DRIVER RANK LIST 2015-THIRUVANANTHAPURAM

Driver Rank List 2015-Thiruvananthapuram

Rank Reg No Name Date Of Birth Marks Total Community Remarks
No
Objective Practi- Wtg

Test cal Ex-
(OMR) Test Se/Sp
orts /
PH

1 103075 SREERAJ S 30/03/1980 88 15 103 E- Ezhava

2 102309 RETHEESH C 21/05/1977 87 15 102

D]]«nIIÄ
Cugh

1 101346 SHABU V S 15/04/1982 83 15 98 E- Ezhava

2 100902 SANDEEV S V 21/05/1981 82 15 97 E- Ezhava
1 102504 AJI M 26/05/1973 59 15 74 OX

2 101139 JOSE WILSON 20/05/1978 55 15 70 OX
[ohc

1 100077 SANTHOSH G 14/05/1972 50 15 65 Araya

Rank Reg No Name Date Of Birth Marks Total Community Remarks
No
Objectiv Practi Wtg

e Test cal Ex-
(OMR) Test Se/Sp
orts /
PH

1 200015 BAIJU P S 30/05/1969 57 15 72 E- Ezhava

2 200013 MANJITH 07/05/1982 30 25 55 E- Ezhava
RAJAN

3 200006 PRABHA 10/05/1966 26 20 46 E- Ezhava
KUMAR S