VILLAGE EXTENSION OFFICER RANK LIST 2016-WAYANAD

Village Extension Officer Rank List 2016-Wayanad

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII (Wayanad) on `RS:9940-16580 in RURAL DEVELOPMENT

No. 346/16/DOW Cat. No. 504/2012
The following is the ranked list of candidates for the post ofVILLAGE EXTENSION OFFICER
GRII – (Wayanad) on `RS:9940-16580 in RURAL DEVELOPMENT, found suitable by the
Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on 07/06/2014. This Ranked List is brought into force with effect from 21/06/2016.
Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 106265 AJI VARGHESE 84.67 84.67 16/04/1982
2 108282 SOUMYA V 82.67 82.67 27/05/1987
3 108597 SWAPNAMOL K V 80.67 80.67 19/11/1983 EZHAVA
4 111108 MANJU K B 79.67 79.67 23/05/1987
5 109722 SMITHA SYRIAC 77.00 77.00 16/02/1979
6 109529 INDUPRABHA K 74.67 74.67 16/05/1985 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
7 106111 VINEETH VIJAYAN 74.67 74.67 25/03/1990 EZHAVA
8 106432 RAJEESH VS 74.67 74.67 12/10/1990 Ezhava
9 106362 JINU K 74.33 74.33 05/01/1985
10 104695 RACHANA C K 74.33 74.33 27/02/1986 THIYYA
11 102725 VINEETH E V 73.67 73.67 16/02/1988
12 103070 VARGHESE KP 73.00 73.00 10/09/1988
13 108955 MRUDHULA P K 73.00 73.00 11/04/1989
14 108393 VIDHYA M C 72.67 72.67 10/10/1989 THIYYA
15 103461 HAREESH H 72.33 72.33 31/05/1982 EZHAVA
16 112958 PRAJEESH V P 72.33 72.33 19/12/1988 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
17 114490 LIJO JOSE 60.00 12.25 72.25 20/06/1986 SP
18 111692 SHINOJ BABY 72.00 72.00 22/04/1983
19 105436 RABIYA K P 72.00 72.00 28/04/1990 M-MUSLIM
20 111429 ANEESH ACHUDHAN 71.67 71.67 01/10/1979
21 102248 ARUNKUMAR A P 71.33 71.33 25/05/1982
22 104674 DIVYA A K 71.33 71.33 05/04/1983 Ezhava
23 108000 DINESH KUMAR K 71.33 71.33 07/10/1984 THIYYA
24 100506 SABITHA C 71.33 71.33 20/11/1990 THIYYA
25 110314 JIJI THOMAS 67.33 3.92 71.25 28/05/1977 SP
26 100436 SMITHA A K 71.00 71.00 21/05/1977 EZHAVA
27 106751 ANTONY A J 71.00 71.00 23/06/1984
No. 346/16/DOW 2 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 112473 PAVANAN M C 71.00 71.00 28/04/1985 THIYYA
29 110372 ASMA K K 70.67 70.67 04/08/1984 M-MAPPILA
30 105679 MAHITHA VACHALI 70.33 70.33 15/01/1976 THIYYA
31 104323 PRABITHA P B 70.33 70.33 23/11/1984
32 107362 SHIHABUDHEEN A E 70.33 70.33 23/11/1989 M-MAPPILA
33 106388 SYAMKUMAR E V 70.33 70.33 17/10/1990
34 100368 JAYASHRI E V 70.00 70.00 27/03/1979
35 111111 BABITHA P M 70.00 70.00 30/05/1983
36 102077 SANDEEP P 70.00 70.00 15/12/1985
37 109563 DRISYA V S 70.00 70.00 24/02/1986 EZHAVA
38 109658 ANJANA N A 70.00 70.00 10/02/1990
39 106050 PRAMOD C 61.67 8.00 69.67 29/12/1973 EX
40 110666 MANJU C V 69.67 69.67 23/10/1986 EZHAVA
41 112504 JITHESH M G 69.33 69.33 21/05/1984 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
42 105769 RAJESWARY C K 69.33 69.33 08/01/1986
43 102817 SUDEEP KUMAR M 69.33 69.33 05/04/1986 THIYYA
44 112478 RAHUL K 69.33 69.33 30/05/1987
45 107341 SHAIJITH VM 69.00 69.00 06/04/1979
46 110863 SALIJA EL 69.00 69.00 30/04/1984 V-Viswakarma
47 102330 JITHIN P 69.00 69.00 18/10/1984 SC-PARAYAN
48 105520 VEENA M V 69.00 69.00 30/05/1986
49 108395 PRIYA T S 69.00 69.00 19/01/1989 EZHAVA
50 109530 PRAMEELA N 68.67 68.67 20/11/1980 V-THATTAN
51 108338 LEKHA KUMARI C 68.67 68.67 06/05/1982
52 110796 MANJUSHA K K 68.67 68.67 04/03/1984
53 101562 MUNEER C 68.67 68.67 05/08/1985 M-MAPPILA
54 102249 BIPUL O B 68.67 68.67 02/09/1987
55 106208 MANU AUGUSTINE 68.67 68.67 20/05/1988
56 112629 SUMESH MB 68.67 68.67 07/03/1990
57 103311 HARI M 68.67 68.67 17/11/1991 EZHAVA
58 107462 ARUN A 68.67 68.67 24/02/1992
59 114009 JAYAMOL J 68.33 68.33 25/04/1983
60 108762 ANU MARIA PAUL 68.33 68.33 12/10/1989
61 109673 SABITHA C 68.00 68.00 17/11/1987 THIYYA
62 110516 SHINI P M 68.00 68.00 01/05/1990 OBC-SALIYA
63 110389 ANJU C J 68.00 68.00 01/08/1990
64 105086 SAJITHA P K 67.67 67.67 22/03/1977 THIYYA
65 113761 RANJITH K B 67.67 67.67 12/01/1982
No. 346/16/DOW 3 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
66 110095 DEEPA P S 67.67 67.67 18/02/1982 EZHAVA
67 110288 JISHA VARGHESE 67.67 67.67 07/03/1982
68 106481 VIPIN T A 67.67 67.67 02/12/1985
69 102740 SUBIN P R 67.67 67.67 04/11/1986 THIYYA
70 111265 ATHIRA C C 67.67 67.67 27/02/1987 V-VISWAKARMA
71 109702 SAJITHA V R 67.33 67.33 20/03/1979 EZHAVA
72 108255 VINEETHA K V 67.33 67.33 26/05/1984
73 109235 ANUPAMA K JOSEPH 67.33 67.33 27/02/1988
74 110122 SOUMYA M S 67.33 67.33 05/04/1988 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
75 101960 SARIN V B 67.33 67.33 29/08/1990 OBC-CHETTIES
76 111446 SHIJU T U 67.00 67.00 06/04/1979
77 105417 SAJINI K S 67.00 67.00 11/04/1982
78 113687 RAHUL RAJ 67.00 67.00 10/05/1988
79 101125 SIMI K C 67.00 67.00 24/01/1989
80 100574 CHINCHU V G 67.00 67.00 13/08/1991
81 105923 NITHEESH E 67.00 67.00 16/01/1992
82 101171 BINDU M V 66.67 66.67 14/02/1980
83 110649 NISHA C V 66.67 66.67 08/03/1980 THIYYA
84 109579 DIVYA K N 66.67 66.67 16/02/1984
85 106478 ANOOP K K 66.67 66.67 07/07/1984 OBC-Chaliya
86 108996 ARCHANA V K 66.67 66.67 10/05/1985 EZHAVA
87 109259 POURNAMI K 66.67 66.67 05/12/1987
88 106022 PRINCE A T 66.67 66.67 04/01/1988
89 113215 SATHEESH R 66.33 66.33 08/04/1986 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
