POLICE CONSTABLE RANK LIST 2016-IDUKKI

Police Constable Rank List 2016-Idukki

[AdSense-A]

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION) (Idukki) on R10480-18300(PR) in POLICE DEPARTMENT

No.350/2016//DOJ Cat. No. 012/2015
The following is the ranked list of candidates for the post of POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE
BATTALION) – (Idukki) on R 10480-18300(PR) in POLICE DEPARTMENT, found suitable by the

Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on 26/09/2015. This Ranked List is brought into force with effect from 21/06/2016.

Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

1 177450 BINIL CHANDRAN B 72.00 4.85 76.85 15/12/1991 NCC
2 148071 VINEESH B 76.00 76.00 30/05/1993 EZHAVA
3 204082 JINURAJ R 72.67 72.67 17/05/1989 OBC-VANIKA
VAISYA
4 148072 ABHILASH S K 71.67 71.67 10/05/1993 SC-CHERAMAR
5 148144 PRAVEEN S 71.33 71.33 08/05/1992 SIUC N
6 300728 GITHIN GOPI 71.00 71.00 15/09/1991 EZHAVA
7 147005 AKHILESH P R 70.67 70.67 31/05/1990
8 118766 EBIN C N 70.33 70.33 11/11/1988 SIUC N
9 182747 BALAJI S KURUP 66.67 2.91 69.58 06/09/1991 NCC
10 300512 ALBIN SUNNY 68.67 68.67 26/02/1991
11 266562 SAYOOJ S 68.67 68.67 07/08/1991
12 183446 JITHIN G 67.67 67.67 21/01/1991 EZHAVA
13 123173 JENIN SANANDAM S M 67.33 67.33 25/05/1991 SIUC N
14 283530 RATHEESH A M 67.00 67.00 25/02/1991 EZHAVA
15 123172 SHAJIN S 62.00 4.85 66.85 25/05/1991 SIUC N NCC
16 369790 JITHIN BHASKAR M B 66.67 66.67 07/02/1993 EZHAVA
17 266007 NITHIN THOMAS 54.00 12.13 66.13 24/08/1991 SP
18 284278 MAHESH K K 66.00 66.00 27/03/1992 EZHAVA
19 187508 NIDHIN R 63.00 2.91 65.91 08/04/1991 NCC
20 144283 AVINASH CHANDRAN R 65.67 65.67 12/04/1990
21 214285 VARGHESE MATHEW 65.33 65.33 28/05/1990

No.350/2016//DOJ 2 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

22 142870 VIVEK V S 63.33 1.94 65.27 07/12/1992 EZHAVA NCC
23 283536 JEFRY C JAAN 64.67 64.67 13/01/1993
24 284398 MONU JOSEPH 50.00 14.55 64.55 14/11/1990 SP
25 180731 VINUKRISHNAN U 64.33 64.33 13/04/1992
26 124703 SULFIKKAR B 64.00 64.00 23/05/1988 M-MUSLIM
27 277057 UBAIES K ASSIS 64.00 64.00 04/11/1992 M-MUSLIM
28 217714 ABDUL SALAM R 63.33 63.33 10/10/1989 M-MUSLIM
29 259529 AKHILESH KUMAR P 63.00 63.00 25/12/1989 OBC-VANIKA
VAISYA
30 268306 SARATH SOMAN 63.00 63.00 09/09/1990 EZHAVA
31 225162 ABHIJITH R 63.00 63.00 20/05/1991 EZHAVA
32 288985 BIBIN VARGHESE 63.00 63.00 28/05/1991
OBC-VEERASAIVAS[ NCC
33 138090 ANOOP S V 60.00 2.91 62.91 14/11/1992

34 280423 DEVESHKUMAR A R 62.67 62.67 13/12/1989
35 257566 PRAVEEN PRAKASH 62.33 62.33 20/05/1987 EZHAVA
36 288974 RENJU L R 62.33 62.33 21/07/1987 SC-THANDAN
37 177742 BINU RAJAN B 62.00 62.00 20/05/1993 EZHAVA
38 144032 THEJUS N S 59.00 2.91 61.91 05/01/1994 V-VISWAKARMA NCC
39 261162 AKHIL S KRISHNA 61.67 61.67 23/05/1989 D-DHEEVARA
40 283210 JIBIN JOSEPH 61.67 61.67 30/10/1990
41 187488 SREEKUMAR S 58.67 2.91 61.58 18/09/1991 EZHAVA NCC
42 266739 JOBIN MATHEW 58.67 2.91 61.58 17/11/1992 NCC
43 278530 RENJITH KUMAR R 61.33 61.33 28/05/1990
44 263154 MANILAL R 61.00 61.00 09/10/1990 V-ASARI
45 278536 VIVEK T K 60.67 60.67 25/01/1992 EZHAVA
46 165571 SREENU S K 60.67 60.67 03/02/1994
47 301126 SHEMEER MUHAMMED 60.67 60.67 27/09/1994 M-MUSLIM
48 232777 JIBIN SUNNY N S 60.33 60.33 13/01/1991
49 313310 RINTO CHERIAN 60.33 60.33 23/09/1991
50 166182 BINIL D M 59.67 59.67 05/02/1992 SIUC N

No.350/2016//DOJ 3 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

51 264579 MOHAMMED SHAHAS 59.00 59.00 08/04/1987 M-MUSLIM
52 260125 JOBY THOMAS 59.00 59.00 05/03/1993
53 177732 VIMAL RAJ R 59.00 59.00 11/08/1996
54 256593 JOHNSON K SEBASTIAN 58.67 58.67 11/08/1989
55 330813 TONY CHACKO 58.67 58.67 30/05/1991
56 235245 SUDHEESH T M 58.33 58.33 20/05/1986 EZHAVA
57 251753 AKHIL T K 58.33 58.33 20/05/1988 D-VALAN
58 278400 ANSAL ABDULSALAM 58.33 58.33 10/09/1992 M-MUSLIM
59 278330 SHIJO JOY 58.33 58.33 15/09/1992 OX-PULAYA
60 288480 JINSE JOSE 46.00 12.13 58.13 25/03/1991 SP
61 258366 RAHUL RAVI 58.00 58.00 01/01/1989 EZHAVA
62 257568 VIVEK P 58.00 58.00 06/03/1994 EZHAVA
63 284894 AYOOB M N 58.00 58.00 08/04/1994 M-MUSLIM
64 167783 NISHAD S 57.67 57.67 30/05/1987 SC-AYYANAVAR
65 263373 NIDHEESH K 57.67 57.67 06/12/1989 SC-PULAYA
66 166180 RAHUL KRISHNAN R S 57.67 57.67 31/08/1991 EZHAVA
67 163529 NIKHIL M 57.67 57.67 05/07/1996 SIUC N
68 288192 BASIL V KUNJUMON 52.67 4.85 57.52 28/05/1991 NCC
69 267740 SATHYARAJ S 52.67 4.85 57.52 14/05/1992 EZHAVA NCC
70 162854 JINU S 57.33 57.33 25/05/1987 EZHAVAN
71 264607 AKHIL K VISWAM 57.33 57.33 10/01/1991 EZHAVA
72 247980 JISHNU G L 57.33 57.33 18/05/1995 OBC-VILAKKITHALA
NAIR
73 288641 SABIN SALI 54.33 2.91 57.24 09/01/1993 EZHAVA NCC
74 165573 HEMANTH H T 57.00 57.00 07/06/1991
75 133649 MAHESH S R 57.00 57.00 20/05/1993 H Nadar
76 252227 KANNAN M 56.67 56.67 15/04/1988 EZHAVA
77 376277 AKHIL C 51.67 4.85 56.52 25/09/1993 EZHAVA NCC
78 280697 VINEESH S 56.33 56.33 04/05/1991 EZHAVA
79 308812 JOJO GEORGE 56.33 56.33 25/09/1992

No.350/2016//DOJ 4 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

80 330765 SMILESH V S 56.00 56.00 15/05/1984 SC-PULAYA
81 283632 SAJITH KUMAR P R 56.00 56.00 25/11/1988 EZHAVA
82 277327 ANIRUDHAN C S 56.00 56.00 03/03/1990 EZHAVA
83 147718 SANU W S 56.00 56.00 10/05/1990 LATIN CATHOLICS
84 195849 UDAYAKUMAR V 56.00 56.00 30/05/1990
85 298731 SANDU SEKHARAN 48.67 7.28 55.95 10/01/1992 OBC- SP
CHAVALAKKARAN
86 208207 RAHUL D S 55.67 55.67 05/09/1991 EZHAVA
87 287716 DHIDHIN P S 55.67 55.67 19/12/1992 EZHAVA
88 277679 THAHIR K S 55.67 55.67 13/01/1994 M-MUSLIM
89 165375 REJI R K 36.00 19.40 55.40 30/01/1995 SP
90 279818 ANU M T 55.33 55.33 12/03/1989 EZHAVA
91 280570 NEDEER K SHAMS 55.33 55.33 16/04/1992 M-MUSLIM
92 284090 NOWFAL K A 55.33 55.33 05/10/1993 M-MUSLIM
93 184187 KRISHNAPRASAD S 55.33 55.33 21/05/1994 EZHAVA
94 205537 AMAL M S 52.33 2.91 55.24 28/05/1995 NCC
95 301252 MANU FRANCIS 50.33 4.85 55.18 23/09/1991 NCC
96 280116 VISHNU M J 55.00 55.00 12/02/1989 EZHAVA
97 416175 RAHUL P 55.00 55.00 07/05/1989 THIYYA
98 276467 MANU MOHANAN 55.00 55.00 20/05/1990 EZHAVA
99 284918 SHABIN C J 55.00 55.00 02/04/1992 M-MUSLIM
100 284956 REMEES P S 55.00 55.00 21/05/1993 M-MUSLIM
101 455772 ARJUN K P 53.00 1.94 54.94 06/06/1991 NCC
102 300048 ASHIK JAFAR 40.33 14.55 54.88 07/05/1994 M-MUSLIM SP
103 273594 RAHUL RAJU 50.00 4.85 54.85 31/08/1993 EZHAVA NCC
104 263383 PRAVEEN K P 54.67 54.67 21/02/1991
105 284053 STALIN THOMAS 54.67 54.67 04/10/1993
106 186642 SHAHID PS 52.67 1.94 54.61 16/09/1989 M-MUSLIM NCC
107 278276 SATHEESH P R 51.67 2.91 54.58 21/01/1990 EZHAVA NCC
108 256013 JINCE JOSEPH 49.67 4.85 54.52 07/08/1992 NCC

No.350/2016//DOJ 5 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

109 238708 VISHNU VIJAYAN M 44.67 9.70 54.37 19/12/1992 SP
110 277742 ASHARAF ALI 54.33 54.33 24/10/1988 M-MUSLIM
111 288521 JUSTIN P JOSEPH 54.33 54.33 17/10/1990
112 247959 ABHIJITH S 54.33 54.33 04/05/1993 EZHAVA
113 182730 MUKESH M 54.00 54.00 30/05/1988 EZHAVA
114 276996 ANOOP P S 54.00 54.00 28/05/1989
115 288819 NITHIN VINCENT 54.00 54.00 24/01/1993
116 181236 RENJITH MOHAN 53.67 53.67 25/05/1989
117 187405 RAKESH R 53.67 53.67 16/06/1989
118 186908 ARUN S 53.67 53.67 20/05/1990
119 162137 AJEESH A 53.67 53.67 27/07/1990 M-MUSLIM
120 261036 JITHIN BABU 53.67 53.67 08/05/1991 EZHAVA
121 273454 SUNMAYAN N S 53.67 53.67 18/10/1991 D-VALAN
122 258451 NANDU PRAMOD 53.67 53.67 22/08/1992
123 197387 ANANTHU T 53.67 53.67 02/05/1996 OBC-CHAKKALA
124 149161 AJMALSHA H 48.67 4.85 53.52 31/05/1995 M-MUSLIM NCC
125 122657 BINULAL S S 53.00 53.00 15/05/1990 SC-CHERAMAR
126 283070 JIBIN GEORGE 53.00 53.00 12/01/1993
127 181294 MIDHUN M 53.00 53.00 20/04/1993
128 288224 NITHIN K NAIR 48.00 4.85 52.85 07/01/1991 OBC-VILAKKITHALA NCC
NAIR
129 222998 MIDHUN M 33.33 19.40 52.73 06/10/1991 EZHAVA SP,NCC
130 321053 SUNIL STANLY 52.67 52.67 28/05/1990 LATIN CATHOLICS
131 117330 SREEDARSH R S 52.67 52.67 31/05/1993 H Nadar
132 288827 LIVIN JOSEPH 52.67 52.67 18/11/1993
133 196885 DINEEP D 52.67 52.67 23/05/1994 EZHAVA
134 120281 VIVEK V 49.67 2.91 52.58 15/04/1990 OBC-VELUTHEDATHU NCC
NAIR
135 256632 SANJU MATHEWS 47.67 4.85 52.52 14/01/1987 LATIN CATHOLICS NCC
136 195824 AJAYKRISHNAN R 38.33 14.07 52.40 12/05/1992 SP,NCC
137 389317 RATHEESH VC 52.33 52.33 17/08/1987 SC-KANAKKAN

No.350/2016//DOJ 6 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

138 255668 ABHISHEK T S 52.33 52.33 30/12/1989 EZHAVA
139 138563 NIDHIN R S 52.33 52.33 11/11/1990
140 257561 ARJUN K R 52.33 52.33 10/12/1990
141 289104 NIKHIL THOMAS 52.33 52.33 29/12/1990
142 208212 ANU VARGHESE 52.33 52.33 09/03/1991
143 283663 TOJIN DENSON 52.33 52.33 30/07/1993
144 288856 AKHIL MATHEW 52.33 52.33 11/11/1994
145 283091 ALBIN TOM 52.00 52.00 15/03/1991
146 184320 VISHNU RAJ 52.00 52.00 26/05/1991
147 282748 RONY MATHEW 52.00 52.00 30/10/1992
148 133051 ANEESH E P 52.00 52.00 01/12/1992 H Nadar
149 288940 MEBIN MATHEW 35.00 16.98 51.98 23/09/1993 SP,NCC
150 261142 SARATH PRASAD 49.00 2.91 51.91 18/05/1988 EZHAVA NCC
151 133969 ANEESH KUMAR M 51.67 51.67 05/03/1989
152 283296 ALBIN JOSE 51.67 51.67 24/10/1991
153 257959 SANDEEP M RAMAN 51.67 51.67 11/03/1993 EZHAVA
154 148119 SREE VIJAY V 51.67 51.67 25/03/1993
155 195848 AKHIL RAJ R 51.67 51.67 25/03/1995 EZHAVA
156 217237 MANU O 51.33 51.33 27/05/1989 SC-PULAYA
157 276455 ASHIK P B 51.33 51.33 24/04/1990 M-MUSLIM
158 214902 SHENITH R GOPAL 51.33 51.33 27/02/1992 SC-PULAYA
159 297011 REYNOLD JOSE 46.33 4.85 51.18 07/07/1990 NCC
160 278246 VINEETH P VIJAYAN 51.00 51.00 25/05/1988 EZHAVA
161 238351 ANZAR U 51.00 51.00 08/04/1989 M-MUSLIM
162 207810 SHYAM G 51.00 51.00 09/04/1989
163 284726 AJITH K S 51.00 51.00 16/10/1989 ST-URALY
164 280229 ROBIN JAMES 51.00 51.00 26/10/1990
165 143508 VISHNU R 51.00 51.00 21/06/1991
166 283043 MANU MOHANAN 51.00 51.00 26/01/1993 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 7 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

