VILLAGE EXTENSION OFFICER RANK LIST 2016-KAZARGOD

Village Extension Officer Rank List 2016-Kazargod

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II (Kasaragod) on `9940-16580(PR) in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

No. 347/2016/DOB Cat. No. 504/2012
The following is the ranked list of candidates for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER
GRADE II on `9940-16580(PR) in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT in Kasaragod
District found suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR
Test held on 21/06/2014. This Ranked List is brought into force with effect from 21/06/2016.

Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Community Remarks
1 106772 KUNHUMON C M 77.6700 77.6700 12/04/1983
2 108098 ANILA C 77.6700 77.6700 30/05/1989 V-VISWAKARMA
3 110248 BHAVANA P 75.3300 75.3300 26/03/1987 OBC-MANIYANI
4 113543 SRIJIL JOSEPH 74.6700 74.6700 10/01/1987
5 102586 JINESH A 74.6700 74.6700 04/05/1991 THIYYA
6 112224 ANJU S NAIR 74.0000 74.0000 06/10/1988
7 112632 UMADEVI C T 73.6700 73.6700 25/05/1983
8 106231 AMBILI K V 73.3300 73.3300 23/09/1981
9 108634 SARITHA K 73.3300 73.3300 24/04/1984 OBC-MANIYANI
10 104484 KRISHNARAJ K 73.3300 73.3300 25/02/1987 OBC-MANIYANI
11 110571 KANCHANA P 73.0000 73.0000 10/01/1985
12 104301 RAKESH KRISHNAN A V 60.0000 12.7400 72.7400 04/04/1986 OBC-MANIYANI SP
13 111066 GEETHU P S 72.6700 72.6700 22/05/1989 EZHAVA
14 114191 RAJESH K 72.3300 72.3300 20/05/1981 OBC-SALIYA
15 111708 LIJI K K 72.3300 72.3300 25/05/1984
16 103959 SAJIN T 59.3300 12.7400 72.0700 02/05/1991 OBC-MANIYANI SP
17 115080 VINCENT K J 72.0000 72.0000 21/09/1976
18 106509 ARYA P 72.0000 72.0000 14/10/1984 EZHAVA
19 110439 GREESHMA T 72.0000 72.0000 24/05/1990 OBC-MANIYANI
20 101934 RAHUL R R 71.6700 71.6700 30/05/1990 OBC-VANIKA VAISYA
21 110478 SRUTHI T V 71.3300 71.3300 25/01/1985 OBC-SALIYA
22 112037 SAMEERA K M 71.0000 71.0000 31/05/1981 M-MAPPILA
23 112807 VINEETHA M 71.0000 71.0000 15/04/1982
24 109385 LIJITHA RAMAKRISHNAN A 71.0000 71.0000 01/06/1985 OBC-MANIYANI
25 107777 RAJISHA KRISHNAN 71.0000 71.0000 20/03/1986 THIYYA
26 103873 SURESH KUMAR M 71.0000 71.0000 27/09/1986 V-KOLLAN
27 108638 SOUMYA A V 71.0000 71.0000 23/03/1987 OBC-SALIYA
No. 347/2016/DOB 2 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 101514 SUREKHA C K 71.0000 71.0000 25/05/1987
29 110665 SEENA C 70.6700 70.6700 27/06/1979 OBC-SALIYA
30 100563 SREEJA C 70.6700 70.6700 23/09/1980 OBC-SALIYA
31 100348 DHANYA A T 70.6700 70.6700 01/05/1983 OBC-SALIYA
32 108977 RAJITHA K 70.6700 70.6700 25/05/1987 THIYYA
33 100692 SUMA K 70.3300 70.3300 04/03/1983
34 111700 DHANYA A V 70.3300 70.3300 20/01/1985 OBC-MANIYANI
35 111346 ANJU P V 70.3300 70.3300 22/05/1985
36 109479 USHA K R 70.3300 70.3300 23/04/1986
37 109350 SUJITHA P K 70.0000 70.0000 01/06/1978
38 108801 CENIA P S 70.0000 70.0000 25/05/1980
39 113399 ARYAKRISHNAN S 70.0000 70.0000 10/05/1985
40 105617 JAIJO CHACKO 70.0000 70.0000 01/07/1988
41 113223 RAHUL K V 70.0000 70.0000 11/12/1989 THIYYA
42 111006 RESHMA K V 70.0000 70.0000 14/10/1992 THIYYA
43 104470 RAJEEVAN T V 69.6700 69.6700 17/12/1974 OBC-MANIYANI
44 109943 PRAVEENA K V 69.6700 69.6700 10/03/1975 THIYYA
45 109316 RAMYA M V 69.6700 69.6700 16/01/1982 OBC-SALIYAS
46 109314 LASITHA A 69.6700 69.6700 26/05/1984 THIYYA
47 113224 SUDHEESH A 69.6700 69.6700 16/03/1991
48 111653 SHARIKA T V 69.3300 69.3300 01/05/1988 THIYYA
49 104987 SHARATH KUMAR N 69.3300 69.3300 31/01/1992 OBC-KAVUTHIYAN
50 114278 SAJAN BABU 69.0000 69.0000 10/05/1984 SC-PULAYAN
MARNADIYAN 69.0000
51 106449 NIKESH P K 69.0000 05/11/1987 OBC-VANIYAN
52 108663 MINI V J 68.6700 68.6700 02/03/1977
53 111110 ASHA O V 68.6700 68.6700 22/01/1984 OBC-VANIYAN
54 107582 VINEETHA K 68.6700 68.6700 10/05/1985 THIYYA
55 100130 NEETHU RAVINDRAN 68.6700 68.6700 30/05/1987 THIYYA
56 110466 PREJEESHA T K 68.6700 68.6700 28/02/1989 THIYYA
57 112236 SANGEETHA V V – VALIYA 68.3300 68.3300 21/01/1975 V-THATTAN
VEETIL 68.3300
58 100417 PRASEEJA C V 68.3300 26/03/1982
59 108185 JOJI GEORGE 68.3300 68.3300 06/08/1982
60 111386 SOUMYA P N 68.3300 68.3300 25/10/1986
61 105746 JAYARAJAN K 68.0000 68.0000 20/01/1977 OBC-KUSAVAN
62 101264 SREEKALA P 68.0000 68.0000 03/04/1978
63 111809 PRAJISHA N 68.0000 68.0000 07/03/1984 THIYYA
64 112564 SHAJINI T 68.0000 68.0000 10/03/1989 THIYYA
65 108957 LIJI P 67.3300 67.3300 24/04/1981
No. 347/2016/DOB 3 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
66 110456 RAJITHA M 67.3300 67.3300 10/05/1981
67 111846 MONISHA T 67.3300 67.3300 19/08/1986 THIYYA
68 112935 SOUMYA K V 67.3300 67.3300 11/11/1987 THIYYA
69 100907 PRASEETHA T 67.3300 67.3300 28/01/1989
70 113027 MANEESHA K V 67.3300 67.3300 19/03/1989
71 107098 SHYAMINI V V 67.3300 67.3300 23/04/1992 OBC-VANIAN
72 110550 SUNITHA K M 67.0000 67.0000 28/05/1977 OBC-MANIYANI
73 109891 BINDU K 67.0000 67.0000 01/12/1979 THIYYA
74 101323 SREEDHARI P 67.0000 67.0000 10/02/1981
75 103181 RAGHURAMA M 67.0000 67.0000 18/02/1981 OBC-MANIYANI
76 103764 RATHEESH KUMAR A 67.0000 67.0000 13/05/1981
77 112795 RAJITHA M P 67.0000 67.0000 05/05/1984 THIYYA
78 110653 REMYA K 67.0000 67.0000 27/12/1984
79 107036 SHEENI N 67.0000 67.0000 17/05/1985 THIYYA
80 110459 REMYA K 67.0000 67.0000 20/05/1987 THIYYA
81 107189 ANUPAMA E A 67.0000 67.0000 17/12/1987
82 108792 REKHA P 66.6700 66.6700 16/05/1975 OBC-MANIYANI
83 110645 SHEEJA V 66.6700 66.6700 28/05/1982
84 108995 SHEEBA P- PAVOOR 66.6700 66.6700 10/10/1985 THIYYA
85 102169 ALI AKBAR P 66.6700 66.6700 06/04/1986 M-MAPPILA
86 112330 SIJI C 66.6700 66.6700 02/03/1988
87 112127 KRIJINA P V 66.6700 66.6700 15/09/1990 THIYYA
88 104724 GIREESH P K 63.0000 3.6400 66.6400 10/05/1988 OBC-MANIYANI SP
89 100866 REENA MAYI 66.3300 66.3300 17/05/1977 THIYYA
90 109499 JOLY TOM 66.3300 66.3300 27/03/1978
91 105948 SUDEEP KUMAR K 66.3300 66.3300 30/05/1982
