN S 40.33 40.330 31/05/1991 Ezhava
12 112689 MITHUN JAYAKUMAR 33.00 7.275 40.275 19/07/1993 EZHAVA SP
13 236555 SARATH S 38.33 1.940 40.270 02/11/1993 EZHAVA NCC
14 160020 ADARSH C R 39.67 39.670 30/05/1989 EZHAVA
15 166897 RAHUL B R 39.67 39.670 29/05/1990 EZHAVA
16 168084 VISHNU RAJ R 39.67 39.670 30/05/1990 EZHAVA
17 145095 SYAM J SANKAR 39.67 39.670 14/04/1992 EZHAVA
18 114524 SAJITH S L 39.33 39.330 28/05/1989 EZHAVA
19 161118 ANOOJ J 39.33 39.330 16/05/1995 EZHAVA
20 167926 VISHNU K AJAY 39.33 39.330 28/02/1996 EZHAVA
21 125035 AKHIL S B 37.33 1.940 39.270 03/07/1993 EZHAVA NCC
22 143242 SAN B S 34.33 4.850 39.180 29/01/1993 EZHAVA NCC
23 189533 SUJITH S 39.00 39.000 30/07/1993 EZHAVA
24 138555 AJEESH M S 38.33 38.330 17/05/1986 EZHAVA
25 143155 PRIJIN J 38.33 38.330 13/05/1994 EZHAVA
26 117717 ANEESH K 38.00 38.000 20/08/1992 EZHAVA
27 144923 NIKHIL S S 38.00 38.000 25/05/1994 EZHAVA
28 208090 VISHNU S 38.00 38.000 09/11/1994 EZHAVA
29 147063 RENJI KRISHNAN 37.67 37.670 26/12/1987 EZHAVA
30 113851 VIVEK S KUMAR 37.67 37.670 14/07/1993 EZHAVA

No. 348/2016/DOT 21 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
31 147222 GOPU G S 37.33 37.330 25/09/1994 EZHAVA
32 133090 VINEETH R 37.00 37.000 20/05/1990 EZHAVA
33 138865 SUJITH S S 36.67 36.670 21/02/1992 EZHAVA
34 113709 AKHIL C 36.67 36.670 28/06/1992 EZHAVA
35 113307 ANANDU S S 36.67 36.670 02/09/1994 EZHAVA
36 142818 AMAL A G 36.33 36.330 20/04/1992 EZHAVA
37 147197 ABHIL A A 36.33 36.330 05/12/1994 EZHAVA
38 124080 VIJAYA KRISHNAN V 33.33 2.910 36.240 17/03/1994 EZHAVA NCC
39 112997 BIBIN MOHAN 36.00 36.000 24/11/1990 EZHAVA
40 134774 ABHISHEK S S 36.00 36.000 20/07/1994 EZHAVA
41 118716 ANU P S 33.67 1.940 35.610 16/03/1990 EZHAVA NCC
42 136487 NANDU S 35.33 35.330 10/02/1991 EZHAVA
43 212392 SYAM PRAKASH A 33.33 1.940 35.270 20/12/1989 EZHAVA NCC
44 144735 VIMALDAS T K 35.00 35.000 01/04/1988 EZHAVA
45 148814 VAISAKH V 35.00 35.000 15/01/1990 EZHAVA
46 150499 NIKHIL M S 35.00 35.000 25/05/1991 EZHAVA
47 136576 AKHIL V R 35.00 35.000 26/05/1992 EZHAVA
48 146652 VISHNU S L 35.00 35.000 14/12/1992 EZHAVA
49 181018 BAIJU B 34.67 34.670 20/02/1986 EZHAVA
50 144707 AKHIL ASOK 34.33 34.330 12/09/1993 EZHAVA
51 137080 RENJITH M 32.33 1.940 34.270 26/08/1992 EZHAVA NCC
52 115571 MANOJ V 34.00 34.000 18/05/1988 EZHAVA
53 134905 ARUN B S 34.00 34.000 02/02/1994 EZHAVA
54 114306 VIPIN K U 33.67 33.670 06/08/1987 EZHAVA
55 134417 HEMANDH M G 33.67 33.670 27/02/1993 EZHAVA
56 166712 JITHLAL V 33.67 33.670 08/01/1996 EZHAVA
57 134625 ARUN S N 33.67 33.670 12/06/1996 EZHAVA
58 119783 VINOD V 33.33 33.330 27/03/1987 EZHAVA
59 122403 BAIJU A 33.33 33.330 10/05/1989 EZHAVA
60 123507 DHEERAJ J 33.33 33.330 06/10/1993 EZHAVA
61 114805 ASWIN A 33.33 33.330 16/02/1994 EZHAVA
62 181385 RANJU RANGAN 33.33 33.330 18/11/1994 EZHAVA
63 114911 ANANDU R CHANDRAN 33.33 33.330 21/02/1995 EZHAVA
64 184956 SUDHI SASANKAN 33.33 33.330 28/12/1995 EZHAVA
65 112214 ARUN V S 33.00 33.000 29/06/1988 EZHAVA
66 232026 MANEESH M 33.00 33.000 19/05/1989 EZHAVA
67 180643 SOORAJ PS 33.00 33.000 27/12/1989 EZHAVA
68 179967 VISHNU P 32.67 32.670 23/05/1992 EZHAVA
No. 348/2016/DOT 22 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
69 135263 VIMALRAJ P 32.67 32.670 15/10/1992 EZHAVA
70 178049 SANAL SAHAJAN 32.67 32.670 02/08/1995 EZHAVA
71 146751 ARUN SUDHAKARAN 32.33 32.330 20/05/1993 EZHAVA
72 217725 VISAKH V 32.33 32.330 31/05/1993 EZHAVA
73 203535 SUBIN DEV S 32.33 32.330 09/07/1994 EZHAVA
74 147134 SUDHEESH CHANDRAN S 32.33 32.330 07/05/1995 EZHAVA
S 32.000
75 113373 SITHIN A S 32.00 23/12/1990 EZHAVA

