VILLAGE EXTENSION OFFICER RANK LIST 2016-KOZHIKODE

Village Extension Officer Rank List 2016-Kozhikode

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II (Kozhikode) on `9940-16580 in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

No. 345/16/DOD Cat. No. 504/2012
The following is the ranked list of candidates for the post ofVILLAGE EXTENSION OFFICER
GRADE II – (Kozhikode) on `9940-16580 in RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, found
suitable by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on
05/07/2014. This Ranked List is brought into force with effect from 21/06/2016.

Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 130460 SHYMA T M 82.67 82.67 19/12/1980 THIYYA
2 126006 SHALINI P M 82.67 82.67 19/04/1989
3 109090 AVINAS I 81.33 81.33 17/01/1987 THIYYA
4 124418 DRISHYA BALAKRISHNAN 81.00 81.00 04/04/1987 THIYYA
T K 80.67
5 125038 VIJI K 80.67 22/05/1982
6 112602 SOUMYA R 80.67 80.67 20/05/1991
7 122853 JAMSHIRA C K 80.33 80.33 12/07/1988 M-MAPPILA
8 114824 AKHINA SHIMJIKUMAR M 80.00 80.00 30/05/1980 THIYYA
9 120749 RACHANA S 79.67 79.67 31/05/1986
10 123816 REMYA K 79.33 79.33 11/05/1986
11 129344 NAJIYA NASREEN A S 79.33 79.33 06/04/1989 M-MAPPILA
12 129996 SINJA K 79.00 79.00 06/04/1990
13 123089 SAVIJA V S 78.33 78.33 30/05/1982
14 102445 DAJESH NK 78.33 78.33 12/05/1985 V-ASARI
15 114748 MANJUSHA T P 78.33 78.33 01/05/1988
16 122983 RIJINA T 78.00 78.00 15/03/1982 THIYYA
17 128574 LINSHA T A 74.33 3.64 77.97 13/10/1990 THIYYA SP
18 100310 DIVYA KUNJACHEN 77.67 77.67 04/03/1980 LATIN
CATHOLICS
19 130236 CHITHRA P K 77.67 77.67 06/11/1980
20 134088 SANDEEP K 77.67 77.67 02/05/1988 THIYYA
21 121161 SOUMYA S NAIR 64.67 12.74 77.41 15/04/1990 SP
22 120322 BEENA T 77.33 77.33 10/08/1982
23 111875 DIVYA C 77.33 77.33 22/11/1985
24 132404 ARUNJITH K C 77.33 77.33 24/05/1990 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
25 126233 SREENA VALIYA THAYYIL 77.00 77.00 20/05/1981 THIYYA
26 139574 UNAIS ALI C P 77.00 77.00 07/10/1990 M-MUSLIM
27 106355 SREEYESH N P 77.00 77.00 28/06/1991 OBC-VANIYAN
No. 345/16/DOD 2 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 119383 SIMLY C 76.67 76.67 15/05/1982 THIYYA
29 111530 REJINA A 76.67 76.67 25/04/1984
30 140115 NAVAS V 76.67 76.67 13/05/1991 M-MAPPILA
31 119219 RESHMA A M 76.33 76.33 10/05/1977 THIYYA
32 111700 RESHMI P 76.33 76.33 18/04/1981 THIYYA
33 102486 SABITHA T 76.33 76.33 07/03/1983 M-MAPPILA
34 116507 SUBITHA E K 76.33 76.33 14/03/1987 THIYYA
35 116396 HASNA E 76.33 76.33 13/05/1987 M-MAPPILA
36 116897 GREESHMA K 76.33 76.33 09/04/1988 THIYYA
37 114996 ATHULLIYA A 76.33 76.33 04/11/1988 THIYYA
38 127211 SREESHA M M 76.33 76.33 20/01/1990 THIYYA
39 128180 APARNA V K 76.33 76.33 25/05/1991 THIYYA
40 130031 SREEJA K 76.00 76.00 01/04/1983
41 121298 SHINJUSHA N R 76.00 76.00 30/04/1983 THIYYA
42 102196 SREEJITH M 76.00 76.00 20/05/1984
43 100936 JIJINA J R 76.00 76.00 09/11/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
44 103563 FAISAL O 76.00 76.00 10/05/1990 M-MUSLIM
45 124667 PRAVITHA M K 75.67 75.67 17/05/1982 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
46 103989 ABDUL JALEEL P P 75.67 75.67 15/05/1985 M-MUSLIM
47 125335 RANJISHA P K 75.67 75.67 07/03/1986 THIYYA
48 131145 RASHIDA P 75.67 75.67 13/06/1987 M-MAPPILA
49 127382 SINJU KM 75.67 75.67 08/10/1989 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
50 107240 JAYASANKAR M 75.67 75.67 28/02/1991
51 105434 ANOOP KUMAR P 75.33 75.33 15/11/1981 THIYYA
52 120269 PRAJISHA K T 75.33 75.33 03/05/1988
53 113796 THANOOJA K 75.00 75.00 01/09/1979
54 123038 SAGI G S 75.00 75.00 30/04/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
55 120100 VIJI K 75.00 75.00 04/04/1984
56 129432 REMYA KRISHNAN V 75.00 75.00 18/05/1984
57 111396 SUGAMIA U 75.00 75.00 31/05/1984
58 123135 SREEKALA K V 75.00 75.00 10/07/1984 OBC-VANIAN
59 117473 RASIDA E S 75.00 75.00 26/03/1985 THIYYA
60 129667 SALIJA K S 75.00 75.00 12/04/1986
61 107226 SAHAD O 75.00 75.00 18/05/1988 M-MAPPILA
62 128532 DHANYA MADHAVAN 75.00 75.00 04/09/1991 OBC-VELUTHED
AN
63 138214 ANWAR SADATH N 75.00 75.00 14/11/1992 M-MAPPILA
64 124958 REJITHA E 74.67 74.67 03/05/1977
65 115901 SMITHA T K 74.67 74.67 10/05/1980
No. 345/16/DOD 3 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
66 113156 SUSHITHA K P 74.67 74.67 12/05/1985 OBC-CHALIYA
67 112455 REMYA R 74.67 74.67 20/03/1987
68 118700 JITHA S 74.67 74.67 20/05/1988
69 139615 RASHID K M 74.67 74.67 20/04/1989 M-MAPPILA
70 127377 NEETHU K 74.67 74.67 01/06/1989 THIYYA
71 120183 SHEEJA M 74.33 74.33 25/05/1973 THIYYA
72 124510 MANJUSHA C K 74.33 74.33 23/05/1983
73 137863 FAZIL MP 74.33 74.33 31/08/1985 M-MAPPILA
74 119478 PREETHA N 74.33 74.33 29/05/1986
75 131894 RATHEESH KUMAR P 66.00 8.00 74.00 15/05/1977 EX
76 131427 JISHA N 74.00 74.00 22/10/1979
77 100512 SHYAMILI B M 74.00 74.00 26/05/1989 THIYYA
78 117430 BINDU V T 73.67 73.67 03/01/1978 THIYYA
79 117569 BABISHA A P 73.67 73.67 13/05/1981 THIYYA
80 126686 JISHA VK 73.67 73.67 09/08/1981 THIYYA
81 101598 SAJINA E 73.67 73.67 16/02/1984
82 140229 RAMSHAD KT 73.67 73.67 25/04/1989 M-MAPPILA
83 109193 SANEESH A 73.67 73.67 30/12/1989 THIYYA
84 118507 NARJISHA P V 73.67 73.67 30/03/1990 M-MAPPILA
85 123282 AMRUTHA N K 73.67 73.67 11/04/1990 THIYYA
86 129698 DIVYA A 73.67 73.67 30/05/1990 THIYYA
87 115279 SHEEJA VARGHESE 73.33 73.33 13/02/1979
88 113892 RENUKA M 73.33 73.33 15/04/1982
89 139624 PRADEEP KUMAR M K 73.33 73.33 07/05/1982 THIYYA
90 111395 SABINA P 73.33 73.33 10/05/1986
91 127144 PRIYANKA V S 73.33 73.33 18/05/1987
92 110722 PRIYANKA K C 73.33 73.33 02/09/1988 THIYYA
93 132333 SANOOP V 73.33 73.33 30/01/1990 THIYYA
94 104601 SUHAIL P V 67.67 5.46 73.13 23/03/1989 M-MAPPILA PH-O
95 103560 VINOD ANAYATATH 73.00 73.00 25/05/1977
96 126301 SUJINA P V 73.00 73.00 27/11/1982 THIYYA
97 121825 SILNA S 73.00 73.00 01/06/1984
98 135464 ARUN KUMAR A 73.00 73.00 21/12/1984
99 117803 REJULA K 73.00 73.00 20/04/1985
100 105383 ARUN V R 73.00 73.00 01/05/1987
101 123292 ASWATHI R 73.00 73.00 20/05/1989
102 134405 VIPIN KUMAR T V 73.00 73.00 24/02/1990 D-MUKAYA
103 107522 JAYAKUMAR V P 73.00 73.00 22/03/1991
No. 345/16/DOD 4 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
104 123991 JISHA KUNIYIL 72.67 72.67 25/01/1981
105 117543 SARITHA C M 72.67 72.67 23/01/1985
106 127276 RAMYA O 72.67 72.67 09/03/1985 THIYYA
107 121485 NAVYA C P 72.67 72.67 20/05/1986
108 118253 NIMISHA RAMDAS 72.67 72.67 20/05/1987 THIYYA
109 121183 JINSY C 72.67 72.67 20/04/1989
110 102028 AKHIL RAJ K P 72.67 72.67 07/04/1991 THIYYA
111 132221 ARUNKUMAR V 72.33 72.33 07/04/1983
112 105581 RAJIN M N 72.33 72.33 01/05/1983
113 122287 ROSNI N P 72.33 72.33 18/08/1983
114 118699 FASEELA K K 72.33 72.33 25/05/1985 M-MAPPILA
115 122732 ANU P 72.33 72.33 31/05/1985
116 122903 RESHMA K P 72.33 72.33 20/11/1985 THIYYA
117 123881 RAMYA K P 72.33 72.33 22/04/1986 V-KAMMALA
118 111478 RUBEENA P P 72.33 72.33 15/10/1986 M-MAPPILA
119 126274 DILNA K S 72.33 72.33 01/12/1987 THIYYA
120 136188 SUMITH C T 72.33 72.33 18/07/1989 SC-CHERUMAN
121 132621 ROOPESH SYAM S R 72.33 72.33 25/01/1990
122 112528 JIJI GOVIND P 72.33 72.33 18/08/1991
123 115685 SHAINI E 72.00 72.00 05/11/1978 THIYYA
124 124153 LAJANA M M 72.00 72.00 20/05/1979 THIYYA
125 127317 DEEPA E 72.00 72.00 27/05/1979 OBC-VANIYAN
126 111405 SHELITHA V T 72.00 72.00 30/05/1979 THIYYA
127 118256 JISLY K 72.00 72.00 19/02/1981
128 115382 BINIMOL P B 72.00 72.00 26/05/1983
129 112442 SHIJI M 72.00 72.00 01/06/1985
130 118193 JASNA P 72.00 72.00 14/11/1985 M-MAPPILA
131 120938 PRIYA P S 72.00 72.00 22/05/1986 OBC-KUDUMBIS
132 131411 DHANYA C K 72.00 72.00 15/05/1987 THIYYA
133 113075 RAJINA U K 72.00 72.00 30/05/1990
134 113169 SINDU P B 71.67 71.67 25/02/1974 THIYYA
135 127511 SHYNI K K 71.67 71.67 09/05/1978 THIYYA
136 128177 DIVYA T A K 71.67 71.67 14/05/1982 THIYYA
137 114971 SREEJINI V C 71.67 71.67 30/05/1983
138 124258 SREELATHA U V 71.67 71.67 03/05/1984
139 125244 BIJILA P 71.67 71.67 03/02/1985
140 110075 RAJITHA V 71.67 71.67 06/07/1985
141 123866 PRIYANKA M P 71.67 71.67 29/05/1987
No. 345/16/DOD 5 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
142 117073 BINUMOL K 71.67 71.67 03/10/1987
143 130819 BINISHA T K 71.67 71.67 01/05/1988
144 107093 VIJITH A K 71.67 71.67 12/05/1989 THIYYA
145 114209 RAINA TK 71.33 71.33 30/05/1976 M-MAPPILA
146 128985 RAGASUDHA M 71.33 71.33 21/03/1979 THIYYA
147 100678 SEENA ETAVANA 71.33 71.33 25/05/1979 OBC-SALIYA/SAL
MEETHAL 71.33 IYAS
148 111339 SHEEJA V 71.33 25/05/1979
149 117691 SHYMA O P 71.33 71.33 05/01/1981 THIYYA
150 130682 SHAHINA T P 71.33 71.33 15/02/1981 M-MAPPILA
151 110556 RENJITHA K R 71.33 71.33 23/05/1981
152 127392 VIJISHA V 71.33 71.33 01/01/1982 D-MUKKUVAN
153 122782 SREEJA K K 71.33 71.33 09/03/1984 OBC-KAVUTHIYA
N
154 115779 SUNISHA M 71.33 71.33 25/05/1984
155 114884 SALINI P 71.33 71.33 30/05/1985 THIYYA
156 118000 JISNA K K 71.33 71.33 23/02/1986 THIYYA
157 127406 LIGISHA K L 71.33 71.33 18/07/1986 THIYYA
158 129421 LIJINA B K 71.33 71.33 24/03/1987 THIYYA
159 113555 ISLEENA A 71.33 71.33 31/03/1987 M-MAPPILA
160 103476 SUJITHKUMAR M V 71.33 71.33 01/05/1988