92 100890 RAJITHA P 66.0000 66.0000 23/05/1983
93 114776 PRAMOSH P G 66.0000 66.0000 25/05/1986
94 114721 RAJEESH K 66.0000 66.0000 20/05/1990
95 112849 SUBINA K V 65.6700 65.6700 15/02/1983 OBC-MANIYANI
96 111992 SHALINI K 65.6700 65.6700 17/04/1983
97 110433 REJI A M 65.6700 65.6700 19/03/1986
98 100870 JAYASHREE K 65.6700 65.6700 05/04/1986 OBC-VANIAN
99 109712 DIVYA C K 65.6700 65.6700 10/04/1987 OBC-SALIYAS
100 100505 SREEVIDYA K 60.0000 5.6420 65.6420 08/06/1983 DA-O
101 112385 VISHALAKSHI T 65.3300 65.3300 23/03/1974 THIYYA
102 104975 SASIKUMAR V K 65.3300 65.3300 24/05/1977 THIYYA
103 110689 DIVYA A V 65.3300 65.3300 28/03/1983
No. 347/2016/DOB 4 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
104 107196 VIJINA K 65.3300 65.3300 30/05/1984
105 101702 SHRUTHI K 65.3300 65.3300 14/05/1987 THIYYA
106 109089 PREETHI A 65.3300 65.3300 16/05/1987
107 114818 ANEES M 65.3300 65.3300 04/04/1990 M-MUSLIM
108 110647 SANDHYA P 65.0000 65.0000 07/05/1981 OBC-KAVUTHIYAN
109 107761 SUMA M 65.0000 65.0000 18/12/1981 OBC-VANIYAN
110 115094 SAJEEVAN T 65.0000 65.0000 12/02/1983
111 101280 PRAVITHA A 65.0000 65.0000 03/04/1985
112 106503 ANEESH VENU 65.0000 65.0000 15/05/1985
113 108146 SUNANDA C V 65.0000 65.0000 29/08/1985 OBC-VELUTHEDAN
114 112864 SREEJA K N 65.0000 65.0000 25/12/1985 OBC-KUSAVAN
115 102235 SREEKANTH P 65.0000 65.0000 15/05/1987
116 111207 ANJANA P 65.0000 65.0000 01/04/1988 OBC-MANIYANI
117 104309 RONI JOSEPH 65.0000 65.0000 04/05/1988
118 112824 SAJITHA M 64.6700 64.6700 20/04/1978 THIYYA
119 101277 UMA HAREENDRANATHAN 64.6700 64.6700 20/05/1981
120 100116 RAJITHA M 64.6700 64.6700 19/04/1982
121 109296 SABITHA P V 64.6700 64.6700 13/03/1985
122 100302 VATHSALA KUMARI K 64.3300 64.3300 24/10/1980
123 102594 RAVI SHANKAR K A 64.3300 64.3300 24/05/1981
124 113521 RAJEEVAN A 64.3300 64.3300 22/06/1981 V-KAMMALA
125 107905 RAJI M 64.3300 64.3300 20/05/1983 OBC-KAVUTHIYAN
126 110108 LIJA K 64.3300 64.3300 05/01/1984
127 112399 SAJANA P V 64.3300 64.3300 20/05/1985
128 104065 ANISH M K 64.3300 64.3300 23/05/1985 OBC-MANIYANI
129 107206 SUDHA M V 64.3300 64.3300 31/05/1985 OBC-VANIAN
130 101461 SOORYA KUMARI K 64.3300 64.3300 29/01/1986 OBC-SALIYA
131 105600 PRASANTH V 64.3300 64.3300 07/02/1987 OBC-MANIYANI
132 100263 SHRUTHI KUMARI I 64.3300 64.3300 07/08/1987
133 113991 MANOOB K 64.3300 64.3300 30/04/1989 THIYYA
134 110728 SAJIMA M 64.3300 64.3300 20/05/1989 THIYYA
135 113276 PRIYESH BABU A V 64.3300 64.3300 26/08/1989 OBC-SALIYA
136 105221 YADU KRISHNAN P 64.3300 64.3300 25/12/1989
137 114291 SUDHAKARAN K M 64.0000 64.0000 08/08/1978 OBC-YOGI
138 112695 AJITHA T V 64.0000 64.0000 28/01/1979 OBC-MANIYANI
139 101069 PRASEETHA C 64.0000 64.0000 27/05/1979
140 101057 SUBHA N 64.0000 64.0000 19/09/1982
141 109243 SHUBHASHREE K 64.0000 64.0000 01/05/1983
No. 347/2016/DOB 5 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
142 100256 VIDHYA LAKSHMY K A 64.0000 64.0000 29/09/1983
143 109928 SARITHA K V 64.0000 64.0000 08/11/1983 OBC-SALIYAS
144 108144 PRIYA V 64.0000 64.0000 21/10/1985 OBC-MANIYANI
145 114667 ARUN CHANDRAN K V 64.0000 64.0000 20/05/1989 THIYYA
146 105640 JITHIN K 64.0000 64.0000 20/05/1989 THIYYA
147 108564 RASNA PADMANABHAN 64.0000 64.0000 21/08/1989 THIYYA
148 104147 SANOJ K P 64.0000 64.0000 28/05/1991 THIYYA
149 113365 GEETHA V 63.6700 63.6700 30/05/1973 OBC-SALIYA
150 103350 VIJAYAN P 63.6700 63.6700 10/05/1978 OBC-SALIYA
151 108034 SONIYA N M 63.6700 63.6700 29/05/1981 OBC-KANISAN
152 102896 SHARATH BABU MM 63.6700 63.6700 15/12/1981
153 109875 VINEETHA V V 63.6700 63.6700 15/03/1985 THIYYA
154 108661 BEENA V V 63.6700 63.6700 25/04/1987 OBC-MANIYANI
155 101119 VIJAYA LAKSHMI K 63.6700 63.6700 01/10/1987 OBC-DEVANGA
156 108419 RAMYA A 63.6700 63.6700 24/03/1988 THIYYA
157 107730 RAGINI K 63.3300 63.3300 23/05/1978 OBC-KUSAVAN
158 112384 SARADA C 63.3300 63.3300 05/05/1979
159 112861 JOMOL JOSEPH 63.3300 63.3300 28/04/1982
160 115009 SREENATH AAYADATHIL 63.3300 63.3300 14/03/1983 THIYYA
161 106052 SURESH M 63.3300 63.3300 16/01/1985 OBC-MANIYANI
162 100884 REMYA M NAIR 63.3300 63.3300 11/04/1985
163 112896 SAJITHA THAYAMBATH 63.3300 63.3300 24/05/1985 THIYYA
164 110575 SUBINA LAKSHMI T V 63.3300 63.3300 26/10/1985 THIYYA
165 111765 NISHA K 63.3300 63.3300 13/05/1986 THIYYA
166 101458 SINDHU C 63.0000 63.0000 16/04/1978 THIYYA
167 111131 SATHI P 63.0000 63.0000 20/05/1981 OBC-YADAVA
168 114733 PREMACHANDRAN K 63.0000 63.0000 19/08/1982
169 112789 NAMITHA A 63.0000 63.0000 26/10/1982 OBC-MANIYANI
170 114200 UMESH CHANDRAN 63.0000 63.0000 01/04/1983 V-VISWAKARMA
171 105296 ANEESH B 63.0000 63.0000 14/05/1985 OBC-MANIYANI
172 104842 SUBHASH CHANDRA 63.0000 63.0000 29/03/1986 THIYYA
JAYAN V V 63.0000
173 111799 VIJITHA M P 63.0000 08/03/1989
174 106261 PRATHYUSH C V 63.0000 63.0000 10/05/1991
175 112418 AISWARYA K 59.3300 3.6400 62.9700 30/10/1986 SP
176 107450 BINDU T T V 62.6700 62.6700 02/04/1973 OBC-SALIYA
177 107082 CHITHRAKALA Y 62.6700 62.6700 26/05/1977 V-VISWAKARMALA
178 110194 URMILADEVI K V 62.6700 62.6700 22/04/1978 OBC-SALIYA
179 108363 SAJINA K 62.6700 62.6700 29/12/1979 OBC-SALIYA
No. 347/2016/DOB 6 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
180 100654 GOURI K 62.6700 62.6700 14/03/1980
181 106257 SUNILA T V 62.6700 62.6700 20/05/1980
182 110132 PRADEESHKALA T V 62.6700 62.6700 30/05/1981 OBC-SALIYAS
183 111159 PRASEETHA K 62.6700 62.6700 03/07/1981 OBC-MANIYANI
184 109656 AISWARYALAKSHMI B 62.6700 62.6700 03/02/1983 OBC-MANIYANI
185 103938 AJITH K 62.6700 62.6700 15/04/1983 THIYYA
186 110595 DHANYA M 62.6700 62.6700 01/05/1984 THIYYA
187 101996 GANAMOL P 62.6700 62.6700 25/03/1987
188 113980 NIDHEESH B 59.0000 3.6400 62.6400 28/12/1984 THIYYA SP
189 111335 SANITHAKUMARI A V 62.3300 62.3300 14/11/1975 OBC-MANIYANI
190 111631 LATHA KV 62.3300 62.3300 26/05/1977 OBC-VANIYAN