90 107599 RAMSHEED A K 66.33 66.33 03/10/1987 M-MAPPILA
91 108543 VEENA K R 66.33 66.33 15/04/1989 EZHAVA
92 110937 SHAHARBAN A A 66.33 66.33 20/03/1990 M-MAPPILA
93 108030 RAHEES P K 66.33 66.33 03/05/1990 M-MAPPILA
94 102435 PRATHEESH S 66.00 66.00 12/03/1986 THIYYA
95 109659 ANITHA A T 66.00 66.00 20/04/1986 EZHAVA
96 107728 JISNA DAS A T 66.00 66.00 26/12/1987 THIYYA
97 106903 HARISH KUMAR K 66.00 66.00 25/05/1988
98 100038 DARSANA C V 66.00 66.00 09/12/1988
99 106236 PRAJEESH B R 66.00 66.00 24/05/1989
100 112842 SREEJITH R 66.00 66.00 22/08/1990 OBC-PATTARIYA
S
101 112372 DINESHKUMAR C G 65.67 65.67 15/04/1979 EZHAVA
102 108243 SINI M J 65.67 65.67 02/04/1981
103 107519 SAMEER KAIYALAKKAL 65.67 65.67 11/02/1985 M-MUSLIM
No. 346/16/DOW 4 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
104 107400 ROBIN JOHN 65.67 65.67 04/05/1991
105 105227 USHA GEORGE 65.67 65.67 31/10/1991
106 100568 RASMIYA V M 65.67 65.67 22/06/1992 M-MUSLIM
107 109718 SHIJI V R 65.33 65.33 08/03/1977 EZHAVA
108 109511 DHANYAMOL P K 65.33 65.33 20/03/1980 EZHAVA
109 104143 RENJINI JOSEPH 65.33 65.33 18/04/1980
110 110630 RETTY K G 65.33 65.33 10/05/1983
111 102636 NISHAD KARIKADAN 65.33 65.33 18/12/1984 M-MAPPILA
POYIL 65.33
112 104381 BRIJISHA K B 65.33 16/03/1987 EZHAVA
113 100457 ANJALI K 65.33 65.33 08/03/1989
114 107861 SUJEESH PR 65.33 65.33 30/05/1989 THIYYA
115 101929 UMESH T U 65.33 65.33 14/12/1989 THIYYA
116 108941 JAYASREE K 65.33 65.33 22/12/1989 THIYYA
117 105955 RAGUL M 65.33 65.33 08/03/1990
118 109209 PRASEETHA B 65.00 65.00 26/05/1975 V-KOLLAN
119 104227 SMITHA V R 65.00 65.00 26/05/1982 V-Viswakarma
120 106411 RANITH I K 65.00 65.00 20/05/1984
121 110948 MINI K JOSEPH 65.00 65.00 31/05/1986
122 102706 RANJITH V 65.00 65.00 28/05/1988
123 108711 SAJITHA N M 65.00 65.00 02/04/1989
124 102206 MARTIN JOSHY 65.00 65.00 23/05/1991
125 109890 RAJANI K 64.67 64.67 30/05/1983
126 101298 ANUSREE K V 64.67 64.67 14/03/1984
127 109533 LIBITHA V P 64.67 64.67 08/05/1986 EZHAVA
128 110651 DIVYA M C 64.67 64.67 03/05/1987 THIYYA
129 109924 RAJITHA C R 64.67 64.67 08/09/1989 EZHAVA
130 109042 ASHA MOHAN 64.67 64.67 05/03/1991 EZHAVA
131 105525 BABY CHAITHANYA 60.67 3.92 64.59 17/11/1989 SP
132 105522 NEETHA RAJA K R 64.33 64.33 28/05/1974 EZHAVA
133 110681 SEEMA JOHN 64.33 64.33 14/02/1979
134 101403 NOUSHAJA K M 64.33 64.33 07/05/1982 M-MAPPILA
135 109657 RASNA K B 64.33 64.33 27/03/1987
136 111316 FAIZAL K K 64.33 64.33 28/04/1988 M-MAPPILA
137 113025 ANIL K 64.33 64.33 19/03/1992 THIYYA
138 104387 SAFEENA N 64.00 64.00 30/05/1975 M-MUSLIM
139 110308 SIJIMOL P G 64.00 64.00 18/01/1979
140 113666 JUSTIN KP 64.00 64.00 24/05/1979
141 111920 DILEEP C S 64.00 64.00 15/03/1982 EZHAVA
No. 346/16/DOW 5 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
142 104573 ALPHONSA JOSEPH 64.00 64.00 19/03/1982
143 101752 BINOY A 64.00 64.00 28/05/1982
144 111378 SANOOP M C 64.00 64.00 03/01/1987
145 103502 HARISH A 64.00 64.00 30/05/1987 EZHAVA
146 110962 ASHA CHANDRAN 64.00 64.00 15/05/1988 THIYYA
147 109925 DHANYA M C 64.00 64.00 31/05/1988 THIYYA
148 108547 LINTUMOL CM 64.00 64.00 25/12/1990 OBC-Velaan
149 103852 RENJITH KAVIDAS 64.00 64.00 05/05/1991 D-ARAYAN
150 107952 PRADEEP P 63.67 63.67 30/01/1977 THIYYA
151 108365 LICKSY JOSEPH 63.67 63.67 14/04/1981
152 105945 RAJEESH K N 63.67 63.67 15/10/1981 THIYYA
153 108372 SARITHA V 63.67 63.67 24/02/1982
154 102008 ANIL KUMAR K 63.67 63.67 10/05/1982 THIYYA
155 111943 PRASAD K N 63.67 63.67 20/05/1982 THIYYA
156 105893 JISHA MATHEW 63.67 63.67 29/12/1982
157 108437 SREEJA MOL K S 63.67 63.67 03/01/1983 EZHAVA
158 102343 AGHILESH P V 63.67 63.67 10/04/1984
159 108343 ASHALATHA T R 63.67 63.67 17/01/1986 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
160 101909 JOMISH P J 63.67 63.67 25/12/1987
161 111510 NITHIN K M 63.67 63.67 05/04/1990 EZHAVA
162 106781 ARAVIND K M 63.67 63.67 15/04/1991 EZHAVA
163 112264 SUJITH E N 63.67 63.67 03/05/1991 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
164 113963 SANIL V K 63.33 63.33 04/02/1973 EZHAVA
165 104332 INDU K NAIR 63.33 63.33 04/10/1978
166 110956 SONA T R 63.33 63.33 27/04/1979
167 110999 VINITHA M J 63.33 63.33 02/02/1980 EZHAVA
168 113702 VIJAY K G 63.33 63.33 06/02/1980 EZHAVA
169 102095 JAYESH T P 63.33 63.33 17/04/1981 Thiyya
170 100057 LEENA G NAIR 63.33 63.33 04/05/1981
171 102147 SARATH SANKAR P A 63.33 63.33 31/12/1982
172 100027 SHABNA BANU N P 63.33 63.33 20/02/1984 M-MAPPILA
173 113364 DANISH JOHN 63.33 63.33 28/09/1986
174 112466 SOBIN K K 63.33 63.33 08/03/1988
175 106452 JOY JOSEPH 63.00 63.00 01/05/1978
176 111065 LEKHA V P 63.00 63.00 23/03/1979
177 105831 JESSY GEORGE 63.00 63.00 31/03/1979
178 108259 LINY PAUL 63.00 63.00 28/05/1980
179 109837 SHANIYA U 63.00 63.00 02/04/1990 M-Muslim
No. 346/16/DOW 6 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
180 107267 SARATH KRISHNAN S R 63.00 63.00 28/04/1990
181 107419 AJESH P S 63.00 63.00 24/05/1991
182 110510 SHEEJA K S 62.67 62.67 30/05/1979 EZHAVA
183 105225 DHANYA T M 62.67 62.67 14/03/1985 THIYYA
184 113029 ARJUN K A 62.67 62.67 12/04/1988 EZHAVA
185 105650 ANUPRIYA P 62.67 62.67 05/03/1992
186 103493 SREELATHA A 62.33 62.33 09/05/1978 SC-PULAYA
187 109402 SWAPNA P 62.33 62.33 31/05/1979
188 108360 NISHA SADANANDAN K 62.33 62.33 20/05/1982