161 113136 RINCY V P 71.33 71.33 30/04/1989 THIYYA
162 105282 JISHNU R 71.33 71.33 18/04/1990
163 111817 PANKAJAKSHY K P 67.67 3.64 71.31 04/02/1986 PH-O
164 117609 JOSHITHA M V 71.00 71.00 14/11/1977 THIYYA
165 112655 NILEENA CHANDRAN R 71.00 71.00 24/11/1977 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
166 111258 SHIBI GEORGE 71.00 71.00 01/05/1979
167 120931 DEEPA R 71.00 71.00 24/11/1980 V-THATTAN
168 130041 RAGI KM KETANHOTH 71.00 71.00 20/04/1981
MEETHAL 71.00
169 127132 DINIJA M 71.00 05/11/1981
170 100534 PRAMITHA M 71.00 71.00 21/02/1984
171 115845 REMYA K 71.00 71.00 30/05/1984
172 117392 RESMI P 71.00 71.00 15/05/1987
173 107199 RANJITHLAL E 71.00 71.00 16/05/1987 THIYYA
174 101735 JITHU N 71.00 71.00 30/05/1990 V-ASARI
175 110688 JITHA T 71.00 71.00 30/10/1990 THIYYA
176 131136 TABITHA J CHERIAN 70.67 70.67 13/12/1978
177 115115 BINDU A K 70.67 70.67 27/02/1980 THIYYA
178 126489 LISI CHERUVELLOOR 70.67 70.67 01/06/1980 THIYYA
179 124159 SHIMNA T M 70.67 70.67 20/05/1981 THIYYA
No. 345/16/DOD 6 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
180 124044 USHMALA K T 70.67 70.67 26/12/1983
181 131146 RESHMA K P 70.67 70.67 22/01/1984
182 127847 RANISHA K C 70.67 70.67 01/05/1985 THIYYA
183 121243 SAMSHEENA M 70.67 70.67 21/07/1985 M-MAPPILA
184 131435 BISNA K 70.67 70.67 31/05/1988 THIYYA
185 122863 LIBISHA K P 70.67 70.67 14/03/1989 SC-KALLADI
186 121418 THEJA K 70.67 70.67 10/01/1990 THIYYA
187 121221 SHEEBA M V 70.33 70.33 06/04/1978 SC-PULAYAN
188 114478 SUNITHA P 70.33 70.33 15/03/1980 THIYYA
189 141181 BIJILA KV 70.33 70.33 15/12/1982 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
190 112657 ANUSHA T M 70.33 70.33 02/04/1984 THIYYA
191 122993 DHANYA T M 70.33 70.33 29/01/1985 THIYYA
192 119006 SHIBILA V 70.33 70.33 24/12/1985 THIYYA
193 113628 PRABHITHA S 70.33 70.33 22/02/1986
194 116606 SUBISHA E K 70.33 70.33 10/05/1988 THIYYA
195 110562 GEETHA N T 70.33 70.33 05/01/1989
196 110884 AMRUTHA P P 70.33 70.33 31/03/1989
197 124516 SRUTHI V 70.33 70.33 08/04/1989 THIYYA
198 105349 RATHOON OM 70.33 70.33 12/05/1989 THIYYA
199 107962 SHINTO BHASKAR A P 70.33 70.33 12/01/1990 THIYYA
200 126334 REENA K 70.00 70.00 31/05/1977 THIYYA
201 140997 PRAVEEN KUMAR M K 70.00 70.00 05/05/1978
202 116117 ANJALI ANAND A K 70.00 70.00 08/05/1978 THIYYA
203 123157 SHYJA K P 70.00 70.00 30/05/1978 THIYYA
204 119221 JIJITHA T 70.00 70.00 02/07/1980 THIYYA
205 121212 GIRISUDHA G PANICKER 70.00 70.00 27/04/1981 OBC-KANIYAR
PANICKER
206 112798 MANJU M 70.00 70.00 06/05/1981 THIYYA
207 123809 REJI C K 70.00 70.00 05/04/1982
208 128019 PRIYAMVADA LS 70.00 70.00 26/05/1984 THIYYA
209 122862 NAMITHA P S 70.00 70.00 01/06/1985 THIYYA
210 117340 DHANYA V P 70.00 70.00 23/08/1986
211 100615 NIMMYA C 70.00 70.00 30/03/1987
212 127816 SRUTHILEKHA K S 70.00 70.00 24/09/1988 THIYYA
213 121497 AMRUTHA O K 70.00 70.00 06/12/1989 THIYYA
214 134464 BIPINDAS P P 70.00 70.00 21/12/1989 OBC-VANIYAN
215 109239 VARUN S 70.00 70.00 05/02/1990
216 116528 SUJITHA T P 69.67 69.67 19/01/1976 THIYYA
217 127044 SHEENA M 69.67 69.67 10/04/1977 THIYYA
No. 345/16/DOD 7 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
218 127102 SREEKALA K K 69.67 69.67 02/05/1977
219 126256 DEEPTI D DEEPA NIVAS 69.67 69.67 14/09/1977 THIYYA
220 128332 LAJIKA A M 69.67 69.67 31/05/1983 THIYYA
221 116638 PRASEETHA B 69.67 69.67 01/06/1983
222 141288 SUJISHA V K 69.67 69.67 24/01/1984 OBC-KANIYAN[G
ANAKA]KANISAN
223 125756 SHYNI P K 69.67 69.67 25/04/1984 THIYYA
224 109412 RAJEEVAN M K 69.67 69.67 15/05/1984
225 110818 DHANYA C 69.67 69.67 25/05/1984
226 114533 REMYA RAGHAVAN 69.67 69.67 26/09/1984 EZHAVA
227 122940 SAJILA M T 69.67 69.67 03/05/1985
228 124204 SHAMEENA T 69.67 69.67 27/03/1986 M-MAPPILA
229 131083 SABITHA M 69.67 69.67 25/04/1986 OBC-VANIAN
230 105326 BINEESH M 69.67 69.67 30/08/1986 THIYYA
231 105281 PRIYANLAL M V 69.67 69.67 23/02/1988
232 112566 GREESHMA K V 69.67 69.67 12/11/1988
233 103532 SHIJIL A V 69.67 69.67 06/01/1989 THIYYA
234 131373 AMRUTHA V 69.67 69.67 09/01/1989 EZHAVA
235 140476 NITHIN PRAKASH K P 69.67 69.67 10/10/1989
236 102508 ISMAIL P V C 69.67 69.67 03/02/1990 M-MAPPILA
237 109031 ANAS A 69.67 69.67 31/03/1991 M-MAPPILA
238 127905 ABIDA P 69.67 69.67 30/05/1991 M-MAPPILA
239 110241 AMRUTHA P M 69.67 69.67 31/05/1992 V-THATTAN
240 105200 PRAVEEN KAIVELIPURATH 69.33 69.33 25/05/1976 THIYYA
241 110452 AYISHA THARAMMAL 69.33 69.33 22/02/1978 M-MUSLIM
242 122169 SREEJITHA P A 69.33 69.33 31/05/1981
243 114315 DHANYA P M 69.33 69.33 31/03/1982 THIYYA
244 111971 RESMI P K 69.33 69.33 01/05/1982 THIYYA
245 118167 SAJITHA M 69.33 69.33 01/05/1982
246 110873 SHINI P 69.33 69.33 25/05/1982 THIYYA
247 136061 DHANESH K M 69.33 69.33 27/11/1982 THIYYA
248 113944 SWAPNA K 69.33 69.33 29/12/1982
249 122066 SHENJAL K S 69.33 69.33 20/05/1983
250 113890 SARITHA K V 69.33 69.33 24/05/1983 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
251 127432 RAGILA THAZHE 69.33 69.33 30/05/1983 THIYYA
ARYMBATH 69.33
252 124479 ANUPAMA THERUVATH 69.33 14/04/1984 THIYYA
253 131408 SOUMYA P K 69.33 69.33 02/02/1986 THIYYA
254 116959 MANJUSREE VP 69.33 69.33 20/05/1986
255 115584 DEEPIKA C A 69.33 69.33 09/02/1987 THIYYA
No. 345/16/DOD 8 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
256 139670 SREENATH N M 69.33 69.33 01/04/1988
257 107687 ABHINAND K 69.33 69.33 25/05/1989 OBC-VANIYAN
258 132538 MANU D S 69.33 69.33 25/05/1990 SIUC N
259 136486 PRATHIUSH KUMAR P M 69.33 69.33 25/05/1992 OBC-VANIAR
260 120637 SHEEBA P 69.00 69.00 28/04/1974 OBC-VANIAN
261 111763 SOBHI P M 69.00 69.00 01/03/1976 THIYYA
262 122134 BABINA P 69.00 69.00 25/05/1977
263 120535 LIMNA K 69.00 69.00 09/12/1978 V-KAMMALA
264 130351 SWAPNA K 69.00 69.00 07/02/1979
265 120753 DHEESHA C 69.00 69.00 19/03/1979 THIYYA
266 120672 NISHITHA A P 69.00 69.00 14/05/1979
267 125376 ANAGHA C 69.00 69.00 29/03/1982
268 126565 CHANCHANA E V 69.00 69.00 31/05/1982 OBC-VANIYAN
269 118408 SHINI O 69.00 69.00 31/05/1982 THIYYA
270 128573 SUMAYIA P 69.00 69.00 17/04/1983 M-MAPPILA
271 128216 SANDHIA NM 69.00 69.00 09/07/1984 OBC-KANIYAN[G
ANAKA]KANISAN
272 111356 JYOTHSNA M 69.00 69.00 31/12/1985 THIYYA
273 107101 SARUN K 69.00 69.00 31/05/1987 SC-VANNAN
274 129370 SUBHISHA V K 69.00 69.00 31/05/1987
275 123180 LISHA OK 69.00 69.00 16/09/1987 THIYYA
276 109542 SALEESH U 69.00 69.00 17/12/1987 THIYYA
277 137807 NAVJOT P 69.00 69.00 14/04/1988 THIYYA
278 127925 RINKU B 69.00 69.00 09/04/1989 THIYYA
279 100171 SONIYA SEBASTIAN 69.00 69.00 09/05/1989 LATIN
CATHOLICS
280 129433 SRUTHI V 69.00 69.00 09/05/1989
281 117764 SUNISHA M C 69.00 69.00 13/12/1990
282 128502 ASWATHI P 65.33 3.64 68.97 30/09/1989 PH-O
283 124246 SREEJA PUTHANPURAYIL 68.67 68.67 11/05/1974 OBC-SALIYA/SAL
MEETHAL 68.67 IYAS
284 119628 SHYBI S D 68.67 20/05/1976 THIYYA
285 124997 SIBILI O T 68.67 68.67 02/04/1979 V-KAMMALA
286 105050 VIJEESH V 68.67 68.67 02/05/1979 V-KAMMALA
287 121268 SINDHU N 68.67 68.67 10/04/1980 OBC-VANIAN
288 128998 NISHA B S 68.67 68.67 02/09/1980
289 115546 JOSHMA K 68.67 68.67 01/01/1981
290 118436 NISHA V V 68.67 68.67 28/01/1981
291 124602 SARASWATHY P 68.67 68.67 27/05/1982
292 121873 JAYA O K 68.67 68.67 16/05/1983
293 125320 DIVYA S 68.67 68.67 30/05/1984
No. 345/16/DOD 9 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
294 106011 AGHILESH P L 68.67 68.67 26/05/1985 THIYYA
295 105491 SAJIL T 68.67 68.67 10/05/1986 THIYYA
296 121936 PRIYANKA K V K 68.67 68.67 27/05/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
297 132410 DHANYESH M 68.67 68.67 03/02/1989 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
298 132531 AKHIL E 68.67 68.67 17/01/1990
299 124919 VIDYA P M 68.67 68.67 16/05/1990 THIYYA
300 115126 RESHMYA P M 68.67 68.67 31/05/1990 THIYYA
301 102671 MIDHUN KRISHNA M B 68.67 68.67 20/10/1990 OBC-VANIYAN
302 109144 VISHNU T 68.67 68.67 07/10/1991 THIYYA
303 128105 SAJITHA V K 68.33 68.33 20/11/1975 THIYYA
304 114110 SHIMLA T K 68.33 68.33 02/04/1977 THIYYA
305 115927 SHERLY E 68.33 68.33 05/04/1977 THIYYA
306 116317 SHYGI M P 68.33 68.33 28/05/1978 THIYYA
307 124270 VIPINA K 68.33 68.33 03/03/1980 V-ASARI
308 124024 ANURADHA E G 68.33 68.33 04/04/1980
309 106806 JAAFAR V P 68.33 68.33 23/01/1982 M-MAPPILA
310 118553 SANDHYA S N 68.33 68.33 20/05/1982 THIYYA
311 112680 PRABHI M 68.33 68.33 01/06/1982
312 117387 SREEJA R 68.33 68.33 20/04/1984
313 121719 RASNA V P 68.33 68.33 13/03/1986 OBC-VELUTHED
AN
314 118692 NISHA C T 68.33 68.33 28/05/1986 SC-KANAKKAN
315 123791 RAJISHA T 68.33 68.33 16/05/1987 OBC-KANIYAN[G
ANAKA]KANISAN
316 127524 NINU K K 68.33 68.33 19/05/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
317 101137 SANOOJA C 68.33 68.33 19/02/1988 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
318 128422 ROSHNI MC 68.33 68.33 03/01/1990 THIYYA
319 103583 JINU N 68.33 68.33 30/05/1990 V-ASARI
320 136820 RAJUL T 68.33 68.33 15/11/1990 THIYYA
321 134452 SADIK P 68.33 68.33 10/05/1991 M-MAPPILA
322 110719 SINDHU KUNNILERI 68.00 68.00 23/05/1974 THIYYA
323 111611 SMITHA R K 68.00 68.00 25/12/1977
324 133028 SHAJU A K 68.00 68.00 25/05/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
325 127859 DURGA MEETHALE 68.00 68.00 03/05/1981 THIYYA