191 103123 BIJU KUNNATH 62.3300 62.3300 29/04/1982 THIYYA
192 110121 JAYASREE M 62.3300 62.3300 11/03/1983 THIYYA
193 100652 REMYIA RANJITH 62.3300 62.3300 28/12/1983 EZHAVA
194 106557 PRADEEP KUMAR B 62.3300 62.3300 15/05/1985
195 103916 SIJO JOSEPH 62.3300 62.3300 20/04/1986
196 106750 RASHID P 62.3300 62.3300 31/05/1987 M-MAPPILA
197 106900 MOHAMMED RASHID VR 62.3300 62.3300 20/04/1990 M-MAPPILA
198 101287 MANASA K A 62.3300 62.3300 31/05/1992
199 101168 SHEEBA L L 62.0000 62.0000 25/05/1977 EZHAVA
200 110086 MANJUSHA P S 62.0000 62.0000 30/05/1978
201 100894 SHREELEKHA B 62.0000 62.0000 09/05/1979
202 113409 BALAKRISHNAN K 62.0000 62.0000 25/05/1979
203 106851 SHIJINA M P MEETHALE 62.0000 62.0000 15/03/1980 THIYYA
PATH 62.0000
204 108365 BEENA T 62.0000 20/04/1980 OBC-MANIYANI
205 102455 SAJESH P S 62.0000 62.0000 12/05/1980 EZHAVA
206 111675 SARITHA T P 62.0000 62.0000 27/09/1980 THIYYA
207 105382 ABDUL RASHEED CH 62.0000 62.0000 16/05/1981 M-MUSLIM
208 109948 SASIKALA K S 62.0000 62.0000 16/03/1983 EZHAVA
209 109889 SANDHEEMA K 62.0000 62.0000 30/04/1983
210 112370 LASITHA V K 62.0000 62.0000 02/05/1983 THIYYA
211 113213 SANEESH JOSEPH 62.0000 62.0000 18/08/1983
212 101109 SREEREKHA P I 62.0000 62.0000 22/08/1983
213 113151 SHEEBA K V 62.0000 62.0000 18/02/1985
214 103849 BINEESH DAVID 62.0000 62.0000 03/03/1985 OX-PULAYA CHRISTIAN
215 108072 PREETHA AV 62.0000 62.0000 09/05/1985 OBC-SALIYA
216 108952 VINEETHA M 62.0000 62.0000 31/01/1986 THIYYA
217 102359 SOORAJ N P 62.0000 62.0000 07/01/1987
No. 347/2016/DOB 7 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
218 107246 SHIBIN B 62.0000 62.0000 25/05/1987
219 113739 AJITHKUMAR V 62.0000 62.0000 21/05/1988 THIYYA
220 112871 LIMYA V K 62.0000 62.0000 08/05/1989 THIYYA
221 114279 SUMESH S 62.0000 62.0000 20/01/1992
222 107167 JINOOS M K 62.0000 62.0000 10/05/1992 M-MAPPILA
223 100307 SUBHA K 61.6700 61.6700 18/06/1976
224 110554 MAYA T K 61.6700 61.6700 22/05/1978 OBC-SALIYA
225 111299 REJITHA K D 61.6700 61.6700 30/05/1979 THIYYA
226 101406 SINDHU K V 61.6700 61.6700 30/04/1980 OBC-VANIYAN
227 102956 PRAVEEN KUMAR B 61.6700 61.6700 24/04/1982
228 107993 SUJAYA T 61.6700 61.6700 26/04/1982
229 111043 HAMSATH K P 61.6700 61.6700 18/03/1983 M-MUSLIM
230 109879 SARITHA P 61.6700 61.6700 04/05/1983 OBC-MANIYANI
231 103119 VINOD KUMAR A 61.6700 61.6700 30/05/1983
232 104317 PRAKASHAN M V 61.6700 61.6700 27/10/1983 OBC-SALIYA
233 103529 RATHEESH A 61.6700 61.6700 06/06/1984
234 109953 DIVYA K 61.6700 61.6700 07/07/1984 OBC-MANIYANI
235 112924 SHEEJA G K 61.6700 61.6700 03/09/1984 OBC-MANIYANI
236 108173 JISHA K 61.6700 61.6700 15/02/1985 THIYYA
237 112508 SEENA E K 61.6700 61.6700 31/05/1985
238 111873 SARANYA K V 61.6700 61.6700 10/02/1986 THIYYA
239 113872 MANISUTHAN K P 61.6700 61.6700 07/12/1986 OBC-MANIYANI
240 107755 RESHMI T V 61.6700 61.6700 01/11/1987 THIYYA
241 107737 NITHYASREE K G 61.6700 61.6700 19/04/1992
242 106776 AFSAL E 61.6700 61.6700 30/05/1992 M-MAPPILA
243 103972 JITHESH V V 61.3300 61.3300 03/03/1975 OBC-VELUTHEDAN
244 107481 PREMA 61.3300 61.3300 25/05/1976 OBC-MANIYANI
PULIKKODANVEEDU 61.3300
245 111842 PRAVEENA V 61.3300 17/05/1977 THIYYA
246 107003 SUNITHA V K 61.3300 61.3300 05/07/1979 THIYYA
247 103052 RAMAKRISHNAN K 61.3300 61.3300 24/02/1980 THIYYA
248 112364 JISHA P 61.3300 61.3300 06/03/1982 THIYYA
249 110206 RESHMI K P 61.3300 61.3300 05/06/1982 OBC-SALIYA
250 107622 SHYNI P P 61.3300 61.3300 12/04/1985 THIYYA
251 107152 RAJITHA KV 61.3300 61.3300 07/05/1985 OBC-VANIYAN
252 111693 RAMYA R Y 61.3300 61.3300 10/04/1986 OBC-YADAVA
253 113199 SANDHYA K 61.3300 61.3300 20/02/1987
254 108703 SUJITHA B 61.3300 61.3300 01/09/1987 OBC-MANIYANI
255 108990 NAYANA P V 61.3300 61.3300 05/09/1987
No. 347/2016/DOB 8 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
256 107175 ARJUN C K 61.3300 61.3300 01/12/1990 THIYYA
257 112266 JOSMA PULICKAL 61.3300 61.3300 03/12/1990
258 105164 JEBIN THOMAS 61.3300 61.3300 30/03/1991
259 105404 HARIKRISHNAN T 61.3300 61.3300 17/08/1991
260 113768 PRANAV K 61.3300 61.3300 25/05/1992 THIYYA
261 104869 MURALI K V 61.0000 61.0000 01/01/1978 THIYYA
262 108130 SREEDEVI V P 61.0000 61.0000 10/10/1978
263 111184 PREETHI V V 61.0000 61.0000 13/08/1979 OBC-MANIYANI
264 111485 BINDU P P 61.0000 61.0000 01/03/1980 THIYYA
265 108620 PRASEETHA T K 61.0000 61.0000 11/05/1981
266 109357 SHIJINA V V 61.0000 61.0000 29/09/1981 OBC-KAVUTHIYAN
267 101955 SHEENA T B 61.0000 61.0000 28/03/1982 OBC-SALIYAS
268 112934 SHYJA VM 61.0000 61.0000 30/04/1982 THIYYA
269 110514 SOUMYA M S 61.0000 61.0000 20/05/1982
270 109577 JISHA K 61.0000 61.0000 03/05/1984
271 114764 RATHEESH A 61.0000 61.0000 14/05/1984
272 105607 SUDHEESH T 61.0000 61.0000 03/09/1984 OBC-YADAVA
273 108465 RAJITHA K 61.0000 61.0000 26/01/1986 THIYYA
274 112697 DHANYA C B 61.0000 61.0000 25/03/1986
275 110035 DEEPTHI P T 61.0000 61.0000 31/05/1986 OBC-MANIYANI
276 112468 SEETHA K 61.0000 61.0000 03/12/1986 THIYYA
277 110058 SINI E K 61.0000 61.0000 26/04/1987
278 110011 SRUTHI BABU 61.0000 61.0000 21/05/1987 THIYYA
279 107549 ASWATHI T 61.0000 61.0000 21/06/1987 THIYYA
280 105764 SUNIL KUMAR M 60.6700 60.6700 23/04/1977
281 108259 PRIYA P M 60.6700 60.6700 24/03/1981 THIYYA
282 112531 AJITHA K 60.6700 60.6700 10/08/1982 THIYYA
283 106875 SHAMNA C K 60.6700 60.6700 15/10/1982 M-MAPPILA
284 110711 SHYJA P P 60.6700 60.6700 21/10/1982 THIYYA
285 100314 NALINI P 60.6700 60.6700 31/10/1982
286 112454 ANITHA E 60.6700 60.6700 05/03/1983
287 112227 SARIKA M 60.6700 60.6700 25/03/1983 THIYYA
288 110680 KRISHNALATHA K V 60.6700 60.6700 21/04/1983 OBC-MANIYANI
289 103540 NISHITH V 60.6700 60.6700 02/08/1984 OBC-SALIYAS
290 110220 SUJANA CHANDRAN 60.6700 60.6700 06/10/1985 D-MUKAYA
291 110465 SAUMYAMOL M 60.6700 60.6700 15/04/1986
292 109952 SREEJAYA M K 60.6700 60.6700 18/04/1986 THIYYA