167 288420 ARUN MURALI 51.00 51.00 24/04/1995 EZHAVA
168 376201 VIVEK V 42.00 8.73 50.73 10/06/1994 EZHAVA SP
169 260399 NADEER MON M A 50.67 50.67 08/07/1991 M-MUSLIM
170 147709 AMAL ASHOK 50.67 50.67 24/03/1992 OBC-VILAKKITHALA
NAIR
171 260898 ASHISH BAHULEYAN 50.67 50.67 15/05/1992 EZHAVA
172 179759 AKHIL BABU B S 50.67 50.67 26/04/1993 EZHAVA
173 277268 SUMESH P S 45.67 4.85 50.52 14/11/1992 SC-PULAYA NCC
174 162850 SAJI T 50.33 50.33 29/05/1990 SIUC N
175 139036 VIVEK S 50.33 50.33 13/10/1991
176 284380 TIJO THOMAS 50.33 50.33 11/06/1994
177 257902 ANOOP M S 48.33 1.94 50.27 15/05/1989 EZHAVA NCC
178 276654 ANANDHU 45.33 4.85 50.18 11/10/1993 EZHAVA NCC
PARAMESWARAN
179 224728 SYAMJITH K S 50.00 50.00 23/04/1985 SC-VELAN
180 258024 JOSEPH C V 50.00 50.00 12/08/1989
181 258765 RAVISANKAR M 50.00 50.00 09/09/1989
182 138500 ANEESH SA 50.00 50.00 07/05/1990 LATIN CATHOLICS
183 123849 RENJITH M 50.00 50.00 15/05/1992 SC-CHERAMAR
184 283266 AKHIL CHANDRAN 50.00 50.00 05/05/1994 EZHAVA
185 149892 SHINE KUMAR M 48.00 1.94 49.94 30/05/1989 OBC-CHAKKALA NCC
186 282942 THOMAS MATHEW 47.00 2.91 49.91 19/08/1990 NCC
187 285324 JESTIN JOSE 46.00 3.88 49.88 16/03/1992 SP
188 283284 SANISH JOSE 49.67 49.67 11/12/1989
189 149392 RAHUL V R 49.67 49.67 27/01/1990
190 181429 AKHIL S SUGATHAN 49.67 49.67 17/10/1991 EZHAVA
191 123905 SYAMKUMAR R 49.67 49.67 20/05/1992
192 181003 SUROOD S 44.67 4.85 49.52 13/12/1988 M-MUSLIM NCC
193 256877 JOBIN JOSE 44.67 4.85 49.52 09/10/1990 NCC
194 288419 SAJIN J 49.33 49.33 20/05/1987 EZHAVA
195 120754 JOSE J 49.33 49.33 30/05/1987 SIUC N

No.350/2016//DOJ 8 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

196 296853 MIDHUN K 49.33 49.33 27/09/1989 EZHAVA
197 162093 RAFEEK A 49.33 49.33 05/05/1990 M-MUSLIM
198 261433 AJITH P A 49.33 49.33 15/02/1991 EZHAVA
199 202441 RATHEESH R 49.33 49.33 28/03/1992
200 235146 ARUN T 49.33 49.33 27/05/1992 EZHAVA
201 185758 ANANDU KRISHNAN S 49.33 49.33 31/05/1992
202 429924 ASWIN VISWANATH 49.33 49.33 29/11/1994
THOKKOTT
203 278474 RASHID K S 44.33 4.85 49.18 14/07/1989 M-MUSLIM NCC
204 289720 ABHISHEKLAL B 44.33 4.85 49.18 16/03/1993 OBC-CHAKKALA NCC
205 164931 REJI P 49.00 49.00 17/10/1988 EZHAVA
206 288067 AMAL MATHEW 49.00 49.00 06/03/1989
207 285282 SYAMLAL P S 49.00 49.00 23/05/1989 EZHAVA
208 223756 ATHUL P 49.00 49.00 14/02/1994 EZHAVA
209 381903 ANOOP T N 40.00 8.73 48.73 04/05/1994 EZHAVA SP,NCC
210 123904 SABAREESH S S 48.67 48.67 18/05/1991
211 280351 RAMEES C KARIM 48.67 48.67 10/02/1993 M-MUSLIM
212 202857 UNNIKKUTTAN O 48.67 48.67 14/09/1993
213 134592 ANVAR SADATH S 35.00 13.58 48.58 28/12/1993 M-MUSLIM SP,NCC
214 195821 AKHILESH APPU 31.00 17.46 48.46 18/05/1992 D-DHEEVARA SP,NCC
215 285278 ANIRUDHAN M 48.33 48.33 21/04/1988 SC-PULAYA
THANKAPPAN
216 280670 THAJUDEEN P J 48.33 48.33 19/05/1991 M-MUSLIM
217 257206 NITHEESH E S 48.33 48.33 26/07/1993 EZHAVA
218 302324 MUHAMMED ANZEER K A 48.33 48.33 24/12/1994 M-MUSLIM
219 208316 HARIKRISHNAN B 39.33 8.73 48.06 20/09/1996 EZHAVA SP,NCC
220 302297 ARUN A R 48.00 48.00 21/09/1990 SC-PULAYA
221 178329 SUDHI SUDARSAN S 48.00 48.00 09/04/1992 EZHAVA
222 148118 BRIGHT T S 46.00 1.94 47.94 24/05/1991 LATIN CATHOLICS NCC
223 276966 ANSIL P SALIM 47.67 47.67 03/04/1989 M-MUSLIM
224 182591 SUNIL KUMAR S 47.67 47.67 26/05/1989 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 9 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

225 277182 GIREESH KUMAR G 47.67 47.67 31/05/1989
226 398274 NASHAD K 47.67 47.67 13/05/1990 M-MAPPILA
227 216825 AMEER ISMAYIL 47.67 47.67 05/03/1991 M-MUSLIM
228 186578 RAJESH RAVI 47.67 47.67 01/02/1993
229 286250 YASAR V M 47.67 47.67 18/03/1993 M-MUSLIM
230 134547 NITHIN S S 47.33 47.33 30/09/1989 EZHAVA
231 181449 PRASANTH D 47.33 47.33 19/03/1991 EZHAVA
232 260889 RENJITH M 47.33 47.33 22/04/1991 SC-PULAYA
233 217315 GIRISH KUMAR P B 47.33 47.33 02/11/1991 EZHAVAN
234 280706 SREERAJ K S 47.33 47.33 27/08/1992 EZHAVA
235 288620 NITHIN RAMAKRISHNAN 47.33 47.33 13/08/1996
236 287690 VISHNU R S 47.00 47.00 23/05/1988 V-VISWAKARMA
237 286498 ABDUL LATHEEF C M 47.00 47.00 24/01/1989 M-MUSLIM
238 276661 ANAS P JABBAR 47.00 47.00 16/08/1990 M-MUSLIM
239 284885 SOORAJ S S 47.00 47.00 09/05/1992
240 260501 SANU MOHAN 47.00 47.00 15/03/1993 EZHAVA
241 369443 VISHNU K 47.00 47.00 23/04/1993 EZHAVA
242 283141 BIBIN JOSEPH 47.00 47.00 13/04/1995
243 162095 PREMLAL S B 44.00 2.91 46.91 24/05/1991 SIUC N NCC
244 343499 NITHIN P V 44.00 2.91 46.91 11/03/1996 EZHAVA NCC
245 283690 ARUN RADHAKRISHNAN 42.00 4.85 46.85 04/03/1994 NCC
246 258255 JEEVAN MATHEW 46.67 46.67 12/05/1990 OX-CHERAMAR
247 189907 ABHISHEK A 46.67 46.67 17/05/1992 EZHAVA
248 277191 KARTHIK S S 46.67 46.67 01/11/1992 SC-CHERAMAR
249 196582 ANAS A 46.67 46.67 11/05/1993 M-MUSLIM
250 223757 BINSLAL K S 46.67 46.67 05/04/1996 D-DHEEVARA
251 285254 AHIN ANTO JOSE 43.67 2.91 46.58 08/05/1992 NCC
252 368388 JITHEESH K 42.67 3.88 46.55 07/05/1995 SC-KANAKKAN SP
253 208319 MANEESH S 46.33 46.33 25/05/1991

No.350/2016//DOJ 10 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

254 284544 VISHNU RAJAN 46.33 46.33 19/10/1992 EZHAVA
255 255267 BIBIN BABY 43.33 2.91 46.24 09/01/1987 SC-CHERAMAR NCC
256 280255 JITHIN VIJAYAN 41.33 4.85 46.18 22/01/1989 EZHAVA NCC
257 260275 ANEESH V S 46.00 46.00 01/01/1989 SC-PALLAN
258 208180 JAYACHANDRAN UNNITHAN 46.00 46.00 31/05/1989
R
259 184849 LAL KRISHNAN 46.00 46.00 03/03/1990
260 187534 RAFEEK R 46.00 46.00 15/04/1990 M-MUSLIM
261 278056 PRATHEESH R T 46.00 46.00 08/05/1990 EZHAVA
262 260665 ARUN B 46.00 46.00 29/05/1993 EZHAVA
263 149979 SAJITH KUMAR S S 44.00 1.94 45.94 10/04/1989 NCC
264 116152 VIJIN JOSE V P 44.00 1.94 45.94 11/11/1992 SIUC N NCC
265 417142 MANU VISWAN K M 41.00 4.85 45.85 31/05/1992 NCC
266 226715 SUBASH S S 45.67 45.67 10/03/1988 H Nadar
267 162094 SALU KRISHNAN C S 45.67 45.67 29/05/1989 EZHAVA
268 233974 SURESH E D 45.67 45.67 01/05/1991 EZHAVA
269 277466 SYAM KUMAR V S 45.67 45.67 01/06/1991 SC-PULAYA
270 203624 RAHUL MOHAN 45.67 45.67 25/05/1992
271 186885 MUHAMMED HASHIM A 45.67 45.67 26/08/1992 M-MUSLIM
272 288824 ANU MARKOSE 45.67 45.67 30/03/1993
273 284641 SHANCE P A 45.67 45.67 21/05/1993 M-MUSLIM
274 249739 ANANDU P R 45.67 45.67 03/11/1995 EZHAVA
275 288535 ABIN JAMES 42.67 2.91 45.58 12/08/1993 NCC
276 286371 UNNIKRISHNAN V P 45.33 45.33 21/03/1987 V-VISWAKARMA
277 257309 SHINEKUMAR P K 45.33 45.33 16/04/1987 EZHAVA
278 144311 KANNAN NAIR RS 45.33 45.33 04/10/1989
279 288929 TONY JOSEPH 45.33 45.33 23/10/1989
280 268053 AFSAL KARIM V A 45.33 45.33 26/01/1992 M-MUSLIM
281 284376 ANANTHU V P 45.33 45.33 28/12/1993 EZHAVA
282 188365 DIPU S 43.33 1.94 45.27 20/05/1986 D-ARAYAN NCC

No.350/2016//DOJ 11 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

283 188586 SHAJAN C BABU 45.00 45.00 25/04/1986 SC-KURAVA
284 179690 BAIJU S 45.00 45.00 07/05/1987 EZHAVA
285 283485 VINU S V 45.00 45.00 21/09/1987 EZHAVA
286 300653 AFSAL M J 45.00 45.00 26/09/1989 M-MUSLIM
287 133645 JIJIN J R 45.00 45.00 24/03/1990 SC-CHERAMAR
288 232384 SYAM SASI K 45.00 45.00 26/05/1990 EZHAVA
289 277865 NISHANTH L 45.00 45.00 09/02/1992 LATIN CATHOLICS
290 289125 MUHAMMED RIYAS M M 45.00 45.00 08/09/1992 M-MUSLIM
291 280409 RENISH C R 45.00 45.00 09/12/1992 OBC-
PANDITHARS
292 280145 VISHAKH R 45.00 45.00 24/08/1993 SC-SAMBAVA
293 277099 ROBERT SEBASTIAN 30.33 14.55 44.88 23/01/1989 OX-CHERAMAR SP
294 287643 ABHIJITH VIJAYAN 44.67 44.67 09/03/1989 EZHAVA
295 282397 SREEJITH MOHAN 44.67 44.67 02/05/1989 EZHAVA
296 279760 SARATH K BABU 44.67 44.67 01/06/1990 SC-CHERAMAR
297 282389 PRAVEEN RAJENDRAN 44.67 44.67 19/03/1991 EZHAVA
298 163133 SUJITH G 44.67 44.67 15/05/1992
299 284766 SATHYAN R 44.67 44.67 24/12/1993 EZHAVA
300 283426 VISHNU BINOY 44.67 44.67 18/10/1996 EZHAVA
301 288640 TOM GEORGE 39.67 4.85 44.52 29/07/1992 NCC
302 283805 ANILPRASAD C RAJU 44.33 44.33 25/05/1986 EZHAVA
303 286475 VINOD A S 44.33 44.33 05/12/1988 EZHAVA
304 219173 VISHNU PRASANTH 44.33 44.33 01/11/1990 EZHAVA
305 187905 SAJJAD AHAMMED M 44.33 44.33 01/05/1992 M-MUSLIM
306 276968 RENJITH G S 44.33 44.33 24/05/1993
307 260928 SANDEEP M S 44.33 44.33 18/05/1994 D-DHEEVARA
308 278454 NAHAS P N 44.33 44.33 01/01/1995 M-MUSLIM
309 250224 ASHITH C BABU 42.33 1.94 44.27 22/01/1993 EZHAVA NCC
310 429237 JINILESH T K 44.00 44.00 10/04/1986 SC-PULAYA
311 162775 GODSHINE S B 44.00 44.00 22/05/1988 SIUC N

No.350/2016//DOJ 12 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

312 284139 JOMON JOSEPH 44.00 44.00 21/03/1989
313 122486 RENJITH S 44.00 44.00 30/03/1990 V-ASARI
314 250331 ARUN R 44.00 44.00 17/12/1990
315 286299 MUKESH M 44.00 44.00 29/09/1992 SC-PALLAN
316 148771 LINOR DAS Y L 44.00 44.00 04/07/1994 LATIN CATHOLICS
317 398817 AFLAH K T 44.00 44.00 21/08/1994 M-MUSLIM
318 283454 ARJUN K T 43.67 43.67 13/05/1987 EZHAVA
319 283516 MANU K PRASAD 43.67 43.67 15/04/1988 EZHAVA
320 283628 DHANEESHMON A M 43.67 43.67 14/12/1988 EZHAVA
321 138640 VISHNU KUMAR S 43.67 43.67 20/05/1989
322 277762 MUNEERMON T I 43.67 43.67 18/04/1991 M-MUSLIM
323 232850 MAHESH M 43.67 43.67 21/05/1991 EZHAVA
324 256933 ARUN MURALI C 43.67 43.67 09/10/1991
325 288215 SHEBEERMON T A 43.67 43.67 08/01/1992 M-MUSLIM
326 112827 AKHIL GOPAL V 43.67 43.67 23/09/1992 H Nadar
327 232873 VISHNU B 43.67 43.67 22/10/1994 EZHAVA
OBC- NCC
328 257406 ABHINESH SANKAR 41.67 1.94 43.61 22/09/1989 VEERASAIVAS[VE

ERASAIVA]
329 266612 RUBLE C GEORGE 40.67 2.91 43.58 30/10/1993 NCC
330 185507 SIVAPRASAD S 43.33 43.33 27/05/1986 V-VISWAKARMA
331 288246 RATHEESH N T 43.33 43.33 05/07/1986 SC-CHERAMAR
332 267481 MANU O G 43.33 43.33 01/06/1987 EZHAVA
333 277720 SHAMON E S 43.33 43.33 11/10/1988 M-MUSLIM
334 279845 ARUN KUMAR A S 43.33 43.33 01/01/1989 OBC-
VEERASAIVAS[VEERASAIVA]
335 264149 VARUN V K 43.33 43.33 09/11/1989
336 161429 PRAJEESH M 43.33 43.33 28/02/1990 SC-SAMBAVAR
337 259099 SONU ZACHARIA 43.33 43.33 27/12/1990 ST-MALAI
ARAYAN
338 283446 ARUN MURALIDHARAN 43.33 43.33 26/03/1992
339 288045 VISHNU S MANAYATH 43.33 43.33 20/03/1993 EZHAVA
340 114137 JIJO S JOHN 43.33 43.33 12/07/1993 SIUC N

No.350/2016//DOJ 13 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

341 224474 SREEJITH K S 41.33 1.94 43.27 18/05/1991 EZHAVA NCC
342 278470 MUHAMMAD AJMAL M A 39.33 3.88 43.21 22/04/1995 M-MUSLIM SP
343 260958 JYOTHISH V P 38.33 4.85 43.18 07/04/1993 NCC
344 284986 TILJU JOSE 43.00 43.00 03/11/1989
345 113519 HARIPRASAD M V 43.00 43.00 06/05/1990
346 260608 BALU O B 43.00 43.00 30/06/1990 EZHAVA
347 256669 ABHIJITH SIVAN 43.00 43.00 11/09/1990 EZHAVA
348 160522 JINU F V 43.00 43.00 06/07/1991 LATIN CATHOLICS
349 207827 MUHAMMAD KHAN B 43.00 43.00 30/05/1994 M-MUSLIM
350 278279 MUHAMMAD ANSAL M S 38.00 4.85 42.85 18/04/1994 M-MUSLIM NCC
351 208344 KARUN SASIDHARAN 38.00 4.85 42.85 01/03/1995 NCC
352 280471 HAREESH S 42.67 42.67 14/04/1987 EZHAVA
353 165826 ANU SANKAR S 42.67 42.67 14/12/1990
354 284752 JOYAL K JOSE 42.67 42.67 06/11/1991
355 123973 ROBIN RAJ D 42.67 42.67 12/05/1992 SIUC N
356 283645 GIBIN MATHEW 42.67 42.67 08/01/1993
357 289236 SHANAVAS SULAIMAN 42.67 42.67 30/06/1993 M-MUSLIM
358 120156 DIBIN G RAJ 42.67 42.67 26/09/1993
359 257389 ARUN JOSE 42.67 42.67 06/10/1993
360 268455 HARIKRISHNAN M 42.67 42.67 10/10/1994 EZHAVA
361 286037 MUHAMMAD AFSEL 42.67 42.67 15/12/1994 M-MUSLIM
362 125814 RENJITH P 42.67 42.67 01/10/1995 SIUC N
363 256495 ANZAAR MUHAMMED P N 42.33 42.33 21/07/1988 M-MUSLIM
364 147772 ANOOP B S 42.33 42.33 24/03/1989
365 124539 JINESH CHANDRAN 42.33 42.33 02/10/1990 LATIN CATHOLICS
366 274349 SYAMKUMAR A S 42.33 42.33 29/12/1990 EZHAVA
367 266929 REJEESH REMANAN 42.33 42.33 01/01/1992 SC-PARAVAN
368 266908 SINOY THOMAS 42.33 42.33 13/04/1992
369 197174 SAJITHKUMAR S 42.33 42.33 20/05/1992