MANALOTH 68.00
326 124103 DHANUSHA P K 68.00 10/08/1981 THIYYA
327 123295 JISNA V P 68.00 68.00 25/05/1982 THIYYA
328 108975 RAJEEV M 68.00 68.00 26/01/1985
329 120551 SHANIJA P (PUNATHIL) 68.00 68.00 09/02/1985 THIYYA
330 125491 SUJA T 68.00 68.00 26/03/1985 THIYYA
331 107828 PRAJITH P R 68.00 68.00 01/06/1985
No. 345/16/DOD 10 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
332 128510 BEENA N 63.67 4.10 67.77 28/07/1983 PH-O
333 111577 SHEEJA PM 67.67 67.67 18/03/1977 EZHAVA
334 111177 JISHA K 67.67 67.67 01/10/1977 THIYYA
335 126924 SAGEERA V K 67.67 67.67 31/10/1977 THIYYA
336 118441 PRASANNA P 67.67 67.67 04/03/1979 THIYYA
337 130075 USHA K 67.67 67.67 01/05/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
338 134187 RAJILESH 67.67 67.67 15/04/1984 THIYYA
CHERAPPURATH
THAZHAKUNIYIL 67.67
339 119174 BINU C 67.67 30/05/1984 SC-VANNAN
340 107283 MUSTAFA T K 67.67 67.67 10/01/1985 M-MAPPILA
341 122950 RAMYA K K 67.67 67.67 29/04/1985
342 105510 SANOOSH E 67.67 67.67 14/04/1986 OBC-PERUVANN
AN
343 123759 ANUSREE C B 67.67 67.67 31/05/1986 THIYYA
344 105463 MITHUN C K 67.67 67.67 30/05/1989
345 129328 SRUTHI A 67.67 67.67 05/05/1990 THIYYA
346 110135 DHANYA K 67.67 67.67 20/05/1991 THIYYA
347 120949 SARITHA P M 67.67 67.67 20/05/1991 THIYYA
348 115317 SAJITHA KUMARI M 67.33 67.33 21/11/1973 THIYYA
349 118676 BABITHA P 67.33 67.33 01/03/1976 THIYYA
350 115197 SHABNA K C 67.33 67.33 08/04/1981 THIYYA
351 130210 SIMI THOMAS 67.33 67.33 19/11/1981
352 110700 HASANA MOL K 67.33 67.33 12/05/1982
353 100170 RIJUMON L S 67.33 67.33 21/05/1982 H Nadar
354 118085 BINISHA P K 67.33 67.33 10/01/1983
355 118108 INDU A K 67.33 67.33 15/05/1983 THIYYA
356 116795 JAMSHINA K V 67.33 67.33 01/06/1983 M-MAPPILA
357 103463 SIBIN P 67.33 67.33 31/05/1984 THIYYA
358 118488 SOUMYA G S 67.33 67.33 28/06/1984
359 118326 BAVITHA VK 67.33 67.33 20/04/1985 THIYYA
360 119286 JASNA P T 67.33 67.33 15/05/1985 D-MUKAYA
361 126963 RESMARAJ K 67.33 67.33 23/05/1986 THIYYA
362 118081 JASEELA VP 67.33 67.33 21/07/1987 M-MAPPILA
363 136991 SARJID V 67.33 67.33 20/11/1987 M-MAPPILA
364 130919 DIVYA K K 67.33 67.33 26/10/1988 THIYYA
365 125172 NEETHU V 67.33 67.33 17/05/1989 THIYYA
366 131096 LINSI O C 67.33 67.33 13/02/1990 THIYYA
367 118273 SYAMILI P K 67.33 67.33 01/07/1990 V-ASARI
368 103646 SANDEEP S 67.33 67.33 29/10/1991
No. 345/16/DOD 11 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
369 132053 RAJEEVAN C K 67.00 67.00 09/04/1974 THIYYA
370 108784 PRATHEESH P 67.00 67.00 08/10/1976 THIYYA
371 125544 SHEEJA KOLLAKKANDIYIL 67.00 67.00 15/05/1977 THIYYA
372 122750 SAFEEMA M P 67.00 67.00 21/09/1977 M-MAPPILA
373 121223 SHEENA U 67.00 67.00 13/01/1978 THIYYA
374 110793 SHEEBA A B 67.00 67.00 01/01/1979
375 140168 SREEJITH M K 67.00 67.00 10/02/1979 THIYYA
376 111400 JALAJA M 67.00 67.00 13/05/1979 THIYYA
377 125090 ROOPAKALA V 67.00 67.00 25/01/1980
378 120266 SMITHA S MENON 67.00 67.00 27/03/1980
379 138095 ATMESH V 67.00 67.00 07/05/1980 THIYYA
380 126982 SHEEBHA O 67.00 67.00 15/07/1982 THIYYA
381 120482 SIJINI K R 67.00 67.00 01/04/1983
382 123640 DHANYA D B 67.00 67.00 01/05/1983
383 111825 DIPI P 67.00 67.00 15/01/1984 THIYYA
384 116235 SHAIMA P 67.00 67.00 25/10/1984
385 115108 BINSI K 67.00 67.00 19/04/1985
386 119205 VIJITHA N K 67.00 67.00 23/04/1985 THIYYA
387 114043 MANJUSHA P 67.00 67.00 24/12/1985 THIYYA
388 118712 ANAGHA M 67.00 67.00 16/02/1986 THIYYA
389 118174 RESHMA P 67.00 67.00 26/02/1986 THIYYA
390 129288 SRIJILI V P 67.00 67.00 24/05/1986 THIYYA
391 115080 ANU S 67.00 67.00 30/04/1987
392 100416 ROHITH T 67.00 67.00 29/05/1987 THIYYA
393 124263 RANJUSHA K P 67.00 67.00 16/09/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
394 112264 NASEEBA M P 67.00 67.00 29/10/1987 M-MAPPILA
395 117931 SOUMYA N K 67.00 67.00 26/12/1987 THIYYA
396 115475 SHAMNA N 67.00 67.00 10/05/1988 M-MAPPILA
397 103919 SHIJILESH P R 67.00 67.00 01/06/1988 THIYYA
398 102113 AKHIL R K 67.00 67.00 24/08/1988 THIYYA
399 127974 VARSHA C P 67.00 67.00 25/05/1989 THIYYA
400 118866 REMEESA T V 67.00 67.00 08/04/1990 M-MAPPILA
401 113773 AKHILA V 67.00 67.00 14/04/1991 THIYYA
402 113053 SHAJINA K M 66.67 66.67 25/03/1974 M-MAPPILA
403 112683 REMA P 66.67 66.67 01/06/1974 THIYYA
404 127012 JAYALEKHA V 66.67 66.67 30/05/1976
405 113335 RENUKA V 66.67 66.67 01/06/1977
406 100710 SHIJI K M 66.67 66.67 17/02/1978 OBC-VANIYAN
No. 345/16/DOD 12 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
407 112922 SOBHANA T K 66.67 66.67 05/03/1978
408 122026 SANGEETHA K 66.67 66.67 22/05/1979 V-KAMMALA
409 124932 VINEETHA K 66.67 66.67 31/05/1980
410 126482 SEENA C 66.67 66.67 23/09/1980
411 112816 SUMA P S 66.67 66.67 09/10/1980 EZHAVA
412 124259 SEEMA E K 66.67 66.67 01/01/1981 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
413 124051 RETHY P 66.67 66.67 31/03/1981
414 112823 RAJANI K G 66.67 66.67 27/04/1981 THIYYA
415 130903 LASITHA T 66.67 66.67 05/02/1982 THIYYA
416 101314 SUSMITHA K 66.67 66.67 16/04/1982
417 125570 THUSHARA C M 66.67 66.67 10/03/1983
418 124059 LIJI N 66.67 66.67 18/12/1983
419 136494 SHAKARIYA A M 66.67 66.67 18/03/1984 M-MAPPILA
420 121299 DEEPNA M 66.67 66.67 19/05/1984 THIYYA
421 130746 LIJITHA K 66.67 66.67 24/12/1984 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
422 126166 REMYA E K 66.67 66.67 31/03/1985 THIYYA
423 119701 JISNA P 66.67 66.67 10/05/1986 THIYYA
424 109182 RANJITH P 66.67 66.67 01/05/1987
425 110864 NAYANA P 66.67 66.67 12/10/1988 THIYYA
426 132444 ARUN C U 66.67 66.67 29/07/1989
427 133983 ASWANTH VISWAN V R 66.67 66.67 25/05/1990
428 100240 SHIBU RAJ B 66.67 66.67 06/03/1991 SIUC N
429 115046 KAVITHA K N 66.33 66.33 01/05/1977 THIYYA
430 123751 PRASEENA 66.33 66.33 22/04/1978 OBC-KANIYAN[G
128098 THAYYULLATHIL 66.33 66.33 25/05/1979 ANAKA]KANISAN
431 SHAINI CHAKKITTAM THIYYA
KANDIYIL 66.33
432 119520 SINDHU P 66.33 30/05/1979 THIYYA
433 122217 SMITHA K 66.33 66.33 10/05/1981
434 128693 JASNI M T 66.33 66.33 02/10/1981 M-MUSLIM
435 122998 SONIYA N K 66.33 66.33 12/05/1982 THIYYA
436 113144 SREESHI A 66.33 66.33 07/01/1983 THIYYA
437 130399 SUHARA K 66.33 66.33 16/08/1983 M-MAPPILA
438 123481 NILIJAKUMARI N L 66.33 66.33 15/12/1983 THIYYA
439 111552 BINEESHA A V 66.33 66.33 25/12/1983 THIYYA
440 130798 SUJITHA M 66.33 66.33 26/05/1984
441 107306 ANUMOD VARGHESE 66.33 66.33 24/10/1984
442 129058 SARIKA S R 66.33 66.33 08/11/1984
443 119708 ANUSREE V V 66.33 66.33 12/08/1985 THIYYA
444 134146 PRIJEESH M K 66.33 66.33 22/11/1985 THIYYA
No. 345/16/DOD 13 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
445 137715 ABDUL SHAMEER M K 66.33 66.33 27/01/1986 M-MAPPILA
446 123022 SRUTHI N S 66.33 66.33 31/05/1986 THIYYA
447 130723 BINDUJA P K 66.33 66.33 05/10/1987
448 102299 SURJITH M G 66.33 66.33 15/02/1988 THIYYA
449 132560 SREERAJ M 66.33 66.33 03/05/1988
450 129704 MAHITHA B S 66.33 66.33 10/05/1988
451 138265 RANJITH CM 66.33 66.33 28/05/1988
452 115178 HITHA G B 66.33 66.33 18/05/1989 THIYYA
453 103371 REKHIL R 66.33 66.33 10/01/1990
454 126458 AISWARYA M 66.33 66.33 02/02/1991 THIYYA
455 134950 SARANG N 66.33 66.33 05/04/1991 THIYYA
456 126607 ANUSHA N V 66.33 66.33 06/01/1992 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
457 114234 LEENU K 66.00 66.00 01/06/1975 THIYYA
458 116301 SAJITHA K 66.00 66.00 01/08/1975 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
459 111534 NUSAIPHA SAINUDEEN 66.00 66.00 21/05/1977 M-MUSLIM
460 119193 PRASEETHA P 66.00 66.00 25/05/1978
461 104706 LAJEESH P 66.00 66.00 30/04/1980 V-KAMMALA
462 113975 SHARI P 66.00 66.00 05/03/1983 THIYYA
463 117633 SHINI M R 66.00 66.00 21/05/1983
464 115118 SHANU KRISHNA C 66.00 66.00 25/05/1983 THIYYA
465 125426 DIVYA K S 66.00 66.00 30/05/1983 THIYYA
466 117132 VIDYA M 66.00 66.00 01/10/1983
467 132629 ASHIK T 66.00 66.00 05/02/1984 M-MAPPILA
468 119765 RASHIDA K P 66.00 66.00 03/04/1984 THIYYA
469 137373 RIYAS K T 66.00 66.00 18/05/1984 M-MAPPILA
470 114527 JENSI V 66.00 66.00 23/03/1985
471 127438 SHIJINA C P 66.00 66.00 09/02/1986 THIYYA
472 102813 LATHEESH P 66.00 66.00 13/04/1986
473 101586 AJESH C 66.00 66.00 14/04/1987 THIYYA
474 136051 ABILASH P 66.00 66.00 28/04/1987
475 128287 JENSY R 66.00 66.00 10/05/1987 THIYYA
476 124086 JULI V P 65.67 65.67 31/05/1975 THIYYA
477 138812 SUDHEENDRAN P 65.67 65.67 08/06/1976 THIYYA
478 125354 BEENA N P 65.67 65.67 27/04/1978 THIYYA
479 121958 REESHMA P 65.67 65.67 28/03/1980
480 113835 JIMNA E 65.67 65.67 18/04/1980 THIYYA
481 100018 REMYA J 65.67 65.67 29/05/1980 EZHAVA
482 120924 JOSNA P 65.67 65.67 05/10/1981 THIYYA
No. 345/16/DOD 14 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
483 120346 SINU P T 65.67 65.67 22/12/1981 SC-CHERUMAN
484 119864 SHAMEEMA M C 65.67 65.67 28/12/1981 M-MAPPILA
485 108197 RAJESH P K 65.67 65.67 26/05/1982 THIYYA
486 108521 SASI P 65.67 65.67 25/12/1982 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
487 108692 SREEJITH C K 65.67 65.67 01/05/1983
488 130007 SUVARNA M C 65.67 65.67 23/09/1983 THIYYA
489 123789 NIKHILA T A 65.67 65.67 08/02/1984 THIYYA
490 123590 RAJILA K 65.67 65.67 04/03/1984 THIYYA
491 127399 NISHA A P 65.67 65.67 11/05/1985 THIYYA