293 101593 DANYA K 60.6700 60.6700 03/04/1988 THIYYA
No. 347/2016/DOB 9 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
294 106266 SARUN A V 60.6700 60.6700 25/04/1989 THIYYA
295 108128 VIDYA K P 60.6700 60.6700 11/05/1989 OBC-MANIYANI
296 109076 SUCHITHRA V 60.6700 60.6700 20/05/1989 OBC-VANIAN
297 110280 AARDRA V S 60.6700 60.6700 31/05/1989 EZHAVA
298 100454 SRUTHI K 60.6700 60.6700 21/02/1990 OBC-SALIYA
299 102695 RAHUL B K 60.6700 60.6700 22/12/1991 OBC-KULALA
300 107089 MANJULA K V 60.3300 60.3300 19/02/1976 OBC-DEVANGA
301 100664 PREETHI M 60.3300 60.3300 10/03/1977
302 100828 PRIYA E 60.3300 60.3300 03/05/1977
303 112663 RAJITHA T 60.3300 60.3300 19/05/1979
304 111472 ANJANA P 60.3300 60.3300 30/05/1979 THIYYA
305 110378 AJITHA K V 60.3300 60.3300 14/04/1982 THIYYA
306 111833 SUJITHA A P 60.3300 60.3300 21/05/1982 OBC-KUSAVAN
307 108652 SHUBHA K V 60.3300 60.3300 12/05/1983 OBC-VANIYAN
308 111088 JALAJA K 60.3300 60.3300 13/11/1983
309 112563 SINDHU AK 60.3300 60.3300 30/04/1984 V-ASARI
310 107552 BEENA C K 60.3300 60.3300 03/05/1984
311 105660 ABHILASH T 60.3300 60.3300 01/09/1985 OBC-VANIYAN
312 110544 RASITHA A V 60.3300 60.3300 22/05/1986 OBC-MANIYANI
313 112748 VINISHA N K 60.3300 60.3300 11/05/1987 THIYYA
314 104038 BIJEESH K 60.3300 60.3300 22/05/1987 THIYYA
315 101452 SHEEBA B 60.3300 60.3300 07/02/1988 OBC-KAVUTHIYAN
316 114181 SAJITH T V 60.3300 60.3300 20/11/1988 THIYYA
317 115093 LITHINLAL M 60.3300 60.3300 15/09/1990 THIYYA
318 111259 SREELAKSHMI K NAIR 60.3300 60.3300 13/05/1991
319 107092 PRATHYUSHA K P 60.3300 60.3300 13/03/1992
320 114116 MIDHUN B 60.3300 60.3300 04/05/1992
321 108015 SMITHA N K 60.0000 60.0000 11/03/1979 OBC-SALIYA
322 101427 SREEJA T 60.0000 60.0000 22/05/1981 THIYYA
323 104136 RATHEESH 60.0000 60.0000 20/08/1983 THIYYA
KUTHIRUMMAL 60.0000
324 100451 SREEJABALA KODOTH 60.0000 25/05/1984
325 110468 SANGEETHA K 60.0000 60.0000 24/04/1986
326 106563 SYAM KRISHNAN S 60.0000 60.0000 25/05/1986 SIUC N
327 113117 SUDHA A 60.0000 60.0000 06/01/1987 OBC-MANIYANI
328 109016 ROSHNI K K 60.0000 60.0000 10/05/1988 OBC-VANIYAN
329 113563 UNNIKRISHNAN V 60.0000 60.0000 30/05/1988
330 107584 JISHA PAVOOR 60.0000 60.0000 31/05/1988 THIYYA
331 105206 DILEEP P 60.0000 60.0000 31/05/1989
No. 347/2016/DOB 10 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
332 112992 SRUTHI V M 60.0000 60.0000 10/05/1990
333 102248 SHIKHIN E 60.0000 60.0000 23/01/1991 THIYYA
334 102127 AKHIL T 60.0000 60.0000 03/11/1992
335 104289 RAJESHKUMAR B 59.6700 59.6700 15/01/1976 EZHAVA
336 110620 SUNITHA M 59.6700 59.6700 30/09/1978 BILLAVA
337 102048 SUKETHA P 59.6700 59.6700 13/05/1979 OBC-KOTEYAR
338 102852 MANOJKUMAR T K 59.6700 59.6700 30/05/1980 THIYYA
339 100549 SUBHADRAMMA M A 59.6700 59.6700 01/01/1983
340 113139 RANJINI M 59.6700 59.6700 04/03/1984
341 101710 DHANYA GAYATHRI T 59.6700 59.6700 24/05/1984
342 109230 SUNITHA K 59.6700 59.6700 05/08/1984
343 111166 RAJITHA P 59.6700 59.6700 12/11/1984
344 114375 JITHESH C 59.6700 59.6700 30/01/1986
345 109444 PRIYANKA K V 59.6700 59.6700 02/03/1986 OBC-KUSAVAN
346 100313 NAVYA V K 59.6700 59.6700 22/05/1987 THIYYA
347 109476 SHANI K 59.6700 59.6700 19/02/1988
348 106832 SONU CHANDRAN 59.6700 59.6700 21/05/1989 D-DHEEVARA
349 103128 VIPIN KUMAR M K 59.6700 59.6700 17/05/1990
350 108044 AKHILA T S 59.6700 59.6700 10/05/1991 OBC-MANIYANI
351 104986 VIJAYAN M 59.3300 59.3300 10/04/1973 THIYYA
352 105077 SUDHAKARAN V 59.3300 59.3300 15/03/1976 THIYYA
353 104222 VIKRAMAN A 59.3300 59.3300 20/04/1976 THIYYA
354 106372 MANOJKUMAR T V 59.3300 59.3300 25/05/1978 V-KAMMALA
355 109194 CHITHRA K V 59.3300 59.3300 15/05/1979 THIYYA
356 100767 AMBILI A V 59.3300 59.3300 10/05/1980 OBC-MANIYANI
357 103557 UNNIKRISHNAN K 59.3300 59.3300 16/05/1980
358 108056 SARITHA T V 59.3300 59.3300 25/05/1981 EZHAVA
359 101334 NISHA C P 59.3300 59.3300 05/03/1983
360 110619 BINDU B 59.3300 59.3300 21/03/1983 THIYYA
361 109270 SHEEBA K V 59.3300 59.3300 02/07/1984 THIYYA
362 109990 ANJALI T P 59.3300 59.3300 21/10/1985
363 111832 SHEEBA V 59.3300 59.3300 08/03/1986
364 108715 SHYNI A V 59.3300 59.3300 31/05/1986 OBC-SALIYA
365 114357 AJITH K V 59.3300 59.3300 01/01/1987 THIYYA
366 112281 SRUTHI KRISHNAN V 59.3300 59.3300 19/05/1987
367 105189 UNNIKRISHNAN T V 59.3300 59.3300 30/06/1987 OBC-MANIYANI
368 113911 DEEPIN P K 59.3300 59.3300 20/05/1988
369 104486 SANOOP P 59.3300 59.3300 09/07/1988
No. 347/2016/DOB 11 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
370 108181 VIJITHA T V 59.3300 59.3300 02/02/1989 THIYYA
371 102429 RAHUL RAVI P 59.3300 59.3300 22/05/1989 OBC-YADAVA
372 110029 REMYA K 59.3300 59.3300 27/04/1990 THIYYA
373 114262 VIJEESH P V 59.3300 59.3300 19/11/1990 THIYYA
374 100941 AMINA A 59.0000 59.0000 30/05/1977 M-MAPPILA
375 104157 JAISON JOSE 59.0000 59.0000 14/03/1978
376 114821 PRAKASHAN C 59.0000 59.0000 21/02/1980
377 109037 SHEENAJA K V 59.0000 59.0000 13/06/1980 THIYYA
378 101659 JYOTHI T 59.0000 59.0000 04/01/1981
379 107750 JISHA K 59.0000 59.0000 04/04/1982 OBC-SALIYA
380 113292 LISHA P 59.0000 59.0000 05/05/1982 THIYYA
381 109847 VEENA V 59.0000 59.0000 19/01/1983
382 105173 BAIJU C M 59.0000 59.0000 26/04/1983
383 112921 ANITHA K 59.0000 59.0000 09/05/1983
384 109358 REEJA C M 59.0000 59.0000 10/05/1983
385 102439 SREEJESH E 59.0000 59.0000 10/05/1985
386 109746 SURAJA K 59.0000 59.0000 17/02/1986 THIYYA
387 104329 ANILKUMAR C V 59.0000 59.0000 04/05/1986 OBC-VANNATHAN
388 112607 SANGEETHA M 59.0000 59.0000 25/04/1987
389 112243 ANISHA K 59.0000 59.0000 21/05/1987 LC
390 108202 SANGEETHA P V 59.0000 59.0000 19/11/1987 OBC-MANIYANI
391 110052 SUMA T V 59.0000 59.0000 30/05/1988 THIYYA
392 108643 ASWATHI VIJAYAN 59.0000 59.0000 17/05/1989
393 100918 LIJI C 59.0000 59.0000 10/10/1989 OBC-SALIYAS
394 112409 DIVYA K 59.0000 59.0000 18/05/1991 THIYYA
395 113271 SREEKESH K 59.0000 59.0000 11/10/1991