No.350/2016//DOJ 14 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

370 263822 SWARAJ K S 37.33 4.85 42.18 01/06/1990 SC-CHERAMAR NCC
371 321505 ABDUL OFFOOR P A 42.00 42.00 11/04/1988 M-MUSLIM
372 235386 AKHIL V S 42.00 42.00 05/02/1989 EZHAVA
373 186956 MANU T 42.00 42.00 10/05/1989 D-ARAYAN
374 277959 MANU P G 42.00 42.00 28/05/1989 EZHAVA
375 280664 PRASOBH KUMAR P P 42.00 42.00 19/12/1989
376 203330 RAHUL T R 42.00 42.00 13/05/1990 EZHAVA
377 185470 ANZAR A 42.00 42.00 31/05/1991 M-MUSLIM
378 222315 AZARUDEEN A 42.00 42.00 02/12/1991 M-MUSLIM
379 216028 ANUKUTTAN P R 42.00 42.00 19/06/1993 OBC-VELUTHEDATHU
NAIR
380 282417 ATHUL RAJ 42.00 42.00 25/09/1993 EZHAVA
381 248148 SACHIN JOHN 42.00 42.00 11/07/1995
382 259222 CYRIAC VARGHESE 41.67 41.67 11/03/1989
383 139007 ANILAL V 41.67 41.67 08/04/1989 SC-MANNAN-SC
384 338881 ARUN M A 41.67 41.67 09/05/1992 EZHAVA
385 277019 AKHIL P SUNNY 41.67 41.67 19/05/1993 OX-PULAYA
386 148729 ANEESH T R 41.67 41.67 25/03/1994 LATIN CATHOLICS
387 407021 MOHAMMED SALEEM K K 41.67 41.67 28/05/1994 M-MAPPILA
388 135506 MANOJ S 37.67 3.88 41.55 30/05/1990 EZHAVA SP
389 116708 SUJITH S 41.33 41.33 29/05/1987 H Nadar
390 189823 NIZAMUDEEN K A 41.33 41.33 03/05/1991 M-MUSLIM
391 189697 AJITH KUMAR T 41.33 41.33 10/05/1992
392 267432 SUJITH RAJ 41.33 41.33 27/05/1992 EZHAVA
393 283299 ATHUL MOHANAN 41.33 41.33 19/08/1993
394 288065 KIRAN SASIDHARAN 39.33 1.94 41.27 12/03/1989 SC-PULAYA NCC
395 283527 RAJAKANNAN S 36.33 4.85 41.18 14/01/1993 SC-CHAKKILIYAN NCC
396 283858 SANEESH A S 41.00 41.00 22/03/1988 EZHAVA
397 232417 ARUN RAJ 41.00 41.00 31/05/1988 EZHAVA
398 276880 MRUDUL R 41.00 41.00 16/07/1989

No.350/2016//DOJ 15 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

399 278594 AJITH VASUDEVAN 41.00 41.00 23/03/1991 EZHAVA
400 194857 MUHAMMED MANZOOR A 41.00 41.00 20/05/1991 M-MUSLIM
401 166900 ARUN R N 41.00 41.00 17/12/1991 SIUC N
402 419523 VISHNU P T 41.00 41.00 16/03/1992 OBC-
KANIYAN[GANAKA]KANISAN
403 148453 VISHNU B L 41.00 41.00 06/05/1992 H Nadar
404 185420 ADHARSH KRISHNA R 41.00 41.00 04/12/1992
405 181259 VISHNU R S 41.00 41.00 05/12/1994
406 267634 BIBIN A T 39.00 1.94 40.94 19/01/1991 NCC
407 259265 AKHIL C K 36.00 4.85 40.85 21/12/1988 SC-MANNAN-SC NCC
408 278629 RIYAS HANEEFA 40.67 40.67 31/05/1988 M-MUSLIM
409 278597 AJITH K S 40.67 40.67 05/04/1989 SC-PARAVAN
410 164159 HAREESH V R 40.67 40.67 23/05/1989
411 178268 INSHAD S 40.67 40.67 01/09/1989 M-MUSLIM
412 289198 AJOMON KURIAKOSE 40.67 40.67 14/12/1989
413 122902 ANOOP I V 40.67 40.67 25/03/1990 SC-SAMBAVAR
414 182775 VIVEK R 40.67 40.67 27/08/1991 OBC-VELUTHEDATHU NAIR
415 223344 VINEETH V S 40.67 40.67 26/01/1994 EZHAVA
416 135505 AJEESH S A 40.67 40.67 25/05/1995 LATIN CATHOLICS
417 260926 LENIN RAJ THIRUMENI C N 37.67 2.91 40.58 30/05/1986 SC-PULAYAN NCC
418 259484 MIDHUN MURALEEDHARAN 35.67 4.85 40.52 12/01/1992 NCC
419 166058 DILIP SOUNDAR S L 30.67 9.70 40.37 10/12/1995 H Nadar SP
420 113914 GOKUL PR 40.33 40.33 11/03/1991
421 263002 ARUNKUMAR C S 40.33 40.33 24/05/1991 V-THATTAN
422 258601 ROBIN GEORGE 40.33 40.33 16/12/1991
423 314576 SREERAJ GOPAL 40.33 40.33 20/04/1992
424 282857 AFSAL O A 40.33 40.33 11/05/1992 M-MUSLIM
425 240043 SIVARAJ V S 40.33 40.33 16/09/1992 EZHAVA
426 216007 SHAFEEK K S 40.33 40.33 16/04/1993 M-MUSLIM
427 289170 TIMIL THOMAS 40.33 40.33 21/09/1993

No.350/2016//DOJ 16 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

428 273877 JISHNU DAS 40.33 40.33 07/12/1993 D-DHEEVARA
429 282895 SREEKUMAR SASIDHARAN 40.33 40.33 27/12/1993
430 277113 MUHAMMED ARIF P H 40.33 40.33 14/04/1995 M-MUSLIM
431 124323 SAJEESHMON S S 38.33 1.94 40.27 20/05/1991 NCC
432 282403 SHAMEER SHAHJAHAN 37.33 2.91 40.24 27/06/1991 M-MUSLIM NCC
433 283016 SONY THOMAS 40.00 40.00 03/05/1989
434 216094 VIJAY MOHAN R 40.00 40.00 18/08/1989
435 280584 LIVIN KURUVILLA 40.00 40.00 27/03/1991
436 264465 RENJITH R 40.00 40.00 16/03/1992 EZHAVA
437 149952 AJIN V S 40.00 40.00 29/08/1993 H Nadar
438 166420 ASWANTH C L 40.00 40.00 25/05/1994 H Nadar
439 386163 MOHAMMED DILSHAD M T 40.00 40.00 01/11/1994 M-MAPPILA
440 279761 KRISHNAKUMAR K 37.00 2.91 39.91 06/11/1990 H Nadar NCC
441 278798 APPU SREEHARIYIL 35.00 4.85 39.85 17/05/1991 NCC
442 364845 BIJU R 39.67 39.67 15/01/1989 EZHUVA
443 282385 JINS JOSEPH 39.67 39.67 07/08/1989
444 278608 AFSALKHAN C A 39.67 39.67 21/05/1991 M-MUSLIM
445 255294 AKHIL KUMAR K S 39.67 39.67 12/04/1993 EZHAVA
446 207835 PRAVEEN J 39.67 39.67 22/05/1993 LATIN CATHOLICS
447 181693 ADARSH A R 39.67 39.67 09/09/1995 EZHAVA
448 149919 BIJOY S LAL 39.67 39.67 25/01/1996 SIUC N
449 134710 PRAMOD S S 37.67 1.94 39.61 20/05/1986 EZHAVA NCC
450 278089 JAHAN P H 35.67 3.88 39.55 23/05/1989 M-MUSLIM SP
451 216477 SUDHEESH S 39.33 39.33 01/05/1986 EZHAVA
452 249314 NIDHEESH E P 39.33 39.33 19/10/1986 SC-VELAN
453 289284 SHANAVAS M M 39.33 39.33 28/11/1986 M-MUSLIM
454 232937 THOMAS ANTONY 39.33 39.33 08/10/1989 LATIN CATHOLICS
455 277997 SHEMIL K K 39.33 39.33 12/10/1989 M-MUSLIM
456 134053 ADARSH P S 39.33 39.33 25/05/1990

No.350/2016//DOJ 17 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

457 255691 JIJOMON SHAJI 39.33 39.33 20/05/1992 EZHAVA
458 285255 NOUFAL M M 39.33 39.33 31/07/1992 M-MUSLIM
459 363617 SUDHEESH K V 39.33 39.33 26/11/1992 THIYYA
460 427330 AKHIL T 39.33 39.33 22/04/1993
461 186334 MUHAMMED IRSHAD N 39.33 39.33 20/05/1993 M-MUSLIM
462 183739 RAHUL RAJ P 39.33 39.33 30/05/1994
463 236507 ANEESH M 36.33 2.91 39.24 20/03/1990 EZHAVA NCC
464 288937 SUNIL SEBASTIAN 36.33 2.91 39.24 22/10/1991 OX-CHERAMAR NCC
465 283603 BIBIN BANARJI 34.33 4.85 39.18 22/07/1992 NCC
466 194506 XAVIER M 39.00 39.00 30/05/1987 LATIN CATHOLICS
467 214312 BINNY K C 39.00 39.00 21/03/1988 OX-CHERAMAR
468 277347 AJAY MURALIDHAR 39.00 39.00 21/04/1988 OBC-
KANIYAN[GANAKA]KANISAN
469 283675 SAJEEV VIJAYAN 39.00 39.00 01/03/1989 EZHAVA
470 282856 BINUMON 39.00 39.00 15/06/1989 V-VISWAKARMA
MURALEEDHARAN
471 185434 NOUFAL J 39.00 39.00 30/05/1990 M-MUSLIM
472 123855 SHIJU R 39.00 39.00 30/05/1990 SIUC N
473 260367 ABIN P MOHAN 39.00 39.00 12/09/1990 V-VISWAKARMA
474 321244 JITHIN J MANGATTU 39.00 39.00 19/09/1990
475 259561 MATHEW K ABRAHAM 39.00 39.00 10/07/1991
476 260304 SREELAL V M 39.00 39.00 10/03/1992 OBC-VANIKA
VAISYA
477 280392 AKHIL K V 39.00 39.00 25/05/1992
478 118397 SYAMRAJ R 39.00 39.00 10/06/1992 OBC-VANIKA
VAISYA
479 188958 SARATHKUMAR S 39.00 39.00 21/05/1993
480 123548 AJITH A 39.00 39.00 14/02/1994 SIUC N
481 207930 MUHAMMED NOUSHAD N 39.00 39.00 02/11/1995 M-MUSLIM
482 352469 PRAMOD S 36.00 2.91 38.91 11/11/1987 EZHAVA NCC
483 288237 JYOTHISH VARGHESE 30.00 8.73 38.73 17/08/1990 SP,NCC
484 257371 REMITH A R 38.67 38.67 10/05/1988 EZHAVA
485 124894 ARUN R 38.67 38.67 02/05/1991 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 18 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

486 276647 ARUN R 38.67 38.67 19/05/1992 EZHAVA
487 256486 AMALJITH S 38.67 38.67 21/05/1992 EZHAVAN
488 280339 SANDEEP SEKHAR 38.67 38.67 25/05/1992 OBC-VEERASAIVAS
[PANDARAM
489 283867 SAJITH K R 38.67 38.67 22/01/1994
490 259563 SYAMLAL T 38.67 38.67 28/03/1994 EZHAVA
491 261301 VISHNU VIJAYAN 38.67 38.67 02/01/1995 EZHAVA
492 376878 SUNILS 38.67 38.67 19/05/1995 OBC-
EZHUTHACHAN
493 196861 VISHNU G 38.67 38.67 23/07/1996
494 288039 VISHNU K BABU 33.67 4.85 38.52 13/11/1989 NCC
495 283966 DON V GEORGE 33.67 4.85 38.52 10/03/1995 NCC
496 261114 SREERAJ B 38.33 38.33 29/03/1989 EZHAVA
497 288048 ANISH KUMARADAS 38.33 38.33 19/04/1989 H Nadar
498 283262 ANURAG P NATH 38.33 38.33 20/05/1989 EZHAVA
499 189618 AKHILESH Y 38.33 38.33 13/07/1989 EZHAVA
500 278740 ANAS EBRAHIM 38.33 38.33 16/10/1990 M-MUSLIM
501 289140 BIBIN MATHEW MAMOOTTIL 38.33 38.33 03/04/1992
502 233254 AKHIL V A 38.33 38.33 29/09/1992 LATIN CATHOLICS
503 208179 AKHIL G 38.33 38.33 04/05/1993 SC-KURAVA
504 289069 SHABIN V R 36.33 1.94 38.27 29/02/1992 M-MUSLIM NCC
505 278673 AJITH KUMAR P B 38.00 38.00 24/04/1987 EZHAVA
506 426021 JITHESH P S 38.00 38.00 14/01/1991
507 195713 SHAMNAD A 38.00 38.00 17/09/1991 M-MUSLIM
508 276969 SARATH S K 38.00 38.00 11/10/1991
509 426899 PRANAV S 38.00 38.00 31/03/1992 THIYYA
510 288177 JERIN GEORGE 38.00 38.00 18/01/1993
511 266450 SIBIN A T 38.00 38.00 24/01/1993
512 165825 SIJIN RAJ C S 38.00 38.00 15/04/1993 SIUC N
513 283721 MUNEER K A 35.00 2.91 37.91 16/12/1991 M-MUSLIM NCC
514 280561 ANANDAN P 37.67 37.67 01/02/1984 SC-SAMBAVAR

No.350/2016//DOJ 19 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

515 283705 ANOOP SASI 37.67 37.67 08/05/1988 EZHAVA
516 195861 STALIN F 37.67 37.67 22/09/1988 LATIN CATHOLICS
517 189938 RAIGON K 37.67 37.67 14/04/1989 LATIN CATHOLICS
518 449184 VIPIN C V 37.67 37.67 07/11/1989 EZHAVA
519 283427 AJITH V NAIR 37.67 37.67 18/05/1994
520 260910 JISHNU BYJU 37.67 37.67 21/10/1994 EZHAVA
521 289168 ALBERT K SUNNY 37.67 37.67 14/12/1994 OX-CHERAMAR
522 278595 ROBINSON MATHEW 32.67 4.85 37.52 31/05/1990 NCC
523 187101 SYAMKUMAR S 37.33 37.33 25/05/1987 EZHAVA
524 300954 LIDIN N G 37.33 37.33 05/04/1988 EZHAVA
525 115443 RIJU S V 37.33 37.33 21/05/1988 H Nadar
526 160790 PRASANTH V S 37.33 37.33 20/04/1989 SC-CHERAMAR
527 288226 ANEESH C B 37.33 37.33 12/04/1990 EZHAVA
528 161679 SREERAG R 37.33 37.33 08/05/1991
529 276869 ALEX BOSCO 37.33 37.33 29/09/1991 LATIN CATHOLICS
530 216396 VISHNU P V 37.33 37.33 28/11/1992 OBC-VELUTHEDATHU
NAIR
531 302309 ABDUL AZEEZ P A 37.33 37.33 06/07/1993 M-MUSLIM
532 278348 JEESHITH M SHAJI 37.33 37.33 27/07/1993 SC-VELAN
533 278448 ARUN V RAJ 37.33 37.33 17/04/1994 EZHAVA
534 286044 BASIL P GEORGE 37.33 37.33 06/06/1994
535 457727 AMAL SUNNY 37.33 37.33 26/12/1994
536 255997 SACHIN K S 35.33 1.94 37.27 24/12/1991 EZHAVA NCC
537 136297 SARAN M G 33.33 3.88 37.21 10/05/1989 SP
538 188213 SUJITH S 32.33 4.85 37.18 30/11/1991 NCC
539 317219 RAMANATH N SHENOY 32.33 4.85 37.18 15/05/1992 NCC
540 440939 HAJISH E 37.00 37.00 03/01/1989 M-MAPPILA
541 288928 JOBIN GEORGE 37.00 37.00 16/06/1989
542 255683 KISHOR BALAN 37.00 37.00 25/08/1990 D-DHEEVARA
543 161611 REMESH O R 37.00 37.00 11/05/1991 SIUC N