492 128562 SOUMYA K K 65.67 65.67 17/01/1986 SC-PULAYA
493 134272 SURAG C K 65.67 65.67 08/03/1986
494 126568 SUJINA N S 65.67 65.67 22/05/1986 THIYYA
495 120108 DHANYA M 65.67 65.67 12/06/1986 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
496 124689 MIDHUNA K 65.67 65.67 10/07/1986 THIYYA
497 112736 SABITHA K 65.67 65.67 20/11/1986
498 126919 DIVYA TT 65.67 65.67 30/11/1986 THIYYA
499 112606 SOUMYA N 65.67 65.67 30/05/1987
500 119453 ARIFA HASANATH N K 65.67 65.67 03/01/1988 M-MAPPILA
501 132767 LINEESH P P 65.67 65.67 17/04/1988 THIYYA
502 129177 SHOLI M K 65.67 65.67 06/05/1988 THIYYA
503 103489 AZAD M 65.67 65.67 17/12/1988 THIYYA
504 138606 DIPIN RAJ P 65.67 65.67 30/03/1989 THIYYA
505 100799 JEESHNA KUMARI N K 65.67 65.67 26/04/1989 THIYYA
506 104673 JITHIN C S 65.67 65.67 11/05/1989 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
507 112881 DIVYA M P 65.67 65.67 28/05/1989 THIYYA
508 132705 MAHESH M 65.67 65.67 21/09/1989 THIYYA
509 113464 SREERANJINI K 65.67 65.67 04/03/1990 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
510 101801 SUNIL KUMAR P 65.67 65.67 30/05/1990
511 129950 SRUTHILA M 65.67 65.67 25/02/1991
512 125651 SARANNIYA P K 65.67 65.67 20/05/1991 THIYYA
513 110331 SHEEBA T T 65.33 65.33 30/04/1974 THIYYA
514 109859 SHAJI K 65.33 65.33 14/06/1976 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
515 125068 BINI R R 65.33 65.33 21/05/1977 THIYYA
516 117117 SHYNI O 65.33 65.33 25/05/1977
517 124115 VINEETHA P 65.33 65.33 25/05/1977 SC-PARAVAN
518 110465 RALISA P 65.33 65.33 01/06/1978
519 130812 PREEJA T 65.33 65.33 26/03/1979
520 127618 SHINI P 65.33 65.33 04/04/1979 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
No. 345/16/DOD 15 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
521 115013 RAMLA N P 65.33 65.33 05/08/1980 M-MAPPILA
522 123207 VIJITHA P 65.33 65.33 26/12/1980
523 124186 STEENA THOMAS 65.33 65.33 10/01/1981
524 122480 BEENA V K 65.33 65.33 17/05/1981 THIYYA
525 115433 JAYALAKSHMI M 65.33 65.33 16/02/1982 THIYYA
526 112536 SISINI K P 65.33 65.33 24/04/1982 THIYYA
527 125095 MOLI V P 65.33 65.33 09/11/1982 THIYYA
528 112928 SUBITHA P K 65.33 65.33 02/05/1983 D-MUKAYA
529 126947 MANJUSHA G 65.33 65.33 22/09/1983
530 112508 RESHMA P M 65.33 65.33 09/10/1985
531 111675 GREESHMA P 65.33 65.33 10/12/1985 THIYYA
532 122752 ROSLIN THOMAS 65.33 65.33 11/01/1986
533 105331 ANOOP K 65.33 65.33 01/05/1987
534 136493 GOKUL DAS A K 65.33 65.33 20/05/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
535 121160 DIVYA D 65.33 65.33 30/05/1987
536 129173 SHINI G S 65.33 65.33 30/05/1987
537 110561 BINCY P 65.33 65.33 31/05/1988 THIYYA
538 101120 DIVYA A V 65.33 65.33 01/06/1988 OBC-VELUTHED
AN
539 131122 ANUSREE M S 65.33 65.33 31/05/1990 SC-PARAVAN
540 139833 ASHWIN V P 65.33 65.33 21/07/1991 THIYYA
541 120411 REEJA P K 65.00 65.00 24/05/1974 THIYYA
542 119132 LIJI U B 65.00 65.00 04/05/1977
543 120392 SUBITHA P 65.00 65.00 19/05/1977 THIYYA
544 110332 SARITHA NV 65.00 65.00 23/05/1977 THIYYA
545 114352 SUJISHA V S 65.00 65.00 20/02/1978 THIYYA
546 122748 LIBIJA T M 65.00 65.00 25/05/1979
547 123115 VINCY V 65.00 65.00 28/05/1979 THIYYA
548 127875 PRASEETHA 65.00 65.00 10/05/1980 THIYYA
KALLULLATHIL 65.00
549 114393 RASMI G 65.00 21/05/1980
550 122254 HASEENA BANU K K 65.00 65.00 20/04/1981 M-MAPPILA
551 137223 PRAGEESH K 65.00 65.00 31/03/1982 THIYYA
552 109377 ABDUL MANAF P K 65.00 65.00 04/04/1982 M-MAPPILA
553 130062 BINI K P 65.00 65.00 25/04/1982 OBC-KAVUTHIYA
N
554 125659 SHIBINA K M 65.00 65.00 11/10/1983 THIYYA
555 115771 SUJA K 65.00 65.00 04/03/1984
556 130296 KRISHNAJA S B 65.00 65.00 07/10/1984
557 112943 JASEERA P M 65.00 65.00 30/05/1985 M-MAPPILA
558 128289 SHINTA C K 65.00 65.00 13/05/1986 THIYYA
No. 345/16/DOD 16 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
559 109715 RAGESH P S 65.00 65.00 04/11/1986 THIYYA
560 136621 ADHARSH E V 65.00 65.00 06/01/1989 THIYYA
561 121628 RAMYA V G 65.00 65.00 07/01/1989 THIYYA
562 104679 SREENATH A K 65.00 65.00 26/02/1990
563 137951 RAEES CK 65.00 65.00 20/05/1990 M-MAPPILA
564 134174 JORLIN JOSE 65.00 65.00 11/12/1990
565 120844 PREETHA V A 64.67 64.67 14/11/1976
566 127212 PRIYA P 64.67 64.67 14/11/1976 THIYYA
567 110182 SMITHA K 64.67 64.67 01/05/1978 OBC-KAVUTHIYA
N
568 130176 DEEPA P 64.67 64.67 28/05/1978
569 113523 SMITHA V T 64.67 64.67 30/05/1979
570 123706 BINSI PULIYULLATHIL 64.67 64.67 02/01/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
571 128741 LOVELY S N 64.67 64.67 10/02/1980
572 115129 MANJUSREE MEAKAYIL 64.67 64.67 06/08/1980 THIYYA
573 120296 BINDU K 64.67 64.67 15/05/1981 THIYYA
574 128687 SMITHA P 64.67 64.67 17/04/1982
575 117919 SINDHU K 64.67 64.67 18/06/1982
576 115093 SONIYA JOY 64.67 64.67 13/09/1982
577 130095 BHAIMI K 64.67 64.67 15/07/1983
578 101759 DURGADAS P 64.67 64.67 24/07/1983 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
579 122630 SUPRIYA P S 64.67 64.67 20/07/1984
580 104475 SANTHESH K 64.67 64.67 23/04/1985 THIYYA
581 110747 JINSHA VIJAYAN 64.67 64.67 26/05/1985 THIYYA
582 125303 SAJINA K S 64.67 64.67 09/05/1986 M-MAPPILA
583 123882 SREESHMA P 64.67 64.67 18/05/1986
584 102157 ANILKUMAR K 64.67 64.67 26/05/1986 SC-PARAYA
585 118541 JYOTHILAKSHMI K 64.67 64.67 29/12/1986
586 104857 PADMESH T P 64.67 64.67 09/05/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
587 113884 ANISHA K 64.67 64.67 04/03/1988
588 109498 MAHESH P 64.67 64.67 11/05/1988
589 100759 BHAVYAJA N P 64.67 64.67 18/05/1988 V-ASARI
590 107722 RAMEES K 64.67 64.67 10/11/1988 M-MAPPILA
591 130332 GEETHU N 64.67 64.67 08/05/1989 THIYYA
592 134788 AMIDHALI V 64.67 64.67 15/05/1989 M-MAPPILA
593 123960 JIZY P C 64.67 64.67 25/11/1990 THIYYA
594 133861 SURESH E T 64.33 64.33 25/05/1973 D-MUKAYA
595 125681 SHEENA C V 64.33 64.33 20/05/1976 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
596 119660 SINDHU K P 64.33 64.33 31/05/1976 V-KAMMALA
No. 345/16/DOD 17 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
597 105636 RAJESH P G 64.33 64.33 20/04/1978 THIYYA
598 121501 LIJY C K 64.33 64.33 01/02/1979
599 112196 SABITHA V V 64.33 64.33 29/03/1979 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
600 118084 RESMY M P 64.33 64.33 11/05/1979 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
601 121301 SUJA E JOB 64.33 64.33 24/05/1979
602 130959 HEMAMALINI T 64.33 64.33 31/05/1979
603 127622 NISHA R 64.33 64.33 19/07/1979
604 111434 RACHANA E 64.33 64.33 26/03/1980 THIYYA
605 114128 SHIJINI T 64.33 64.33 31/10/1980 THIYYA
606 101093 PRASEETHA M 64.33 64.33 10/05/1981 OBC-KANIYAR
PANICKER
607 117042 SALINI K N 64.33 64.33 13/05/1982
608 119534 DHANYA K P 64.33 64.33 25/05/1982
609 129011 RATHINA K 64.33 64.33 31/05/1982 THIYYA
610 125648 VIJEESHA P 64.33 64.33 31/05/1982 OBC-VANIYAN
611 123432 REMYA M 64.33 64.33 24/09/1983
612 117033 RAGI P 64.33 64.33 01/05/1984
613 122201 REKHA V 64.33 64.33 16/09/1984
614 103884 NIJESH K 64.33 64.33 15/01/1985 THIYYA
615 116030 VIJI P 64.33 64.33 01/10/1985
616 130456 RESHMA K T 64.33 64.33 03/10/1985 THIYYA
617 101203 SOUMYA AP 64.33 64.33 27/05/1986 THIYYA
618 105848 PRASAD N 64.33 64.33 29/01/1987
619 121294 LIJINA M V 64.33 64.33 01/02/1987 THIYYA
620 126145 RAMYA G K 64.33 64.33 20/05/1989 OBC-KAVUTHIYA
N
621 119519 SURESHMA T P 64.33 64.33 04/09/1989 D-MUKKUVAN
622 130775 DEEPTHI P K 64.33 64.33 02/02/1990 OBC-VANIYAN
623 112628 SAJNA N P 64.33 64.33 25/05/1990 V-KAMMALA
624 118994 PRIYA M T 64.33 64.33 11/04/1991 THIYYA
625 104137 ANUPRASAD M 64.33 64.33 21/10/1992 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
626 106194 AKHIL K 64.33 64.33 20/12/1992 THIYYA
627 111905 BINI K 64.00 64.00 25/05/1976 THIYYA
628 118642 LIKINA K 64.00 64.00 31/05/1977 THIYYA
629 108448 GIRISH V K 64.00 64.00 10/10/1977 OBC-VANIYAN
630 126108 SWARNAKUMARI V 64.00 64.00 09/04/1978 OBC-VANIAN
631 113431 BINDU T K 64.00 64.00 03/03/1979 THIYYA
632 116284 VINEETHA K 64.00 64.00 10/05/1979 THIYYA
633 112963 VIJITHA P 64.00 64.00 22/05/1979
634 122982 SAVITHA P 64.00 64.00 03/04/1980 THIYYA
No. 345/16/DOD 18 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
635 113960 JIJINA K P 64.00 64.00 22/05/1980 THIYYA
636 114382 SARITHA P K 64.00 64.00 28/05/1981 THIYYA
637 101705 ZENITH E P 64.00 64.00 28/05/1981
638 107059 SREEKUMAR P T 64.00 64.00 30/09/1981
639 111439 SHIJI M P 64.00 64.00 17/01/1982
640 136973 RAMYA K K 64.00 64.00 27/12/1983 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
641 121250 JENSHI P B 64.00 64.00 26/01/1984 SC-VELAN
642 122891 VINEETHA T K 64.00 64.00 01/05/1984
643 119466 ROSHNI M 64.00 64.00 14/11/1984
644 127923 SHAMNA K M 64.00 64.00 26/04/1985 THIYYA
645 116648 JYOTHISHMATHI C 64.00 64.00 31/05/1985 THIYYA
646 112079 MUHSINA P K 64.00 64.00 04/05/1986 M-MAPPILA
647 138168 JINU K 64.00 64.00 23/11/1986 THIYYA
648 113906 ABHISHA M 64.00 64.00 21/02/1987 THIYYA
649 117085 DEEPISHA M 64.00 64.00 25/04/1987 THIYYA
650 120561 RINCY M 64.00 64.00 10/04/1988 THIYYA
651 125577 ASHALATHA M 64.00 64.00 31/05/1988
652 129754 JAMSHEENA P M 64.00 64.00 19/05/1990 M-MAPPILA
653 110093 SHELBI C K 63.67 63.67 04/01/1974 THIYYA
654 110233 JULIE T 63.67 63.67 04/05/1974 THIYYA
655 127452 SHEEJA A 63.67 63.67 08/05/1976 THIYYA
