CLERK-TYPIST RANK LIST 2016-KAZARGOD

Clerk-Typist Rank List 2016-Kazargod

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of CLERK-TYPIST/TYPIST-CLERK(PART I- DIRECT RECRUITMENT) on `RS.9940-16580 in VARIOUS DEPARTMENTS in Kasaragod District

R/L No. 559/2016/DOB Cat. No. 045/2015
The following is the list of candidates for selection to the post of CLERK-TYPIST/TYPIST-

CLERK(PART I- DIRECT RECRUITMENT) on RS.9940-16580 in VARIOUS DEPARTMENTS, in

KASARAGOD DISTRICT, found suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on 30/04/2016 . This Ranked List is brought into force with effect from 31-08-2016

Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

1 123362 RAJITHA C
2 122942 PRAMEELA O V
3 123243 RAGHUNATHAN P K
4 123325 SREEKANTH T V
5 122463 LASIJA K
6 119767 DIVYA M K
7 122945 RATHI C
8 104652 PRIYA S S

9 122898 SUNITHA P

10 123133 JYOTHI T
11 123155 SHAMSHAD BEEGUM M A

12 123141 JAYANTHI K

13 123096 SREEJAYA K

14 123097 DHANYA K

15 123101 SUMA P V
16 123105 SUJA P
17 123372 AJITHA K E
18 119369 GEETHU SOMAN K M
19 103034 VIBHA V B
20 123364 SANEESH P
21 123407 SHIJINI P V
22 123018 VINEETHA M
70.0000 70.0000 26/05/1984 OBC-CHETTY
68.6700 68.6700 13/02/1980
54.6700 8.000 62.6700 18/10/1977 EX
61.6700 61.6700 17/05/1988 THIYYA
61.3300 61.3300 02/04/1976 V-VISWAKARMA
59.6700 59.6700 25/05/1989 THIYYA
59.0000 59.0000 19/05/1983
58.3300 58.3300 04/04/1981 LATIN
CATHOLICS
57.6700 57.6700 05/02/1982
57.0000 57.0000 04/01/1981
56.6700 56.6700 30/05/1976 M-MUSLIM
56.3300 56.3300 12/06/1985 BILLAVA
56.0000 56.0000 20/07/1979
56.0000 56.0000 20/05/1985 D-MUKAYA
55.6700 55.6700 20/04/1980
55.6700 55.6700 29/06/1989 V-KAMMALA
55.3300 55.3300 10/04/1982
55.3300 55.3300 11/01/1991 THIYYA
54.6700 54.6700 30/05/1979 SC-PARAVAN
54.6700 54.6700 15/09/1987 V-KAMMALA
54.3300 54.3300 24/01/1988 THIYYA
53.3300 53.3300 30/05/1977 SC-PULAYAN