Supplementary List

Ezhava

1 113230 MADHUSUDHANAN K 57.6700 9.1000 66.7700 23/09/1981 THIYYA SP
2 106785 SATHI P P 58.6700 58.6700 09/04/1977 THIYYA
3 101297 MINIMOL R R 58.6700 58.6700 10/02/1978 THIYYA
4 100410 RAJESWARI G 58.6700 58.6700 25/05/1981 THIYYA
5 112262 DEEPA C 58.6700 58.6700 01/02/1983 BILLAVA
6 108025 MINI P 58.6700 58.6700 11/08/1989 THIYYA
7 113702 ANEESH KUMAR T 58.3300 58.3300 27/03/1982 THIYYA
8 108179 BABY SINY M 58.3300 58.3300 20/05/1982 THIYYA
9 101665 DEEPA T V 58.3300 58.3300 13/08/1983 THIYYA
10 108764 DEEPA P 58.3300 58.3300 10/12/1985 THIYYA

No. 347/2016/DOB 12 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
11 112879 JITHA P BALAN 58.3300 58.3300 24/02/1988 THIYYA
12 106166 SAVYARAJ A 58.3300 58.3300 10/01/1992 THIYYA
13 109861 RAJANI MACHIPURATH 58.0000 58.0000 24/07/1976 THIYYA
14 110573 MANJU PRIYA P V 58.0000 58.0000 23/05/1984 BILLAVA
15 107340 SUMIMOL T V 58.0000 58.0000 27/02/1985 THIYYA
16 102226 SHYNESH A 58.0000 58.0000 31/05/1986 THIYYA
17 110542 SUMA K 58.0000 58.0000 27/07/1991 THIYYA
18 107185 VIMALA C 57.6700 57.6700 31/05/1973 THIYYA
19 109342 SIMI M V 57.6700 57.6700 15/04/1976 THIYYA
20 111894 SAJITHA KN 57.6700 57.6700 15/01/1983 THIYYA
21 107100 SONA V 57.6700 57.6700 15/02/1984 THIYYA
22 111629 USHA K 57.6700 57.6700 15/10/1984 THIYYA
23 108437 INDIRA K P 57.6700 57.6700 23/01/1986 THIYYA
24 110967 SANDHYA P P 57.6700 57.6700 15/10/1988 THIYYA
25 110569 SUBHA K T 57.6700 57.6700 07/11/1988 THIYYA
26 115003 SUBI T P 57.6700 57.6700 29/03/1990 THIYYA
27 112305 SUJITHA C 57.3300 57.3300 05/05/1974 THIYYA
28 112276 PUSHPA K P 57.3300 57.3300 11/03/1976 THIYYA
29 110611 BABY K 57.3300 57.3300 15/03/1977 THIYYA
30 107063 JISHA T 57.3300 57.3300 30/05/1980 THIYYA
31 111786 RAJITHA V 57.3300 57.3300 22/03/1983 THIYYA
32 111855 SOUMYA K V 57.3300 57.3300 08/03/1987 THIYYA
33 111725 SHOBITHA N 57.3300 57.3300 15/09/1987 THIYYA
34 110226 SRUTHI K 57.3300 57.3300 09/12/1991 THIYYA
35 112356 SREEJA A P 57.0000 57.0000 25/05/1974 THIYYA
36 113035 VINEETHA P 57.0000 57.0000 31/05/1975 THIYYA
37 105163 SUMESH M K 57.0000 57.0000 20/05/1976 THIYYA
38 114705 RAJESH T 57.0000 57.0000 15/07/1978 THIYYA
39 101088 SAVITHA V C 57.0000 57.0000 24/04/1982 BILLAVA
40 102104 BIJU P 57.0000 57.0000 01/09/1982 THIYYA
41 113802 RAJEESH K T 57.0000 57.0000 20/05/1989 THIYYA
42 106068 SANOOP S K 57.0000 57.0000 17/05/1990 THIYYA
43 111181 SHEEJA T V 56.6700 56.6700 08/07/1978 THIYYA
44 108772 SREEJA P 56.6700 56.6700 16/04/1980 THIYYA
45 105622 KISHORE M 56.6700 56.6700 24/02/1981 THIYYA
46 109389 SANGEETHA V P 56.6700 56.6700 13/01/1982 THIYYA
47 107746 SILJA K 56.6700 56.6700 06/01/1985 THIYYA
48 108176 SAVITHA V S 56.6700 56.6700 10/05/1985 THIYYA
No. 347/2016/DOB 13 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
49 111585 PRASEENA M 56.6700 56.6700 23/05/1986 THIYYA
50 106053 VIPIN P 56.6700 56.6700 26/03/1987 THIYYA
51 112406 NEETHU K 56.6700 56.6700 17/03/1988 THIYYA
52 101298 SANGEETHA T V 56.3300 56.3300 01/06/1975 THIYYA
53 104477 VINOD N V 56.3300 56.3300 23/05/1976 THIYYA
54 114292 SAJEENDRAN V M 56.3300 56.3300 15/10/1976 THIYYA
55 112192 SMITHA B CHANDRAN 56.3300 56.3300 19/11/1978 THIYYA
56 109022 RAMYA K V 56.3300 56.3300 02/11/1989 THIYYA
57 105521 VINEESH K 56.3300 56.3300 12/12/1989 THIYYA
58 112478 PUSHPAVALLI P V 56.0000 56.0000 01/05/1974 THIYYA
59 111703 SATHYAVATHI MULLIKKIL 56.0000 56.0000 15/05/1975 THIYYA
60 105658 VIJESH K 56.0000 56.0000 03/05/1985 THIYYA
61 107996 SHYMA P P 56.0000 56.0000 04/03/1986 THIYYA
62 100630 SHINDU K K 56.0000 56.0000 18/01/1987 THIYYA
63 109937 RAMYA THAIVALAPPIL 56.0000 56.0000 22/03/1989 THIYYA
64 112892 LEKHA CHANDRAN 55.6700 55.6700 14/04/1981 THIYYA
65 108134 DIVYA P 55.6700 55.6700 02/03/1989 THIYYA
66 108972 RESHMA K P 55.6700 55.6700 20/04/1989 THIYYA
67 113190 SHRUTHI P 55.6700 55.6700 05/03/1990 THIYYA
68 101185 SHAIBA A L 55.3300 55.3300 09/11/1980 THIYYA
69 113785 DILEEP M 55.3300 55.3300 20/04/1982 THIYYA
70 111989 DEEPA VITHAN 55.3300 55.3300 05/04/1983 THIYYA
71 109886 SUBY P V 55.3300 55.3300 22/11/1984 EZHAVA
72 110160 SEEMA K 55.0000 55.0000 03/04/1980 THIYYA
73 108429 GEETHA P V 55.0000 55.0000 28/02/1981 EZHAVA
74 108893 SUJITHRA K P 55.0000 55.0000 24/01/1984 THIYYA
75 111787 SOUMYA P 55.0000 55.0000 08/08/1984 THIYYA
76 105552 JAYESH A 55.0000 55.0000 23/04/1986 THIYYA
77 101025 SUMITHRA K A 55.0000 55.0000 27/12/1987 BILLAVA
78 107467 SUJINA P 55.0000 55.0000 04/03/1989 THIYYA
79 105529 RAJEESH UNNICHEERE 54.6700 54.6700 17/04/1975 THIYYA
80 112253 VINEETHA A 54.6700 54.6700 04/05/1977 THIYYA
81 112218 SULOCHANA K 54.6700 54.6700 10/04/1980 THIYYA
82 107328 SMITHA K V 54.6700 54.6700 18/11/1983 THIYYA
83 106819 NIJEESH K M 54.6700 54.6700 25/12/1984 THIYYA
84 109395 REMYA P P 54.6700 54.6700 01/05/1987 THIYYA
85 108775 BINDU V V 54.6700 54.6700 13/02/1988 THIYYA
86 106451 PRASANTH T K 54.3300 54.3300 15/07/1980 THIYYA
No. 347/2016/DOB 14 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
87 112221 SANGEETHA M 54.3300 54.3300 10/01/1982 THIYYA
88 114520 SURESH KUMAR K 54.3300 54.3300 20/05/1983 THIYYA
89 108719 SREESHMA M K 54.3300 54.3300 20/04/1985 THIYYA
90 101270 PRASANNA K B 54.3300 54.3300 28/09/1987 THIYYA
91 110604 SREELEKHA M 54.3300 54.3300 12/05/1988 THIYYA
92 108649 DIVYA V M 54.3300 54.3300 25/09/1989 THIYYA
93 107452 SHYNI P V 54.0000 54.0000 02/01/1982 THIYYA
94 108350 BIJINA M 54.0000 54.0000 25/05/1983 THIYYA
95 107099 PRIYA T 54.0000 54.0000 05/01/1984 THIYYA
96 111889 SINI K V 54.0000 54.0000 16/05/1985 THIYYA
97 107879 NIMYA K P 54.0000 54.0000 31/03/1987 THIYYA
98 107057 NIDHIN RAJ MOHAN 54.0000 54.0000 04/05/1987 EZHAVA
99 110239 SRUTHI A 54.0000 54.0000 21/04/1990 THIYYA
100 108102 AJITHA M K 50.3300 3.6400 53.9700 02/05/1979 THIYYA DA-O
101 110775 SHEEMA MAINACHIL 53.6700 53.6700 15/05/1979 THIYYA
KULANGARA 53.6700
102 107706 SUREKHA KUMARI K P 53.6700 03/01/1982 THIYYA
103 101978 JAYANTHI K 53.6700 53.6700 12/06/1985 BILLAVA
104 114362 NAVIN M 53.6700 53.6700 13/06/1991 THIYYA
105 108381 SEEMA C 53.3300 53.3300 15/05/1980 THIYYA
106 100358 SMITHA L S 53.3300 53.3300 06/02/1981 BILLAVA
107 100272 JYOTHI A 53.3300 53.3300 18/10/1985 THIYYA
108 109399 SREEJINA K 53.3300 53.3300 12/06/1992 THIYYA
109 108901 MANOREMA O 53.0000 53.0000 09/03/1976 THIYYA
110 110577 JALAJA M K 53.0000 53.0000 28/04/1981 THIYYA
111 112223 RAJITHA K 53.0000 53.0000 15/01/1987 THIYYA
112 106599 RAJESH RV 53.0000 53.0000 20/05/1987 EZHAVA
113 104523 RANJITH AK 53.0000 53.0000 21/05/1988 THIYYA

Scheduled Caste

1 105982 RATHEESH M 58.6700 58.6700 19/11/1983 SC-PULAYAN
2 102307 SANU T S 57.3300 57.3300 15/05/1984 SC-KURAVA
3 107428 SHIJILA K P 55.3300 55.3300 25/03/1988 SC-PULAYAN
4 102867 PRASOON S K 54.6700 54.6700 28/12/1981 SC-PULAYAN
5 106376 RANILDEV P P 54.0000 54.0000 30/05/1990 SC-VANNAN
6 105452 ABILASH R 52.6700 52.6700 03/03/1987 SC-MOGER
7 101854 SARITHA K S 52.6700 52.6700 27/05/1987 SC-PULAYA
8 102022 VINITHA K 52.3300 52.3300 20/07/1983 SC-VANNAN
9 107654 SREEJA B 51.6700 51.6700 02/03/1982 SC-NALAKEYAVA
10 105385 KIRAN KUMAR M 50.3300 50.3300 07/09/1981 SC-CHERUMAN