Scheduled Caste

1 123585 SANDEEP S 36.00 14.550 50.550 12/12/1992 SC-CHERAMAR SP
2 136729 VIBIN BABU B S 34.67 8.730 43.400 13/01/1992 SC-CHERAMAR SP
3 145230 VISAKH V S 40.00 2.910 42.910 16/12/1988 SC-PULAYA NCC
4 122109 HARISH M K 41.67 41.670 25/11/1985 SC-SAMBAVAR
5 122944 VISHNU S 41.00 41.000 24/05/1990 SC-THANDAN
6 149059 MAHESH M 37.00 2.910 39.910 24/05/1996 SC-KURAVAR NCC
7 149286 UNNI S 39.67 39.670 20/04/1990 SC-CHERAMAR
8 177696 ANISH K AYYAPPAN 34.67 4.850 39.520 31/05/1990 SC-PULAYA NCC
9 116006 RENJITH LAL C 39.33 39.330 06/05/1985 SC-THANDAN
10 205442 JEEVAN KUMAR R 39.33 39.330 20/05/1986 SC-SIDHANAR
11 167587 DHANEESH M 39.33 39.330 30/05/1989 SC-PULAYA
12 124092 JINU S T 39.33 39.330 25/12/1992 SC-CHERAMAR
13 185814 AKHIL S 34.33 4.850 39.180 04/04/1990 SC-PULAYAN NCC
14 261429 SABUKUTTAN K 39.00 39.000 16/02/1992 SC-PULAYAN
15 135493 ANAND A S 38.67 38.670 21/05/1992 SC-KURAVA
16 112291 MANU M R 37.67 37.670 11/04/1991 SC-PARAVAN
17 137851 ASWADEV S I 37.33 37.330 25/05/1992 SC-THANDAN
18 145978 VISAKH A S 37.33 37.330 25/05/1993 SC-THANDAN
19 205795 JAYALAL S 37.00 37.000 26/05/1986 SC-KURAVAN
20 146163 VISAKH V S 37.00 37.000 01/06/1993 SC-KURAVAR
21 121695 BIBIN BABU B 36.00 36.000 16/05/1987 SC-PARAVAN
22 165237 ANOOP N L 36.00 36.000 30/03/1993 SC-SAMBAVAR
23 143911 SUNNY R 36.00 36.000 30/05/1993 SC-KURAVA
24 388864 SHIJIN P 35.67 35.670 20/05/1990 SC-CHERAMAR
25 196542 SANDEEP SIVAN 35.67 35.670 27/11/1991 SC-THANDAN
26 166525 AMAL CHAND M S 35.67 35.670 28/04/1992 SC-AYYANAVAR
27 138246 RENJITH R 35.67 35.670 08/05/1992 SC-PULAYAN
28 150425 ABHILASH V S 35.33 35.330 10/05/1986 SC-KURAVA
29 144592 MANOJ KUMAR R G 35.33 35.330 28/05/1989 SC-VANNAN
30 177373 SARATH S 35.33 35.330 25/05/1991 SC-THANDAN