No.350/2016//DOJ 20 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

544 301397 NIKHIL VT 37.00 37.00 09/03/1992 EZHAVA
545 278216 VIDHIN V 37.00 37.00 28/04/1992 V-THATTAN
546 186385 SHOUFIRSHA S 37.00 37.00 21/11/1992 M-MUSLIM
547 163701 RENJITH G M 37.00 37.00 07/01/1994 LATIN CATHOLICS
548 188446 RAJESH R S 35.00 1.94 36.94 27/05/1990 NCC
549 266972 SEBIN JOHN 35.00 1.94 36.94 01/06/1990 NCC
550 256022 PRASAD A R 34.00 2.91 36.91 25/05/1988 V-VISWAKARMA NCC
551 249785 MAHESH I M 33.00 3.88 36.88 20/05/1987 EZHAVA SP
552 280330 KISHOR M R 36.67 36.67 25/04/1985 OX-SAMBAVAR
553 277481 MOHAMED SHA M 36.67 36.67 01/09/1987 M-MUSLIM
554 282771 AJEESH R 36.67 36.67 17/07/1989
555 284995 NIKHIL RAJ 36.67 36.67 24/07/1990
556 260766 UNNI P 36.67 36.67 06/09/1991 EZHAVA
557 255346 SARATH CHANDRAN 36.67 36.67 05/02/1992 EZHAVA
558 238651 SHEFEEK S 36.67 36.67 22/03/1992 M-MUSLIM
559 383269 ABUTHAHIR Y 36.67 36.67 18/02/1993 M-MAPPILA
560 285303 NISAR K A 36.67 36.67 20/04/1994 M-MAPPILA
561 203968 CHANDU Y 36.67 36.67 31/05/1994 SC-KURAVA
562 420109 SHIJITH LAL TP 36.67 36.67 23/12/1994 D-MUKKUVAN
563 284450 MUHAMMED ALTHAF 36.67 36.67 27/01/1995 M-MUSLIM
564 162938 ANOOP S 36.33 36.33 09/05/1988 EZHAVA
565 262933 AJITH RAJAPPAN 36.33 36.33 08/02/1989 EZHAVA
566 289345 SREEJITH P P 36.33 36.33 07/04/1989 EZHAVA
567 186131 ANEESH B 36.33 36.33 25/08/1989 SC-KURAVA
568 267840 JIBIN JOSEPH 36.33 36.33 10/01/1990
569 266402 APPU S 36.33 36.33 10/05/1991 V-ASARI
570 203410 ATHUL T R 36.33 36.33 16/03/1996
571 202982 SIDHIK A SHARAF 33.33 2.91 36.24 01/05/1993 M-MUSLIM NCC
572 260007 ABIN K THOMAS 31.33 4.85 36.18 24/01/1990 NCC

No.350/2016//DOJ 21 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

573 282849 DIVYAJYANARAJAN T T 36.00 36.00 08/03/1989 SC-ADI DRAVIDA
574 178137 ROBIN DAS 36.00 36.00 30/08/1990 LATIN CATHOLICS
575 280696 THOMAS JOSEPH 36.00 36.00 18/08/1993
576 266654 AKASH M R 33.00 2.91 35.91 09/07/1994 ST-MALA ARAYAN NCC
577 168286 ARUN V V 32.00 3.88 35.88 10/12/1989 EZHAVA SP
578 277311 SREEKUTTAN K R 31.00 4.85 35.85 11/04/1994 SC-PARAVAN NCC
579 179894 SINEESH S 35.67 35.67 23/05/1986 EZHAVA
580 287652 DILEEP DIVAKARAN 35.67 35.67 24/02/1987 SC-SAMBAVAR
581 277709 AFSAL SALIM 35.67 35.67 26/11/1987 M-MUSLIM
582 222454 SEMEER KHAN A 35.67 35.67 26/05/1988 M-MUSLIM
583 278916 BESTINE MATHEW 35.67 35.67 16/05/1989
584 204054 AKHIL V S 35.67 35.67 25/05/1989
585 202114 ARUN M A 35.67 35.67 03/09/1989
586 266025 VINIL P VINOD 35.67 35.67 16/01/1992 EZHAVA
587 180454 GOKUL S 35.67 35.67 18/06/1992 EZHAVA
588 188178 NIDHIN C 35.67 35.67 01/08/1993 SC-KAKKALAN
589 160312 AKHIL GEORGE 35.67 35.67 28/11/1993
590 167465 SHIJU B 35.67 35.67 20/05/1995 SIUC N
591 240442 NITHU JUSTIN A J 32.67 2.91 35.58 17/12/1991 LATIN CATHOLICS NCC
592 280564 JAMES MATHEW 35.33 35.33 26/05/1989
593 194797 THUHIN S 35.33 35.33 01/06/1990 D-ARAYAN
594 251727 JOHN JOBIN T 35.33 35.33 23/11/1990 LATIN CATHOLICS
595 278045 ABIJITH CHANDRAN 35.33 35.33 30/05/1991 SC-PULAYA
596 280179 SUBIN 35.33 35.33 25/05/1993 SC-KURAVAN
597 222006 AKHILJITH A 35.33 35.33 26/11/1994 OBC-ARAYAN
598 289701 NIBIN GEORGE 30.33 4.85 35.18 26/12/1993 NCC
599 289357 VARGHEESE WILSON 30.33 4.85 35.18 20/01/1995 NCC
600 222127 IRISHI R 35.00 35.00 05/04/1988 EZHAVA
601 264412 BIJOMON P M 35.00 35.00 11/10/1989

No.350/2016//DOJ 22 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

602 203969 UMESH S 35.00 35.00 04/01/1990 SC-KURAVAN
603 279567 SUBIN JAMES 35.00 35.00 26/10/1990
604 233142 SYAM KUMAR S 35.00 35.00 07/12/1990 EZHAVA
605 266816 TOBIN ALEX 35.00 35.00 13/02/1991
606 289642 VISHNU VIJAYAN V 35.00 35.00 01/01/1992
607 277053 AKHIL JOSE 35.00 35.00 26/02/1992
608 287858 AJITH K GEORGE 35.00 35.00 31/03/1992
609 268221 LALKRISHNAN P M 35.00 35.00 29/05/1995 D-DHEEVARA
610 166468 ADITH M G 33.00 1.94 34.94 23/04/1994 H Nadar NCC
611 184933 AJITH M 34.67 34.67 03/05/1988 SC-PARAYA
612 276675 MIJO JOSEPH 34.67 34.67 16/05/1988 ST-MALA ARAYAN
613 265976 RAJESH RAJU 34.67 34.67 09/01/1989 EZHAVA
614 287733 ALBIN K THOMAS 34.67 34.67 02/02/1989
615 365941 MANOJ M 34.67 34.67 08/08/1989 SC-CHERUMAN
616 260648 AKHIL V U 34.67 34.67 13/11/1990 EZHAVA
617 233013 SULPHIKER S 34.67 34.67 10/05/1991 M-MUSLIM
618 278353 ARUN SASI 34.67 34.67 11/01/1992 EZHAVA
619 267764 ASHARAF K A 34.67 34.67 29/01/1992 M-MUSLIM
620 255613 VISHNU P R 34.67 34.67 27/03/1992 EZHAVA
621 150235 PRADEEP V 34.67 34.67 30/05/1992
622 376777 LIJITH S 34.67 34.67 28/07/1993 EZHAVA
623 133536 JITHU R 34.67 34.67 02/11/1993 SC-PULAYA
624 267914 AJAS P S 34.67 34.67 18/07/1994 M-MUSLIM
625 189079 HASHIR B 32.67 1.94 34.61 20/05/1991 M-MUSLIM NCC
626 231611 MARSHAL M 32.67 1.94 34.61 30/09/1991 D-ARAYAN NCC
627 261617 ANANTHAKRISHNAN S 31.67 2.91 34.58 09/11/1994 EZHAVA NCC
628 263731 ASHOK P APPUKUTTAN 31.67 2.91 34.58 28/06/1996 EZHAVA NCC
629 203701 AJESH M P 34.33 34.33 29/03/1989
630 162064 SHABU J 34.33 34.33 12/05/1989 SIUC N

No.350/2016//DOJ 23 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

631 168380 VINEETH V 34.33 34.33 27/05/1990 OBC-CHAKRAVAR
632 282372 SHIJOMON MATHEW 34.33 34.33 12/01/1991
633 205867 AKHIL RAJ 34.33 34.33 25/05/1991 EZHAVA
634 256942 RAFI A RASHEED 34.33 34.33 28/05/1991 M-MUSLIM
635 288116 VISHNU R 34.33 34.33 17/04/1992
636 286243 MANEESH M 34.33 34.33 29/10/1992 V-VIL KURUP
637 234295 GOPU G 34.33 34.33 01/09/1994 EZHAVA
638 187960 DHANRAJ 34.33 34.33 09/03/1996 EZHAVA
639 266263 RAJESH RAJAPPAN 31.33 2.91 34.24 11/05/1991 EZHAVA NCC
640 285168 CLINT D VALIYAKULATHIL 30.33 3.88 34.21 23/04/1992 SP
641 286488 AKHILRAJ 34.00 34.00 15/03/1987 OBC-VILAKKITHALA
NAIR
642 236097 SAJEESH V S 34.00 34.00 25/04/1987 EZHAVA
643 264218 SANEESH V S 34.00 34.00 15/04/1988 EZHAVA
644 282689 MIDHUN P M 34.00 34.00 15/05/1990 EZHAVA
645 146695 GIREESH K S 34.00 34.00 14/06/1990 EZHAVA
646 277646 NISHAD SHAHUL 34.00 34.00 22/09/1990 M-MUSLIM
647 276441 JORDIN ABRAHAM 34.00 34.00 05/01/1991
648 123581 ABHILASH V 34.00 34.00 10/01/1991 OBC-CHAKKALA
649 165271 NIDHEESH S C 34.00 34.00 28/05/1992 OBC-CHAKKALA
650 121199 JIJO T B 34.00 34.00 29/05/1992 SIUC N
651 263303 GOKUL G S 34.00 34.00 23/09/1993 OBC-CHETTIES
652 258405 SACHIN C BHANU 34.00 34.00 29/10/1993 EZHAVA
653 232956 MANU B 34.00 34.00 07/11/1994
654 202193 ACHU V K 34.00 34.00 22/05/1995
655 276743 RAHUL K C 33.67 33.67 05/06/1990
656 203850 HAREESH G S 33.67 33.67 03/11/1990
657 203679 AJITH S 33.67 33.67 14/03/1992
658 420763 SHIBIN RAJ E K 33.67 33.67 27/04/1992 SC-CHERUMAN
659 160843 RAHUL R K 33.67 33.67 10/05/1992

No.350/2016//DOJ 24 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

660 118404 SREELAL S 33.67 33.67 10/05/1993
661 301441 MANSOOR MUHAMMED 33.67 33.67 11/08/1993 M-MUSLIM
662 255446 MELBIN MATHEW 33.67 33.67 20/02/1994
663 256820 SIDHARTHA C 33.67 33.67 08/06/1994 EZHAVA
KANJIRAKKATTU
664 300972 ASHIQE T E 33.67 33.67 25/02/1995 M-MUSLIM
665 222410 NANDU M 33.67 33.67 11/04/1995
666 149656 LAL M S 31.67 1.94 33.61 07/05/1988 SC-CHERAMAR NCC
667 260089 MURUKESH KUMAR A 33.33 33.33 27/10/1986 D-DHEEVARA
668 283606 NISHANTH R 33.33 33.33 17/03/1987 OBC-VILAKKITHALA NAIR
669 260726 RAMRAJ 33.33 33.33 01/05/1988 SC-CHERAMAR
670 280464 VINISH S 33.33 33.33 24/05/1988 SC-SAMBAVAR
671 261535 AJITH P J 33.33 33.33 10/01/1990 SC-CHERAMAR
672 159996 SUBASH K 33.33 33.33 19/05/1990 OBC-VELAANS
[VELAAN]
673 266180 AKHIL MURUKAN 33.33 33.33 17/06/1992 OBC-VELAANS
[VELAAN]
674 212645 AKHIL I 33.33 33.33 22/12/1992 M-MUSLIM
675 232922 SOLOMON XAVIER 33.33 33.33 04/03/1993 LATIN CATHOLICS
676 449021 AMALJITH C J 33.33 33.33 18/03/1993
677 183114 VIGNESH V 33.33 33.33 20/05/1993
678 369817 BABLU C 33.33 33.33 28/10/1993 EZHAVA
679 430940 ARJUN S APPU 33.33 33.33 16/09/1994
680 133989 VISHNU S S 30.33 2.91 33.24 12/08/1994 NCC
681 256326 GEORGE THOMAS 33.00 33.00 05/09/1986 OX-CHERAMAR
682 259201 VYSAKH S U 33.00 33.00 29/03/1989 V-KOLLAN
683 250797 VINEETH C V 33.00 33.00 21/05/1989 EZHAVA
684 276957 ANOOP S NAIR 33.00 33.00 16/01/1990
685 189714 ANOOP P 33.00 33.00 18/02/1990 SC-KURAVA
686 167819 EBIN WILSON W 33.00 33.00 31/05/1990 LATIN CATHOLICS
687 274275 HARIKRISHNAN S 33.00 33.00 25/10/1990 ST-
MALAYARAYAR
688 240634 BINU C V 33.00 33.00 30/12/1990 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 25 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

689 256304 JOHNSON T JACOB 33.00 33.00 01/03/1991 OX-CHERAMAN
690 259817 VISHNUGOPAL N V 33.00 33.00 03/05/1993 SC-PARAVAN
691 278160 ASHID K MUHAMMED 33.00 33.00 01/08/1993 M-MUSLIM
692 226822 ATHUL S JOHN 33.00 33.00 27/12/1993 SIUC N
693 267769 JIBIN BABY 33.00 33.00 03/06/1994 OX-CHERAMAR
694 183462 ARUN R 33.00 33.00 03/05/1996
695 240159 RAMANANDKRISHNA A 30.00 2.91 32.91 11/08/1993 NCC
696 300824 SREEKUTTAN C K 32.67 32.67 01/06/1986 SC-PULAYAN
697 194546 KALESH S 32.67 32.67 21/05/1988 SC-PULAYAN
698 283236 NITHIN ANTONY 32.67 32.67 12/06/1989
699 317372 EDISON T APPACHAN 32.67 32.67 23/05/1990
700 369276 VISHNU M 32.67 32.67 02/05/1991
701 288529 NOBY GEORGE 32.67 32.67 07/01/1992
702 288851 TONY BABY 32.67 32.67 07/01/1993
703 276439 MAHESH MADHU 32.67 32.67 25/02/1993 EZHAVA
704 182421 KANNAN S 32.67 32.67 14/08/1993
705 256817 VISHNU T G 32.67 32.67 13/12/1993 EZHAVA
706 280470 ARSHAD SALIM 32.67 32.67 30/10/1994 M-MUSLIM
707 266332 AYOOB ALIYAR 32.67 32.67 11/02/1995 M-MUSLIM
708 279763 SUTHEESH P M 32.67 32.67 17/08/1995 EZHAVA
709 232683 ARJUN U 32.67 32.67 05/10/1995 EZHAVA
710 274276 VINEETH VENUGOPAL 30.67 1.94 32.61 11/02/1992 NCC
711 288683 ULLAS K RAVEENDRAN 32.33 32.33 08/05/1986 OBC-VANIKA
VAISYA
712 286326 ARUN T AJAY 32.33 32.33 12/09/1989 OBC-GANIKA
713 187525 ASHAR I 32.33 32.33 30/05/1990 M-MUSLIM
714 288537 RAHUL A R 32.33 32.33 27/01/1991 EZHAVA
715 187020 MIDHIN V 32.33 32.33 10/05/1991
716 136151 RAJEESH R 32.33 32.33 30/05/1991
717 300621 KIRAN VIJAYAN 32.33 32.33 01/06/1991 SC-PULAYA