656 125973 SHERLY B 63.67 63.67 01/05/1977 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
657 119999 NOORJAHAN M 63.67 63.67 31/05/1978 M-MAPPILA
658 115224 PREETHA N 63.67 63.67 25/05/1979 THIYYA
659 118624 SAJINA K 63.67 63.67 01/11/1980 THIYYA
660 130366 SREEVIDHYA S N 63.67 63.67 22/12/1980
661 117960 SHANI K 63.67 63.67 24/02/1981 THIYYA
662 129575 MAHIJA T V 63.67 63.67 10/05/1982 OBC-VANIYAN
663 126198 DIVYA P P 63.67 63.67 28/11/1983 THIYYA
664 118024 SILNA A 63.67 63.67 14/03/1984 THIYYA
665 125998 SMITHA RANI A K 63.67 63.67 05/04/1984 OBC-VANIAN
666 128021 LIGINA V K 63.67 63.67 11/11/1984 OBC-VANIYAN
667 111882 DIVYASREE GK 63.67 63.67 27/02/1985 THIYYA
668 115153 SANGEETHA T 63.67 63.67 19/05/1985
669 128276 ANUPRIYA I K 63.67 63.67 10/01/1986 THIYYA
670 126475 SHIJINA N K 63.67 63.67 28/09/1986 THIYYA
671 121258 SUBHIJA R 63.67 63.67 26/05/1987 THIYYA
672 121332 SANGEETHA G NAMBIAR 63.67 63.67 30/05/1987
No. 345/16/DOD 19 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
673 109931 HARI SWAROOP V C 63.67 63.67 31/01/1988
674 118375 REMYA V 63.67 63.67 18/03/1988 THIYYA
675 131917 RANJITH M 63.67 63.67 31/05/1988
676 100005 ANOOP R S 63.67 63.67 08/03/1989 SIUC N
677 103978 SALU C P 63.67 63.67 15/03/1989 D-MUKAYA
678 124369 SREESHMA T K 63.67 63.67 12/05/1989 THIYYA
679 114570 JASMIN A K 63.67 63.67 28/05/1989 M-MAPPILA
680 121688 NEETHU S G 63.67 63.67 13/03/1990
681 127984 LIBISHA V T K 63.67 63.67 22/05/1990 THIYYA
682 118240 VIDYA DEEPTHI K 63.67 63.67 20/05/1991 THIYYA
683 141421 MADHUSOODANAN V 63.33 63.33 20/01/1975 THIYYA
684 101296 SHEEBA K PRIYA 63.33 63.33 20/09/1975 THIYYA
685 131140 REENA P 63.33 63.33 25/04/1977 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
686 113079 SUSHA V 63.33 63.33 01/02/1978
687 110886 SINDHU P T 63.33 63.33 25/12/1978
688 122821 SHYJA D P 63.33 63.33 21/03/1980
689 114818 JINI T P 63.33 63.33 29/03/1980 THIYYA
690 139869 HARI P 63.33 63.33 10/04/1980 THIYYA
691 100163 PREETHAMOL R 63.33 63.33 05/07/1980 LATIN
CATHOLICS
692 104146 SREEJITH KOROTH 63.33 63.33 09/05/1981 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
693 141256 KHAIRUNNISA K 63.33 63.33 10/01/1983 M-MAPPILA
694 128062 SINDHU K T K 63.33 63.33 03/02/1983 V-THATTAN
695 120701 RAJILA P P 63.33 63.33 18/04/1984 THIYYA
696 120238 BHAVITHA K 63.33 63.33 16/05/1984 SC-VANNAN
697 118646 JANCY N 63.33 63.33 31/05/1984 SC-CHERUMAN
698 123304 ANILA A L 63.33 63.33 20/05/1985 THIYYA
699 123086 HYRUNNESA C H 63.33 63.33 30/05/1985 M-MUSLIM
700 100895 RESHMA B 63.33 63.33 23/03/1986
701 100675 SARANYA S P 63.33 63.33 11/05/1986 V-VISWAKARMA
702 101920 SAJINESH PM 63.33 63.33 31/05/1986 THIYYA
703 138042 SHAFEEL C M 63.33 63.33 08/05/1987 M-MAPPILA
704 138409 LIJESH N V 63.33 63.33 11/05/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
705 102790 NISHAD MADATHIL 63.33 63.33 12/05/1987 M-MAPPILA
706 132500 MANEESH T 63.33 63.33 25/05/1988
707 103871 FADIL A S 63.33 63.33 18/09/1988 M-MAPPILA
708 101761 PREMJITH K C 63.33 63.33 31/05/1989 D-MUKAYA
709 118021 MERSHEENA C K 63.33 63.33 25/09/1989 M-MAPPILA
710 140049 ARUN KRISHNA T P C 63.33 63.33 27/03/1990 THIYYA
No. 345/16/DOD 20 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
711 138296 THARA KANNOTH 63.00 63.00 02/05/1977 OBC-KANIYAN[G
ANAKA]KANISAN
712 124750 GAYATHRI DEVI C K 63.00 63.00 23/05/1977 THIYYA
713 115123 SEEMA M K 63.00 63.00 28/05/1979
714 138594 ARUN RAMESH P 63.00 63.00 08/04/1980 THIYYA
715 125009 VINEETHA V 63.00 63.00 06/05/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
716 123793 SABITHA V K 63.00 63.00 03/05/1981 THIYYA
717 111761 SMITHA P S 63.00 63.00 25/05/1984 EZHAVA
718 129453 RAMYA O V 63.00 63.00 01/06/1985
719 125347 SOUMYA P K 63.00 63.00 22/07/1985
720 137840 NIPUN M 63.00 63.00 25/02/1986 THIYYA
721 121877 SOUMYA E 63.00 63.00 28/02/1986
722 112315 RANYA V 63.00 63.00 05/03/1986 OBC-VANIYAN
723 126502 REMYA C 63.00 63.00 29/09/1986
724 125027 DHANILA D NAIR 63.00 63.00 03/03/1987
725 117173 GREESHMA K 63.00 63.00 07/04/1987
726 117574 SHILNA N T 63.00 63.00 20/05/1987 THIYYA
727 112349 RAMYA V V 63.00 63.00 28/05/1987
728 126537 DIVYA M K 63.00 63.00 10/05/1988 THIYYA
729 120963 JESINAS C 63.00 63.00 25/05/1988 M-MAPPILA
730 130154 DILU K P 63.00 63.00 15/04/1989 THIYYA
731 140748 ARUNLAL C 63.00 63.00 08/05/1989
732 121858 NIDHILA T K 63.00 63.00 08/05/1989 THIYYA
733 119129 AMBILY P 63.00 63.00 26/09/1989 THIYYA
734 136319 SREEJITH V G 63.00 63.00 26/01/1990
735 105345 NITHIN E 63.00 63.00 15/05/1990
736 111832 SIJI K 63.00 63.00 28/05/1990
737 103811 SUBIN C P 63.00 63.00 08/03/1991 THIYYA
738 117209 SHEEBA M V 62.67 62.67 25/05/1976 THIYYA
739 104724 SHINJU T 62.67 62.67 16/05/1977 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
740 119074 JIJUSHVA E 62.67 62.67 30/05/1978 THIYYA
741 119222 MINI M P 62.67 62.67 29/09/1979
742 129448 SHYJA CK 62.67 62.67 23/11/1979 OBC-VANIAN
743 100421 SONA T A 62.67 62.67 16/01/1980
744 116151 JIJI K 62.67 62.67 16/07/1980
745 134933 SIJU M V 62.67 62.67 11/11/1980
746 134266 RAHUL K 62.67 62.67 19/04/1981 THIYYA
747 121587 BINDU R 62.67 62.67 06/03/1982
748 100950 JISHA A 62.67 62.67 10/04/1982 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
No. 345/16/DOD 21 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
749 137825 PRAJEESH T 62.67 62.67 21/05/1982 THIYYA
750 120481 SREEDHANYA E 62.67 62.67 29/05/1982
751 118173 SARITHAKALA K P 62.67 62.67 30/05/1982
752 126112 RAGHI KOYILOTH 62.67 62.67 20/05/1983 OBC-VANIYAN
KANDIYIL 62.67
753 116032 SUBHASREE V 62.67 23/05/1983 THIYYA
754 121820 THUSHARA N K 62.67 62.67 01/03/1984 THIYYA
755 134530 RUPESH K P 62.67 62.67 23/05/1984 THIYYA
756 128292 SONY S N 62.67 62.67 28/08/1984
757 104643 RAJEESH P 62.67 62.67 11/10/1984 THIYYA
758 134357 VIPINDAS K K 62.67 62.67 19/12/1984 THIYYA
759 113599 ANUPAMA K G 62.67 62.67 17/03/1985 THIYYA
760 130237 RAJILA M 62.67 62.67 14/04/1985 THIYYA
761 109903 PRASHOB P K 62.67 62.67 26/01/1986 THIYYA
762 124921 SANDHYA N 62.67 62.67 19/04/1986 THIYYA
763 101516 SANOOP C 62.67 62.67 21/09/1986 THIYYA
764 101859 SEJEESH P K 62.67 62.67 16/10/1986 THIYYA
765 119401 SHAIJA P 62.67 62.67 25/02/1987
766 140614 MUHAMMAD BASHEER C T 62.67 62.67 25/05/1987 M-MAPPILA
767 132569 FASALULLA E 62.67 62.67 03/04/1988 M-MAPPILA
768 134962 RAHUL C H 62.67 62.67 30/04/1988 OBC-VANIAR
769 118286 DIVYA V 62.67 62.67 25/05/1988
770 117241 BABISHA K 62.67 62.67 25/05/1989 THIYYA
771 138476 PRAVEEN P 62.67 62.67 14/06/1989 THIYYA
772 128581 NIDHINA A 62.67 62.67 28/04/1990
773 109064 JITHIL A R 62.67 62.67 30/10/1990 THIYYA
774 140068 ARUNJITH K V 62.67 62.67 01/06/1991 THIYYA
775 105415 SARMITH V 62.67 62.67 30/05/1992 THIYYA
776 126420 PRAJITH M 59.00 3.64 62.64 11/06/1989 PH-O
777 113605 BEENA V K 62.33 62.33 06/04/1975 THIYYA
778 126089 NISHA P 62.33 62.33 26/04/1976 THIYYA
779 110813 REHANA GEORGE 62.33 62.33 14/01/1977
780 128426 SHEEJA T P 62.33 62.33 25/01/1977 THIYYA
781 118151 BABITHA BALAKRISHNAN 62.33 62.33 27/02/1978
782 102466 SAJEESH K 62.33 62.33 28/05/1978 THIYYA
783 122708 SUCHITHRA T 62.33 62.33 21/05/1979
784 112121 SHIMI P 62.33 62.33 29/05/1979 THIYYA
785 113574 DEESHMA K K 62.33 62.33 01/06/1979
786 113104 SMITHA T U 62.33 62.33 29/12/1979
No. 345/16/DOD 22 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
787 125105 SHYMA P M 62.33 62.33 10/05/1980
788 114506 SHAMEEMA V 62.33 62.33 30/05/1981 M-MAPPILA
789 121915 SHUBHA K K 62.33 62.33 30/04/1982 THIYYA
790 119495 RAMYA V R 62.33 62.33 25/05/1982 SC-VELAN
791 128570 JESNA RAMADAS T K 62.33 62.33 30/08/1982 THIYYA
792 115548 DHANYA P 62.33 62.33 28/02/1983 THIYYA
793 118131 BABINA V 62.33 62.33 20/05/1983 THIYYA
794 114029 SABNA MOHANDAS M 62.33 62.33 31/05/1983 THIYYA
795 121592 RANI R 62.33 62.33 07/01/1984 V-ASARI
796 104921 ANURAJ A 62.33 62.33 14/05/1984 THIYYA
797 127697 ROSHNI EDAKKANDI 62.33 62.33 31/05/1984
798 125353 SANGEETHA C 62.33 62.33 20/02/1985 THIYYA
799 112496 DIVYA P P 62.33 62.33 01/05/1985 OBC-VELUTHED
AN
800 124170 REHNA K 62.33 62.33 06/05/1985 M-MAPPILA
801 119332 SUMITHA K 62.33 62.33 12/04/1986 THIYYA
802 125240 DEEPA M S 62.33 62.33 20/05/1986
803 134693 NIJESH RAJ KARIPPOL 62.33 62.33 26/05/1986 THIYYA
NILATH 62.33
804 125125 RAMYA C T 62.33 31/05/1986 SC-PARAVAN
805 138142 SABEESH CV 62.33 62.33 31/05/1986
806 117554 TEENA P 62.33 62.33 21/11/1986 THIYYA
807 125360 SHIJILA T P 62.33 62.33 21/01/1987
808 114758 SHARIKA T 62.33 62.33 04/04/1989 THIYYA
809 105662 RAHUL RADHAKRISHNAN 62.33 62.33 26/05/1989
K 62.33
810 126226 SIMI M K 62.33 31/05/1989 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
811 136434 SHIHABUDHEEN K K 62.33 62.33 18/07/1989 M-MAPPILA
812 136045 AKHIL T K 62.33 62.33 18/10/1989 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
813 124613 SARISHMA MADATHUM 62.33 62.33 14/02/1990
KUNIYIL 62.33
814 118684 GREESHMA P J 62.33 11/05/1990
815 100117 ASHA RAVEENDRAN J 62.33 62.33 25/05/1990 SIUC N
816 134311 SIJU M 62.33 62.33 09/10/1992SC-MANNAN-SC
817 125908 SAVITHA V P 57.67 4.37 62.04 19/05/1979 THIYYA PH-B
818 115590 VINITHA A 62.00 62.00 27/05/1973 THIYYA
819 113611 SHAJIRANI M K 62.00 62.00 24/05/1974 THIYYA