No. 348/2016/DOT 23 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
31 144541 SREEJITH S 35.00 35.000 30/05/1987 SC-KURAVA
32 183283 RAJESH M 35.00 35.000 25/05/1989 SC-THANDAN
33 117712 KRISHNA CHANDRAN R 35.00 35.000 04/06/1991 SC-PULAYA
34 217401 DINESH D 34.67 34.670 30/05/1985 SC-PARAYA
35 168405 VISHNU RAJAN R 34.67 34.670 30/05/1990 SC-MANNAN
36 166799 ANILAN R P 34.67 34.670 14/06/1991 SC-CHERAMAR
37 146363 MAHESH M J 34.33 34.330 21/05/1990 SC-THANDAN
38 164410 ARUN LAL B L 34.00 34.000 07/02/1985 SC-SAMBAVA
39 165790 SHIBIN KUMAR S 34.00 34.000 26/04/1990 SC-AYYANAVAR
40 143556 PRITHIN R MOHAN 34.00 34.000 29/05/1992 SC-THANDAN
41 167697 SABEESH KHAN K S 33.33 33.330 24/05/1985 SC-SAMBAVAR
42 121179 RENJITH R 33.33 33.330 29/04/1990 SC-CHERAMAR
43 144973 RENJITH S S 33.00 33.000 10/05/1987 SC-KURAVA
44 135418 PRATHEESH T 33.00 33.000 11/11/1988 SC-VELAN
45 121400 DHARUN J 33.00 33.000 24/06/1989 SC-PARAVAN
46 113244 NITHIN K B 33.00 33.000 18/04/1991 SC-KANAKKAN
47 124389 NIBU MOHAN 33.00 33.000 10/07/1993 SC-SAMBAVAR
48 116873 RAKESH AS 32.67 32.670 18/07/1986 SC-PULAYA
49 163318 AKHIL J 32.67 32.670 06/01/1992 SC-CHERAMAR

Scheduled Tribe

1 168714 SARAN S S 42.00 42.000 29/12/1991 ST-KANIKAR
2 447671 AJEESH C D 31.67 31.670 30/05/1992 ST-KURUMANS
3 138073 RENJITH S 29.67 29.670 20/04/1994 ST-KANIKARAN
4 300672 HARIKUMAR P S 29.33 29.330 25/03/1989 ST-MALA
ARAYAN
5 447832 ANEESH KUMAR P L 29.00 29.000 31/07/1985 ST-KURUMAN
6 443779 MIDHUN A 29.00 29.000 19/05/1992 ST-KURICHIYAN
7 448279 NIKHIL K G 26.67 26.670 18/05/1991 ST-KURUMANS
8 134519 TINESH R S 26.00 26.000 30/05/1987 ST-KANIKAR
9 135708 AKHIL RAVI 23.00 2.910 25.910 19/08/1994 ST-KANIKARAN NCC
10 124444 SARATH I S 23.67 1.940 25.610 26/02/1992 ST-KANIKAR NCC
11 133653 ANEESH S K 24.33 24.330 20/05/1986 ST-KANIKARAN
12 138760 AKHIL G S 24.33 24.330 06/05/1992 ST-KANIKARAN
13 137442 VISHNU R K 23.00 23.000 09/09/1990 ST-KANIKARAN
14 148709 RATHEESH R 21.67 21.670 20/05/1989 ST-KANIKARAN
15 444055 SANIL K B 21.00 21.000 30/09/1988 ST-KURUMANS
16 380161 ANILKUMAR V 21.00 21.000 28/05/1991 ST-KATTUNAYAK
AN