No. 347/2016/DOB 15 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
11 108570 PRAVEENA T K 50.3300 50.3300 03/08/1986 SC-PULAYAN
12 101235 ASHA SARASWATHI 49.6700 49.6700 04/05/1982 SC-MOGER
13 112349 SHABNA P P 49.6700 49.6700 12/04/1986 SC-VANNAN
14 106064 SUBINRAJ A 49.3300 49.3300 09/12/1982 SC-PULAYAN
15 111720 SAPNA I V 49.3300 49.3300 22/03/1983 SC-VANNAN
16 104319 MAHESHLAL P P 49.0000 49.0000 31/05/1975 SC-PULLUVAN
17 110443 DHANYA R 48.6700 48.6700 14/03/1985 SC-CHAKKILIYAN
18 103686 RAJESH K 48.3300 48.3300 10/03/1976 SC-VANNAN
19 114842 AJITH KUMAR P V 48.3300 48.3300 22/05/1987 SC-VELAN
20 106495 ANIL KUMAR P 48.0000 48.0000 26/01/1977 SC-PULAYAN
21 108218 HIMA M C 48.0000 48.0000 02/09/1987 SC-VANNAN
22 101675 SANGEETHA P 47.3300 47.3300 01/11/1988 SC-PULAYA
LAKSHMANAN 46.6700
23 103954 SUNIL KUMAR T 46.6700 30/11/1973 SC-PULAYA
24 112775 SUMITHA K 46.6700 46.6700 12/03/1984 SC-PULAYAN
25 110241 BINDU E 46.3300 46.3300 10/04/1974 SC-PULAYAN
26 105297 LATHEESH M T 46.0000 46.0000 07/12/1979 SC-PULAYAN
27 114109 SANTHOSH P K 45.3300 45.3300 08/06/1977 SC-CHERAMAR
28 102571 JYOTHISH M 44.6700 44.6700 15/05/1987 SC-MOGER
29 109792 JAYAPRABHA P K 44.3300 44.3300 12/01/1977 SC-VANNAN
30 110212 VINEETHA M 44.3300 44.3300 30/05/1977 SC-PULAYAN
31 110106 SHARMILA P K 44.0000 44.0000 29/07/1981 SC-PULAYAN
32 112712 SHEEJA M 44.0000 44.0000 29/04/1982 SC-PULAYAN
33 101498 CHITHRA K V 44.0000 44.0000 12/04/1990 SC-VANNAN
34 112336 JISA C J 43.6700 43.6700 14/05/1988 SC-VELAN
35 101130 ANITHA B 43.3300 43.3300 20/05/1983 SC-CHERUMAN
36 114093 MAHESH K 43.0000 43.0000 26/05/1986 SC-PULAYA
37 100334 SOUMYA S 42.6700 42.6700 22/04/1989 SC-CHAKKILIYAN
38 100768 UMASHREE V R 42.6700 42.6700 06/05/1990 SC-MOGER
39 112442 LASITHA M P 42.3300 42.3300 17/05/1987 SC-CHAKKILIYAN
40 100889 RAJINI K 42.0000 42.0000 13/12/1978 SC-PULAYA
41 101099 SUMITHRA M 42.0000 42.0000 10/05/1986 SC-MOGER
42 102107 SUJITH KUMAR K T 42.0000 42.0000 16/10/1986 SC-MOGER
43 101501 MINI L 41.6700 41.6700 27/02/1990 SC-VANNAN
44 103398 THILAK RETHESH N 41.3300 41.3300 01/03/1978 SC-MOGER
45 106479 JITHIN RAJ C G 41.3300 41.3300 07/07/1988 SC-PULAYAN
46 102643 VASANTHA P B 41.0000 41.0000 20/05/1984 SC-MOGER
47 110198 SHYMA VEMBIRINCHAN 40.6700 40.6700 03/11/1984 SC-PULAYA
48 100374 VANISREE V R 40.6700 40.6700 25/05/1989 SC-MOGER
No. 347/2016/DOB 16 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
49 113135 REMANI M 40.3300 40.3300 02/05/1979 SC-CHAKKILIYAN
50 104964 SANJITH KUMAR P V 40.3300 40.3300 27/05/1983 SC-VANNAN
51 101882 RAJASREE A 40.3300 40.3300 25/12/1988 SC-CHAKKILIYAN
52 102290 GANESH KUMAR C H 40.3300 40.3300 26/03/1989 SC-MOGER
53 105686 DINOOP K P 40.0000 40.0000 21/05/1991 SC-VANNAN
54 104314 NITHIN KRISHNA M P 39.6700 39.6700 10/05/1985 SC-MALAYAN
55 100578 SHAMALA S 39.6700 39.6700 13/10/1989 SC-MOGER
56 111164 SHYNI C P 39.3300 39.3300 06/12/1978 SC-VANNAN
57 101044 ASHALATHA G 39.3300 39.3300 25/05/1988 SC-MOGER
58 111815 NEERAJA V 39.3300 39.3300 06/01/1989 SC-VANNAN
59 107351 SREEJA GOPAL K P 39.0000 39.0000 21/09/1980 SC-PULAYAN
60 110718 SUPRIYA M B 39.0000 39.0000 29/09/1982 SC-MALAYAN-SC
61 107265 AJISREE P V 39.0000 39.0000 11/05/1989 SC-VANNAN
62 103477 HARISHA K 39.0000 39.0000 18/09/1990 SC-NALKADAYA

Scheduled Tribe

1 113143 SUNITHA S 53.0000 53.0000 04/01/1988 ST-MAVILAN
2 112145 REMA M 51.0000 51.0000 26/05/1986 ST-MAVILAN
3 107353 SHAILA K K 49.6700 49.6700 20/05/1987 ST-MALA VETTUVAN
4 107179 ANISH KUMAR P B 48.6700 48.6700 26/01/1984 ST-KURICHIYAN
5 112983 PRIYASHALINI M 48.3300 48.3300 01/05/1990 ST-MAVILAN
6 108760 SANDYA K P 48.0000 48.0000 28/02/1984 ST-MAVILAN
7 106254 SREEKANTH M 47.3300 47.3300 03/03/1989 ST-MAVILAN
8 100791 SUNITHA B K 46.3300 46.3300 08/03/1989 ST-MAVILAN
9 109193 SUJITHA B 44.6700 44.6700 06/05/1988 ST-MAVILAN
10 110652 PRAMEELA O 43.6700 43.6700 21/05/1983 ST-MAVILAN
11 107646 SUNITHA P 43.6700 43.6700 28/02/1988 ST-MAVILAN
12 111220 VILASINI KM 43.3300 43.3300 30/05/1986 ST-MAVILAN
13 102502 RAJESH H 43.0000 43.0000 30/03/1989 ST-MAVILAN
14 104250 CHANDRAN M K 42.0000 42.0000 02/05/1982 ST-MAVILAN
15 104848 BINU K 42.0000 42.0000 04/03/1983 ST-MAVILAN
16 105104 RAJESH V K 42.0000 42.0000 18/03/1985 ST-MAVILAN
17 104240 RAMESH K 41.3300 41.3300 15/05/1986 ST-MAVILAN
18 107650 RESHMA K 41.3300 41.3300 15/03/1990 ST-MAVILAN
19 108334 PUSHPA B 40.3300 40.3300 08/04/1984 ST-MAVILAN

Muslim
1 107244 SANID PV 58.6700 58.6700 03/05/1988 M-MAPPILA
2 106751 SHAMSUDHEEN TP 58.3300 58.3300 10/12/1977 M-MAPPILA
3 101896 SAHARIYA 57.3300 57.3300 31/05/1986 M-MAPPILA