820 119528 RENUKA M K 62.00 62.00 14/12/1975 OBC-PERUVANN
AN
821 124913 JISHA AT 62.00 62.00 01/02/1976
822 112667 SHYNI V P 62.00 62.00 28/05/1976 THIYYA
823 118434 SMITHA N T 62.00 62.00 01/03/1977 THIYYA
824 114961 SINDHU P K 62.00 62.00 20/04/1977
No. 345/16/DOD 23 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
825 109340 SREENIVASAN M E 62.00 62.00 03/03/1978
826 132073 SUNIL V P 62.00 62.00 10/01/1980 THIYYA
827 119521 SHABNA P SUDHAKAR 62.00 62.00 21/02/1980 THIYYA
828 130728 DHANYA PV 62.00 62.00 11/05/1980 THIYYA
829 117391 BIJISHA A K 62.00 62.00 12/05/1980 THIYYA
830 100686 MISHA REGEENA A A 62.00 62.00 31/05/1980 LATIN
CATHOLICS
831 111226 SUBITHA T P 62.00 62.00 19/02/1981 THIYYA
832 121335 SHYNA O M 62.00 62.00 19/04/1981 THIYYA
833 116242 SMITHA C 62.00 62.00 15/05/1981 THIYYA
834 115772 RAJANI P 62.00 62.00 20/05/1981 THIYYA
835 110401 SONI P S 62.00 62.00 27/05/1981 THIYYA
836 129516 SHARMILA K V 62.00 62.00 22/10/1981 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
837 131448 SUDINA S D 62.00 62.00 26/01/1982 OBC-VANIYAN
838 111727 SONIYA C 62.00 62.00 15/02/1983
839 125328 VINITHA T 62.00 62.00 14/11/1983 THIYYA
840 122205 RAJILNA V P 62.00 62.00 03/05/1984 THIYYA
841 115623 HASEENA K 62.00 62.00 28/05/1984 M-MAPPILA
842 112883 DEEPTHI C 62.00 62.00 30/05/1984
843 124498 ATHIRA RAJAN S 62.00 62.00 14/02/1985 THIYYA
844 116296 AYANA C G 62.00 62.00 17/05/1985 THIYYA
845 127573 SWAPNA P N 62.00 62.00 26/05/1985
846 115788 ANU C P 62.00 62.00 07/03/1986 THIYYA
847 116219 SHILPA T 62.00 62.00 27/04/1986 D-MUKKUVAN
848 118521 JASNA M 62.00 62.00 12/03/1987 THIYYA
849 128596 APARNNA A K 62.00 62.00 12/05/1987 THIYYA
850 137883 SREERAG S 62.00 62.00 15/05/1987
851 122375 BHAVYA P 62.00 62.00 26/05/1987
852 125933 JINISHA K P 62.00 62.00 16/02/1988 THIYYA
853 105609 RAKESH C K 62.00 62.00 21/02/1988
854 135999 ARUN K P 62.00 62.00 01/05/1988 THIYYA
855 113683 SOUMYA T 62.00 62.00 12/05/1988 THIYYA
856 106575 KISHOR E 62.00 62.00 20/05/1988 THIYYA
857 117613 BHAVYA T 62.00 62.00 31/05/1988
858 106851 SREEJITH V K 62.00 62.00 08/10/1988 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
859 120475 BINDHYA P M 62.00 62.00 21/10/1988
860 141131 VIJITH K V 62.00 62.00 26/10/1988 THIYYA
861 112588 BINSY P S 62.00 62.00 02/05/1990 THIYYA
862 128319 SONA K 62.00 62.00 06/02/1991 THIYYA
No. 345/16/DOD 24 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
863 140520 SANALDATT NP 62.00 62.00 29/03/1991 V-ASARI
864 107086 PRAVEEN PATTOTH 62.00 62.00 12/09/1992
865 113210 SREELATHA V P 61.67 61.67 10/04/1975 THIYYA
866 118743 BINDU P 61.67 61.67 02/05/1975 THIYYA
867 113715 BABY SUJA P 61.67 61.67 12/05/1975 THIYYA
868 135623 BIJU K T 61.67 61.67 28/05/1975 THIYYA
869 115838 REMADEVI E 61.67 61.67 14/02/1976
870 117270 BINDU P 61.67 61.67 01/03/1976 THIYYA
871 112723 BINDU V 61.67 61.67 10/11/1976 THIYYA
872 120799 JEEJABAI V V 61.67 61.67 31/05/1978 THIYYA
873 130406 SMITHA K P 61.67 61.67 18/05/1980
874 119775 JISHA A N 61.67 61.67 22/05/1980 EZHAVA
875 104231 SINEESH CP 61.67 61.67 18/04/1981
876 124101 RESHMA KK 61.67 61.67 08/01/1982
877 115711 SHINI K 61.67 61.67 14/03/1982 THIYYA
878 139507 SAJEESH P T 61.67 61.67 27/03/1982
879 123616 SEENA K 61.67 61.67 15/05/1982 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
880 112242 SAMEESHA P 61.67 61.67 30/05/1983 THIYYA
881 101176 DIVYA K 61.67 61.67 06/11/1983
882 115081 SHIBINA K K 61.67 61.67 25/02/1984 THIYYA
883 115015 SAJNA P 61.67 61.67 14/04/1984 THIYYA
884 125314 GIFTY THOMAS 61.67 61.67 02/01/1985
885 112541 JASNA M 61.67 61.67 25/03/1985 M-MAPPILA
886 129309 SABITHA K 61.67 61.67 30/05/1985 THIYYA
887 103530 PRAVEEN KUMAR E K 61.67 61.67 12/02/1986
888 119104 DIVYA K V 61.67 61.67 09/04/1986 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
889 121569 SHAMEENA C K 61.67 61.67 15/04/1986 M-MAPPILA
890 121828 RESMI G 61.67 61.67 18/05/1986
891 123256 DHANYA M 61.67 61.67 26/05/1986
892 136937 NISHAD C K 61.67 61.67 31/05/1986
893 128376 RAMYA KRISHNAN M 61.67 61.67 31/05/1986
894 124834 REEMA K 61.67 61.67 09/01/1987 THIYYA
895 131642 NIKHIL J 61.67 61.67 22/01/1988 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
896 134588 ANOOP P 61.67 61.67 31/08/1989
897 123958 SREERANJINI C R 61.67 61.67 26/03/1991 OBC-KANIYAN[G
ANAKA]KANISAN
898 120090 KALPANA P K 61.33 61.33 10/10/1973 THIYYA
899 128034 VINEETHA T THOTTATHIL 61.33 61.33 01/04/1976 THIYYA
900 113721 NISHA C 61.33 61.33 26/05/1976 THIYYA
No. 345/16/DOD 25 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
901 114141 SMITHA A T 61.33 61.33 20/04/1977 THIYYA
902 120001 SAINA P 61.33 61.33 25/04/1977 M-MAPPILA
903 120404 SUDHA TP 61.33 61.33 29/04/1978
904 129715 RAJI K 61.33 61.33 01/06/1978
905 112210 NISHA P 61.33 61.33 04/12/1978 THIYYA
906 124154 REESHA E 61.33 61.33 27/05/1979
907 120610 PADMASREE E M 61.33 61.33 23/01/1980 SC-KALLADI
908 130189 MINI K 61.33 61.33 23/10/1980 THIYYA
909 114948 REASHMA C P 61.33 61.33 15/05/1981 THIYYA
910 115839 JISHA P 61.33 61.33 22/03/1982 THIYYA
911 124012 BINDU K 61.33 61.33 24/04/1982 OBC-VANIAN
912 134239 RIJESH AK 61.33 61.33 04/05/1983 V-ASARI
913 106401 NIKHIL P 61.33 61.33 10/04/1984
914 125003 MANJUSHA E K 61.33 61.33 15/05/1985
915 105948 VARUN R S 61.33 61.33 13/10/1985
916 114144 ASFINA P V 61.33 61.33 04/11/1986 M-MAPPILA
917 125813 SUSHAMA A P 61.33 61.33 23/04/1987 SC-MALAYAN-SC
918 111913 PRIYA N K 61.33 61.33 02/03/1988
919 123105 JISNA K 61.33 61.33 03/05/1988 THIYYA
920 123277 SHIJNA K 61.33 61.33 20/05/1988 OBC-VANIYAN
921 117892 ASWATHY E 61.33 61.33 30/05/1988 V-KAMMALA
922 130502 AKHILA T 61.33 61.33 07/09/1988 THIYYA
923 100597 SOJO A NETTO 61.33 61.33 14/05/1989 LATIN
CATHOLICS
924 109079 RAMEES C K 61.33 61.33 06/05/1990 M-MAPPILA
925 124394 ANUSHYA V R 61.33 61.33 25/05/1991 SC-PULAYAN
926 124305 SUDHA T K 61.00 61.00 03/04/1974 V-KAMMALA
927 113082 SHINI D 61.00 61.00 10/05/1974 THIYYA
928 115659 THANOOJA M K 61.00 61.00 01/11/1976 THIYYA
929 125256 SHAINI K P 61.00 61.00 10/05/1977 THIYYA
930 119400 SHERLY P K 61.00 61.00 10/09/1977 SC-CHERUMAN
931 127500 SHIJI S V 61.00 61.00 25/05/1978 THIYYA
932 115005 SHEENA M P 61.00 61.00 24/02/1979 THIYYA
933 119578 SMISHA T 61.00 61.00 25/03/1979 THIYYA
934 128541 SALINI T V 61.00 61.00 30/03/1979 THIYYA
935 116548 SHIJI N M 61.00 61.00 20/05/1979 THIYYA
936 130519 DHANYA R V 61.00 61.00 21/05/1979 THIYYA
937 128167 SALINA KURIKKILATT 61.00 61.00 23/10/1979 THIYYA
MEETHAL 61.00
938 118192 SHIJILI V KOMATH 61.00 12/03/1980 THIYYA
No. 345/16/DOD 26 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
939 128989 LAIJU C P 61.00 61.00 03/04/1980 THIYYA
940 103440 LALU M M 61.00 61.00 09/08/1980 THIYYA
941 124361 SHEEJA S S 61.00 61.00 06/02/1981 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
942 101334 VIJI M T 61.00 61.00 06/05/1981
943 125164 ANUPAMA K 61.00 61.00 30/05/1981
944 112722 BEEDHA BALAN P 61.00 61.00 31/07/1981
945 111386 LAJANA B P 61.00 61.00 11/11/1981 THIYYA
946 138742 RAMISH P 61.00 61.00 29/01/1982 M-MAPPILA
947 105997 SANEESH U 61.00 61.00 26/05/1982 D-MUKAYA
948 115367 BABITHA M 61.00 61.00 28/05/1982
949 125371 RAJITHA V K 61.00 61.00 30/07/1982 THIYYA
950 129320 LASITHA K P 61.00 61.00 30/04/1983 OBC-VANIYAN
951 123339 PRAVEENA K 61.00 61.00 30/05/1983
952 136090 DILEESH D S 61.00 61.00 06/03/1984
953 137253 ABHILASH THAYYIL 61.00 61.00 22/04/1984 THIYYA
954 112749 SREELEKHA-M M 61.00 61.00 23/04/1984
955 130776 SUJANA P C 61.00 61.00 01/05/1984
956 127099 SUBHINA N S 61.00 61.00 06/05/1984 THIYYA
957 123818 SAYEEDA 61.00 61.00 15/05/1984 M-MUSLIM
KOLIYULLAPARAMBIL 61.00
958 134392 VINEESH OK 61.00 19/05/1984 THIYYA
959 107118 SHINOJ P V 61.00 61.00 30/08/1984 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
960 129287 BIJILA RM 61.00 61.00 24/09/1984
961 117598 BINITHA E 61.00 61.00 20/05/1985
962 104850 DEEPAK E 61.00 61.00 31/05/1985
963 113229 SOUMYA V 61.00 61.00 30/05/1987
964 112866 ASWATI ANNE PAULOSE 61.00 61.00 18/07/1987
965 137730 SANDEEP K 61.00 61.00 29/10/1987 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
966 101031 JISHA M K 61.00 61.00 20/01/1988
967 102688 DHANESH N K 61.00 61.00 07/05/1988 EZHAVA
968 124981 AJILA N 61.00 61.00 26/10/1988
969 112769 BIJUSHA M 61.00 61.00 30/01/1989 THIYYA
970 112564 ATHULYA ANILKUMAR T N 61.00 61.00 30/05/1989 THIYYA
971 126648 RASNA N S 61.00 61.00 31/05/1989 OBC-KAVUTHIYA
N
972 105652 SABEESH K P 61.00 61.00 31/05/1990 EZHAVA
973 117018 REKHA K P 61.00 61.00 01/06/1990 THIYYA
974 105984 SHIJIN A P 61.00 61.00 26/05/1991 THIYYA
975 107470 NIJAS K P 61.00 61.00 31/05/1991 M-MAPPILA
976 105560 SUBIN P K 61.00 61.00 22/03/1992 THIYYA
No. 345/16/DOD 27 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
977 105927 SHIKHIL K RAJ 61.00 61.00 31/03/1992
978 123312 JASLIN JOSE 61.00 61.00 20/05/1992

Supplementary List

Ezhava

1 130405 JASNA K 60.00 3.64 63.64 10/05/1982 THIYYA SP
2 107586 ANIL R M 60.67 60.67 25/04/1976 THIYYA
3 116589 SMITHA C 60.67 60.67 12/06/1978 THIYYA
4 101429 SANILKUMAR K 60.67 60.67 24/08/1979 THIYYA
5 118736 BIJINA M 60.67 60.67 02/01/1981 THIYYA
6 114585 NISHA MOHAN A 60.67 60.67 09/07/1981 THIYYA