Muslim

1 147129 NABEEL S N 35.00 9.700 44.700 12/04/1993 M-MUSLIM SP

No. 348/2016/DOT 24 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
2 203062 MUBARAK S S 41.67 1.940 43.610 25/05/1988 M-MUSLIM NCC
3 148031 THASLEEM T 40.33 2.910 43.240 09/11/1993 M-MUSLIM NCC
4 115551 ARSHAD A 41.67 41.670 26/06/1996 M-MUSLIM
5 146245 SAJEER A 41.33 41.330 27/05/1989 M-MUSLIM
6 113534 SHINU A R 41.33 41.330 30/05/1989 M-MUSLIM
7 167938 MALIK MUHAMMED S 41.33 41.330 30/06/1992 M-MUSLIM
8 441641 RASHID HUSSAIN V K 39.00 1.940 40.940 14/03/1991 M-MAPPILA NCC
9 143803 NUJUMUDEEN NS 40.67 40.670 15/05/1992 M-MUSLIM
10 119168 MOHAMED AZARUDEEN S 40.67 40.670 08/02/1993 M-MUSLIM
K 40.330
11 136677 FASHERSHAN M 40.33 06/11/1988 M-MUSLIM
12 112647 ABULHASSAN HADAD S 40.33 40.330 11/08/1993 M-MUSLIM
13 117700 SHAJEER N 40.00 40.000 08/10/1989 M-MUSLIM
14 124072 MUHAMMED SADIQUE S 39.33 39.330 28/04/1994 M-MUSLIM
15 145975 SHAFEEQUE A 39.00 39.000 15/05/1994 M-MUSLIM
16 186552 AKBARSHA S 39.00 39.000 29/05/1994 M-MUSLIM
17 148473 ANVARSHA S 34.67 3.880 38.550 12/09/1994 M-MUSLIM SP
18 120009 SHAFEEQUE J S 38.33 38.330 08/11/1988 M-MUSLIM
19 139004 HASSAN RAZI F S 38.33 38.330 18/06/1992 M-MUSLIM
20 136441 MOHAMMED RAZEEM Y 33.33 4.850 38.180 17/08/1993 M-MUSLIM NCC
21 149179 NAVAB SAGAR N 37.67 37.670 26/05/1989 M-MUSLIM
22 274360 NISHAD ASHRUF 37.67 37.670 12/05/1992 M-MUSLIM
23 145041 SHAMNAZ N 37.33 37.330 02/01/1986 M-MUSLIM
24 116564 MUHAMMED SHA I 37.33 37.330 20/05/1992 M-MUSLIM
25 137376 SIYAD S 37.00 37.000 04/09/1986 M-MUSLIM
26 136782 SULFIKAR A 37.00 37.000 20/05/1988 M-MUSLIM
27 168232 RASHID A 37.00 37.000 10/01/1991 M-MUSLIM
28 124012 SHAMEER AHAMMED A N 37.00 37.000 30/04/1991 M-MUSLIM
29 122112 NIJAS N 36.67 36.670 02/05/1992 M-MUSLIM
30 178270 THAHIR B M 36.33 36.330 20/08/1988 M-MUSLIM
31 144950 ASLAM T L 36.33 36.330 24/01/1990 M-MUSLIM
32 167643 HASEEB M HAMEED 35.67 35.670 08/07/1992 M-MUSLIM
33 179634 NAISAMUDEEN M 35.33 35.330 07/07/1992 M-MUSLIM
34 150786 ABDUL BASITH M 35.33 35.330 02/05/1994 M-MUSLIM
35 181336 LUCKMAN UL HAKKIM A 35.33 35.330 10/06/1994 M-MUSLIM
36 148361 THAHIR ZAMAN A 35.33 35.330 09/11/1994 M-MUSLIM
37 146491 SHEMEER SHA S 35.00 35.000 08/05/1991 M-MUSLIM
38 143935 ALSAM A 32.00 2.910 34.910 07/11/1990 M-MUSLIM NCC
39 340664 ARSHID S 34.67 34.670 05/10/1991 M-MUSLIM
No. 348/2016/DOT 25 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