189 105774 SARITHA JACOB 62.33 62.33 04/01/1984
190 100161 SAVITHA THYKKANDY 62.33 62.33 28/08/1986 SC-CHERUMAN
191 101306 SRUTHI T K 62.33 62.33 18/02/1988 SC-PARAVAN
192 106430 SREENADH V P 62.33 62.33 18/03/1988
193 107413 AJAYLAL A J 62.33 62.33 06/10/1990 EZHAVA
194 105477 BINDU T B 62.00 62.00 30/03/1976 V-ASARI
195 111222 SHYLAJA P K 62.00 62.00 28/08/1978 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
196 105061 BINDHU P V 62.00 62.00 14/04/1980
197 108449 SHAKKEENA V C 62.00 62.00 05/03/1981 M-MAPPILA
198 109981 JISHAMOL P R 62.00 62.00 15/04/1982 EZHAVA
199 110431 RESMI R 62.00 62.00 21/09/1982
200 101344 DIVYA K P 62.00 62.00 15/02/1987 THIYYA
201 102622 UJEESH T U 62.00 62.00 04/03/1987 THIYYA
202 101222 DEEPA SOMAN 62.00 62.00 09/03/1988 EZHAVA
203 112281 SUDHEEP A B 62.00 62.00 27/08/1988 THIYYA
204 109329 NEETHU P R 62.00 62.00 04/03/1990 EZHAVA
205 113753 SARATHPRAKASH P P 62.00 62.00 07/06/1991 Ezhava
206 108478 PHILOMINA LAWRANCE 61.67 61.67 15/11/1981 LC
207 108143 SARIKA M 61.67 61.67 01/05/1983 THIYYA
208 108603 RINCY MATHEW 61.67 61.67 22/12/1985 LC
209 102884 GIREESH KUMAR K M 61.67 61.67 31/05/1987 EZHAVA
210 102972 NIHAL M P 61.67 61.67 13/02/1988 M-MUSLIM
211 107253 JINESH K M 61.67 61.67 27/05/1988 THIYYA
212 101470 RAKHIMOL M 61.67 61.67 19/04/1989
213 103840 ARUN P 61.67 61.67 30/04/1990 EZHAVA
214 107651 ATHIRA A 61.67 61.67 01/01/1991
215 100975 SREELEKHA V M 61.33 61.33 13/05/1981
216 102443 DHANEESH K DHARMAN 61.33 61.33 03/06/1982 THIYYA
217 112208 JUSTIN JOSE 61.33 61.33 09/01/1986
No. 346/16/DOW 7 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
218 100915 SHAMNA V P 61.33 61.33 19/05/1986 M-MAPPILA
219 104308 VINEESHA VIJAYAN 61.33 61.33 30/05/1986
220 100620 ANUSHA K 61.33 61.33 01/06/1986 THIYYA
221 112510 RATHEESH P R 61.33 61.33 15/01/1987 EZHAVA
222 100382 NASIYATH A P 61.33 61.33 03/09/1988 M-MAPPILA
223 108363 HYRUNNEESA K A 61.33 61.33 09/09/1988 M-MAPPILA
224 108779 JIJI C G 61.33 61.33 20/05/1989 THIYYA
225 105742 JOHNCY JOHN 61.33 61.33 08/01/1990
226 111351 ANOOP E T 61.33 61.33 15/05/1991 OBC-VELAAN
227 105531 SREEJA K V 61.00 61.00 30/04/1984
228 113258 SUMESH V S 61.00 61.00 13/03/1985 EZHAVA
229 102580 ANOOP C K 61.00 61.00 11/04/1987
230 103547 REESHMA R 61.00 61.00 31/05/1987 SC-PULAYA
231 111677 ARUN VIJAY PV 61.00 61.00 10/07/1988
232 100554 ARCHANA P M 61.00 61.00 20/01/1989 THIYYA
233 102258 SHAJAHAN VM 61.00 61.00 08/04/1990 M-MAPPILA
234 111252 AISWARYA K R 61.00 61.00 04/05/1990 THIYYA
235 102295 SAJITH KUMAR K 61.00 61.00 23/06/1991 ST-KURUMANS
236 113431 NIKHIL MITHRA K N 61.00 61.00 12/02/1992
237 109902 DEEPA K 60.67 60.67 22/05/1979 THIYYA
238 108434 SINI JOHN 60.67 60.67 12/09/1982
239 105389 JINCY SWAMIDAS 60.67 60.67 10/08/1983 LC
240 104571 SHAHNA C 60.67 60.67 18/03/1985 V-THATTAN
241 110390 HALKKA K R 60.67 60.67 30/05/1985 THIYYA
242 109660 ASHA A T 60.67 60.67 11/03/1988 EZHAVA
243 110227 SARITHA P R 60.67 60.67 30/04/1988
244 110553 MANJULA GEORGE 60.33 60.33 26/01/1979
245 107200 PRAVEEN GEORGE 60.33 60.33 25/04/1979
246 108889 DEEPA M M 60.33 60.33 06/04/1980
247 104849 SHEENA E K 60.33 60.33 08/12/1981
248 108138 SOORYA T 60.33 60.33 24/10/1985 THIYYA
249 100565 REMA M 60.33 60.33 10/02/1986
250 101494 JESNA MATHEW 60.33 60.33 24/02/1988
251 106156 SYAMKUMAR P S 60.33 60.33 10/05/1988 OBC-CHETTIES
252 103872 JINU ANTONY 60.33 60.33 11/08/1988 LC
253 100393 ABEESHA PUTHALATH 60.33 60.33 02/03/1990 M-MAPPILA
254 105405 HARITHA H G 60.33 60.33 23/05/1990
255 105544 SREEJISHA CS 60.33 60.33 30/05/1990
No. 346/16/DOW 8 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
256 105296 SUDHA N G 60.00 60.00 14/03/1975
257 102144 SAJI K G 60.00 60.00 10/04/1977 LC
258 105277 MINI VARGHESE 60.00 60.00 10/03/1978
259 101143 RAJITHA A 60.00 60.00 21/12/1981
260 111932 SREEJITH P V 60.00 60.00 20/04/1983 OBC-SALIYA
261 106049 ANAND N 60.00 60.00 01/05/1984 THIYYA
262 106320 ASWIN S MURALI 60.00 60.00 04/01/1991
263 103077 NOUFAL T 60.00 60.00 28/01/1991 M-MAPPILA
264 112187 AKHIL RAM 60.00 60.00 29/01/1991
265 114336 VINEETH G 60.00 60.00 28/02/1992
266 109885 SANITHA P 59.67 59.67 27/01/1979 OBC-VELLALA
GOUNDER
267 109701 SATHEEDEVI V 59.67 59.67 10/05/1980
268 104292 JISHA JOSEPH 59.67 59.67 05/05/1981
ELANJIKUZI 59.67
269 100763 SHERMI MATHEW 59.67 20/04/1982
270 108107 VIVEKANANDAN C M 59.67 59.67 15/03/1983
271 108902 SHINIMOL V G 59.67 59.67 02/12/1983 EZHAVA
272 103430 ASWATHY S 59.67 59.67 28/05/1986
273 106983 ANIL KUMAR P G 59.67 59.67 21/05/1989
274 105368 SMIKHILA K 59.67 59.67 30/04/1990
275 110214 AKHILA P B 59.67 59.67 31/05/1992 EZHAVA
276 104114 VINOD KUMAR M V 55.67 3.92 59.59 30/05/1980 PH-O
277 106451 JOSE BUSH 59.33 59.33 30/10/1976
278 104181 ASHITHA N 59.33 59.33 18/04/1979 OBC-SALIYA
279 109348 NASEEMA K 59.33 59.33 10/05/1979 M-MAPPILA
280 108311 AMBILI P 59.33 59.33 26/11/1979 EZHAVA
281 109206 TEENA VARGHESE 59.33 59.33 26/04/1980
282 100280 SHEEJA SIMON 59.33 59.33 01/11/1980
283 104890 DEEPA M GEORGE 59.33 59.33 27/01/1981
284 113787 VINOD K R 59.33 59.33 24/05/1985
285 109501 LAIJI K 59.33 59.33 28/04/1986 EZHAVA
286 105753 SANUSHA K 59.33 59.33 02/10/1986 THIYYA
287 106486 RAMESH K R 59.33 59.33 02/04/1988 ST-KURICHIYAN