7 123059 NIBHA P V 60.67 60.67 01/05/1982 THIYYA
8 110368 SHYNI KK 60.67 60.67 23/05/1982 THIYYA
9 120871 SIJINA P 60.67 60.67 06/03/1983 THIYYA
10 110671 AMBILI AK 60.67 60.67 31/05/1983 THIYYA
11 110821 PRAVEENA K M 60.67 60.67 30/05/1984 THIYYA
12 126250 JISHILA P P 60.67 60.67 13/12/1984 THIYYA
13 113672 SHIBINA K 60.67 60.67 03/12/1985 THIYYA
14 119714 DIVYA P 60.67 60.67 07/01/1986 THIYYA
15 112568 ABISHA KM 60.67 60.67 13/08/1986 THIYYA
16 119565 SREEJILA C N 60.67 60.67 27/03/1987 THIYYA
17 114345 PRABHINA P 60.67 60.67 11/12/1987 THIYYA
18 134002 ANOOP MAYANGIYIL 60.67 60.67 01/10/1988 THIYYA
19 105351 RAHUL T 60.67 60.67 09/08/1989 THIYYA
20 111523 BINNY P S 60.67 60.67 27/05/1991 THIYYA
21 103378 ASOKAN K 60.33 60.33 27/05/1974 THIYYA
22 128568 SHEENA K K 60.33 60.33 31/05/1974 THIYYA
23 111004 LEKHA S K 60.33 60.33 05/12/1975 THIYYA
24 127133 SREEJA P P 60.33 60.33 30/05/1976 THIYYA
25 136344 RINEESH KANNUVAYALIL 60.33 60.33 12/03/1977 THIYYA
KUNIYIL 60.33
26 119730 REENA K 60.33 25/03/1977 THIYYA
27 121705 LIGI JAYARAJ M 60.33 60.33 01/04/1978 THIYYA
28 124785 ANITHA N 60.33 60.33 18/05/1978 THIYYA
29 127155 REEJA E P 60.33 60.33 27/05/1978 THIYYA
30 121953 SIKHNA S S 60.33 60.33 17/04/1979 THIYYA
31 112778 RAJITHA P 60.33 60.33 25/05/1979 THIYYA
32 121641 AGINA R P 60.33 60.33 28/05/1979 EZHAVA
33 124137 SIMI RAM R S 60.33 60.33 31/05/1980 THIYYA

No. 345/16/DOD 28 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
34 119631 SUBINA P 60.33 60.33 19/05/1981 THIYYA
35 123478 VIJINA K P 60.33 60.33 22/02/1982 THIYYA
36 126968 REMYA T K 60.33 60.33 08/01/1983 THIYYA
37 105747 SUJEESH N M 60.33 60.33 15/05/1984 THIYYA
38 116666 MANJUSHA E 60.33 60.33 20/10/1984 THIYYA
39 120538 RAMYA E 60.33 60.33 11/11/1984 THIYYA
40 121997 VIPINA THYVECHA 60.33 60.33 28/05/1986 THIYYA
PARMBATH 60.33
41 136268 SARINLAL K 60.33 31/12/1987 THIYYA
42 114688 SICHINA N K 60.33 60.33 31/05/1988 THIYYA
43 127772 RENYA C H 60.33 60.33 21/08/1988 THIYYA
44 120279 PRASULA PRABHAKARAN 60.33 60.33 28/10/1988 THIYYA
MP 60.33
45 109917 ARUN BABU M M 60.33 22/03/1989 THIYYA
46 102137 SUDHEESHKUMAR K M 60.33 60.33 06/05/1989 THIYYA
47 136959 VIJEESH U K 60.33 60.33 29/05/1989 THIYYA
48 126509 SINSHI V 60.33 60.33 27/08/1990 THIYYA
49 124349 BIJITHA P N 60.00 60.00 30/04/1980 THIYYA
50 117729 SHEEJA M K 60.00 60.00 31/05/1980 THIYYA
51 126920 BABY JOSNA P 60.00 60.00 18/01/1981 THIYYA
52 127998 VIJISHA P P 60.00 60.00 01/06/1981 THIYYA
53 111684 BIBISHA O 60.00 60.00 25/07/1981 THIYYA
54 128227 SILPA N M 60.00 60.00 24/03/1984 THIYYA
55 127976 APARNA K K 60.00 60.00 29/01/1985 THIYYA
56 103442 REJULESH V P 60.00 60.00 17/02/1985 THIYYA
57 126100 MANJUSHA RAGUNATH 60.00 60.00 28/04/1986 THIYYA
58 124502 AMRUTHA N 60.00 60.00 01/11/1986 THIYYA
59 126029 CHINJU M 60.00 60.00 18/01/1988 THIYYA
60 109553 CHASIN CHANDRAN PV 60.00 60.00 07/06/1989 THIYYA
61 139952 NIJESH K 60.00 60.00 03/10/1989 THIYYA
62 113920 ARUNIMA V S 60.00 60.00 29/05/1990 THIYYA
63 127440 SAKINA N S 60.00 60.00 30/05/1990 THIYYA
64 128088 JINSY K 60.00 60.00 16/05/1991 THIYYA
65 139239 ARUN M 60.00 60.00 01/06/1991 THIYYA
66 119239 AJITHA MK 59.67 59.67 13/05/1973 THIYYA
67 115352 BINDU M K 59.67 59.67 21/03/1974 THIYYA
68 112314 SWAGITHA P 59.67 59.67 30/04/1975 THIYYA
69 116939 AJAYASREE M P 59.67 59.67 05/12/1975 THIYYA
70 110642 PREJI MELEKODAMBATTIL 59.67 59.67 10/05/1976 THIYYA
71 116503 JISHA P 59.67 59.67 11/10/1978 THIYYA
No. 345/16/DOD 29 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
72 124092 SHIJI E 59.67 59.67 28/04/1979 THIYYA
73 115336 VIDYA P M 59.67 59.67 12/05/1979 THIYYA
74 129615 SUSMITHA C 59.67 59.67 02/05/1980 THIYYA
75 137720 LIJESH K C 59.67 59.67 31/05/1981 THIYYA
76 128534 LIDIYA P BALAN 59.67 59.67 10/01/1983 THIYYA
77 114199 RAJILA RAJ K R 59.67 59.67 22/04/1984 THIYYA
78 114450 SOVIA T T 59.67 59.67 14/05/1984 THIYYA
79 108910 RINEESH K 59.67 59.67 09/11/1984 THIYYA
80 114378 DHANYA T K 59.67 59.67 07/03/1985 THIYYA
81 105437 BIJESHMON K S 59.67 59.67 25/03/1985 THIYYA
82 127451 MIDHUNA N 59.67 59.67 26/05/1987 THIYYA
83 102469 NIJIN C P 59.67 59.67 27/01/1988 THIYYA
84 117161 BINISHA P 59.67 59.67 20/03/1988 THIYYA
85 103423 MANURAJ K P 59.67 59.67 13/05/1988 THIYYA
86 136608 RAHUL M 59.67 59.67 04/12/1988 THIYYA
87 127873 SAJILA EP 59.67 59.67 30/01/1989 THIYYA
88 140407 NIDHIN C H 59.67 59.67 20/05/1989 THIYYA
89 136334 ANURAG A 59.67 59.67 09/03/1990 THIYYA
90 122839 CHAITHANYA K 59.67 59.67 12/04/1990 THIYYA
91 119462 SEEJA N 59.33 59.33 29/03/1974 THIYYA
92 107195 BINU P A 59.33 59.33 03/04/1977 THIYYA
93 110508 PRIYA M A 59.33 59.33 19/05/1978 THIYYA
94 105713 RAJEESH T K 59.33 59.33 30/05/1980 THIYYA
95 128798 SREEPRIYA A 59.33 59.33 28/10/1980 THIYYA
96 118799 SHILNA M 59.33 59.33 31/05/1984 THIYYA
97 113531 JEESHMI E 59.33 59.33 11/02/1986 THIYYA
98 111479 SARIKA P T 59.33 59.33 31/03/1987 THIYYA
99 125133 SHAJINA K 59.33 59.33 10/05/1987 THIYYA
100 100773 JINSHA K P 59.33 59.33 09/04/1988 THIYYA
101 114095 RIYA K V 59.33 59.33 25/04/1988 THIYYA
102 120495 JUNISHA K M 59.33 59.33 06/05/1988 THIYYA
103 120794 SUTHILA VENUGOPALAN 59.33 59.33 23/10/1989 THIYYA
K 59.00
104 133645 VIJEESH T 59.00 18/05/1977 THIYYA
105 115033 SIJILA K T 59.00 59.00 29/02/1980 THIYYA
106 112697 SINDU M 59.00 59.00 12/04/1980 THIYYA
107 118849 REKHA V 59.00 59.00 11/10/1980 THIYYA
108 140014 SHIJEESH A 59.00 59.00 12/10/1980 THIYYA
109 130357 SANDHYA K P 59.00 59.00 22/05/1981 THIYYA
No. 345/16/DOD 30 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
110 115636 SONA T 59.00 59.00 09/04/1982 THIYYA
111 138113 BIJESH K K 59.00 59.00 15/05/1982 THIYYA
112 131237 LISHA T K 59.00 59.00 26/05/1983 THIYYA
113 119458 BHAVYA V 59.00 59.00 21/03/1984 THIYYA
114 110236 SIJI T K 59.00 59.00 19/05/1984 THIYYA
115 127814 LINISHA P M 59.00 59.00 30/05/1984 THIYYA
116 123981 SUJANA P M 59.00 59.00 30/05/1986 THIYYA
117 114572 DEEPTHI KM 59.00 59.00 22/05/1987 THIYYA
118 125030 SUVARNA THAZHE VALIYA 59.00 59.00 27/10/1987 THIYYA
KATTIL 59.00
119 127896 NIKHISHA C K 59.00 23/02/1988 THIYYA
120 128366 DIVYA AK 59.00 59.00 10/03/1988 THIYYA
121 129474 SUKANYA N K 59.00 59.00 31/05/1988 THIYYA
122 116244 ASWATHI M P 59.00 59.00 31/05/1989 THIYYA
123 113353 ASHIJA A 59.00 59.00 09/03/1990 EZHAVA
124 136032 PRASHOB N K 59.00 59.00 20/02/1991 THIYYA
125 140965 DHANEESH P K 59.00 59.00 20/09/1991 THIYYA
126 107211 NIRMAL P K 59.00 59.00 30/05/1992 THIYYA
127 125696 SANITHA K P 58.67 58.67 05/04/1975 THIYYA
128 122121 BEENA P 58.67 58.67 20/05/1978 THIYYA
129 124031 SREEKALA KK 58.67 58.67 05/09/1979 THIYYA
130 126430 LASITHA P 58.67 58.67 31/03/1980 THIYYA
131 127391 SREELIMA S 58.67 58.67 18/01/1982 THIYYA
132 110869 NISHAKALA C K 58.67 58.67 08/05/1982 THIYYA
133 116059 SMIJA K 58.67 58.67 10/05/1983 THIYYA
134 132422 SOORAJ P 58.67 58.67 02/12/1983 THIYYA
135 114385 MANEESHA C 58.67 58.67 10/05/1984 THIYYA
136 123473 RAMYA K V 58.67 58.67 01/03/1987 THIYYA
137 109026 ATHUL V 58.67 58.67 30/05/1988 THIYYA
138 119817 SREESHMA K 58.67 58.67 10/08/1988 THIYYA
139 118039 SRUTHY C V 58.67 58.67 27/12/1989 THIYYA
140 117755 MANJUSHA K 58.67 58.67 30/05/1990 THIYYA
141 121939 ANANYA A K 58.67 58.67 13/05/1991 THIYYA
142 103724 SUBIN LAL A K 58.67 58.67 07/06/1991 THIYYA
143 102399 ASWIN K 58.67 58.67 30/05/1992 THIYYA
144 111506 SHIBU V 53.67 4.73 58.40 30/05/1977 THIYYA PH-O
145 140867 DINESAN P P 58.33 58.33 22/04/1973 THIYYA
146 127586 SWAPNA CHERUVELLUR 58.33 58.33 06/03/1975 THIYYA
147 127516 SUSHAMA K P 58.33 58.33 09/05/1975 THIYYA
No. 345/16/DOD 31 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
148 125005 SAJILA A 58.33 58.33 20/04/1977 THIYYA
149 116914 SHAIBA O 58.33 58.33 16/05/1979 THIYYA
150 126236 SHYNI K 58.33 58.33 22/05/1979 THIYYA
151 127130 NISHA P 58.33 58.33 06/02/1980 THIYYA
152 137417 DHINEESH K 58.33 58.33 15/05/1981 THIYYA
153 127093 JISHA I 58.33 58.33 31/05/1981 THIYYA
154 126845 SIGI C K 58.33 58.33 12/10/1981 THIYYA
155 107987 PRAGEN C 58.33 58.33 10/05/1983 THIYYA
156 115160 VIJI VS 58.33 58.33 22/05/1983 THIYYA
157 112730 RASITHA KP 58.33 58.33 15/02/1985 THIYYA
158 119557 VAMITHA A M 58.33 58.33 10/05/1986 THIYYA
159 131584 SHARVIN K 58.33 58.33 25/10/1986 THIYYA
160 117017 RESHMA K P 58.33 58.33 20/05/1989 THIYYA
161 120045 SILPA P K 58.33 58.33 29/09/1989 THIYYA
162 113774 SINDHU P 58.00 58.00 30/05/1977 EZHAVA
163 114602 SHINY P 58.00 58.00 27/12/1978 THIYYA
164 123696 SUDHA K 58.00 58.00 10/05/1980 THIYYA
165 130017 SARITHA K 58.00 58.00 05/05/1981 THIYYA
166 123211 NAVIYA P 58.00 58.00 04/01/1982 THIYYA
167 137574 SHIJU A K 58.00 58.00 05/04/1982 THIYYA
168 117319 SHIJINA C 58.00 58.00 17/11/1982 THIYYA
169 128315 RAJINA O 58.00 58.00 25/05/1984 THIYYA
170 127787 JISHA T 58.00 58.00 15/09/1984 THIYYA
171 120213 LIJI P K 58.00 58.00 30/05/1986 THIYYA
172 114241 SREESHMA M R 58.00 58.00 01/06/1986 THIYYA
173 123244 THASHIA K 58.00 58.00 29/01/1988 THIYYA
174 122824 BABIJA K T 58.00 58.00 26/05/1988 THIYYA
175 103935 SARATH DRISH M C 58.00 58.00 07/12/1988 THIYYA
176 140368 RANEESH K 58.00 58.00 04/03/1989 THIYYA
177 122240 JIKISHA P P 58.00 58.00 05/05/1991 THIYYA
PUTHANPURAYIL 58.00
178 111914 NISHILA C 58.00 31/05/1991 THIYYA