40 136482 SANIL SHARAHUDEEN 34.33 34.330 31/05/1986 M-MUSLIM
41 121634 SARIN S 34.33 34.330 25/09/1991 M-MUSLIM
42 134190 AL THAF S 34.33 34.330 22/05/1993 M-MUSLIM
43 148547 MUHAMMAD RASI E K 30.33 3.880 34.210 08/04/1993 M-MUSLIM SP
44 181984 SHINE M 34.00 34.000 20/05/1991 M-MUSLIM
45 133819 SUNEER S 34.00 34.000 17/09/1991 M-MUSLIM
46 202780 ABDUL RAHUMAN R 31.00 2.910 33.910 09/09/1990 M-MUSLIM NCC
47 136295 SUMEED A 33.67 33.670 25/04/1987 M-MUSLIM
48 146410 SHAHIN A 33.67 33.670 20/05/1992 M-MUSLIM
49 164343 DINSHA A LATHEEF 33.67 33.670 03/12/1992 M-MUSLIM
50 184333 ASEEM A 31.33 1.940 33.270 07/10/1988 M-MUSLIM NCC
51 137308 SHAHASUDEEN S 33.00 33.000 04/03/1994 M-MUSLIM
52 134815 SIDEEQ A 33.00 33.000 17/11/1994 M-MUSLIM
53 137365 SHAMEER S H 30.00 2.910 32.910 09/04/1992 M-MUSLIM NCC
54 135313 SABIN S 30.00 2.910 32.910 21/03/1995 M-MUSLIM NCC
55 177827 JASIR S 32.67 32.670 31/07/1993 M-MUSLIM
56 148434 SHEMEER N N 32.33 32.330 01/05/1988 M-MUSLIM
57 149954 MUHAMMED SHAH M 32.33 32.330 20/05/1993 M-MUSLIM
58 124358 ANEESH A 32.00 32.000 16/05/1988 M-MUSLIM
59 135683 ASHIK S 32.00 32.000 24/04/1990 M-MUSLIM
60 144537 SHAFEEK B 32.00 32.000 18/10/1991 M-MUSLIM
61 137218 SAJAD N S 32.00 32.000 06/10/1992 M-MUSLIM
62 145968 SHANU S 32.00 32.000 13/03/1995 M-MUSLIM
63 168581 RAMEEZ ALI M A 31.67 31.670 05/03/1991 M-MUSLIM
64 123962 ASMEER T 31.67 31.670 06/10/1991 M-MUSLIM
65 239463 NOUSHAD P 31.33 31.330 11/02/1987 M-MUSLIM
66 138001 NASHID S 31.33 31.330 20/05/1987 M-MUSLIM
67 134235 SHEFEEK S 31.00 31.000 04/04/1989 M-MUSLIM
68 196683 ANAS P N 31.00 31.000 28/05/1991 M-MUSLIM
69 143747 SHEMEEM L 30.67 30.670 03/05/1986 M-MUSLIM
70 207873 MUHAMMED RAFI Y 30.67 30.670 01/02/1992 M-MUSLIM
71 138190 MUHAMMED ANSAR A 30.67 30.670 25/01/1994 M-MUSLIM
72 133853 AZEEM A 30.33 30.330 30/05/1990 M-MUSLIM
73 180587 NOUFAL Y 30.33 30.330 04/10/1992 M-MUSLIM
74 122502 SHAFEEQ R 30.00 30.000 14/04/1993 M-MUSLIM
75 146701 SHIYAS Y S 30.00 30.000 20/11/1993 M-MUSLIM
76 121281 SHABEER KHAN S 29.67 29.670 27/05/1988 M-MUSLIM
77 123505 SIYAD S 29.67 29.670 15/05/1990 M-MUSLIM
No. 348/2016/DOT 26 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
78 112721 MOHAMED M 29.33 29.330 15/03/1992 M-MUSLIM
79 115594 MUHSIN L 29.33 29.330 28/09/1992 M-MUSLIM
80 134991 SAFEER D 29.33 29.330 31/12/1993 M-MUSLIM
81 136929 UBAIDULLA F 29.33 29.330 31/07/1994 M-MUSLIM