288 104432 JAYASREE P 59.33 59.33 01/06/1991
289 113026 VIPIN P K 59.33 59.33 25/01/1992 OBC-Wayanadan
Chetties
290 110208 SHEEJA CK 59.00 59.00 06/01/1974 EZHAVA
291 104512 JISHA P K 59.00 59.00 14/12/1982
292 105745 STEBI M C 59.00 59.00 18/01/1983
293 102311 ABDUL RAHIM MEMADAN 59.00 59.00 12/03/1983 M-MUSLIM
No. 346/16/DOW 9 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
294 104911 ASHA LAKSHMI A 59.00 59.00 01/04/1984
295 111683 NOUFAL K K 59.00 59.00 07/10/1985 M-MAPPILA
296 112395 ANEESH KUMAR K T 59.00 59.00 30/12/1987 EZHAVA
297 114318 SHAREEFA KE 59.00 59.00 10/04/1988 M-MAPPILA
298 110525 ATHIRA M N 59.00 59.00 07/05/1988 ST-KURUMANS
299 104468 SHAHINA P 59.00 59.00 25/05/1988 M-MAPPILA
300 110896 PRAJISHA M C 59.00 59.00 02/06/1988 OBC-Wayanadan
Chetties
301 105543 ANJANA K C 59.00 59.00 12/07/1990 OBC-SALIYA
302 106066 ASSIS P 58.67 58.67 16/03/1981 M-MAPPILA
303 101273 SANDHYA K NAIR 58.67 58.67 07/04/1981
304 107721 SHYMA T N 58.67 58.67 22/05/1981 THIYYA
305 105095 SAMPREETHA E 58.67 58.67 30/05/1981
306 110861 BINDU K B 58.67 58.67 19/02/1983
307 104423 LEENA K R 58.67 58.67 10/04/1983 EZHAVA
308 112007 SANAL JOSE 58.67 58.67 09/04/1984
309 111340 PRAKASH K M 58.67 58.67 13/03/1985
310 108200 REMYA K S 58.67 58.67 05/01/1987 THIYYA
311 111670 ASHLIN THOMAS 58.67 58.67 19/03/1987
312 100939 DEEPTHI C V 58.67 58.67 20/03/1987 EZHAVA
313 112244 SUMESH V S 58.67 58.67 20/05/1987 EZHAVA
314 104489 RADHA AS 58.67 58.67 18/01/1988 EZHAVA
315 105770 SREESHA P B 58.67 58.67 14/04/1989 EZHAVA
316 107591 ANOOP UNNIKRISHNAN 58.67 58.67 27/04/1991
317 104933 BETTSY D SILVA 58.33 58.33 03/11/1981 Anglo Indian
318 109531 NASEEBUNNEESA P 58.33 58.33 16/08/1982 M-MAPPILA
319 100311 SUMISHA E G 58.33 58.33 15/05/1984 V-KOLLAN
320 104074 SREENADH S S 58.33 58.33 30/12/1985
321 105030 NISHA K R 58.33 58.33 20/03/1986 EZHAVA
322 104625 SHIBINA N 58.33 58.33 08/05/1986 OBC-SALIYA
323 103623 SHINU S 58.33 58.33 11/11/1986 LC
324 112225 ABHILASH P C 58.33 58.33 27/05/1988
325 107540 VINEETH M P 58.33 58.33 25/08/1988 THIYYA
326 111123 ROOPIKA P G 58.33 58.33 27/09/1988 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
327 108321 NEETHU K V 58.33 58.33 04/09/1991 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
328 113724 MATHEW PHILIP 58.00 58.00 31/05/1978
329 104598 SREEJA A 58.00 58.00 19/10/1980
330 109880 NEENA P R 58.00 58.00 25/09/1983 THIYYA
331 109170 SREEJA V D 58.00 58.00 31/12/1983 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
No. 346/16/DOW 10 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
332 105159 RAKHI KC 58.00 58.00 12/05/1984
333 108269 SHINCY PAULOSE 58.00 58.00 17/09/1984
334 112475 ABDUL JALEEL P S 58.00 58.00 15/09/1987 M-Muslim
335 106675 DEEPESH N K 58.00 58.00 02/02/1988
336 106666 ARUN BG 58.00 58.00 01/04/1988
337 111292 JAMSHIDA O 58.00 58.00 09/05/1988 M-MAPPILA
338 100085 JISHNA P M 58.00 58.00 27/05/1989 EZHAVA
339 110628 LAMEEZ B J 58.00 58.00 25/05/1992 M-MUSLIM
340 113314 MANOJ T K 57.67 57.67 05/03/1973 EZHAVA
341 100756 REENA K A 57.67 57.67 29/11/1975 LC
342 102940 PRADEEP P S 57.67 57.67 14/03/1978
343 110004 SHIJI V G 57.67 57.67 05/01/1979
344 110675 REMYA RAJ 57.67 57.67 19/01/1980
345 110271 BINCY ABRAHAM 57.67 57.67 28/04/1980
346 110109 NASEERA A 57.67 57.67 29/11/1981 M-MAPPILA
347 110024 SUNITHA P M 57.67 57.67 25/06/1982 EZHAVA
348 108263 ROOPA P V 57.67 57.67 30/05/1984 OBC-Saliyas
349 110254 REMYA A P 57.67 57.67 20/05/1986 EZHAVA
350 112093 SHOBIN GEORGE 57.67 57.67 07/03/1987
351 112196 NIDHIN K 57.67 57.67 06/04/1987 THIYYA
352 103022 SREEJITH V U 57.67 57.67 19/05/1987 OBC-VANIYAN
353 104973 SUNISHA KRISHNAN 57.67 57.67 31/03/1988 EZHAVA
354 112271 MIDHUN K 57.67 57.67 10/04/1988
355 108707 RESHMA K M 57.67 57.67 10/09/1988
356 109607 SUHITHA N S 57.67 57.67 28/05/1989 SC-PULAYA
357 100877 HIMAPRABHA K G 57.67 57.67 22/01/1990
358 104574 SWETHA T S 57.67 57.67 11/03/1991 EZHAVA
359 110782 SWAPNA MK 57.33 57.33 26/08/1976 EZHAVA
360 101445 BINDU V C 57.33 57.33 01/04/1981
361 105151 RAJI S NAIR 57.33 57.33 31/05/1981
362 105493 SREENA A K 57.33 57.33 16/12/1981 THIYYA
363 108824 SINDHU T S 57.33 57.33 02/04/1984
364 100324 JISHA V G 57.33 57.33 25/03/1985 THIYYA
365 100435 ASHITHA R 57.33 57.33 31/05/1985
366 100681 SHAFEELA C A 57.33 57.33 21/07/1985 M-MAPPILA
367 104894 NANDITHA T M 57.33 57.33 06/04/1986
368 113905 JITHIN M K 57.33 57.33 08/02/1988 EZHAVA
369 111950 MANU T M 57.33 57.33 21/05/1988
No. 346/16/DOW 11 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
370 111014 SHINI K R 57.33 57.33 13/12/1988 EZHAVA
371 107829 UNNIKRISHNAN P M 57.00 57.00 20/05/1977 OBC-Saliya
372 107228 SHAMEER KOOVA 57.00 57.00 02/05/1979 M-MAPPILA
373 108373 BABITHA S K 57.00 57.00 30/05/1980 V-VISWAKARMA
374 109667 ALEENA C A 57.00 57.00 31/10/1981
375 100075 SANDHYA P 57.00 57.00 30/05/1983
376 114006 AMBILI E 57.00 57.00 18/05/1984 THIYYA
377 106489 NARAYANAPRASAD P V 57.00 57.00 25/02/1985
378 110188 NITHYAMOL N S 57.00 57.00 20/02/1986 V-VISWAKARMA
379 112105 MITHIN RAJ 57.00 57.00 21/06/1988 EZHAVA
380 107860 SHIMNA T 57.00 57.00 10/12/1988 D-MUKKUVAN
381 113707 JITHESH N V 57.00 57.00 10/05/1989 SC-PATHIYAN
382 102091 SHAFEEQUE P 57.00 57.00 01/07/1989 M-MAPPILA
383 103806 KISHOR C K 57.00 57.00 15/05/1992 SC-PULAYA