No. 347/2016/DOB 17 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
4 113770 YOONUS SALIM K K 56.6700 56.6700 14/11/1988 M-MUSLIM
5 107136 YAHU P V 56.0000 56.0000 30/05/1977 M-MUSLIM
6 109396 FAUSIA K P 54.6700 54.6700 31/05/1985 M-MUSLIM
7 103910 MUHAMMED NAUFAL N 54.3300 54.3300 22/02/1988 M-MAPPILA
8 106934 SHANIYA K K 54.3300 54.3300 04/05/1990 M-MUSLIM
9 106865 AHAMMED SHAHEER KC 54.0000 54.0000 22/08/1979 M-MAPPILA
10 106951 RIYAS P 54.0000 54.0000 12/04/1989 M-MAPPILA
11 107163 SHAHUL HAMEED K P 53.6700 53.6700 05/01/1992 M-MAPPILA
12 107445 NESEERABI C H 53.0000 53.0000 26/03/1983 M-MUSLIM
13 111047 AFSATH V 52.6700 52.6700 03/05/1976 M-MUSLIM
14 106947 MUHAMMED SHAJAHAN 52.0000 52.0000 02/10/1986 M-MUSLIM
KP 52.0000
15 103583 ABDUL KHADER P A 52.0000 05/05/1987 M-MAPPILA
16 103023 JASIR M H 52.0000 52.0000 16/04/1989 M-MAPPILA
17 102913 MOHAMMAD ANAS 52.0000 52.0000 15/03/1992 M-MAPPILA
18 110006 RASEENA C H 51.0000 51.0000 21/11/1990 M-MUSLIM
19 104772 MUHAMMED SHAMEER P 47.3300 3.6400 50.9700 16/05/1988 M-MAPPILA SP
20 101462 MARIYAM LABEENA K R 50.6700 50.6700 28/03/1988 M-MAPPILA
21 111753 JUVAIRIYA P K 50.6700 50.6700 30/05/1988 M-MAPPILA
22 106721 LUBNA P A 50.3300 50.3300 23/01/1987 M-MAPPILA
23 103329 SAMSEER A K 50.0000 50.0000 15/02/1979 M-MAPPILA
24 106723 SHAHARDAN O K 50.0000 50.0000 15/05/1979 M-MAPPILA
25 107182 RAJEENA 50.0000 50.0000 10/02/1981 M-MAPPILA
OLIYANTAKATHU 50.0000
26 103548 MUNEER K M 50.0000 17/05/1986 M-MAPPILA
27 106817 RISHAN K 50.0000 50.0000 18/02/1990 M-MUSLIM
28 106920 RAZAK E M 49.6700 49.6700 13/03/1978 M-MUSLIM
29 104194 SHAFEER M C 49.0000 49.0000 07/12/1983 M-MAPPILA
30 103177 ABDUL HANEEFA A M 48.6700 48.6700 01/06/1982 M-MAPPILA
31 103587 MOHAMMED SAYEED B 48.0000 48.0000 15/04/1983 M-MAPPILA
32 105053 ABDUL SHUKKOOR P P 47.3300 47.3300 05/04/1975 M-MUSLIM
33 105862 ERSHAD T 47.3300 47.3300 27/09/1990 M-MAPPILA
34 102296 KABEER BK 46.6700 46.6700 05/06/1984 M-MAPPILA
35 103810 JAMIHA C A 46.0000 46.0000 12/01/1992 M-MAPPILA
36 105047 NOUFAL P 45.6700 45.6700 10/11/1986 M-MAPPILA
37 106260 MUHAMMED MAQBOOL J 45.6700 45.6700 01/06/1989 M-MUSLIM
H 45.0000
38 110494 RASIYA K A 45.0000 02/08/1989 M-MAPPILA
39 100015 ABDUL LATHEEF K M 40.3300 4.3680 44.6980 23/05/1985 M-MAPPILA DA-B
40 109446 JASMINE M 44.6700 44.6700 04/05/1987 M-MAPPILA
41 106952 MUHAMMED SHAH T A 44.6700 44.6700 03/05/1991 M-MUSLIM
No. 347/2016/DOB 18 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
42 114880 HARIS AG 44.0000 44.0000 12/04/1981 M-MAPPILA
43 103843 MUHAMMEDKUTTY V P 44.0000 44.0000 15/03/1982 M-MUSLIM
44 104401 IBRAHIM BADUSHA K 44.0000 44.0000 15/04/1991 M-MUSLIM
45 103765 SERAJUDEEN K 43.6700 43.6700 10/01/1983 M-MAPPILA
46 103182 ALTHAF OE 43.6700 43.6700 15/04/1989 M-MAPPILA
47 104834 LUKMAN T K 43.6700 43.6700 21/05/1992 M-MUSLIM
48 103328 IBRAHIM K 43.0000 43.0000 20/05/1987 M-MUSLIM
49 107288 SIRAJUDHEEN 42.6700 42.6700 21/12/1983 M-MAPPILA
VATHUKKAL PARAMBATH 42.3300
50 109765 AYISHA T K 42.3300 28/02/1975 M-MUSLIM
51 114460 MUHAMMED KUNHI K 42.3300 42.3300 15/04/1988 M-MAPPILA
52 103590 MUHAMMED SHEREEF N A 42.0000 42.0000 24/05/1992 M-MAPPILA
53 102980 RAOOF M A 41.6700 41.6700 07/06/1977 M-MAPPILA
54 102525 YASIN ZAKRIYA I 41.3300 41.3300 03/12/1984 M-MAPPILA
55 103667 BASHEER N 41.3300 41.3300 31/05/1987 M-MAPPILA
56 105044 ASSINAR M C 41.0000 41.0000 12/01/1977 M-MAPPILA
57 110589 RUKSANA P 41.0000 41.0000 17/11/1989 M-MAPPILA
58 105933 KUNHABDULLA V P 40.6700 40.6700 15/02/1984 M-MAPPILA
59 111929 NASEEMA E K 40.3300 40.3300 12/01/1980 M-MAPPILA
60 100197 RUBEENA M A 40.3300 40.3300 05/10/1988 M-MAPPILA
61 107169 KUNHI MUHAMMAD U K 39.6700 39.6700 10/09/1980 M-MAPPILA
62 103049 IBRAHIM KHALEEL C A 39.3300 39.3300 15/05/1983 M-MAPPILA
63 102661 MOOSA K 39.3300 39.3300 20/05/1985 M-MAPPILA
64 105699 SHUHAIB K 39.3300 39.3300 23/05/1991 M-MAPPILA
65 112290 SHAFEENA K 38.3300 38.3300 07/05/1984 M-MAPPILA
66 104721 FAISAL A G 38.3300 38.3300 21/05/1986 M-MAPPILA
67 102823 ABDUL BASHEER S M 38.0000 38.0000 02/05/1985 M-MAPPILA
68 106702 MUHAMMED BADUSHA AK 30.3300 7.0980 37.4280 05/03/1992 M-MAPPILA DA-D
69 103974 ABDUL KAREEM P 37.3300 37.3300 18/07/1984 M-MAPPILA
70 106757 SAJIDHA SHAMSUDEEN 37.0000 37.0000 20/08/1988 M-MAPPILA
71 108485 THAHIRA P 36.6700 36.6700 07/02/1980 M-MUSLIM
72 102736 AHAMMED ARAFATH K 36.6700 36.6700 03/03/1983 M-MAPPILA
73 102075 FATHIMATH NASEERA C R 36.6700 36.6700 30/09/1984 M-MAPPILA
74 103025 ZIYAB C H 36.3300 36.3300 29/01/1978 M-MAPPILA
75 107183 RASEENA OLIYANTAKATH 36.0000 36.0000 15/05/1982 M-MAPPILA
76 102342 ABBAS ASHRAF M 35.6700 35.6700 09/10/1981 M-MAPPILA
77 102696 USMAN M 35.6700 35.6700 08/08/1982 M-MAPPILA
78 111795 RAHIYANATH P 35.3300 35.3300 22/04/1979 M-MUSLIM
79 102562 ABDUL RAHIMAN C A 35.3300 35.3300 01/03/1988 M-MUSLIM
No. 347/2016/DOB 19 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
80 101898 NAFEESA SAHLA C 35.0000 35.0000 23/05/1976 M-MAPPILA
81 110900 HASEENA K 35.0000 35.0000 19/05/1979 M-MUSLIM
82 108879 SAJENA PARAPPAN 35.0000 35.0000 11/08/1988 M-MUSLIM
83 109850 SAREENA K 34.6700 34.6700 14/08/1986 M-MAPPILA
84 104218 ABDUL RASHEED KUNIYA 34.6700 34.6700 04/01/1988 M-MAPPILA
VALIYAPURAYIL 34.6700
85 113755 MUHAMMED ZOHEB M B S 34.6700 09/04/1990 M-MUSLIM
86 112206 HYRUNNISA T M 34.6700 34.6700 13/03/1991 M-MUSLIM
87 101602 AYSHATHUL SHAMSEERA 34.6700 34.6700 30/05/1991 M-MAPPILA
M 34.3300
88 101937 ISAHAQUE K M 34.3300 10/02/1989 M-MUSLIM
89 102625 IBRAHIM KHALEEL N 34.3300 34.3300 21/07/1990 M-MUSLIM
90 104450 SAFEER K K 34.0000 34.0000 03/05/1984 M-MUSLIM
91 104320 MUHAMMED SAFEER M 34.0000 34.0000 02/05/1987 M-MAPPILA
92 102837 ANWAR T K 33.6700 33.6700 21/04/1978 M-MAPPILA
93 102748 ABDUL ISHAQ B 33.6700 33.6700 11/03/1990 M-MUSLIM
94 100891 MAIMOONATH BEEVI Y P 33.6700 33.6700 12/04/1992 M-MUSLIM
95 100508 MUHAMMAD ASHRAF U H 28.3300 4.3680 32.6980 21/03/1981 M-MAPPILA DA-D
96 102358 ASHARAF BM 32.6700 32.6700 18/03/1979 M-MAPPILA
97 102375 ABDUL SHERIF M 32.6700 32.6700 08/05/1982 M-MAPPILA
98 104393 MOHAMMED FAIZAL N 32.6700 32.6700 10/05/1984 M-MAPPILA
99 103255 YOUSAF B I 32.3300 32.3300 22/06/1990 M-MUSLIM
100 109535 ANASA M K 32.3300 32.3300 24/10/1990 M-MAPPILA
101 111968 FOUSIYA V K 32.0000 32.0000 06/05/1979 M-MAPPILA
102 103308 MOHAMED USAM E 32.0000 32.0000 09/03/1987 M-MUSLIM
103 104243 SIRAJ P M 32.0000 32.0000 04/07/1989 M-MAPPILA
104 102846 SHAMEER K P 32.0000 32.0000 03/03/1990 M-MUSLIM
105 113996 SAFEER M K 32.0000 32.0000 26/05/1992 M-MUSLIM

Latin Catholics / Anglo Indian

1 103275 SUNIL R 50.3300 50.3300 18/04/1976 LC
2 106573 SAJU T 48.6700 48.6700 30/03/1983 LC
3 106930 BLISSMON K L 47.6700 47.6700 18/05/1980 LC
4 102593 AJEESH DAVID 46.6700 46.6700 15/05/1981 LC
5 106218 SHENY ANTONY 45.0000 45.0000 20/05/1981 LC
6 106219 SARITHA T S 41.3300 41.3300 04/03/1976 LC
7 111326 SALOMI K S 41.0000 41.0000 10/03/1977 LC
8 106502 SURESH Y 40.6700 40.6700 25/04/1977 LC
9 111647 BEENA G 39.3300 39.3300 18/05/1986 LC
10 106504 GODVIN P D 39.0000 39.0000 01/06/1991 LC
11 102461 JOJO JOHN T 38.6700 38.6700 10/03/1989 LC

No. 347/2016/DOB 20 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
12 106525 BIJULAL V V 38.0000 38.0000 05/04/1988 LC
13 106518 NIKHIL SOMAN 36.6700 36.6700 22/01/1984 LC
14 102300 AJEESH KUMAR M 33.6700 33.6700 31/05/1990 LC
15 100599 SHERLY RODRIGUES 32.3300 32.3300 15/05/1973 AI
16 100527 BINDYA MARYSON P M 32.0000 32.0000 29/04/1990 LC
17 108447 VIJI V B 28.6700 28.6700 05/09/1974 LC
18 112726 SOPHIA A 28.0000 28.0000 31/05/1977 LC
19 105896 SAJU PHILIP 27.6700 27.6700 25/05/1977 LC
20 105984 RAJUMON Y 27.0000 27.0000 25/05/1975 LC
21 105650 FRANCIS E 24.0000 24.0000 29/05/1978 LC
22 102974 SAJAYAN T 24.0000 24.0000 18/05/1990 LC
23 102442 JERIN JOHN 22.3300 22.3300 12/01/1992 LC
24 106574 JOSE V S 22.0000 22.0000 20/05/1981 LC
25 100691 MARY ANN TJ 21.3300 21.3300 07/12/1985 LC
26 110590 LIJO LEUCARLIS 19.6700 19.6700 15/11/1987 LC
27 106543 BINOJ M K 18.3300 18.3300 15/05/1991 LC
28 113152 LEENA PHILIP 16.0000 16.0000 28/04/1976 LC

OBC

1 108930 SREEJA K V 58.6700 58.6700 27/09/1979 OBC-MANIYANI
2 104982 ANAND P V 58.6700 58.6700 30/05/1981 OBC-KANISAN
3 113844 SANOOP C 58.6700 58.6700 01/08/1985 OBC-VILAKKITHALA NAIR
4 108036 RESHMA P Y 58.0000 58.0000 16/02/1978 OBC-JOGI
5 109110 SREEJA K 58.0000 58.0000 15/05/1979 OBC-MANIYANI
6 110809 SARITHA M V 58.0000 58.0000 31/05/1982 OBC-MANIYANI
7 108991 SOUMYA K M 58.0000 58.0000 20/01/1986 OBC-YOGI
8 107466 SOUMYA M M 58.0000 58.0000 04/04/1986 OBC-KAVUTHIYAN
9 104284 ANOOP K 58.0000 58.0000 27/12/1988 OBC-MANIYANI
10 113585 SATHEESAN M 57.6700 57.6700 12/03/1977 OBC-MANIYANI
11 101250 RAMYA P 57.6700 57.6700 16/02/1984 OBC-YADAVA
12 112465 RAJITHA M 57.6700 57.6700 24/02/1986 OBC-MANIYANI
13 109498 ATHIRA P 57.6700 57.6700 15/03/1987 OBC-MANIYANI
14 101313 BABY KUMARI K 57.6700 57.6700 19/04/1987 OBC-MANIYANI
15 114530 ASWIN K SHANKER 57.6700 57.6700 28/10/1990 OBC-VANIYAN
16 104105 VINOTHAN K 57.3300 57.3300 13/12/1979 OBC-MANIYANI
17 100951 PRASEETHA K 57.3300 57.3300 03/05/1980 OBC-MANIYANI
18 109174 SAVITHRI M 57.3300 57.3300 29/05/1980 OBC-MANIYANI
19 108354 CHITHRA N V 57.3300 57.3300 25/05/1983 OBC-MANIYANI
20 114507 JISHNU KRISHNAN K 57.3300 57.3300 08/12/1986 OBC-VANIYAN