Latin Catholics / Anglo Indian

1 138604 ALWIN RAJ S 41.67 4.850 46.520 09/11/1993 LC NCC
2 122360 SAMRAJ S 33.33 9.700 43.030 07/12/1991 LC SP
3 122721 RAHUL P 41.67 41.670 24/07/1991 LC
4 178931 PASCAL JOSEPH P 41.67 41.670 17/05/1995 LC
5 162684 JIJO JOHN J 41.33 41.330 19/05/1991 LC
6 164375 JICKU V M 41.00 41.000 13/05/1991 LC
7 125631 RAHUL S P 40.67 40.670 17/02/1993 LC
8 167550 PRASANTH FRANCIS 40.00 40.000 01/05/1989 LC
9 161255 BETSON B S 40.00 40.000 31/05/1990 LC
10 135689 ABIN RAJ R 39.67 39.670 19/02/1995 LC
11 162691 DIVIN K L 39.33 39.330 09/02/1989 LC
12 136274 LIJEESH J 35.00 2.910 37.910 02/05/1992 LC NCC
13 148532 AKHIL J V 37.67 37.670 27/08/1996 LC
14 146869 MIDHUN CHANDRAN J 37.33 37.330 27/03/1994 LC
15 120246 SREEJITH F 36.67 36.670 10/05/1991 LC
16 163483 JISHAD J S 36.67 36.670 20/11/1995 LC
17 150435 ARUNRAJ R 35.33 35.330 15/04/1990 LC
18 161151 SHIJU S 35.00 35.000 12/10/1988 LC
19 123362 VIBIN W 34.67 34.670 11/06/1993 LC
20 118799 JAYESH STEPHEN 34.00 34.000 11/05/1990 LC
21 162389 AJEESH R S 33.00 33.000 10/11/1991 LC

OBC

1 112952 HARIKRISHNAYADAV A P 42.00 42.000 27/05/1986 OBC-YADAVA
2 136742 RAHUL K R 40.67 40.670 31/05/1993 OBC-VANIKA
VAISYA
3 118980 SRIJITH R S 40.00 40.000 01/05/1992 OBC-VANIYAR
4 124425 ANURAG A R 39.33 39.330 12/12/1994 OBC-VEERASAIV
A
5 204639 JISHNU V 39.00 39.000 20/07/1994 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
6 115221 SUDHEESH S 38.67 38.670 30/05/1989 OBC-VEERASAIV
A
7 122773 RAJESH RV 37.33 37.330 31/07/1989 OBC-CHEKKALA
8 139193 VINOD S G 37.33 37.330 26/01/1991 OBC-VANIKA
VAISYA
9 125309 NANDHU MAHESH M K 36.67 36.670 20/10/1995 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
10 120478 BINU V 36.33 36.330 12/01/1992 OBC-VANIYAN