559/2016/DOB 2

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

23 103550 BENLA S S 53.3300 53.3300 31/05/1980 SIUC N
24 122895 SINDU K 53.0000 53.0000 20/12/1979 OBC-VANIYA
25 123428 SHAJI K 52.6700 52.6700 20/05/1978 THIYYA
26 123262 SRUTHI S NAIR 52.0000 52.0000 03/05/1992
27 122589 GIREESH P K 48.3300 3.600 51.9300 10/05/1988 OBC-MANIYANI SP
28 123432 VINEETHA K 51.6700 51.6700 22/09/1982 OBC-MANIYANI
29 122113 BINDU K K 51.0000 51.0000 15/01/1976 OBC-SALIYA
30 121311 USMAN EK 51.0000 51.0000 20/03/1991 M-MAPPILA
31 123329 GIREESH K 50.6700 50.6700 12/03/1984 OBC-KANISAN
32 121761 BEENA T 50.3300 50.3300 29/05/1976 THIYYA
33 123291 PRABHAVATHI M 49.6700 49.6700 05/01/1977 THIYYA
34 123065 RAJANI K N 49.0000 49.0000 22/05/1977 THIYYA
35 120662 SIRAJ P 49.0000 49.0000 10/02/1979 M-MAPPILA
36 122889 NASEERA N P 49.0000 49.0000 12/05/1988 M-MAPPILA
37 123010 SREEJA K V 48.6700 48.6700 01/05/1983 THIYYA
38 103337 MALINI K 48.6700 48.6700 31/05/1983 OBC-CHAKKALA
39 123100 AJITHA THALAKAT 48.3300 48.3300 21/05/1977 THIYYA
40 123110 LEENA T 48.0000 48.0000 31/05/1981 THIYYA
41 123319 SHEEBA THEKKANDATHIL 47.3300 47.3300 20/05/1979 THIYYA
42 123062 NABITHA P V 47.3300 47.3300 30/01/1986 THIYYA
43 123114 DHANYA P NAIR 47.0000 47.0000 13/03/1989
44 123024 RAJITHA M P 46.6700 46.6700 05/05/1984 THIYYA
45 123412 SREENA B 46.6700 46.6700 27/11/1986 OBC-VANIYAN
46 122910 SUMITRA T K 46.3300 46.3300 31/07/1975 THIYYA
47 122981 SUGITHA P 45.6700 45.6700 29/12/1983 OBC-
KAVUTHIYAN
48 123140 DHANYA T 45.6700 45.6700 05/05/1988
49 123241 PAVITHRAN P 45.3300 45.3300 03/03/1977 V-VISWAKARMA
50 123367 SHEEBA K V 45.3300 45.3300 05/12/1980 OBC-MANIYANI
51 123139 SMITHA R V 45.3300 45.3300 14/11/1981 SIUC N
52 123261 SANGEETHA M 45.3300 45.3300 10/01/1982 THIYYA

559/2016/DOB 3

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

53 123113 NIGILA G 45.0000 45.0000 25/04/1985 THIYYA
54 123162 RAJAN K P 40.3300 4.500 44.8300 30/05/1974 THIYYA PH-O
55 119410 BINDU N K 44.6700 44.6700 27/04/1975 SC-CHERUMAN
56 123202 RAJESH C 44.0000 44.0000 07/04/1984 OBC-SALIYA
57 102125 ASHA AZEEZ 43.6700 43.6700 21/06/1981 M-MUSLIM
58 119611 ANJANA K P 43.6700 43.6700 14/01/1994 SC-PARAVAN
59 122954 SUMA V 43.3300 43.3300 18/04/1979
60 123023 NITHA G H 42.6700 42.6700 20/05/1981 OBC-HEGDE
61 122973 SAJITHA KV 42.6700 42.6700 13/09/1981 THIYYA
62 122986 SRUTHI V V 42.6700 42.6700 03/05/1989 THIYYA
63 123278 JYOTHILAKSHMI C 42.6700 42.6700 23/05/1990
64 123072 BINDU P 42.3300 42.3300 20/05/1978 THIYYA
65 123286 REENA K 42.3300 42.3300 14/05/1979
66 118426 SHARAFUDHEEN K C 42.3300 42.3300 24/05/1988 M-MAPPILA
67 123120 PRASEETHA A 42.0000 42.0000 18/02/1976 OBC-KANIYAN
68 122982 DEEPAMOL M V 42.0000 42.0000 31/01/1988 OBC-
KAVUTHIYAN
69 123277 JISHA K 41.6700 41.6700 24/10/1981 SC-PULAYAN
70 123156 SULOCHANA CH 41.6700 41.6700 13/05/1989 THIYYA
71 115978 KRISHNAKUMAR R 41.3300 41.3300 17/05/1974 EX
72 123059 MANJULA K 41.3300 41.3300 01/06/1978 BILLAVA
73 123171 SATHEESAN P 41.3300 41.3300 18/01/1981 THIYYA
74 123159 GANGA K 41.3300 41.3300 24/05/1981
75 122392 SREEKALA K V 41.3300 41.3300 31/05/1982 OBC-MANIYANI
76 123145 MANORAMA V 41.3300 41.3300 11/10/1985 OBC-VANIYAN
77 123068 PRATHIBHAKUMARI C 41.0000 41.0000 28/02/1978 BILLAVA
78 123417 PRASEETHA K V 41.0000 41.0000 03/09/1981 THIYYA
79 122512 SHAJINA K P 40.6700 40.6700 21/07/1989
80 123378 RAJANI K 40.3300 40.3300 10/01/1979 OBC-YOGI
81 122907 SUNEERA T 40.3300 40.3300 10/03/1982 M-MAPPILA
82 105601 RAHUL R 40.3300 40.3300 02/05/1988