Supplementary List

Ezhava

1 111204 SUMISHA M G 56.67 56.67 19/05/1985 EZHAVA
2 113848 PRASHOB P P 56.67 56.67 11/03/1989 THIYYA
3 112523 SANAL P S 56.67 56.67 21/05/1989 EZHAVA
4 109052 RENJINI P K 56.67 56.67 09/05/1990 EZHAVA
5 108760 ANUDHARA JEOTSNA O R 56.67 56.67 16/10/1990 EZHAVA
6 100518 REJITHA E K 56.33 56.33 17/03/1982 THIYYA
7 111129 SALINI C S 56.33 56.33 10/05/1984 EZHAVA
8 106592 DEEPAK U 56.00 56.00 12/12/1980 THIYYA
9 110250 MANJUSHA M K 56.00 56.00 08/04/1983 THIYYA
10 109526 SOUMYA N K 56.00 56.00 03/05/1983 EZHAVA
11 108786 SHIJA K 55.67 55.67 03/03/1982 EZHAVA
12 109709 MEENA P V 55.67 55.67 27/09/1985 THIYYA
13 113763 VIPIN T R 55.67 55.67 20/03/1986 EZHAVA
14 102198 PRATHEESH K 55.67 55.67 01/05/1989 THIYYA
15 108050 REESH KUMAR P 55.33 55.33 01/01/1975 THIYYA
16 111160 MINI P 55.33 55.33 16/12/1977 THIYYA
17 100318 SAJANI K V 55.33 55.33 27/03/1984 EZHAVA
18 101728 LAKSHMANAN VS 55.33 55.33 21/02/1986 THIYYA
19 111581 GREESHMA PA 55.33 55.33 04/05/1987 THIYYA
20 114240 JITHIN NK 55.33 55.33 20/03/1989 THIYYA
21 113482 JITHIN DAS K V 55.33 55.33 23/07/1990 THIYYA
22 108803 SUBISHA SUDANANDAN 50.33 4.90 55.23 06/02/1991 EZHAVA PH-O

No. 346/16/DOW 12 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
23 111196 SREEJA K S 55.00 55.00 25/04/1980 EZHAVA
24 108522 SUNIJA C G 55.00 55.00 04/03/1981 EZHAVA
25 112290 ARUN KUMAR M K 55.00 55.00 12/02/1991 EZHAVA
26 102136 ARUN P D 55.00 55.00 04/05/1992 THIYYA
27 109551 YANJIMA M 54.67 54.67 11/12/1982 THIYYA
28 109117 SIMNI T R 54.67 54.67 02/01/1983 THIYYA
29 104498 DEEPA CHANDRAN 54.67 54.67 25/01/1983 EZHAVA
30 114130 BINESH K 54.67 54.67 14/03/1985 THIYYA
31 113476 BILAHARI T S 54.67 54.67 10/08/1986 THIYYA
32 108919 ANUMOL M K 54.67 54.67 01/09/1990 Ezhava
33 108526 SALINIMOL M C 54.33 54.33 30/11/1982 EZHAVA
34 111260 JAYASREE C 54.33 54.33 22/04/1984 THIYYA
35 110439 SRUTHI P A 54.33 54.33 26/05/1986 EZHAVA
36 100440 PREETHY PRABHA K 54.00 54.00 31/05/1975 THIYYA
37 109525 BINDU KK 54.00 54.00 09/03/1981 THIYYA
38 101035 SUNITHA O V 54.00 54.00 25/05/1981 THIYYA
39 112672 SAJEESH V G 54.00 54.00 18/05/1985 EZHAVA
40 113072 SABIN SASI 54.00 54.00 27/11/1989 EZHAVA
41 111515 JITHIN TP 53.67 53.67 04/11/1989 EZHAVA
42 103399 JINISHA T S 53.33 53.33 25/04/1985 EZHAVA
43 110369 ANUMOL P S 53.33 53.33 14/02/1988 EZHAVA
44 104611 DHANYA K G 53.33 53.33 13/10/1990 THIYYA
45 109860 NISHA T K 53.00 53.00 06/03/1979 EZHAVA
46 100065 MAHIJA N K 53.00 53.00 03/03/1984 THIYYA
47 109907 SIBIJA P P 53.00 53.00 26/05/1984 EZHAVA
48 111167 SUJA C K 53.00 53.00 26/04/1988 EZHAVA
49 111224 PRESEETHA K S 53.00 53.00 03/01/1989 Thiyya
50 104442 PUNNYA RAJ K P 53.00 53.00 15/11/1992 THIYYA
51 111875 SREEJITH G B 52.67 52.67 12/09/1982 EZHAVA
52 111890 ANISH K 52.67 52.67 20/03/1983 EZHAVA
53 105483 ASWATHI SURESH 52.67 52.67 18/07/1987 EZHAVA
54 105564 VEENA M K 52.67 52.67 04/02/1992 EZHAVA
55 105662 SANDHYA N S 52.67 52.67 22/02/1992 EZHAVA
56 108444 ANITHA P R 52.33 52.33 24/05/1982 EZHAVA
57 109252 DHANYA E V 52.33 52.33 07/03/1983 THIYYA
58 109683 DIVYA V 52.33 52.33 10/01/1986 THIYYA
59 107841 NAVYA R S 52.33 52.33 27/03/1986 THIYYA
60 111517 PULARI P V 52.00 52.00 02/01/1983 THIYYA
No. 346/16/DOW 13 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
61 110927 DHANYA K S 52.00 52.00 23/05/1984 EZHAVA
62 111964 SUJITH K S 52.00 52.00 27/12/1984 THIYYA
63 113023 SARATH K S 52.00 52.00 23/12/1991 EZHAVA
64 110247 SOORYA C S 52.00 52.00 03/06/1992 EZHAVA
65 111552 BINDU C 51.67 51.67 31/01/1975 THIYYA
66 104436 VINEETHA K N 51.67 51.67 25/05/1978 THIYYA
67 109537 SREELA VS 51.67 51.67 05/01/1982 THIYYA
68 109382 MAYA P R 51.67 51.67 14/06/1983 EZHAVA
69 113568 DIPU K CHANDRAN 51.67 51.67 23/05/1988 THIYYA