No.350/2016//DOJ 26 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

718 144558 BINTHAHIR S 32.33 32.33 26/10/1991 M-MUSLIM
719 284419 UNAISE P A 32.33 32.33 09/11/1991 M-MUSLIM
720 297665 MANU MATHEW 32.33 32.33 24/02/1992
721 234725 IJAS C H 32.33 32.33 05/03/1992 M-MUSLIM
722 282362 FEBIN GEORGE 32.33 32.33 22/03/1992
723 119809 ANOOP K V 32.33 32.33 05/09/1992 OBC-
VELUTHEDAN
724 256434 NITHIN VARGHESE 32.33 32.33 20/10/1992
725 289378 NOUFAL ALI 32.33 32.33 05/08/1994 M-MUSLIM
726 277634 ASHIK M K 32.33 32.33 31/08/1994 M-MUSLIM
727 168104 AJITH G M 32.33 32.33 02/01/1996 LATIN CATHOLICS
728 187025 APARNNAKUMAR K 30.33 1.94 32.27 25/05/1992 SC-SAMBAVA NCC
729 263093 ANSARI C A 32.00 32.00 01/02/1988 M-MUSLIM
730 162186 AJAYAN V 32.00 32.00 08/05/1989 H Nadar
731 283340 AYYAPPAN V 32.00 32.00 25/05/1989 SC-SAMBAVAR
732 288287 AJEESH S 32.00 32.00 18/08/1989
733 258511 AJOMON JOSEPH N 32.00 32.00 16/11/1989
734 276979 VISHNU THANKAPPAN 32.00 32.00 02/02/1990 V-ASARI
735 267167 AJITH P G 32.00 32.00 27/03/1990 OBC-VELUTHEDATHU
NAIR
736 276732 VISHNU P M 32.00 32.00 04/07/1991 EZHAVA
737 282883 GILL G 32.00 32.00 01/08/1991
738 180993 ABHISHEK K S 32.00 32.00 16/01/1992 V-ASARI
739 286448 ANOOP A S 32.00 32.00 12/02/1992 SC-PARAYAN
740 283215 JOBIN JOSE 32.00 32.00 04/01/1993
741 205730 JIBIN RAJ V R 32.00 32.00 27/01/1993 SIUC N
742 259467 RAHUL M R 32.00 32.00 19/04/1993 EZHAVA
743 285220 VISHNU N RAJAN 32.00 32.00 05/12/1993 V-KOLLAN
744 263440 SUBIN SURESH 32.00 32.00 14/12/1993 SC-CHERAMAR
745 282685 NIKHIL P S 32.00 32.00 27/04/1994 EZHAVA
746 286563 TONY SEBASTIAN 32.00 32.00 12/07/1995

No.350/2016//DOJ 27 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

747 148534 SREEDEV V K 32.00 32.00 23/08/1995
748 150272 AKHIL A 32.00 32.00 22/01/1996
749 195577 AMAL RAJ P R 32.00 32.00 15/05/1996 SC-THANDAN
750 278587 MANU E K 31.67 31.67 01/01/1987 SC-PULAYAN
751 185106 ARUN C MURALI 31.67 31.67 05/04/1988 V-VISWAKARMA
752 258585 MUHAMMED SIRAJUDEEN T 31.67 31.67 09/02/1989 M-MUSLIM
A
753 145876 ANEESH KHAN A 31.67 31.67 10/05/1989 M-MUSLIM
754 287895 DEVAN D GOPINADHAN 31.67 31.67 06/09/1989
755 288181 SUBINMON M K 31.67 31.67 08/05/1990 SC-PARAVAN
756 283591 HARIKRISHNAN M R 31.67 31.67 15/07/1990
757 288800 NIBIN JOSEPH 31.67 31.67 04/02/1991
758 257523 AJITH BABU CS 31.67 31.67 06/04/1992 EZHAVA
759 180758 SURAJ S 31.67 31.67 22/05/1992 EZHAVA
760 267428 JIJO MATHEW 31.67 31.67 28/11/1992
761 260353 VISHNU V S 31.67 31.67 23/06/1993 EZHAVA
762 278407 AFSAL M A 31.67 31.67 26/07/1993 M-MUSLIM
763 277226 VISHNU I 31.67 31.67 26/09/1993 D-ARAYAN
764 301661 YADU KRISHNAN 31.67 31.67 25/02/1994 SC-VELAN
765 288624 AFSAL P M 31.67 31.67 06/07/1996 M-MUSLIM
766 282480 MANU P 31.33 31.33 10/01/1987 SC-KURAVAN
767 282845 ANANDU S 31.33 31.33 02/04/1989
MAMPUZHACKAL
768 268294 SIBI B 31.33 31.33 25/05/1989 D-DHEEVARA
769 278301 DEEPU K S 31.33 31.33 30/05/1989 V-ASARI
770 223978 SUJU S 31.33 31.33 06/10/1990 EZHAVA
771 279931 AKHIL A S 31.33 31.33 10/02/1991 EZHAVA
772 183484 BINIL VIJAYAN 31.33 31.33 06/04/1991 EZHAVA
773 274211 VARUN K KALESH 31.33 31.33 25/05/1991 EZHAVA
774 249034 AJITH A 31.33 31.33 30/05/1992 EZHAVA
775 277807 RIYAS S 31.33 31.33 02/05/1993 M-MUSLIM

No.350/2016//DOJ 28 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

776 248952 ARUN M 31.33 31.33 08/05/1993
777 180330 SHIBIN M 31.33 31.33 23/05/1993 LATIN CATHOLICS
778 277340 RAMZAL M I 31.33 31.33 13/06/1993 M-MUSLIM
779 288836 NOBLE JOSEPH 31.33 31.33 17/08/1993
780 341503 JESTIN JOSEPH 31.33 31.33 04/11/1993
781 276438 RAZIMON P A 31.33 31.33 17/02/1994 M-MUSLIM
782 266940 ESWAR RAJ 31.33 31.33 13/02/1995 EZHAVA
783 278352 ARSHAD M B 31.33 31.33 22/02/1996 M-MUSLIM
784 284598 ALBERT FRANCIS 31.33 31.33 17/03/1996
785 203862 HEMAJITH K 31.00 31.00 31/05/1985 SC-KURAVA
786 260985 VINEETH G 31.00 31.00 20/05/1986 SC-PULAYA
787 255331 MANOJ A K 31.00 31.00 27/09/1986 ST-MALAI
ARAYAN
788 224016 DHANEESH H S 31.00 31.00 27/05/1987 EZHAVA
789 337424 ISMAIL V S 31.00 31.00 01/01/1989 M-MUSLIM
790 250297 PRADEEP P N 31.00 31.00 28/05/1989 EZHAVA
791 319594 SARUN K S 31.00 31.00 19/09/1989 SC-VELAN
792 278557 ASLAM P K 31.00 31.00 01/03/1990 M-MUSLIM
793 232957 VINODKUMAR A V 31.00 31.00 28/05/1990 EZHAVA
794 239966 PONNUMON V 31.00 31.00 17/05/1991 D-DHEEVARA
795 179364 ABHIJITH S R 31.00 31.00 22/08/1991
796 204154 SIBU S NAIR 31.00 31.00 18/05/1992
797 289036 SUNOOP K JOSE 31.00 31.00 18/05/1992
798 320431 SYANU KURIAKOSE 31.00 31.00 09/10/1992
799 283027 LIBIN THOMAS 31.00 31.00 25/01/1993
800 446637 SHAFEEK M B 31.00 31.00 06/03/1993 M-MAPPILA
801 255453 SREERAG M PANICKER 31.00 31.00 29/08/1993
802 283524 ABIN MATHEW 31.00 31.00 20/01/1995
803 266590 BINEESHMON VS 30.67 30.67 05/02/1986 V-KOLLAN
804 234168 JAYARAJ K J 30.67 30.67 21/05/1988 SC-VELAN

No.350/2016//DOJ 29 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

805 289156 ABDUL LATHEEF 30.67 30.67 31/05/1988 M-MUSLIM
806 277420 SANU B 30.67 30.67 09/06/1989
807 277470 ABDULHAMID M B 30.67 30.67 27/12/1989 M-MUSLIM
808 264529 MANU MOHAN 30.67 30.67 05/05/1991 EZHAVA
809 359805 KANNAN C 30.67 30.67 18/05/1991 E- THANDAN (COCHI&MALABAR)
810 280427 NOOH NAZEER 30.67 30.67 22/11/1991 M-MUSLIM
811 148944 SIBI L G 30.67 30.67 13/01/1993
812 286608 RASHID C S 30.67 30.67 20/10/1993 M-MUSLIM
813 284194 JOSIN THOMAS 30.67 30.67 16/01/1994
814 178536 VISHNU T NAIR 30.67 30.67 17/03/1994
815 165963 GOKUL B S 30.67 30.67 01/04/1994 LATIN CATHOLICS
816 279795 ANEETH M P 30.67 30.67 08/08/1994 EZHAVA
817 263305 ANU BALAN 30.67 30.67 03/01/1995 V-THACHAN
818 283388 RAHUL BABU 30.67 30.67 15/01/1995 EZHAVA
819 273952 VIBIN BABU P B 30.33 30.33 06/05/1987 EZHAVA
820 286382 JENIL RAJU 30.33 30.33 12/02/1988 SC-PALLAN
821 274050 RAMESH R 30.33 30.33 20/04/1988 EZHAVA
822 112197 MANIKANDAN M 30.33 30.33 20/10/1988 SC-PARAYAN
823 288505 GIBIN JAMES 30.33 30.33 07/04/1989
824 282734 PRASANTH TK 30.33 30.33 29/06/1989 EZHAVA
825 286319 SIJO JOSE 30.33 30.33 24/08/1989
826 234711 CHARLES C P 30.33 30.33 03/04/1990 LATIN CATHOLICS
827 399933 MUHASIN K 30.33 30.33 12/05/1990 M-MUSLIM
828 137743 VINEETH S B 30.33 30.33 30/05/1990 EZHAVA
829 276866 MARTIN M S 30.33 30.33 26/02/1991
830 162805 NOWFAL S 30.33 30.33 23/11/1991 M-MUSLIM
831 203268 AJEESH R 30.33 30.33 25/02/1992
832 258964 PRAJITH K E 30.33 30.33 19/10/1992 EZHAVA
833 287999 ANWAR A 30.33 30.33 31/10/1992 M-MUSLIM

No.350/2016//DOJ 30 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)

[AdSense-B]
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

834 277004 SOORAJ 30.33 30.33 20/05/1993 OBC-VEERASAIVAS
THOTTIPPARAMBIL
835 288810 SOORAJ SHAJI 30.33 30.33 02/09/1993 EZHAVA
836 378170 JIBU S KRISHNAN 30.33 30.33 21/06/1994 LATIN CATHOLICS
837 283431 AJAYKUMAR NAIR 30.33 30.33 22/07/1994
838 458052 VISAKH M S 30.33 30.33 02/08/1995 EZHAVA
839 116518 SHIJU V 30.00 30.00 30/04/1986 SC-PULAYA
840 277955 ABHILASH P B 30.00 30.00 17/04/1988 ST-MALAI
ARAYAN
841 277313 ROBY JOSE 30.00 30.00 10/01/1989
842 221724 SUDHEESH S 30.00 30.00 30/05/1989 EZHAVA
843 401007 MUHAMMED FASIL M 30.00 30.00 07/03/1992 M-MAPPILA
844 259196 NIKHILDAS H 30.00 30.00 26/07/1992 V-ASARI
845 300514 AMAL MOHAN AMBATTU 30.00 30.00 12/01/1993 EZHAVA
846 273436 DINIL V B 30.00 30.00 25/01/1993 V-VISWAKARMA
847 148135 AJIN A T 30.00 30.00 01/08/1993 LATIN CATHOLICS
848 273756 RAHUL R 30.00 30.00 13/05/1994 EZHAVAN
849 181453 HARIKRISHNAN S 30.00 30.00 09/05/1996 EZHAVA
850 234633 AKHILDAS P S 29.67 29.67 28/03/1988 EZHAVA
851 267102 GIBIN SEBASTIAN 29.67 29.67 11/01/1989
852 279858 SATHEESH MOHAN 29.67 29.67 28/04/1989
853 287907 AJESH P R 29.67 29.67 09/05/1989 EZHAVA
854 122276 SAYI PRAVEEN R 29.67 29.67 24/07/1989 EZHAVA
855 345794 JITHIN P J 29.67 29.67 31/12/1989 THIYYA
856 284077 UNNIKRISHNAN M J 29.67 29.67 09/01/1990 EZHAVA
857 178803 VISHNU V 29.67 29.67 15/05/1990 EZHAVA
858 289225 ABHILASH G 29.67 29.67 17/05/1991
859 266494 ANOOP CHACKO 29.67 29.67 27/07/1991
860 289404 ADARSH MOHAN 29.67 29.67 04/01/1993
861 284095 JAYAKUMAR VIJAYAN 29.67 29.67 28/12/1994 EZHAVA
862 264078 ABHISHEK S 29.67 29.67 31/05/1995

No.350/2016//DOJ 31 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

863 224276 UNNIKRISHNAN C 29.67 29.67 18/06/1995 EZHAVA
864 221589 VISHNU VIJAY V 29.67 29.67 05/07/1995 OBC-VELUTHEDATHU
NAIR
865 277711 ARUNKUMAR P S 29.33 29.33 18/05/1986 EZHAVA
866 365575 JITHIN V T 29.33 29.33 05/05/1987 SC-CHERUMAN
867 266177 SANDEEP G 29.33 29.33 16/01/1988 EZHAVA
868 113035 VINOJ V N 29.33 29.33 25/05/1989 SC-CHERAMAR
869 259619 NIKHILKUMAR K N 29.33 29.33 09/02/1990 D-DHEEVARA
870 283811 LIBIN THOMAS 29.33 29.33 22/02/1991
871 160764 VIJIN S 29.33 29.33 10/04/1991 SIUC N
872 189684 AMEER A 29.33 29.33 15/04/1991 M-MUSLIM
873 280666 JUSTIN GEORGE 29.33 29.33 21/04/1991
874 202763 AKHIL V SENAN 29.33 29.33 30/07/1991
875 259742 HARI K K 29.33 29.33 09/01/1992 SC-CHERAMAR
876 283534 DEEPAK RAJAN 29.33 29.33 20/12/1992
877 359556 SUBHASH S 29.33 29.33 24/02/1993 OBC-KAIKOLAN
878 277684 VISHNU P S 29.33 29.33 13/03/1993 EZHAVA
879 283148 JOJO PHILIP 29.33 29.33 17/05/1993
880 443608 JOYSON JOSEPH 29.33 29.33 09/09/1993
881 289667 VISAKH S R 29.33 29.33 10/01/1994
882 285081 DONY SABU 29.33 29.33 04/02/1995
883 266649 CHRISTINE FRANCIS 29.33 29.33 25/12/1995
Supplementary List

Ezhava

1 376766 MANEESH S 23.33 14.55 37.88 31/05/1995 EZHAVA SP,NCC
2 282739 ABHIJITH T A 26.67 7.28 33.95 27/02/1989 EZHAVA SP
3 288412 ARJUN K SHAJI 28.33 4.85 33.18 08/03/1995 EZHAVA NCC
4 282787 LALU P G 28.00 3.88 31.88 20/04/1988 EZHAVA SP
5 257903 ARUN K A 26.67 4.85 31.52 22/04/1993 EZHAVA NCC
6 205413 AJITH VAROOR S 27.33 3.88 31.21 20/05/1991 EZHAVA SP