559/2016/DOB 4

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

83 123310 REMESH A V 40.0000 40.0000 19/09/1985 SC-VANNAN
84 123416 SAJITHA K V 39.6700 39.6700 14/05/1977 OBC-SALIYAS
85 122904 LASITHA K P 39.6700 39.6700 04/05/1982 OBC-MANIYANI
86 123376 SANEESH T P 39.6700 39.6700 30/08/1988 THIYYA
87 103252 VIJI V S 39.6700 39.6700 02/04/1989 SIUC N

1 122909 SUJA P P
2 119146 RASIJA P
3 123374 DHANYA P K
4 123056 BINDU K
5 123415 SANDHYA K
6 122336 REEJA PUTHIYAPURAYIL
7 123099 VINEESHA P
8 122918 SUNITHA K P

9 122977 SUDHAMANI K

10 123322 SHYAMA M

11 108187 BINU MOHAN

12 123107 PREETHA V V
13 123357 SHYNI N
14 123413 RAMYA K M

15 122958 CHITRALEKHA K

16 123381 UMESAN CHAPPAYIL

17 123032 MANJULA B K
1 122744 MUKESH K
2 123369 SANDHYA P
3 123054 MINITHA K
4 123320 SAVITHA T
5 120197 MRUDULA V
6 122403 SHERY K

Supplementary List

Ezhava

39.3300 39.3300 01/03/1982 THIYYA
39.0000 39.0000 01/03/1979 THIYYA
38.6700 38.6700 18/01/1984 THIYYA
38.3300 38.3300 04/12/1978 THIYYA
38.3300 38.3300 28/05/1981 BILLAVA
38.0000 38.0000 22/02/1978 THIYYA
37.6700 37.6700 13/10/1986 THIYYA
36.6700 36.6700 29/05/1977 THIYYA
36.3300 36.3300 14/09/1982 THIYYA
36.0000 36.0000 10/04/1987 THIYYA
35.6700 35.6700 20/05/1993 EZHAVA
34.6700 34.6700 14/08/1983 THIYYA
33.6700 33.6700 06/01/1983 THIYYA
33.3300 33.3300 20/05/1984 THIYYA
32.3300 32.3300 19/11/1976 BILLAVA
32.0000 32.0000 10/05/1973 THIYYA EX
31.0000 31.0000 11/05/1978 THIYYA

Scheduled Caste

38.3300 38.3300 30/05/1986 SC-PULAYAN
36.3300 36.3300 02/10/1980 SC-PULAYAN
36.3300 36.3300 05/03/1988 SC-PULAYAN
28.3300 28.3300 10/05/1980 SC-PULAYAN
26.3300 26.3300 31/01/1984 SC-PULAYAN
22.6700 22.6700 15/05/1979 SC-VANNAN

559/2016/DOB 5

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

7 123406 ASHINA A K 21.3300 21.3300 07/08/1985 SC-PULAYAN
8 122735 SHAKHIL P 20.3300 20.3300 16/07/1989 SC-PULAYAN
9 123073 NEETHA R K 18.6700 18.6700 01/06/1977 SC-MOGER
10 123279 SAJITHA V 16.6700 16.6700 31/03/1987 SC-PULAYAN

1 122983 BHARGAVI P M
2 123334 BINDU H
3 123360 VINOD KUMAR A
4 123327 RUGMINI M
1 123380 REMLETH T
2 122948 SHAMSEERA MUHAMED
3 122559 ABDUL RAZIK K V T
4 122901 SHAHIDA N
5 116642 SALMA P A
6 123189 SUBEER C H
7 123316 ZEREENA P M
8 122564 HUSSAIN RASHID N