Scheduled Caste

1 101991 MADHU M S 56.00 56.00 31/05/1983 SC-CHERUMAN
2 100649 KRISA K 55.67 55.67 03/03/1984 SC-PERUMANNA
N
3 113785 SARATHBABU M K 55.67 55.67 30/05/1990 SC-PARAYA
4 101845 SUDHESH S 55.33 55.33 05/04/1985 SC-BAKUDA
5 108843 PRIYA C U 55.00 55.00 30/05/1986 SC-CHERUMAN
6 103564 VISANTH V S 54.33 54.33 31/05/1991 SC-KURAVA
7 102166 JUVEL AP 52.67 52.67 29/11/1983 SC-VETTUVAN
8 108039 SATHEESH K 50.67 50.67 15/05/1985 SC-KANAKKAN
9 107506 JITHESH K 50.67 50.67 04/09/1991 SC-BAKUDA
10 100596 SUMA T S 50.33 50.33 29/07/1978 SC-PULAYAN
11 108359 SUDHA K RAJAN 50.33 50.33 24/03/1983 SC-PARAYAN
12 105850 JAYASREE J 49.00 49.00 26/08/1989 SC-BAKUDA
13 114345 SATHEESH K R 48.67 48.67 25/03/1984 SC-VELAN
14 103140 SIYESH NARAYANAN 48.67 48.67 10/11/1985 SC-KANAKKAN
15 106937 KIRAN K G 48.67 48.67 15/02/1988 SC-PULAYA
16 105977 MANUDASAN M S 48.67 48.67 20/04/1988 SC-CHERUMAN
17 109556 SARANYA NARAYANAN 48.67 48.67 21/05/1989 SC-CHERUMAN
18 114152 SHAJI P T 47.67 47.67 12/07/1977 SC-PULAYAN
19 107867 REENA P K 47.00 47.00 22/11/1975 SC-PANAN
20 100120 SWAROOPA M P 46.67 46.67 31/05/1980 SC-VANNAN
21 110509 PRASEETHA M C 46.67 46.67 20/05/1985 SC-CHERUMAN
22 100365 NIRANJANA T K 46.33 46.33 05/06/1989 SC-PULAYAN
23 105122 ANUSHA PB 46.00 46.00 27/07/1987 SC-CHERUMAN
24 114351 MUKUNDAN M C 45.33 45.33 20/02/1984 SC-PULAYAN
25 107981 SHINEESH D 45.33 45.33 18/05/1984 SC-PULAYAN
26 102421 MIDHILESH KUMAR CK 44.33 44.33 24/06/1987 SC-KURAVAN
27 105123 SAUMYA CK 44.33 44.33 25/05/1991 SC-PULAYA
28 102960 SAJU V H 43.67 43.67 08/09/1976 SC-PULAYAN

No. 346/16/DOW 14 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
29 105981 HARIKUMAR M K 43.33 43.33 25/04/1980 SC-PULAYAN
30 101195 JIJITHA K P 43.33 43.33 15/12/1989 SC-CHERUMAN
31 101368 USHA P 42.67 42.67 15/02/1972 SC-CHERUMAN
32 107989 LATHEESH P G 42.67 42.67 25/09/1983SC-MANNAN-SC
33 110559 ANU N S 42.67 42.67 24/04/1989 SC-PULAYA
34 112177 VISHNU PRASAD N 42.33 42.33 22/01/1988SC-MANNAN-SC
35 101406 VIJILA P J 42.33 42.33 27/10/1988 SC-PULAYA
36 112448 PRAVEEN KUMAR C U 41.33 41.33 28/04/1984 SC-CHERUMAN
37 111295 SRUTHI K S 41.33 41.33 09/03/1987 SC-PATHIYAN
38 101205 SEMIL M 41.00 41.00 30/03/1984 SC-CHERUMAN
39 102445 SURAJ RAMACHANDRAN 41.00 41.00 10/04/1984 SC-KANAKKAN
40 106844 PRAMOD KUMAR VN 41.00 41.00 19/05/1987 SC-PULAYAN

Scheduled Tribe

1 113459 AKHIL P P 56.00 56.00 21/07/1991 ST-KURUMANS
2 105857 RAJITHA K C 54.67 54.67 28/05/1989 ST-KURICHIYAN
3 112925 ANEESH A P 50.00 50.00 18/07/1990 ST-KURUMANS
4 109921 SARITHA KUMARI A A 49.67 49.67 18/03/1989 ST-KURUMANS
5 112511 ANIL A 49.33 49.33 18/04/1992 ST-KATTUNAYAK
AN
6 106321 VIPIN CHANDRAN D C 48.67 48.67 17/03/1988 ST-KURUMANS
7 113226 AJEESH V V 48.33 48.33 08/04/1989 ST-KURUMANS
8 111436 GANESHBABU A G 47.00 47.00 28/10/1976 ST-KURUMANS
9 106702 SUMESH KC 46.00 46.00 10/05/1985 ST-KURICHIYAN