No.350/2016//DOJ 32 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

7 258959 PRADEESH A K 27.67 2.91 30.58 27/02/1991 EZHAVA NCC
8 277971 BINOY RAJENDRABABU 29.00 29.00 19/07/1987 EZHAVA
9 286460 MANOJ K M 29.00 29.00 01/05/1991 EZHAVA
10 283218 MAHESH K M 29.00 29.00 06/10/1991 EZHAVA
11 259606 RAHUL P S 29.00 29.00 23/04/1992 EZHAVA
12 258825 HARILAL S S 29.00 29.00 30/05/1996 EZHAVA
13 181573 JITHIN G THAMPAN 27.00 1.94 28.94 30/11/1991 EZHAVA NCC
14 150374 SREEJITH S 26.00 2.91 28.91 28/10/1990 EZHAVA NCC
15 283667 ACHU P BALAN 28.67 28.67 28/06/1992 EZHAVA
16 168805 VISAKH R 28.67 28.67 05/01/1993 EZHAVA
17 287954 JITHIN SIVAN 28.67 28.67 06/06/1993 EZHAVA
18 418622 UGESH M 25.67 2.94 28.61 11/05/1989 THIYYA NCC
19 278752 SREEJITH K S 23.67 4.85 28.52 01/05/1993 EZHAVA NCC
20 286598 AJEESH P T 28.33 28.33 22/12/1990 EZHAVA
21 256582 GIREESH P S 28.33 28.33 06/10/1991 EZHAVA
22 264155 ADARSH P S 28.33 28.33 15/10/1995 EZHAVA
23 280667 RAHIL RAJ 28.00 28.00 14/04/1992 EZHAVA
24 235725 JITHIN CHAND 27.67 27.67 23/03/1992 EZHAVA
25 377887 VINOD V 27.67 27.67 11/09/1993 EZHAVA
26 286373 AJU T 27.67 27.67 23/01/1994 EZHAVA
27 320037 AMAL RAJAN 27.67 27.67 26/10/1994 EZHAVA
28 287873 AMAL C D 27.67 27.67 26/03/1996 EZHAVA
29 283090 NISHANTH P D 27.33 27.33 20/02/1988 EZHAVA
30 259898 BIJU S 27.33 27.33 08/01/1990 EZHAVA
31 277012 ANANTHU P SAJU 27.33 27.33 25/10/1995 EZHAVA
32 257986 VISHNU MOHAN 27.00 27.00 25/04/1989 EZHAVA
33 234102 SIBIMON SAJEEVAN 27.00 27.00 20/12/1992 EZHAVA
34 289065 ANANDHUMON SHAJI 27.00 27.00 22/08/1994 EZHAVA
35 353220 AJAY P T 27.00 27.00 17/09/1994 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 33 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

36 273766 ARUN THANKACHAN 27.00 27.00 23/11/1994 EZHAVA
37 240068 VIJITH V 22.00 4.85 26.85 13/01/1993 EZHAVA NCC
38 284699 APPU K S 26.67 26.67 22/01/1990 EZHAVA
39 287664 ARJUN V M 26.67 26.67 01/11/1993 EZHAVA
40 282658 SREEJITHKUMAR P K 26.67 26.67 02/03/1994 EZHAVA
41 288626 SHYAM MOHAN 22.67 3.88 26.55 04/04/1988 EZHAVA SP
42 285161 AJITH GOPINATH 26.33 26.33 25/04/1987 EZHAVA
43 250929 SARATH S 26.33 26.33 27/05/1987 EZHAVA
44 288956 RAHUL RAJAN 26.33 26.33 27/07/1991 EZHAVA
45 124637 VIPIN V 26.33 26.33 11/09/1992 EZHAVA
46 266556 RAHUL REGHUNATH 26.33 26.33 19/10/1994 EZHAVA
47 276699 RAHUL RAJAN 26.00 26.00 18/01/1990 EZHAVA
48 321384 SABIN K S 26.00 26.00 24/04/1990 EZHAVA
49 260567 SARATH K S 26.00 26.00 26/08/1990 EZHAVA
50 278063 ATHUL SHAJI 26.00 26.00 30/05/1991 EZHAVA
51 277154 AJISH K CHANDRAN 26.00 26.00 08/06/1993 EZHAVA
52 235980 GIRILAL S 26.00 26.00 21/05/1995 EZHAVA
53 257720 ANANDHU A S 24.00 1.94 25.94 09/10/1994 EZHAVA NCC
54 122336 DEEPU K R 25.67 25.67 10/05/1987 EZHAVA
55 283515 VAISAKH S 25.67 25.67 30/10/1989 EZHAVA
56 259260 HARISH T S 25.67 25.67 11/02/1990 EZHAVA
57 278182 SEBIN K S 25.67 25.67 22/10/1991 EZHAVA
58 233701 SYAMJITH S 25.67 25.67 13/02/1995 EZHAVA
59 283643 MANUMON K M 25.33 25.33 10/12/1988 EZHAVA
60 256916 ARJUN CHANDRAN 25.33 25.33 28/03/1992 EZHAVA
61 282870 VISHNU M M 25.33 25.33 03/08/1992 EZHAVA
62 283693 AMAL T R 25.33 25.33 14/11/1993 EZHAVA
63 278275 HAREESH K 25.33 25.33 18/10/1995 THIYYA
64 218858 ANOOP SOMAN 25.00 25.00 20/05/1988 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 34 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

65 267755 ARUN THAMPI 25.00 25.00 07/08/1989 EZHAVA
66 339207 VISHNU RAMACHANDRAN A 25.00 25.00 22/11/1991 EZHAVA
67 284643 SOORYAPAL S 25.00 25.00 27/04/1992 EZHAVA
68 177725 BINU V 24.67 24.67 30/05/1986 EZHAVA
69 178863 RAJ PUSHPAN 24.67 24.67 15/03/1988 EZHAVA
70 283255 ARJUN SASI 24.67 24.67 04/10/1991 EZHAVA
71 276794 VISHNUPRASAD T J 24.67 24.67 03/09/1992 EZHAVA
72 318523 AMAL T P 24.67 24.67 16/02/1993 EZHAVA
73 197311 ANEESH KUMAR U 24.33 24.33 28/03/1986 EZHAVA
74 444010 SUJITH SURENDRAN 24.33 24.33 11/04/1991 EZHAVA
75 221253 MANEESHDAS M 24.33 24.33 31/05/1992 EZHAVA
76 257268 ANURAG K V 24.00 24.00 18/04/1988 EZHAVA
77 280144 DHILEEP V S 24.00 24.00 07/10/1989 EZHAVA
78 276949 THEJAS K S 24.00 24.00 20/02/1990 EZHAVA
79 259917 ANOOP MOHAN 24.00 24.00 29/12/1991 EZHAVA
80 268655 ARUNJITH A 24.00 24.00 28/03/1993 EZHAVA
81 423264 SARATH P P 24.00 24.00 03/10/1994 THIYYA
82 256407 ARUN RAJ T 24.00 24.00 03/09/1995 EZHAVA
83 324275 AMAL DEV 23.67 23.67 05/04/1987 EZHAVA
84 288375 PRABHULAL JAYAPRAKASH 23.67 23.67 31/03/1989 EZHAVA
85 287942 CHINMAYAN P RAJU 23.67 23.67 10/05/1992 EZHAVA
86 232829 SONU J 23.67 23.67 13/05/1992 EZHAVA
87 203249 SREERAJ S 23.67 23.67 28/12/1992 EZHAVA
88 249471 SANDEEP K S 23.67 23.67 08/04/1993 EZHAVA
89 251619 AKHILRAJ D 23.67 23.67 02/04/1995 EZHAVA
90 204903 PRADEEP KUMAR P 23.33 23.33 25/05/1987 EZHAVA
91 284719 SUNISH SURENDRAN 23.33 23.33 07/12/1989 EZHAVA
92 278421 SARAN NARAYANAN 23.33 23.33 14/12/1989 EZHAVA
93 259337 SANKAR T T 23.33 23.33 19/03/1990 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 35 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

94 301706 NITHIN K SENILKUMAR 23.33 23.33 15/07/1992 EZHAVA
95 427525 VIPIN RAJ P C 23.33 23.33 07/05/1993 THIYYA
96 251474 SARATH C S 23.33 23.33 01/01/1994 EZHAVA
97 225228 AJITH P S 23.00 23.00 22/03/1986 EZHAVAN
98 255489 ADITHYAKUMAR T S 23.00 23.00 22/12/1992 EZHAVA
99 266382 SARATH MOHAN 23.00 23.00 03/11/1993 EZHAVA
100 273998 AMAL K P 23.00 23.00 16/03/1994 EZHAVA
101 205071 ARUN KRISHNAN G 23.00 23.00 08/07/1995 EZHAVA
102 278499 ANOOP K J 22.67 22.67 20/03/1986 EZHAVA
103 286590 AJAIMON V R 22.67 22.67 20/05/1989 EZHAVA
104 280688 VISHNU K SURESH 22.67 22.67 12/02/1990 EZHAVA
105 261413 AKHIL MOHAN 22.67 22.67 12/02/1992 EZHAVA
106 288292 RAHUL GOPI 22.67 22.67 18/09/1995 EZHAVA
107 289257 NANDHU ANANDAN 22.67 22.67 28/03/1996 EZHAVA
108 278443 ABHILASH C 22.33 22.33 20/05/1987 EZHAVA
109 261524 AJAY T SHAJI 22.33 22.33 30/05/1992 EZHAVA
110 282688 AMAL K S 22.33 22.33 21/02/1993 EZHAVA
111 378242 SIBIN DAS S 22.33 22.33 11/03/1993 EZHAVA
112 168099 DEEPU A 22.33 22.33 08/09/1993 EZHAVA
113 338054 VINOJ C U 22.33 22.33 24/05/1994 EZHAVA
114 288333 ANANTHU RAVEENDRAN 22.33 22.33 01/07/1994 EZHAVA
115 225208 AMAL DEV K S 22.33 22.33 09/09/1995 EZHAVA
116 223818 MITHU P P 22.00 22.00 09/08/1992 EZHAVA
117 367209 JITHESH R 22.00 22.00 18/01/1993 EZHAVA
118 276456 ANANDUKRISHNAN M K 22.00 22.00 15/05/1994 EZHAVA
119 282371 AKHIL CHANDRAN 22.00 22.00 12/01/1996 EZHAVA
120 456306 VINIL A P 21.67 21.67 01/03/1988 THIYYA
121 288122 AJITH VISWANADHAN 21.67 21.67 29/05/1988 EZHAVA
122 288183 RAHUL RAJ R 21.67 21.67 02/02/1989 EZHAVA

No.350/2016//DOJ 36 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

123 238453 RENJITH R 21.67 21.67 05/05/1989 EZHAVA
124 300322 KRISHNADAS N 21.67 21.67 03/09/1994 EZHAVA
125 256857 JISHNU A S 21.67 21.67 25/02/1995 EZHAVA
126 274162 AMAL MOHANAN 21.67 21.67 15/10/1995 EZHAVA
127 285205 ANEESH V K 21.33 21.33 25/10/1989 EZHAVA
128 217290 RAJEESH R 21.33 21.33 03/01/1990 EZHAVA

Scheduled Caste

1 265995 RAKESH REMANAN 29.00 12.13 41.13 21/05/1986 SC-PARAVAN SP
2 203766 SYAM SUNDAR 28.67 4.85 33.52 23/01/1995 SC-THANDAN NCC
3 267154 ADITH V J 24.00 8.73 32.73 24/03/1987 SC-CHERAMAR SP,NCC
4 143101 LALMUTHU K 27.33 4.85 32.18 20/01/1992 SC-KURAVA NCC
5 315325 ANOOP C K 28.67 2.91 31.58 22/02/1988 SC-PULAYAN NCC
6 137092 SABAREENADH B M 23.67 7.28 30.95 09/11/1990 SC-PANAN SP
7 283207 AJITH A 25.67 4.85 30.52 03/12/1994 SC-CHERAMAR NCC
8 288440 SARATH PRASAD 24.33 4.85 29.18 12/06/1993 SC-CHERAMAR NCC
9 294002 PALANISAMY C 28.67 28.67 29/11/1989 SC-PARAYAN
10 284238 AKHIL P MOHAN 28.67 28.67 07/06/1992 SC-PULAYA
11 261355 SARATH SASI 28.67 28.67 05/03/1994 SC-CHERAMAR
12 279762 NITHIN SURESH 28.67 28.67 22/01/1995 SC-CHERAMAR
13 280540 SURESH K 28.00 28.00 17/03/1985 SC-SAMBAVA
14 283208 NIBU GOPI 28.00 28.00 31/05/1985 SC-MANNAN-SC
15 202415 SUJITH C 28.00 28.00 26/05/1986 SC-KURAVA
16 195924 NIDHEESH M 28.00 28.00 30/05/1990 SC-MANNAN-SC
17 238052 ARAVIND MOHAN 28.00 28.00 09/05/1992 SC-PULAYA
18 259476 SATHEESH KUMAR T T 27.33 27.33 03/07/1990 SC-SAMBAVAR
19 240582 VISHNU V 27.33 27.33 22/12/1990 SC-PULAYA
20 280162 SANUVY M DAS 27.33 27.33 10/03/1991 SC-CHERAMAR
21 208106 SURJITH SURENDRAN 24.33 2.91 27.24 20/05/1992 SC-PULAYA NCC
22 283222 ANEESH MOHANAN 27.00 27.00 30/05/1990 SC-PARAVAN

No.350/2016//DOJ 37 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

23 301946 ANANDHU K ARJUNAN 26.67 26.67 14/05/1994 SC-PULAYA
24 274340 SUBIN SURENDRAN 26.33 26.33 13/11/1991 SC-PATHIYAN
25 223703 SHAJEESH E S 23.33 2.91 26.24 25/05/1988 SC-CHERAMAR NCC
26 260167 JAYESH K B 26.00 26.00 26/07/1990 SC-PULAYAN
27 285079 JINO K RAJ 25.67 25.67 06/10/1993 SC-SAMBAVA
28 163902 JOJAN M 25.67 25.67 23/02/1994 SC-SAMBAVAR
29 284322 SUNILKUMAR P 25.33 25.33 24/05/1984 SC-CHERAMAR
30 263557 VIJEESH E C 25.33 25.33 05/10/1987 SC-CHERAMAR
31 288206 VISHNUJITH K J 25.33 25.33 08/07/1994 SC-ADI DRAVIDA
32 297471 SENTHIL KUMAR V K 25.00 25.00 29/08/1990 SC-PULAYAN
33 280023 RAMESH M 24.67 24.67 15/04/1986 SC-SAMBAVAR
34 258275 VINAYAK VIJAYAN 24.67 24.67 21/09/1986 SC-BHARATHAR
35 279838 RAMESH KUMAR P 24.67 24.67 23/11/1989 SC-PALLAN
36 266009 RATHEESH P R 24.67 24.67 29/05/1991 SC-PERUMANNAN
37 260413 BANARJI K K R 21.67 2.91 24.58 19/02/1989 SC-PULAYA NCC
38 183405 AJEESH K 24.33 24.33 02/04/1986 SC-KURAVA
39 288203 SULFI SURA S S 24.33 24.33 30/01/1989 SC-KURAVA
40 279545 ASHIK P S 24.33 24.33 05/11/1993 SC-CHERAMAR
41 259233 BIBIN T 24.00 24.00 06/01/1989 SC-PULAYA
42 259557 RANJU REGHU 24.00 24.00 11/02/1994 SC-CHERAMAR
43 249663 ANANDAKRISHNAN S 24.00 24.00 07/05/1994 SC-PULAYA
44 203168 REGIKUMAR G 23.67 23.67 18/05/1986 SC-KURAVA
45 309265 GIREESH KUMAR O K 23.67 23.67 05/02/1989 SC-PULAYA
46 279903 SREEJITH K 23.67 23.67 12/10/1990 SC-SAMBAVAR
47 263804 KANNAN P KUMAR 23.67 23.67 20/04/1992 SC-SAMBAVA
48 289385 STEPHIN RAJU 23.67 23.67 03/12/1992 SC-PARAVAN
49 267271 RAHUL P J 23.67 23.67 02/05/1993 SC-CHERAMAR
50 257864 SUJITH SAJI 23.67 23.67 21/09/1995 SC-CHERAMAR
51 278401 AMALKUMAR S 23.67 23.67 27/12/1995 SC-PULAYA