No. 347/2016/DOB 21 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
21 109576 SARITHA M 57.3300 57.3300 05/12/1987 OBC-MANIYANI
22 102435 SAJITH K M 57.3300 57.3300 23/06/1989 OBC-YOGIS
23 112761 BINUMOL KV 57.0000 57.0000 04/09/1980 OBC-SALIYA
24 108191 SOUMYA K V 57.0000 57.0000 24/04/1986 OBC-VANIYAN
25 111034 RESHMA M 57.0000 57.0000 09/04/1989 OBC-MANIYANI
26 102894 BRIJESH K R 56.6700 56.6700 21/07/1975 OBC-SALIYAS

Viswakarma

1 114890 SUDHEESH M 58.6700 58.6700 10/05/1992 V-VISWAKARMA
2 111133 SHEEJA P V 58.3300 58.3300 20/05/1986 V-KOLLAN
3 105482 JITHESH C V 58.0000 58.0000 24/05/1988 V-KAMMALA
4 110042 SREELATHA M 57.6700 57.6700 24/02/1982 V-VISWAKARMALA
5 101825 DEEPA CV 57.3300 57.3300 01/03/1973 V-KAMMALA
6 108385 VIJITHA V V 57.3300 57.3300 10/05/1985 V-VISWAKARMA
7 100021 SHEENA T L 57.3300 57.3300 12/09/1985 V-VISWAKARMA
8 113572 RENJITH T S 56.6700 56.6700 31/05/1984 V-VISWAKARMA
9 102034 BINDU M K 55.6700 55.6700 25/05/1974 V-VISWAKARMA
10 110150 SHIJI P P 55.6700 55.6700 31/05/1979 V-KAMMALA
11 112242 UMABHAI V 55.6700 55.6700 01/06/1986 V-VISWAKARMA
12 108726 SEENA M V 55.3300 55.3300 02/05/1981 V-KAMMALA
13 107786 SABITHA T 55.3300 55.3300 19/07/1984 V-THATTAN
14 107424 PADMASHREE PV 55.3300 55.3300 21/02/1987 V-KAMMALA
15 104521 SUDEEP M V 55.3300 55.3300 09/05/1989 V-VISWAKARMA
16 103551 UTHESH K 55.0000 55.0000 05/03/1983 V-VISWAKARMA
17 103644 PRASANTH V M 55.0000 55.0000 14/06/1990 V-VISWAKARMA
18 114294 SUDHEESH K V 54.6700 54.6700 15/12/1986 V-VISWAKARMA
19 107653 AJISHA M V 53.6700 53.6700 20/05/1983 V-ASARI
20 103003 CHANDRA SHEKHARA S 53.3300 53.3300 16/06/1982 V-VISWAKARMA
21 108148 SAJNA A 53.0000 53.0000 20/05/1986 V-BLACKSMITH
22 109965 BEENA KUMARI T V 52.0000 52.0000 31/05/1976 V-KAMMALA
23 111285 SANDHYA V V 51.6700 51.6700 17/08/1981 V-KAMMALA
24 106861 SATHEESH CHANDRAN K 51.3300 51.3300 28/05/1980 V-VISWAKARMALA
25 107047 SUJITHA B 51.3300 51.3300 13/11/1988 V-VISWAKARMA
26 109896 HARSHAMI P V 51.3300 51.3300 18/03/1989 V-KAMMALA

SIUC Nadar
1 106684 SEBASTIAN T 56.0000 56.0000 17/04/1974 SIUC N
2 106510 SHAIJU R L 55.3300 55.3300 05/06/1990 SIUC N
3 106519 NIKHIL P R 54.3300 54.3300 10/03/1990 SIUC N
4 106571 ANILKUMAR K G 47.3300 47.3300 20/05/1985 SIUC N

No. 347/2016/DOB 22 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
5 106613 ABINU S WILSON 41.3300 41.3300 31/05/1990 SIUC N
6 106528 PRANAM D S 35.3300 35.3300 04/10/1990 SIUC N
7 101087 LERIL J BROOZ 35.0000 35.0000 26/01/1984 SIUC N
8 102995 SHAIJU C N 35.0000 35.0000 20/05/1990 SIUC N

O.X

1 106797 LAYJU MOL P S 45.6700 45.6700 15/02/1977 OX-CHERAMAR CHRISTIAN
2 100551 ANNIE Y 45.0000 45.0000 23/04/1978 OX-KURAVA CHRISTIAN
3 114186 ANISH V P 42.6700 42.6700 18/02/1980 OX-PULAYA CHRISTIAN
4 104750 JAISON E J 41.3300 41.3300 09/10/1989 OX-CHERAMAR CHRISTIAN
5 115162 JAISON K 37.3300 37.3300 09/06/1983 OX-PULAYA CHRISTIAN
6 105473 JOSWIN TIMOTHY 36.6700 36.6700 21/05/1979 OX-PULAYA CHRISTIAN
7 108596 JINCY MARY 35.0000 35.0000 23/05/1980 OX-PULAYAN CHRISTIAN
8 106793 JOJO AUGUSTINE 32.0000 32.0000 05/03/1976 OX-CHERAMAR CHRISTIAN
9 104092 JOBIN JACOB 31.6700 31.6700 23/01/1991 OX-CHERAMAR CHRISTIAN

Dheevara

1 110782 SAJITHA MADAYI 57.3300 57.3300 25/03/1983 D-MUKAYA
2 113074 PRASEETHA M 53.6700 53.6700 11/10/1981 D-MUKAYA
3 112784 BINDU K 53.0000 53.0000 20/05/1979 D-MUKAYA
4 112601 MANJULA KUMARI G 51.3300 51.3300 25/06/1978 D-MUKKUVAN
5 109038 SAJITHA A 51.3300 51.3300 27/05/1980 D-MUKAYA
6 111394 REENA KUMARI B H 51.0000 51.0000 19/01/1974 D-DHEEVARA
7 110414 SIMI A R 50.6700 50.6700 21/03/1983 D-MUKKUVAN
8 107073 RAJITHA T 50.3300 50.3300 10/05/1984 D-MUKAYA
9 111112 ASHA A 50.0000 50.0000 25/05/1977 D-MUKAYA

Hindu Nadar

1 107262 NEETHU K N 30.3300 30.3300 31/05/1989 H Nadar
2 106643 UDAYA KUMAR R 25.6700 25.6700 16/05/1992 H Nadar
3 100324 ASHA O M 25.3300 25.3300 30/03/1985 H Nadar
4 106597 RAJEEV J 24.0000 24.0000 30/05/1980 H Nadar
5 106247 NISHAMOL S C 22.6700 22.6700 08/05/1989 H Nadar
6 106243 DEEPA G P 20.6700 20.6700 31/05/1988 H Nadar
7 106585 MANOJ M S 14.0000 14.0000 06/05/1985 H Nadar
8 115059 UNNI OM 13.3300 13.3300 13/05/1987 H Nadar

List of Differently Abled Candidates for 3% reservation

Low Vision

1 100209 SHIHAB CHERUNIYIL 50.6700 6.5520 57.2220 25/10/1986 DA-B
2 100203 SHAJITH KUMAR K T 46.3300 6.5520 52.8820 15/05/1980 DA-B
3 100015 ABDUL LATHEEF K M 40.3300 4.3680 44.6980 23/05/1985 DA-B

No. 347/2016/DOB 23 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
4 107820 ANITHA KUYYANANGADAN 38.6700 4.3680 43.0380 12/05/1973 DA-B
5 108109 MANOOP K 37.6700 4.3680 42.0380 11/10/1984 DA-B
6 100516 SETHUMADHAVAN N K 33.6700 8.1900 41.8600 27/04/1970 DA-B
7 100004 ARUN KRISHNAN K 34.6700 4.3680 39.0380 09/01/1988 DA-B
8 107505 ANEESH K 33.3300 4.3680 37.6980 02/03/1985 DA-B

Hearing Impairment

1 106702 MUHAMMED BADUSHA AK 30.3300 7.0980 37.4280 05/03/1992 DA-D
2 100508 MUHAMMAD ASHRAF U H 28.3300 4.3680 32.6980 21/03/1981 DA-D
3 108316 HIBATHULLAH C H 24.6700 6.0060 30.6760 18/12/1984 DA-D
4 108308 JIBEESH K K 19.0000 9.0636 28.0636 11/05/1982 DA-D
5 100018 MUHAMMAD ALI S 21.0000 4.3680 25.3680 01/04/1967 DA-D

Locomotor Disability / Cerebral Palsy

1 100505 SREEVIDYA K 60.0000 5.6420 65.6420 08/06/1983 DA-O
2 108102 AJITHA M K 50.3300 3.6400 53.9700 02/05/1979 DA-O
3 108501 SUKESH A 43.0000 3.6400 46.6400 30/04/1985 DA-O
4 107319 SREEJITH K C 38.3300 7.3710 45.7010 15/03/1986 DA-O
5 107511 GANESAN V 41.3300 3.6400 44.9700 11/03/1972 DA-O
6 108314 RAVEENDRAN K 36.3300 8.0990 44.4290 16/07/1972 DA-O
7 107320 SREEJA C K 39.6700 3.6400 43.3100 05/04/1975 DA-O
8 107803 DEEPA T 37.6700 3.6400 41.3100 15/03/1982 DA-O
9 100013 PRAKASH S P 34.0000 7.2800 41.2800 08/08/1984 DA-O
10 100210 DEEPTHI SREEDHAR N 36.3300 3.6400 39.9700 25/11/1982 DA-O

E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen, SP – Sports, DA-B – Low Vision, DA-D – Hearing Impairment, DA-O – Locomotor Disability / Cerebral Palsy

$ – State Archives, * – Amin
( By Order of the Commission )
SUBRAMANIAN C P
DISTRICT OFFICER
Office of the KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Kerala Public Service Commission DISTRICT OFFICE, KASARAGOD
District Office,Kasaragod
Approved for issue,

Section Officer.