Muslim

1 111431 ANSHAR A A 52.00 7.35 59.35 28/01/1991 M-MAPPILASP
2 102864 SALIM C A 56.33 56.33 07/10/1977 M-MUSLIM
3 102678 HARIS M 56.00 56.00 17/03/1982 M-MAPPILA
4 108516 SWABEER T 56.00 56.00 26/03/1990 M-Muslim
5 108681 ANUSHA K 56.00 56.00 12/09/1991 M-Mappila
6 104221 LUBNA K E 55.67 55.67 15/01/1980 M-MAPPILA
7 104122 RYHANATH P A 55.67 55.67 10/05/1985 M-MAPPILA
8 102397 NOUSHAD K 55.67 55.67 30/05/1992 M-MAPPILA
9 110041 SHAKKEELA K M 55.33 55.33 15/04/1978 M-MUSLIM
10 105975 ABDUL SALAM T 55.00 55.00 15/05/1986 M-MAPPILA
11 111866 SHAMEER K 54.67 54.67 25/03/1983 M-MUSLIM
12 111641 SHIHAB T H 54.33 54.33 04/10/1982 M-MAPPILA
13 109940 ARIFA P T 54.00 54.00 28/07/1979 M-MAPPILA
14 102697 SHAFEEQUE M 54.00 54.00 09/05/1984 M-MUSLIM
15 106400 SALEEM C U 54.00 54.00 19/05/1989 M-MAPPILA

No. 346/16/DOW 15 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
16 112551 ASKAR A A 50.00 3.92 53.92 30/12/1989 M-MAPPILA SP
17 112192 SHAMSUDHEEN P K 53.67 53.67 13/01/1986 M-MAPPILA
18 113205 SADHAM HUSSAIN 53.67 53.67 28/01/1991 M-MAPPILA
19 108706 BUSHARA A 53.00 53.00 10/05/1982 M-MAPPILA
20 106247 YOOSAF K 53.00 53.00 10/02/1992 M-MAPPILA
21 107859 SAMEENA KOLOROTH 52.67 52.67 05/05/1979 M-MAPPILA
MEETHAL 52.33
22 101666 KHAIRUNNISA M K 52.33 20/04/1976 M-Muslim
23 101309 RAHMATH K P 52.33 52.33 04/07/1977 M-MAPPILA
24 105064 SEENATH M 52.33 52.33 26/02/1989 M-Mappila
25 101279 RAFEEKHAMOL K 52.00 52.00 06/08/1984 M-MUSLIM
26 103144 NAUSHADH C S 51.67 51.67 15/12/1975 M-MAPPILA
27 101852 ASHHAR K 51.67 51.67 09/05/1980 M-MAPPILA
28 104773 SHAJITHA K M 51.67 51.67 27/05/1983 M-MAPPILA
29 104585 RAJILA K M 51.67 51.67 22/02/1987 M-Muslim
30 106018 NOUFEL B T 51.33 51.33 20/12/1984 M-MAPPILA
31 106078 ABDUL AZEEZ T K 51.33 51.33 11/12/1987 M-MAPPILA
32 113729 NOUFEL P A 51.33 51.33 15/05/1988 M-MUSLIM
33 101770 SIYAD V M 51.33 51.33 28/05/1989 M-Mappila
34 107159 ANAS M 51.00 51.00 12/02/1988 M-MAPPILA
35 105530 RASHIDA K 50.67 50.67 10/08/1992 M-Mappila
36 107766 SAHEERA K M 50.33 50.33 08/05/1985 M-MAPPILA
37 110091 JASITHA C K 50.33 50.33 20/05/1985 M-MAPPILA
38 111923 ARSHAD N A 49.67 49.67 24/10/1981 M-MUSLIM
39 105632 SALEEM C 49.67 49.67 06/01/1989 M-MAPPILA
40 106470 ABDUL RAHIM T 49.67 49.67 13/02/1990 M-MAPPILA
41 107776 YOONUS PT 49.33 49.33 03/02/1978 M-MAPPILA
42 109357 SHAMEERA C 49.00 49.00 12/12/1982 M-MAPPILA
43 109295 HASEENA P A 49.00 49.00 11/01/1986 M-MAPPILA
44 105240 ZEENATH P M 48.67 48.67 09/02/1981 M-MAPPILA
45 101088 JUMAILA P 48.33 48.33 03/07/1977 M-MAPPILA
46 106851 MOIDU N 48.33 48.33 21/05/1981 M-MAPPILA
47 114375 SHAMSUDHEEN MC 48.33 48.33 05/02/1984 M-Mappila
48 110190 MUNEERA M M 48.33 48.33 01/01/1985 M-MAPPILA
49 114382 FASEL N 48.33 48.33 28/05/1987 M-MUSLIM
50 100725 THASNEEM A 48.00 48.00 26/04/1981 M-MUSLIM
51 107527 SHIHABUDHEEN K M 48.00 48.00 20/08/1986 M-MAPPILA
52 100809 MAJITHA C V 48.00 48.00 12/03/1988 M-MAPPILA
53 102821 MURSHID IQUBAL 48.00 48.00 20/12/1990 M-MAPPILA
No. 346/16/DOW 16 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
54 102424 MUHAMMED ASEER A 47.67 47.67 10/12/1991 M-MAPPILA
55 105281 KHADEEJA C 47.00 47.00 21/02/1987 M-MAPPILA
56 100381 SHEMEENA P H 46.67 46.67 20/02/1984 M-MAPPILA

Latin Catholics / Anglo Indian

1 105396 MANJUSHA K J 51.67 51.67 24/04/1984 LC
2 100291 SEENA T J 51.67 51.67 27/03/1985 LC
3 104846 SNEHALETHA R 51.00 51.00 30/05/1976 LC
4 111583 NIMMI K 49.33 49.33 30/08/1985 LC
5 103228 EMERSON SEBASTIAN S A 46.33 46.33 15/05/1980 LC
6 111210 JOHNSIYA V S 44.67 44.67 15/06/1980 LC
7 108880 DAISY PRAT 43.67 43.67 21/05/1984 LC
8 103841 DON XAVIER 43.33 43.33 19/06/1987 LC
9 113038 JEFFIN JACOB 42.67 42.67 17/07/1989 LC
10 110539 CLINTA MERLIN DCRUZ 42.33 42.33 22/10/1990 LC
11 100073 IDA KIRAN MATHIAS 41.67 41.67 16/06/1986 LC
12 102552 JINSON P 40.67 40.67 16/09/1989 LC
13 104546 SOUMYA PS 36.33 36.33 21/01/1988 LC
14 107563 SUNIL KUMAR C 35.67 35.67 10/05/1978 LC
15 103513 NIKHIL JOHN 35.00 35.00 30/05/1992 LC
16 105811 SEENA V R 34.00 34.00 09/01/1980 LC
17 101022 SHERIN J VAS 33.67 33.67 29/03/1989 LC
18 113322 RAHUL GEORGE 33.33 33.33 24/03/1986 LC
19 104427 STEPHY JOSEPH 33.33 33.33 10/03/1989 LC
20 103665 BONY ALBERT 33.00 33.00 10/03/1991 LC