Viswakarma

No. 348/2016/DOT 27 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 145364 PRADEEP KUMAR R S 38.00 11.910 49.910 24/05/1974 V-VISWAKARMA EX,NCC
2 202230 VISHNU S S 40.67 40.670 14/12/1991 V-VISWAKARMA
3 202097 RAJAN P 40.33 40.330 25/05/1996 V-VISWAKARMA
4 113312 ANOOP T 39.00 39.000 18/03/1991 V-VISWAKARMA
5 120424 AKHIL R 39.00 39.000 14/05/1992 V-VISWAKARMA
6 145298 ABHAYADEV A S 39.00 39.000 26/04/1994 V-ASARI
7 125544 ANOOP C S 38.67 38.670 19/05/1990 V-VISWAKARMA
8 137266 RAHUL R V 38.67 38.670 12/02/1992 V-VISWAKARMA
9 184250 ANANTHU A B 38.33 38.330 10/04/1996 V-VISWAKARMA
10 117683 VIVEK V 36.33 1.940 38.270 08/11/1990 V-VISWAKARMA NCC
11 116587 UNNIKRISHNAN J S 37.33 37.330 02/05/1990 V-VISWAKARMA
12 188961 NANDU GOPAL G S 35.67 35.670 23/11/1993 V-VISWAKARMA
13 136451 VINEETHKUMAR I V 35.00 35.000 30/05/1988 V-ASARI
14 123259 ANANTHU ASHOK 35.00 35.000 11/01/1996 V-VISWAKARMA
15 205123 NITHIN S 34.67 34.670 07/03/1993 V-VISWAKARMA
16 166014 RAHUL M 34.33 34.330 25/05/1995 V-ASARI
17 122519 HEMANDH RAM M V 34.00 34.000 30/05/1990 V-VISWAKARMA
18 113838 RENJITH G S 33.67 33.670 28/05/1992 V-VISWAKARMA

SIUC Nadar

1 115718 ARUN RAJ R A 42.00 42.000 05/01/1990 SIUC N
2 159570 ANIL SAMUEL M S 42.00 42.000 25/05/1990 SIUC N
3 121067 JINESH JAYAN 42.00 42.000 20/11/1992 SIUC N
4 164526 ANAND V L 41.33 41.330 28/08/1989 SIUC N
5 116605 NITHIN N 40.00 40.000 13/01/1989 SIUC N

O.X

1 161153 SHAJAN S 33.67 33.670 30/04/1995 OX-CHERAMAR
2 145106 SHAN E 32.67 32.670 07/05/1986 OX-KURAVA
3 125634 PRADEEP JV 30.33 30.330 02/06/1993 OX-SAMBAVAR
4 146461 SHINU G S 29.00 29.000 08/10/1991 OX-CHERAMAR
5 124985 BIPIN JOSE 25.67 25.670 01/01/1992 OX-CHERAMAR

Dheevara

1 235025 SUDHI B 42.00 42.000 17/10/1991 D-ARAYA
2 113365 AJIRAJ RS 41.67 41.670 21/05/1987 D-ARAYA
3 117695 CHIMAN KRISHNAN 40.33 40.330 11/01/1991 D-ARAYA
4 144027 ABHAY P 40.00 40.000 29/11/1991 D-ARAYA
5 113368 SREEKUTTAN S 39.33 39.330 20/11/1991 D-ARAYA
6 197096 RAHUL DETH S 37.67 37.670 20/03/1994 D-ARAYA
7 196564 AMAL RAJ 37.67 37.670 23/09/1995 D-ARAYA

No. 348/2016/DOT 28 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
8 115664 DEEPU R H 37.33 37.330 31/07/1992 D-DHEEVARA
9 115097 ATHUL CHANDRAN C 36.67 36.670 20/02/1991 D-DHEEVARA
10 118071 ARUN BABU S 36.00 36.000 19/12/1990 D-DHEEVARA
11 117994 SREEJITH V 34.33 34.330 19/05/1991 D-DHEEVARA

Hindu Nadar

1 146666 VIPIN N 42.00 1.940 43.940 07/01/1994 H Nadar NCC
2 133476 ARUN RAJ D 40.67 40.670 11/05/1993 H Nadar
3 136727 VISHNU SP 38.33 38.330 21/03/1993 H Nadar

List of Differently Abled Candidates for 3% reservation

Low Vision

Not eligible

Hearing Impairment

Not eligible

Locomotor Disability / Cerebral Palsy

Not eligible

E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen, SP – Sports, PH-B – Low Vision, PH-D – Hearing Impairment, PH-O – Locomotor Disability / Cerebral Palsy

$ – State Archives, * – Amin
( By Order of the Commission )
AJAYAN K.
DISTRICT OFFICER
Office of the KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Kerala Public Service Commission DISTRICT OFFICE, TRIVANDRUM
District Office,Trivandrum
Approved for issue,

Section Officer.