No.350/2016//DOJ 38 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

52 162490 RENJITH S 23.33 23.33 30/05/1984 SC-PARAVAN
53 276814 ANOOP RAJ R 23.33 23.33 21/04/1990 SC-PULAYA
54 277498 VIJISH M V 23.33 23.33 23/02/1992 SC-KAKKALAN
55 288574 ANAND T RAJ 23.33 23.33 11/05/1992 SC-SAMBAVAR
56 217375 RAJESHKUMAR P K 23.00 23.00 14/12/1991 SC-SAMBAVA
57 287696 HARIKRISHNA S 22.67 22.67 19/03/1992 SC-PULAYA
58 276914 ARUNRAJ N R 22.67 22.67 25/03/1992 SC-PULAYA
59 274263 ANANDHU THAMPI 20.67 1.94 22.61 29/06/1994 SC-CHERAMAR NCC
60 261365 SURESH K R 22.33 22.33 28/02/1984 SC-PULAYA
61 259319 MIDHUN C R 22.33 22.33 20/10/1989 SC-SAMBAVAR
62 375898 MADHU M 22.33 22.33 25/02/1995 SC-MANNAN-SC
63 289320 VIPINKRISHNA S R 22.00 22.00 27/10/1989 SC-VELAN
64 286534 SUBIN K K 22.00 22.00 06/10/1992 SC-PULAYA
65 260839 SUJITH MOHANAN 21.67 21.67 07/11/1985 SC-PULAYA
66 276938 SANOJ KUMAR P J 21.67 21.67 20/04/1988 SC-CHERAMAR
67 181739 NIJU K 21.67 21.67 05/05/1988 SC-SIDHANAR
68 259365 AKHIL G 21.67 21.67 05/06/1990 SC-PULAYAN
69 252187 SREEKUMAR K S 21.67 21.67 08/12/1990 SC-PULAYA
70 267856 ANANTHU MADHAVAN 21.67 21.67 28/03/1994 SC-PULAYA
71 424473 UMESH A V 21.33 21.33 17/07/1987 SC-KALLADI
72 264034 BENOY BALAN 21.33 21.33 07/05/1989 SC-CHERAMAR
73 277715 ANIL T 21.33 21.33 27/03/1991 SC-CHERAMAR
74 188489 GIRIJEESH T R 21.33 21.33 14/05/1991 SC-PULAYA
75 268620 VISHAL K R 21.33 21.33 23/01/1995 SC-CHERAMAR
76 289447 HARISH RAJ 21.33 21.33 10/08/1995 SC-PARAVAN
77 280713 RAJESH C S 21.00 21.00 30/03/1987 SC-CHERAMAR
78 260061 HARIDEV H 21.00 21.00 02/05/1990 SC-PULAYAN
79 288202 JIMMERSURA S S 21.00 21.00 11/08/1990 SC-KURAVA
80 297557 AKHIL THANKAPPAN 21.00 21.00 06/04/1991 SC-PULAYA

No.350/2016//DOJ 39 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

81 286623 JISHNU T T 21.00 21.00 28/04/1994 SC-PULAYA
82 284532 SUJITH P A 20.67 20.67 17/04/1986 SC-PULAYA
83 284743 ANISHKUMAR E T 20.67 20.67 01/06/1986 SC-PULAYA
84 194736 ANANTHU U 20.67 20.67 03/05/1989 SC-PULAYA
85 266812 KANNAN K S 20.67 20.67 15/05/1991 SC-PULAYA
86 267596 AJIKKUTTAN N G 20.67 20.67 20/01/1992 SC-PULAYAN
87 284884 KISHORE R 20.67 20.67 18/04/1994 SC-MANNAN-SC
88 341382 AKHIL T S 20.67 20.67 28/10/1995 SC-VELAN

Scheduled Tribe

1 287869 SREEJITH P S 27.67 4.85 32.52 11/08/1992 ST-URALY NCC
2 289401 DILEEPKUMAR C S 29.00 29.00 01/07/1988 ST-ULLADAN
3 280227 AJU SASI 23.00 4.85 27.85 10/05/1992 ST-MALAI NCC
ARAYAN
4 301610 DENNY JAMES 21.00 4.85 25.85 12/02/1991 ST-MALAI NCC
ARAYAN
5 284855 ANOOP P B 25.33 25.33 21/05/1987 ST-MALA ARAYAN
6 266930 VINAYAK K R 25.33 25.33 21/12/1991 ST-MALAI VEDAN
7 284315 ANEESH P B 24.33 24.33 21/04/1985 ST-MALAI
ARAYAN
8 288029 JOHNSON JOSE 24.00 24.00 20/04/1993 ST-MALA ARAYAN
9 279768 SAJAN JACOB 23.67 23.67 05/01/1991 ST-
MALAYARAYAR
10 277109 AKHIL SAJEEVAN 23.00 23.00 01/05/1994 ST-MALA ARAYAN
11 235679 KAVILAL M K 19.00 3.88 22.88 30/05/1989 ST-ULLADAN SP
12 261010 SUDHEESH A S 22.00 22.00 25/05/1990 ST-ULLADAN
13 266460 SIJOY RUSSEL 21.67 21.67 11/04/1994 ST-MALAI
ARAYAN
14 280585 MANU K Y 19.67 19.67 05/01/1989 ST-URALY
15 277411 RAHUL K R 19.33 19.33 12/06/1990 ST-MALA ARAYAN
16 266582 DIJO PAUL 18.33 18.33 17/04/1993 ST-MALA ARAYAN
17 277874 YOGESH KUMAR O G 18.00 18.00 13/09/1986 ST-MALA ARAYAN
18 288623 SUNIL GEORGE 17.67 17.67 25/10/1989 ST-MALA ARAYAN
19 288341 SANTHOSH THANKACHAN 17.33 17.33 25/08/1990 ST-MANNAN-ST

Muslim

No.350/2016//DOJ 40 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

1 288732 NAZZEEB K N 18.33 14.55 32.88 16/11/1989 M-MUSLIM SP
2 276853 ANZAL C M 25.33 4.85 30.18 02/10/1993 M-MUSLIM NCC
3 278370 REMEES M J 24.33 4.85 29.18 13/12/1993 M-MAPPILA NCC
4 286056 SADHIKH S H 29.00 29.00 01/05/1992 M-MUSLIM
5 208182 SHAMEER S 29.00 29.00 04/03/1995 M-MUSLIM
6 288507 ABIN SHAJI 26.00 2.91 28.91 24/04/1996 M-MUSLIM NCC
7 196076 SAKKIR SHA M 28.67 28.67 31/05/1990 M-MUSLIM
8 277417 MUHAMMED ANSARI 28.67 28.67 25/05/1991 M-MUSLIM
9 288481 ANSAR N 28.33 28.33 07/05/1991 M-MUSLIM
10 274192 NESEEB M N 28.33 28.33 12/11/1991 M-MUSLIM
11 277968 ASLAM V J 24.33 3.88 28.21 21/05/1993 M-MUSLIM SP
12 284258 NOWSHAD P M 28.00 28.00 30/03/1986 M-MUSLIM
13 286043 MUHAMMED HASHIM K M 28.00 28.00 12/05/1987 M-MUSLIM
14 323498 MUNAVARSHA ALI 28.00 28.00 16/11/1991 M-MUSLIM
15 267560 KHAMARUDHEEN KM 28.00 28.00 03/08/1992 M-MUSLIM
16 283054 ASHIK HANEEFA 28.00 28.00 21/04/1995 M-MUSLIM
17 314958 SHAHID C S 23.00 4.85 27.85 28/02/1994 M-MUSLIM NCC
18 277176 SHIJNAS K B 27.67 27.67 01/11/1991 M-MUSLIM
19 204636 FIROS K J 24.67 2.91 27.58 10/08/1995 M-MUSLIM NCC
20 277073 SHAHIN MUHAMMED 27.33 27.33 21/12/1994 M-MUSLIM
21 279552 ASHIM C IQUBAL 26.67 26.67 24/04/1991 M-MUSLIM
22 223540 SHEMEER S 26.67 26.67 12/07/1991 M-MUSLIM
23 289664 MUHAMMED RAFI C H 22.67 3.88 26.55 16/03/1995 M-MUSLIM SP
24 308768 AFSAL K S 26.33 26.33 05/01/1989 M-MUSLIM
25 289689 ANSIL T A 26.33 26.33 29/09/1989 M-MUSLIM
26 259705 MUHAMMED ISMAIL 26.33 26.33 20/05/1990 M-MUSLIM
27 185671 SIBIN KHAN A 26.33 26.33 08/08/1993 M-MUSLIM
28 148110 ABIN B S 26.00 26.00 20/02/1990 M-MUSLIM
29 266239 SIYAD SA 26.00 26.00 23/03/1992 M-MUSLIM

No.350/2016//DOJ 41 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

30 285291 AJMAL K S 26.00 26.00 06/09/1993 M-MUSLIM
31 289219 FAZIL M H 25.67 25.67 28/02/1990 M-MUSLIM
32 441459 LUKMANUL HAKKEEM M P 25.67 25.67 09/11/1994 M-MAPPILA
33 320358 AJIMS T A 25.33 25.33 26/03/1991 M-MUSLIM
34 226463 SAHID REHMAN 25.33 25.33 26/05/1991 M-MUSLIM
35 279941 AHAMED BADHUSHA T M 25.33 25.33 04/06/1993 M-MUSLIM
36 196280 FIROS KHAN S 25.00 25.00 27/05/1988 M-MUSLIM
37 187771 MANSOOR M 25.00 25.00 06/03/1992 M-MUSLIM
38 249242 FASIL T K 25.00 25.00 08/05/1993 M-MAPPILA
39 301053 HAFEES SALIM 25.00 25.00 18/12/1993 M-MUSLIM
40 284183 AJEEB T N 25.00 25.00 31/08/1995 M-MUSLIM
41 300058 SHAMMAS MAJEED 25.00 25.00 13/11/1996 M-MUSLIM
42 441761 ARSHAD P A 20.00 4.85 24.85 26/01/1991 M-MAPPILA NCC
43 283429 AJMEL P MAZOOD 24.67 24.67 15/05/1992 M-MUSLIM
44 278876 NAVAS KHADAR 24.67 24.67 18/10/1994 M-MUSLIM
45 289817 SHABAS HASHAM 24.67 24.67 19/05/1996 M-MUSLIM
46 285197 ASLAM SALIM 24.67 24.67 31/07/1996 M-MUSLIM
47 364673 MUHAMMED RAFI A 19.67 4.85 24.52 31/03/1993 M-MAPPILA NCC
48 277252 HARRIS M H 24.33 24.33 29/11/1988 M-MUSLIM
49 196865 REJIL R 24.33 24.33 14/05/1991 M-MUSLIM
50 288668 AJMAL T A 24.33 24.33 08/04/1993 M-MUSLIM
51 284690 MAHIN ABUBAKER SIDHIK 24.00 24.00 09/02/1989 M-MUSLIM
52 277724 ANASMON YOUSEF 24.00 24.00 09/03/1991 M-MUSLIM
53 282360 AFSAL REHMAN 21.00 2.91 23.91 18/02/1992 M-MUSLIM NCC
54 289662 ABDUL MANAF K I 23.67 23.67 23/11/1990 M-MUSLIM
55 195511 SHABIN A 23.67 23.67 03/03/1992 M-MUSLIM
56 195274 SHEBIN S 23.67 23.67 30/05/1995 M-MUSLIM
57 419678 SHIMIL M 23.33 23.33 09/05/1989 M-MUSLIM
58 249102 SHAJIR T S 23.33 23.33 27/04/1991 M-MUSLIM

No.350/2016//DOJ 42 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

59 258643 MOHAMMED SHARIQ 23.33 23.33 25/06/1994 M-MUSLIM
60 203683 ANAS N N 23.33 23.33 19/08/1995 M-MUSLIM
61 278384 FAISAL P S 21.33 1.94 23.27 24/01/1994 M-MUSLIM NCC
62 182939 MUNEER MUHAMAD 23.00 23.00 05/11/1990 M-MUSLIM
63 363235 MUHAMMED SHEREEF K P 21.00 1.94 22.94 14/10/1992 M-MUSLIM NCC
64 282394 MUHAMMED RAFEEK 22.67 22.67 30/01/1986 M-MUSLIM
65 188323 SHAMEER S 22.67 22.67 17/06/1986 M-MUSLIM
66 278827 RAJEEB K N 22.67 22.67 18/04/1993 M-MUSLIM
67 184137 MUHAZIN R 22.67 22.67 31/10/1993 M-MUSLIM
68 277988 GULFU P SAKEER 22.67 22.67 23/08/1994 M-MUSLIM
69 259875 HASHIM C S 22.33 22.33 20/05/1986 M-MUSLIM
70 288968 AJMEESH K YOUSEF 22.33 22.33 23/05/1989 M-MUSLIM
71 263175 FASALUDHEEN 22.33 22.33 22/03/1994 M-MUSLIM
72 284800 AFSAL C A 22.33 22.33 02/07/1994 M-MUSLIM
73 133965 MUHAMMED YASEEM E 19.33 2.91 22.24 16/01/1994 M-MUSLIM NCC
74 235967 RAOOF K SALIM 21.67 21.67 11/06/1990 M-MUSLIM
75 277729 AJAS RASHEED 21.67 21.67 17/10/1990 M-MUSLIM
76 277728 MUHAMMED SALIM 21.67 21.67 10/04/1993 M-MUSLIM
77 278668 ABDUL SAMAD K 21.67 21.67 04/02/1996 M-MUSLIM
78 376724 ISMAIL A 18.67 2.91 21.58 30/05/1990 M-MUSLIM NCC
79 120492 RASHID S 21.33 21.33 03/10/1991 M-MUSLIM
80 286408 JUHYER C M 21.33 21.33 13/03/1992 M-MUSLIM
81 289805 ANSIL IBRAHIM 21.33 21.33 13/03/1994 M-MUSLIM
82 285256 AJAS C H 21.00 21.00 01/08/1990 M-MUSLIM
83 284439 AFSAL M B 21.00 21.00 05/09/1993 M-MUSLIM
84 302111 ABDUL JABBAR K A 21.00 21.00 18/08/1994 M-MUSLIM
85 321556 SHIHAB C A 20.67 20.67 01/05/1986 M-MUSLIM
86 288844 SUNEER A S 20.67 20.67 20/05/1986 M-MUSLIM
87 277659 RIYAS SAIDUMUHAMMED 20.33 20.33 14/12/1992 M-MUSLIM

No.350/2016//DOJ 43 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

88 278847 NOUFAL K M 20.33 20.33 17/07/1993 M-MUSLIM
89 277016 ABU THAHIR 20.33 20.33 18/01/1995 M-MUSLIM
90 289724 SHAMON MUHAMMED 20.33 20.33 28/05/1995 M-MUSLIM
91 177863 ASHIK E 20.33 20.33 15/03/1996 M-MUSLIM
92 202981 MUBEEN A SHARAF 20.00 20.00 15/05/1991 M-MUSLIM
93 195950 SHAFEEK K 20.00 20.00 18/05/1991 M-MUSLIM
94 284303 AJMAL C NASAR 20.00 20.00 20/09/1992 M-MUSLIM
95 186802 RAMEES B 20.00 20.00 26/05/1993 M-MUSLIM
96 238468 NISSAMUDEEN N 20.00 20.00 01/10/1994 M-MUSLIM
97 283723 ANSHAD ABDULKAREEM 20.00 20.00 17/12/1994 M-MUSLIM
98 266037 NOUFAL V A 19.67 19.67 10/01/1990 M-MUSLIM
99 289246 AMIN NAVAS 19.67 19.67 07/03/1994 M-MUSLIM
100 278744 FIROZ KHAN SHAREEF 19.67 19.67 23/05/1994 M-MUSLIM
101 289242 SIRAJ SALIM 19.67 19.67 02/08/1994 M-MUSLIM
102 284526 RAMEEZ MEERAN 19.67 19.67 18/06/1995 M-MUSLIM
103 277496 NAJEEB V H 19.00 19.00 03/03/1988 M-MUSLIM
104 278363 AFSAL K S 19.00 19.00 15/12/1988 M-MUSLIM
105 278852 NIYAS P B 19.00 19.00 27/10/1991 M-MUSLIM
106 317583 AJMAL A A 19.00 19.00 30/05/1992 M-MUSLIM
107 268606 THANVEER MUHAMMED 19.00 19.00 08/08/1995 M-MUSLIM
108 280586 ASHIK V SHAJI 19.00 19.00 12/08/1995 M-MUSLIM
109 260003 MOHAMMED RAMEES 19.00 19.00 18/09/1995 M-MUSLIM
110 285216 NOUFAL RASHEED 18.67 18.67 14/02/1986 M-MUSLIM
111 287845 NAJEEB E I 18.67 18.67 19/05/1987 M-MUSLIM
112 280393 MUHAMMED HARRIS 18.67 18.67 17/04/1990 M-MUSLIM
113 185433 AJUMAL KASSIM 18.67 18.67 27/12/1992 M-MUSLIM
114 285296 AJIMS M A 18.67 18.67 09/09/1994 M-MUSLIM
115 282937 AL-AMEEN T T 18.67 18.67 06/12/1994 M-MUSLIM
116 285015 SHIYAS PE 18.33 18.33 22/02/1988 M-MUSLIM