OBC

1 112703 SATHYAN V V 56.67 56.67 15/03/1978 OBC-CHAVALAK
KARAN
2 108845 SINDHU K S 56.67 56.67 22/05/1989 OBC-EZHUTHAC
HAN
3 112237 ANEESH K K 56.00 56.00 20/03/1989 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
4 100227 UMA T K 55.67 55.67 25/05/1980 OBC-KANISAN
5 110341 SUJATHA K M 55.00 55.00 04/06/1973 OBC-Mandadan
Chetty
6 101111 SHYMA S G 54.67 54.67 09/03/1984 OBC-VANIAN
7 111256 PRASEETHA CK 54.67 54.67 20/07/1984 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
8 112943 SHANMUGHADAS AP 54.67 54.67 01/06/1985 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
9 111602 SATHEESH K V 54.67 54.67 12/05/1986 OBC-VEERASAIV
A
10 104311 NEETHU R C 54.67 54.67 16/04/1991 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
11 101277 KRISHNAPRIYA K 54.33 54.33 22/11/1979 OBC-KANIYAR
PANICKER
12 106097 AJEESHKUMAR N 54.33 54.33 25/05/1981 OBC-SALIYA
13 112951 PRASANTH E P 54.00 54.00 10/05/1988 OBC-WAYANADA
N CHETTIES

No. 346/16/DOW 17 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
14 113522 SATHEESH M S 54.00 54.00 20/04/1989 OBC-WAYANADA
N CHETTIES
15 104901 SABITHA M K 53.67 53.67 22/04/1988 OBC-VILAKKITHA
LA NAIR
Viswakarma
1 104377 PRAMEELA KUMARI S M 56.67 56.67 03/05/1986 V-aAchari
2 104587 NISHA V R 56.33 56.33 30/06/1985 V-Viswakarma
3 112061 JIGIL P K 56.00 56.00 09/07/1989 V-VISWAKARMA
4 113607 JITHESH P A 55.67 55.67 11/04/1988 V-Viswakarma
5 107795 AKHILESH P K 55.67 55.67 22/06/1991 V-Viswakarma
6 109990 INDHUMOL ED 55.33 55.33 03/12/1983 V-Viswakarma
7 107005 SUJITH MS 54.33 54.33 25/10/1989 V-ASARI
8 110492 RAJAMMA P V 53.00 53.00 06/12/1975 V-Viswakarma
9 106889 JILJITH S 52.00 52.00 14/01/1980 V-VISWAKARMA
10 104069 JISHA C N 50.33 50.33 08/05/1975 V-ASARI
11 109421 JINCY P K 49.67 49.67 13/01/1983 V-Viswakarma
12 107749 THUSHARA BHASKARAN 49.67 49.67 25/05/1988 V-ASARI
CK 49.00
13 110427 REMYA A R 49.00 02/05/1987 V-VISWAKARMA
14 108141 SHEENA K 48.67 48.67 14/03/1975 V-KAMMALA
15 104802 AMBILI M K 48.00 48.00 20/02/1978 V-Viswakarma
SIUC Nadar
1 101427 SHEENA N P 50.00 50.00 14/01/1982 SIUC N
2 102908 BEENA T V 36.67 36.67 30/05/1988 SIUC N
3 103340 VINITHA K R 36.33 36.33 20/05/1990 SIUC N
4 103381 JIBIN GS 30.67 30.67 27/05/1990 SIUC N
5 103387 JINI SINGH N J 30.33 30.33 31/05/1988 SIUC N
6 106626 ABHILASH SV 28.67 28.67 02/03/1979 SIUC N
O.X
1 112041 ARUN JOSEPH 48.00 3.92 51.92 22/03/1990 OX-PULAYA SP
2 103732 JOSHY MATHEW 49.33 49.33 02/10/1982 OX-CHERAMAR
3 101885 SHON JOSEPH 48.00 48.00 18/04/1988 OX-PULAYA
4 110477 RIYA MATHEW 47.00 47.00 25/03/1987 OX-PULAYA
5 109792 HANIMOL K CHACKO 44.00 44.00 30/06/1988 OX-CHERAMAR
Dheevara
1 102209 MITHESH 55.67 55.67 24/03/1981 D-MUKAYA
PURUSHOTHAMAN 54.00
2 113810 PRIYADARSHAN P 54.00 29/09/1984 D-ARAYAN
3 103898 RAJESH P 42.33 42.33 03/03/1979 D-DHEEVARA
4 114197 JEENA NAGESH 41.33 41.33 21/05/1984 D-MUKKUVAN
5 108185 MANJUMOL P K 36.67 36.67 24/05/1982 D-DHEEVARA
6 103900 SWAPNA K N 32.33 32.33 11/05/1975 D-DHEEVARA
No. 346/16/DOW 18 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII
RURAL DEVELOPMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
Hindu Nadar
1 112403 AJITH KUMAR K R 48.00 48.00 15/05/1975 H Nadar
2 109104 SINI P S 45.00 45.00 06/05/1984 H Nadar
3 101887 ROHITH MON S 26.33 26.33 27/02/1992 H Nadar
4 103258 MUKESH MOHAN M U 25.00 25.00 30/06/1992 H Nadar
List of Differently Abled Candidates for 3% reservation
Low Vision
1 104412 AUGUSTINE K U 32.00 4.70 36.70 30/05/1971 PH-B
2 100017 SREENU T LAKSHMI 29.33 4.70 34.03 17/01/1988 PH-B
3 100201 ALWIN PAUL 26.00 5.88 31.88 06/08/1989 PH-B
4 104120 JILL P GEORGE 26.33 4.70 31.03 30/05/1984 PH-B
5 104404 ROSILY JOHN 22.00 4.70 26.70 02/04/1988 PH-B
6 113801 AMEEN M P 17.00 5.88 22.88 18/01/1991 PH-B
7 104110 NEETHU T J -2.33 4.70 2.37 30/05/1989 PH-B
Hearing Impairment
1 100010 PRIYA S S 47.33 4.70 52.03 30/05/1979 PH-D
2 104116 BICHU K SEBASTIAN 5.67 9.41 15.08 05/09/1988 PH-D
3 100219 PRAVITHA P P 9.00 5.88 14.88 23/09/1989 PH-D
4 104102 JENCY JOY 3.33 8.23 11.56 31/03/1984 PH-D
5 108504 RAJEEV K N -1.67 7.06 5.39 23/12/1984 PH-D
Locomotor Disability / Cerebral Palsy
1 104114 VINOD KUMAR M V 55.67 3.92 59.59 30/05/1980 PH-O
2 104409 SOJIMOLE T J 52.33 3.92 56.25 22/03/1985 PH-O
3 108803 SUBISHA SUDANANDAN 50.33 4.90 55.23 06/02/1991 PH-O
4 108517 MARIYA VARGHEESE 46.67 4.90 51.57 10/05/1985 PH-O
5 104417 THRESIA A C 45.00 4.41 49.41 05/04/1977 PH-O
6 108217 SANILKUMAR K A 42.00 3.92 45.92 03/04/1979 PH-O
7 104117 SEENATH V P 36.67 4.02 40.69 18/04/1984 PH-O
8 104105 MUHAMMED SHAFI P 36.67 3.92 40.59 20/05/1986 PH-O
9 108203 DEEPTHI T K 35.67 4.90 40.57 01/06/1992 PH-O
10 104101 MUNEER P M 33.33 3.92 37.25 18/10/1989 PH-O

No. 346/16/DOW 19 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRII

RURAL DEVELOPMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen, SP – Sports, PH-B – Low Vision, PH-D – Hearing Impairment, PH-O – Locomotor Disability / Cerebral Palsy

$ – State Archives, * – Amin
( By Order of the Commission )
LIMANTLY ZACARIAS
DISTRICT OFFICER
Office of the KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Kerala Public Service Commission DISTRICT OFFICE, WAYANAD
District Office,WAYANAD
Approved for issue,

Section Officer.