Scheduled Tribe

33.6700 33.6700 12/01/1979 ST-MAVILAN
27.6700 27.6700 03/02/1979 ST-MAVILAN
25.0000 25.0000 23/01/1978 ST-MARATI
16.0000 16.0000 25/05/1977 ST-MARATI

Muslim

39.3300 39.3300 08/02/1981 M-MAPPILA
24.0000 24.0000 03/02/1986 M-MUSLIM
23.3300 23.3300 24/08/1980 M-MUSLIM
21.3300 21.3300 25/05/1987 M-MUSLIM
20.6700 20.6700 22/10/1978 M-MAPPILA
20.3300 20.3300 15/04/1980 M-MUSLIM
15.0000 15.0000 10/05/1980 M-MUSLIM
8.6700 8.6700 04/01/1992 M-MAPPILA

Latin Catholics / Anglo Indian

1 113668 ANJANA BENNY K 33.3300 33.3300 04/01/1993 LATIN
CATHOLICS
2 122899 RAJULA K J 20.0000 20.0000 11/01/1991 LATIN
CATHOLICS
OBC
1 122955 PRASEETHA K 39.3300 39.3300 10/04/1978 OBC-MANIYANI
2 123258 SEEMA P 39.3300 39.3300 02/04/1982 OBC-MANIYANI
3 123058 PRASANTHI M 39.0000 39.0000 30/05/1984 OBC-VANIYA
4 123007 SIMMI RAVINDRAN 38.6700 38.6700 06/05/1978 OBC-SALIYA
5 123435 PREETHI K M 36.0000 36.0000 28/01/1979 OBC-YOGI
Viswakarma
1 123424 VANDANA K M 29.0000 29.0000 08/04/1981 V-KAMMALA
2 122862 PARVATHI V 19.3300 4.860 24.1900 14/03/1983 V-KOLLAN PH-D
3 123217 SHIBU K 23.0000 23.0000 12/05/1988 V-ASARI

559/2016/DOB 6

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 102952 SOBHANA KUMARI R K
2 106254 BENJAMIN M
3 122893 SHINUKUMARI G L
4 106558 SURESHKUMAR S

SIUC Nadar

36.0000 36.0000 05/05/1981 SIUC N
34.6700 34.6700 10/05/1986 SIUC N
29.6700 29.6700 03/05/1979 SIUC N
28.6700 28.6700 03/03/1982 SIUC N

O.X

Nil

Dheevara

1 122935 CHITHRALEKHA P 36.0000 36.0000 31/05/1976 D-MUKAYA
2 123015 SUDHA K P 30.6700 30.6700 27/05/1979 D-MUKAYA
3 122912 CHANDRAKALA N M 19.6700 19.6700 10/05/1976 D-MUKAYA
4 123359 SAJITHA K 18.6700 18.6700 09/06/1983 D-MUKKUVAN

1 105732

2 106321

OSCAR S S

JAYACHANDRAN K I

Hindu Nadar

33.0000 33.0000 06/02/1990 H Nadar
30.0000 30.0000 10/05/1979 H Nadar

List of Differently Abled Candidates for 3% reservation

Low Vision

Nil

Hearing Impairment

1 122862 PARVATHI V 19.3300 4.860 24.1900 14/03/1983 PH-D

1 123162

2 121648

Locomotor Disability / Cerebral Palsy

RAJAN K P 40.3300 4.500 44.8300 30/05/1974 PH-O
SREEJIMA M 21.3300 3.600 24.9300 27/05/1984 PH-O

559/2016/DOB 7

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

( E – Ezhava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/A.I – Latin Catholics/A.I, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, H Nadar – Hindu Nadar )
( By Order of the Commission )
Office of the S NAHAS
DISTRICT OFFICER
Kerala Public Service Commission KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
District Office,Kasaragod DISTRICT OFFICE, KASARAGOD

Approved for issue,
Section Officer.