No.350/2016//DOJ 44 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

117 449269 THALHATH K 18.33 18.33 27/12/1988 M-MAPPILA
118 221873 AJMAL KHAN N 18.33 18.33 25/05/1990 M-MUSLIM
119 456284 SADHAM V P 18.33 18.33 21/04/1991 M-MAPPILA
120 221767 NADIRSHA A 18.33 18.33 31/01/1992 M-MUSLIM
121 256287 ALSHAMON A S 18.33 18.33 14/03/1992 M-MUSLIM
122 289646 ASHIK K A 18.33 18.33 30/11/1992 M-MUSLIM
123 278913 SHAHANAS K S 18.33 18.33 22/02/1993 M-MUSLIM
124 252145 SINAJ NAZAR N 18.33 18.33 07/09/1994 M-MUSLIM
125 289510 RIYAS T S 18.33 18.33 08/11/1994 M-MUSLIM
126 323594 SIDHEEQU A Y 18.33 18.33 23/10/1995 M-MAPPILA
127 147599 AJUMUDDEEN A 18.00 18.00 23/10/1990 M-MUSLIM
128 144144 NOUFAL K N 18.00 18.00 12/10/1992 M-MUSLIM
129 289157 SHINAJ ESSA 18.00 18.00 19/04/1993 M-MUSLIM
130 287676 SHANAVAS T B 17.67 17.67 25/05/1987 M-MUSLIM
131 395934 MUHAMMED ANSAR 17.67 17.67 08/03/1990 M-MUSLIM
PANDARATHODI
Latin Catholics / Anglo Indian
1 236297 FRANCIS V A 29.00 3.88 32.88 22/05/1990 LATIN CATHOLICS SP
2 185296 DELISH S 27.00 4.85 31.85 27/04/1991 LATIN CATHOLICS NCC
3 180212 JOSEPH DAS 29.00 29.00 05/01/1989 LATIN CATHOLICS
4 160304 JIJO JOHN J 29.00 29.00 08/12/1991 LATIN CATHOLICS
5 321265 JOHN RAJ J C 28.67 28.67 17/10/1992 LATIN CATHOLICS
6 305189 JIRAN JOHN 27.67 27.67 03/11/1990 LATIN CATHOLICS
7 283358 BETTRANT PAUL 27.33 27.33 30/06/1986 LATIN CATHOLICS
8 235951 CHRISTIN P A 27.33 27.33 15/07/1992 LATIN CATHOLICS
9 165268 ARUN LAL J S 26.67 26.67 24/01/1989 LATIN CATHOLICS
10 163848 ADARSH R R 26.67 26.67 22/05/1992 LATIN CATHOLICS
11 232464 DARIL T JOY 26.33 26.33 20/05/1995 LATIN CATHOLICS
12 288965 ABHIJITH K S 24.00 1.94 25.94 13/12/1994 LATIN CATHOLICS NCC
13 247911 ANTONY P R 25.67 25.67 22/05/1990 LATIN CATHOLICS

No.350/2016//DOJ 45 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

14 277542 ANEESH ANTONY 25.33 25.33 30/05/1992 LATIN CATHOLICS
15 146502 JIJU J J 22.33 2.91 25.24 20/08/1992 LATIN CATHOLICS NCC
16 320976 LIBIN M S 25.00 25.00 20/05/1994 LATIN CATHOLICS
17 277030 GIFTON X 25.00 25.00 20/11/1994 LATIN CATHOLICS
18 306907 MEBIN VARGHESE 25.00 25.00 02/12/1994 LATIN CATHOLICS
19 233565 SANOJ VINCENT 24.67 24.67 06/05/1988 LATIN CATHOLICS
20 166398 BELSANTH G R 19.67 4.85 24.52 17/06/1991 LATIN CATHOLICS NCC
21 180329 JESTUS J 23.67 23.67 03/05/1988 LATIN CATHOLICS
22 280644 JOBIN JOSEPH 23.67 23.67 21/06/1992 LATIN CATHOLICS
23 180213 JELEN DAS Y 23.67 23.67 25/07/1993 LATIN CATHOLICS
24 252222 JOMON T JOY 20.33 2.91 23.24 12/05/1989 LATIN CATHOLICS NCC
25 166884 AJI R M 23.00 23.00 18/04/1986 LATIN CATHOLICS
26 167380 RAJESH KUMAR P R 23.00 23.00 15/05/1990 LATIN CATHOLICS
27 231702 CHRISTY P A 23.00 23.00 18/01/1993 LATIN CATHOLICS
28 162233 SAM CHRISTO C 23.00 23.00 12/05/1993 LATIN CATHOLICS
29 239476 FERNANDEZ T V 22.67 22.67 05/05/1989 LATIN CATHOLICS
30 288614 ALBERT V A 22.67 22.67 12/05/1994 LATIN CATHOLICS
31 164495 KIRAN S 22.00 22.00 02/09/1996 LATIN CATHOLICS
32 166004 BIBIN B 21.67 21.67 28/05/1993 LATIN CATHOLICS
33 323316 EBIN PETER A J 21.67 21.67 09/06/1994 LATIN CATHOLICS
34 235749 SAJAN S 21.67 21.67 29/11/1995 LATIN CATHOLICS
35 250493 JOSEMON P A 21.33 21.33 18/08/1988 LATIN CATHOLICS
36 221351 ALBIN ANTONY 21.33 21.33 15/05/1989 LATIN CATHOLICS
37 195839 FREDY FERNANDEZ 21.00 21.00 30/05/1991 ANGLO INDIAN
38 277210 SAJU DAS D 20.33 20.33 01/05/1987 LATIN CATHOLICS
39 136678 THOMAS S 19.33 19.33 25/10/1988 LATIN CATHOLICS
40 236314 THOBIYAS A L 19.33 19.33 07/10/1994 LATIN CATHOLICS
41 183824 JOMIN JOY 19.33 19.33 17/07/1996 LATIN CATHOLICS

OBC

No.350/2016//DOJ 46 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

1 277065 VAISAKH P T 22.00 14.55 36.55 28/05/1986 OBC-VELAANS SP
[VELAAN]
2 266407 NIDHIN MOHANAN 19.33 16.98 36.31 03/02/1989 OBC-VEERASAIVAS] SP
3 263811 SREEJU R 25.00 4.85 29.85 12/09/1995 OBC-VANIKA NCC
VAISYA
4 216464 MANU S R 26.67 1.94 28.61 31/12/1989 OBC- NCC
VELUTHEDATHU
5 284275 ARUN E V 27.67 27.67 06/10/1987 OBC-
VILAKKITHALA
6 277975 ANISH MON T S 22.67 4.85 27.52 01/08/1987 OBC-VILAKKITHALA NCC

NAIR
7 133586 SARATHSANKAR S K 27.00 27.00 28/05/1991 OBC-VEERASAIVAS[
8 284323 AKHIL PRAKASH 27.00 27.00 26/10/1992 OBC-EZHAVATHI
9 280650 VISHNU V S 26.67 26.67 04/09/1991 OBC-
VELUTHEDATHU
10 266652 REJU K GOPINATH 26.33 26.33 17/01/1987 OBC-VILAKKITHALA NAIR
11 289765 AJAYAN T J 26.33 26.33 03/07/1990 OBC-VILAKKITHALA NAIR
12 276991 ANANTHU A 25.67 25.67 04/05/1994 OBC-CHAKKALA
13 248315 NITHEESH G 25.33 25.33 23/11/1990 OBC-PATTARIYAS
14 257586 SARATHKUMAR P S 25.00 25.00 10/02/1991 OBC-VILAKKITHALA NAIR
15 267029 RAHUL MOHAN 25.00 25.00 17/05/1995 OBC-VANIYAN
16 255275 RAM MOHAN JAYARAM 24.67 24.67 18/11/1988 OBC-GANIKA
17 343679 KRISHNAKUMAR T P 23.33 23.33 24/11/1989 OBC-
EZHUTHACHAN
18 124281 GOKUL K 21.33 1.94 23.27 16/05/1995 OBC-GANIKA NCC
19 322472 VIJEESH M V 23.00 23.00 20/05/1988 OBC-
PANDITHARS
20 301067 AMAL RAJ P 23.00 23.00 14/11/1988 OBC-VILAKKITHALA NAIR
21 283985 VINOD P V 23.00 23.00 29/02/1992 OBC-VANIKA
VAISYA
22 263268 ANANTHU RAJ 21.67 21.67 25/09/1994 OBC-VANIKA
VAISYA
23 278681 JIJU R S 20.67 20.67 01/06/1987 OBC-VELAANS
[VELAAN]
24 289742 ANEESH A R 19.67 19.67 01/04/1988 OBC-VELAANS
[VELAAN]
Viswakarma
1 194726 SHOKUL DAS S 27.33 2.91 30.24 01/04/1992 V-KAMMALA NCC
2 289466 AMAL P VIJAYAN 29.00 29.00 21/06/1993 V-MOOSARI
3 277056 SANU P AMBI 28.67 28.67 01/03/1989 V-VISWAKARMA
4 196331 BIBIN V 25.33 2.91 28.24 20/05/1990 V-ASARI NCC

No.350/2016//DOJ 47 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

5 264564 SARATH SASI 19.33 8.73 28.06 01/04/1993 V-VISWAKARMA SP
6 317837 SARATH SASI 27.67 27.67 30/05/1993 V-VISWAKARMA
7 247881 SUNESH CHANDRAN C 23.33 2.91 26.24 30/05/1994 V-VISWAKARMA NCC
8 224625 VISHNU MANOHARAN 26.00 26.00 22/08/1995 V-ASARI
9 297478 RAHUL A R 25.33 25.33 01/09/1992 V-ASARI
10 267607 VISHNU C R 25.33 25.33 03/01/1994 V-KOLLAN
11 256369 DILEEP T N 21.33 2.91 24.24 31/05/1992 V-THATTAN NCC
12 282920 MAHESH MOHANAN 24.00 24.00 05/11/1990 V-ASARI
13 256127 VISHNU P S 24.00 24.00 15/12/1990 V-ASARI
14 284365 ANANDU M K 24.00 24.00 20/04/1995 V-ASARI
15 283518 RAJEESH T RAJU 23.00 23.00 22/02/1990 V-KOLLAN
16 255660 SHYAMKUMAR P N 23.00 23.00 25/02/1990 V-KOLLAN
17 288546 ANANDHU VIJAYAN 23.00 23.00 18/12/1995 V-VISWAKARMA
18 284418 CHIKKU S BABU 23.00 23.00 24/12/1995 V-ASARI
19 302105 AKHIL MOHAN 22.67 22.67 01/06/1989 V-KOLLAN
20 284896 MANU RAJAPPAN 22.33 22.33 18/01/1993 V-KOLLAN
21 255616 ABHIJESH K R 21.67 21.67 11/03/1990 V-KAMMALA
22 149491 SUMESH S 21.33 21.33 24/05/1990 V-VISWAKARMA
23 282464 AJEESH K V 20.67 20.67 18/10/1993 V-VISWAKARMA
24 277362 VISHNU SURESH 20.67 20.67 27/05/1994 V-VISWAKARMA
25 267300 ARUN M S 20.00 20.00 25/03/1988 V-KOLLAN
26 267644 RAJEEV RAJAN 19.67 19.67 22/09/1990 V-THATTAN
27 288077 NISHAJ R S 19.67 19.67 29/06/1992 V-VISWAKARMA
28 283766 BINEESH T BABU 19.33 19.33 31/12/1992 V-VISWAKARMA
29 278699 AKHIL KA 19.00 19.00 25/05/1988 V-
VISWAKARMALA
SIUC Nadar
1 163532 SHERIN DAS C 27.67 27.67 25/05/1989 SIUC N
2 164658 CHRISTAPHER RAJ JC 25.33 1.94 27.27 08/05/1991 SIUC N NCC
3 117319 LYJU J L 26.00 26.00 18/05/1988 SIUC N

No.350/2016//DOJ 48 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

4 148646 SAJEEV B S 25.33 25.33 30/05/1992 SIUC N
5 162072 SHINELAL S L 25.00 25.00 31/05/1995 SIUC N
6 263430 ANOJ J S 24.67 24.67 12/10/1993 SIUC N
7 167291 SAJEEV T 24.00 24.00 30/05/1991 SIUC N
8 148273 BENNY FRANKLIN J R 22.67 22.67 17/05/1990 SIUC N
9 145695 AJIN R L 22.33 22.33 16/02/1994 SIUC N
10 168185 AJIL R 22.00 22.00 20/04/1988 SIUC N
11 147744 SOORAJ S 22.00 22.00 20/05/1992 SIUC N
12 123917 VIJEESH V L 21.33 21.33 09/11/1990 SIUC N

O.X

1 258199 SHINE VARGHESE 27.33 4.85 32.18 10/05/1991 OX-CHERAMAR NCC
2 185339 VICTOR SATHYADAS 29.00 2.91 31.91 21/06/1996 OX-CHERAMAR NCC
3 263815 LIBU BABY P T 25.33 4.85 30.18 26/01/1991 OX-CHERAMAR NCC
4 289084 EBIN PETER 26.33 2.91 29.24 25/03/1992 OX-CHERAMAR NCC
5 274103 AKHILMON T S 28.00 28.00 17/03/1995 OX-CHERAMAR
6 289349 JUSTINE JOHN 27.67 27.67 23/08/1994 OX-CHERAMAR
7 288666 JABES GEORGE 26.33 26.33 25/05/1988 OX-CHERAMAR
8 282896 SUNIL THOMAS 25.67 25.67 17/08/1991 OX-SAMBAVA
9 277254 BIBIN ANTONY 24.67 24.67 12/05/1994 OX-PULAYA
10 263907 SUDHEESH E D 24.33 24.33 14/05/1988 OX-CHERAMAR
11 279876 BINOD M 24.00 24.00 23/05/1992 OX-SAMBAVAR
12 282492 SHAJI JOSEPH 23.67 23.67 19/09/1986 OX-CHERAMAR
13 255633 LIJO PAUL 23.33 23.33 05/01/1991 OX-CHERAMAR

Dheevara

1 232486 ANOOP ASHOK N A 28.00 4.85 32.85 24/12/1993 D-DHEEVARA NCC
2 258191 NITHIN PRAKASH 27.33 2.91 30.24 01/11/1992 D-DHEEVARA NCC
3 261154 SHYAM SATHEESH 29.00 29.00 12/05/1993 D-DHEEVARA
4 260913 NIDHIN K S 27.00 1.94 28.94 30/05/1988 D-DHEEVARA NCC
5 195127 REJIN R 28.67 28.67 19/06/1989 D-ARAYAN

No.350/2016//DOJ 49 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

6 273442 VISHNU P S 27.00 27.00 05/09/1991 D-VALAN
7 284553 AKHILKRISHNA B 27.00 27.00 12/03/1995 D-DHEEVARA
8 187224 SACHIN S 26.00 26.00 05/07/1993 D-DHEEVARA
9 259375 REMYESH T K 25.33 25.33 23/02/1987 D-DHEEVARA
10 225552 SUJITH M 24.67 24.67 27/05/1991 D-ARAYAN
11 250459 VISHNU P 24.33 24.33 16/01/1990 D-DHEEVARA
12 197468 SUBEESH O 24.00 24.00 01/11/1989 D-ARAYAN

Hindu Nadar

1 165321 JAYAKUMAR H 26.33 9.94 36.27 20/05/1979 H Nadar EX,NCC
2 147927 ARUN M G 27.67 27.67 05/05/1994 H Nadar
3 125872 VINOD KUMAR R V 27.33 27.33 16/09/1991 H Nadar
4 146639 SREEKANTH K B 27.00 27.00 20/05/1987 H Nadar
5 279936 SIVAKUMAR M 26.67 26.67 08/03/1987 H Nadar
6 136223 SARATH KUMAR K S 26.00 26.00 07/03/1991 H Nadar
7 136828 RAJESH RS 25.67 25.67 25/05/1990 H Nadar
8 135298 AJESH G S 25.67 25.67 27/12/1993 H Nadar
9 164252 BINTU M O 23.67 23.67 30/05/1986 H Nadar
10 163879 PRATHEESH V 23.33 23.33 30/05/1986 H Nadar
11 148973 ABHILASH T 23.33 23.33 27/10/1995 H Nadar
12 280721 MANU MOHAN 20.67 20.67 12/12/1990 H Nadar
13 287867 VIPIN V 20.33 20.33 25/05/1995 H Nadar
14 165617 ANU N P 19.67 19.67 03/11/1993 H Nadar
List of Differently Abled Candidates for 3% reservation

Low Vision

Not eligible

No.350/2016//DOJ 50 POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)
POLICE DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

Hearing Impairment

Not eligible
Locomotor Disability / Cerebral Palsy

Not eligible
E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen, SP – Sports

( By Order of the Commission )
P DEVANANDAN
DISTRICT OFFICER
KERALA PUBLIC SERVICE
Office of the COMMISSION
Kerala Public Service Commission DISTRICT OFFICE, IDUKKI

District Office,Idukki
Approved for issue,
Section Officer.