179 108938 AJITH P 58.00 58.00 30/05/1992 THIYYA
180 102667 SHIBU N 57.67 57.67 17/04/1976 THIYYA
181 129115 VINEETHA A K 57.67 57.67 11/05/1976 THIYYA
182 120922 JESHI K 57.67 57.67 25/05/1977 THIYYA
183 137226 RIMSY E 57.67 57.67 15/05/1978 THIYYA
184 120533 REEJA M 57.67 57.67 20/11/1979 THIYYA
185 124989 JISHI U V 57.67 57.67 10/05/1980 THIYYA
No. 345/16/DOD 32 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
186 112304 SREEJA P C 57.67 57.67 28/11/1980 THIYYA
187 125691 LAGI G L 57.67 57.67 10/03/1981 THIYYA
188 102432 SUNIL KUMAR M 57.67 57.67 20/11/1982 THIYYA
189 107135 RAJEESH K 57.67 57.67 20/05/1984 THIYYA
190 113681 SAJLA P 57.67 57.67 07/04/1985 THIYYA
191 121341 DHANILA KALLATT 57.67 57.67 24/05/1985 THIYYA
192 127802 RANGYA V P 57.67 57.67 21/05/1988 THIYYA
193 116526 SREEJA K 57.67 57.67 31/05/1988 THIYYA
194 135930 JINESH R 57.67 57.67 28/08/1989 THIYYA
195 103450 ASHICK M A 57.67 57.67 08/04/1990 THIYYA
196 129314 SHEEKHA T 57.67 57.67 13/04/1991 THIYYA
197 134632 VISHNU PRASAD P S 57.67 57.67 10/05/1991 THIYYA
198 109898 SREEROOP M K 57.67 57.67 08/06/1992 THIYYA
199 102524 CHANDRAN 57.33 57.33 10/03/1974 THIYYA
CHURKKUZHEEMMAL 57.33
200 123160 LIJI T P 57.33 19/12/1974 THIYYA
201 113436 JESSIRANI A 57.33 57.33 25/02/1976 THIYYA
202 135653 JANEESH KUMAR K 57.33 57.33 30/05/1978 THIYYA
203 121570 SUJA JAYAN P 57.33 57.33 18/08/1978 THIYYA
204 124772 SHYNA P V 57.33 57.33 28/02/1979 THIYYA
205 112745 RAJI M 57.33 57.33 10/05/1979 THIYYA
206 114854 SAJITHA K 57.33 57.33 04/01/1980 THIYYA
207 118824 LIJOY A 57.33 57.33 15/01/1980 THIYYA
208 128676 SEENA K R 57.33 57.33 06/05/1980 THIYYA
209 125310 NANDIJA VV 57.33 57.33 01/04/1981 THIYYA
210 124419 SIKINA M S 57.33 57.33 06/08/1981 EZHAVA
211 126684 NISHA M T 57.33 57.33 02/04/1982 THIYYA
212 128593 SHIJI V 57.33 57.33 28/05/1982 THIYYA
213 101322 SHAMINA CHIRAPRATH 57.33 57.33 29/05/1982 THIYYA
THAZHA KUNIYIL 57.33
214 128439 JESITHA J 57.33 10/02/1983 THIYYA
215 119212 NESE P V 57.33 57.33 17/12/1984 THIYYA
216 127940 NADIYA C H 57.33 57.33 30/05/1985 THIYYA
217 118668 SINDHYA VT 57.33 57.33 15/03/1986 THIYYA
218 126560 RACHANA OP 57.33 57.33 11/05/1986 THIYYA
219 101509 PRAVEEN T 57.33 57.33 20/05/1986 THIYYA
220 124934 BHAVYA M P 57.33 57.33 26/05/1986 THIYYA
221 123745 ADEENI K A 57.33 57.33 11/04/1987 EZHAVA
222 117384 APARNA A S 57.33 57.33 11/05/1987 THIYYA
223 128349 SALINI P 57.33 57.33 30/07/1987 THIYYA
No. 345/16/DOD 33 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
224 114679 NAYANA T 57.33 57.33 29/05/1988 THIYYA
225 110157 SHILNA P 57.33 57.33 18/02/1990 THIYYA
226 114747 SONA K 57.33 57.33 31/03/1991 THIYYA
227 114332 PRAMEETHA S 57.00 57.00 09/08/1974 THIYYA
228 113889 SHYNI K K 57.00 57.00 10/05/1976 THIYYA
229 119919 SHIJI EM 57.00 57.00 02/03/1977 THIYYA
230 111595 ROSHIMA K 57.00 57.00 07/04/1977 THIYYA
231 127628 SAJITHA M K 57.00 57.00 11/04/1977 THIYYA
232 125483 JINI M 57.00 57.00 05/05/1980 THIYYA
233 128771 BEENA K M 57.00 57.00 24/05/1980 THIYYA
234 114024 DHANYA 57.00 57.00 27/05/1980 THIYYA
PAZHAYOORMANNIL 57.00
235 120737 DHANYA N 57.00 31/05/1982 THIYYA
236 108278 RANJITH PK 57.00 57.00 23/01/1983 THIYYA
237 132799 SHIJITH K 57.00 57.00 15/02/1983 THIYYA
238 125383 DHANYA M 57.00 57.00 25/05/1983 THIYYA
239 110971 ROSHNA K 57.00 57.00 26/05/1983 THIYYA
240 127277 NIMYA K 57.00 57.00 27/03/1984 THIYYA
241 114344 HARITHA N P 57.00 57.00 15/11/1984 THIYYA
242 139156 JIDEESH K 57.00 57.00 30/01/1985 THIYYA
243 128126 VINISHA 57.00 57.00 25/12/1985 THIYYA
KAPPALLITHARAMAL 57.00
244 126433 SHEEGA P 57.00 18/01/1986 THIYYA
245 120705 VIJISHNA MP 57.00 57.00 04/08/1986 THIYYA
246 127474 CHEWNY K 57.00 57.00 07/05/1987 THIYYA
247 126989 DIJA T P 57.00 57.00 22/05/1987 THIYYA
248 115753 SHEEJA E 57.00 57.00 01/04/1989 THIYYA
249 119644 APARNA C 57.00 57.00 01/06/1991 THIYYA
250 121565 SINDHU P G 56.67 56.67 08/04/1974 THIYYA
251 117118 PRAJULA K 56.67 56.67 31/05/1977 THIYYA
252 120865 RESNA N S 56.67 56.67 26/05/1979 THIYYA
253 119110 SHABI V K 56.67 56.67 01/06/1979 THIYYA
254 128181 VIJISHA V 56.67 56.67 30/06/1979 THIYYA
255 128852 SANDEEPTHA K P 56.67 56.67 14/09/1980 THIYYA
256 130546 NEENA K M 56.67 56.67 18/04/1981 THIYYA
257 102477 BINDU C 56.67 56.67 25/05/1981 THIYYA
258 117263 SHAJINI V P 56.67 56.67 13/03/1982 EZHAVA
259 117216 SOJA K P 56.67 56.67 30/04/1982 THIYYA
260 128474 SAJINA K 56.67 56.67 30/05/1982 THIYYA
261 116853 JANCY K I 56.67 56.67 03/12/1982 THIYYA
No. 345/16/DOD 34 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
262 119348 NISHA S P 56.67 56.67 28/10/1984 THIYYA
263 102390 SHABIN P C 56.67 56.67 31/05/1986 THIYYA

Scheduled Caste

1 105236 VIJINEESH K K 60.67 60.67 25/01/1989 SC-PULAYAN
2 113633 RAJANI-P PAROLLIYIL 60.33 60.33 15/05/1975 SC-PARAYAN
3 128967 SMITHA C K 60.33 60.33 15/05/1980 SC-VANNAN
4 123116 SUMITHA K S 60.33 60.33 20/04/1982 SC-VELAN
5 130411 VINISHA P T 60.33 60.33 08/02/1986 SC-PULAYA
6 119242 RAMYA O K 60.33 60.33 17/10/1990 SC-VELAN
7 113986 PRASEEJA KT 60.00 60.00 17/05/1981 SC-CHERUMAN
8 122030 JISHA K 60.00 60.00 28/05/1983 SC-PERUMANNA
N
9 106106 SAILESH I P 59.67 59.67 05/02/1985 SC-CHERUMAN
10 125031 SAKHISHNA K 59.33 59.33 27/01/1983 SC-MANNAN-SC
11 100089 SHIJU S V 59.33 59.33 07/05/1987 SC-SAMBAVAR
12 124251 RISHIMA K K 59.33 59.33 27/02/1988 SC-PULAYAN
13 139458 JIJIN V K 59.33 59.33 30/05/1988 SC-VELAN
14 104029 BABY SUBHEESH LAL K T 59.00 59.00 13/11/1984 SC-PULAYAN
15 121402 SHEENA V C 58.67 58.67 07/03/1979 SC-PULAYAN
16 131953 VIVEK C K 58.67 58.67 06/02/1986 SC-MALAYAN-SC
17 117201 SHIBILA DL 58.33 58.33 31/05/1985 SC-PULAYAN
18 105347 PRADEESH KUMAR P 58.33 58.33 07/06/1989 SC-MANNAN-SC
19 104506 DINESH T P 58.00 58.00 05/05/1977 SC-CHERUMAN
20 108297 SURESH BABU M 58.00 58.00 24/05/1978 SC-CHERUMAN
21 112675 SMITHA GOVINDAN 58.00 58.00 12/11/1978 SC-PULAYAN
22 121273 SANDHYA K T 58.00 58.00 18/10/1980 SC-VANNAN
23 100883 SOUMYASREE V 58.00 58.00 25/03/1989 SC-PULAYAN
24 120790 ANAGHA SASIDHARAN V K 57.67 57.67 13/05/1987 SC-VANNAN
25 111211 SINJU P K 57.33 57.33 15/05/1979 SC-CHERUMAN
26 117799 AMRUTHA A 57.33 57.33 09/01/1985 SC-CHERUMAN
27 140765 RAJIN K M 57.33 57.33 01/03/1986 SC-CHERUMAN
28 118969 RAMYA ARAVIND P 57.33 57.33 31/05/1988 SC-PANAN
29 111845 SHOORA T V 57.00 57.00 30/04/1976 SC-CHERUMAN
30 129612 BINIJA K P 57.00 57.00 18/06/1982 SC-PULAYAN
31 130143 NITHYA A P 57.00 57.00 31/05/1985 SC-VETTUVAN
32 119197 YAMUNA A P 57.00 57.00 29/05/1986 SC-CHERUMAN
33 105506 SWARAJ A 57.00 57.00 15/05/1987 SC-CHERUMAN
34 123026 LISHA N P 56.33 56.33 11/05/1981 SC-PARAVAN
35 114026 JAYA K P 56.33 56.33 20/02/1982 SC-CHERUMAN

No. 345/16/DOD 35 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
36 118196 BILSY R K 56.33 56.33 01/02/1986 SC-CHERUMAN
37 129546 CHITRALEKHA N K 56.33 56.33 30/05/1986 SC-MALAYAN-SC
38 112221 RANJIMA KK 56.00 56.00 22/01/1987 SC-CHERUMAN
39 134532 SHIJITH E T 56.00 56.00 28/05/1988 SC-PULAYAN
40 105734 VINEESH M P 56.00 56.00 22/12/1989SC-MANNAN-SC
41 115295 PRIYARANI N 55.67 55.67 09/04/1976 SC-PERUMANNA
N
42 119782 MOLY M M 55.67 55.67 16/03/1982 SC-CHERUMAN
43 101876 AKHIL G L 55.67 55.67 08/02/1987 SC-PULAYAN
44 127121 SREEJA S J 55.33 55.33 31/05/1976 SC-VANNAN
45 117772 SUJITHA A 55.33 55.33 30/05/1980 SC-CHERUMAN
46 130447 KAVITHA K 55.33 55.33 25/05/1985 SC-VETTUVAN
47 118691 BIJILA E P 55.33 55.33 31/05/1986 SC-VALLUVAN
48 114185 MAYAMOL A P 55.33 55.33 14/05/1988 SC-CHERUMAN
49 131006 BHAVITHA T 55.00 55.00 22/02/1985 SC-PULAYAN
50 101595 AMITHA M T 54.67 54.67 09/04/1980 SC-PULAYAN
51 109524 BAIJESH KUMAR M K 54.67 54.67 03/05/1981 SC-PULAYAN
52 102339 VIMALKUMAR V 54.67 54.67 27/10/1981 SC-PULAYA
53 140181 SHYJU C K 54.67 54.67 17/05/1983 SC-MALAYAN-SC
54 111901 REMYA KRISHNAN M T 54.67 54.67 30/05/1984 SC-VELAN
55 113604 ROSHNA K T 54.67 54.67 30/05/1986 SC-CHERUMAN
56 101758 BAVEESH R 54.67 54.67 25/05/1989 SC-PARAVAN
57 116550 SARIGA C M 54.67 54.67 14/04/1992 SC-CHERUMAN
58 117395 NISHA C M 54.33 54.33 20/05/1982 SC-PULAYAN
59 110879 SAILAJA V 54.00 54.00 08/04/1976 SC-KANAKKAN
60 117964 SIMI CHERIYARAMATH 54.00 54.00 02/04/1981 SC-PARAVAN
61 126320 SARANYA K P 54.00 54.00 08/05/1988 SC-VETTUVAN
62 134989 RATHEESH KUMAR K M 53.67 53.67 01/05/1982 SC-PULAYA
63 106584 LIJESH TG 53.67 53.67 18/06/1991 SC-PULAYAN
64 118693 SREEKALA C 53.33 53.33 25/05/1977 SC-KANAKKAN
65 130164 DIVYA V 53.33 53.33 08/08/1983 SC-PULAYAN
66 113863 PRIYA G 53.33 53.33 08/06/1986 SC-CHAKKILIYA
N
67 107607 SHIBINLAL K 53.33 53.33 26/11/1988 SC-PARAVAN
68 116246 SOUBHYA RAJ P K 53.33 53.33 19/03/1989SC-MANNAN-SC
69 110724 PRASEETHA N 53.00 53.00 13/05/1981SC-MANNAN-SC
70 118826 SMITHA K R 53.00 53.00 21/02/1982 SC-VALLUVAN
71 103555 SINOOP V M 53.00 53.00 17/01/1985 SC-PULAYAN
72 125346 SHINI V P 53.00 53.00 20/02/1985 SC-PARAVAN
73 131417 PREM CHITHRA K V 52.67 52.67 30/04/1973 SC-PARAVAN
No. 345/16/DOD 36 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
74 107753 HARI PRASAD V K 52.67 52.67 12/05/1990 SC-PANAN
75 110769 RAMYA K C 52.33 52.33 18/12/1987 SC-CHERUMAN
76 115001 SHIJI K 52.33 52.33 19/12/1988 SC-VALLUVAN
77 138926 MANU K P 52.33 52.33 22/11/1991 SC-CHERUMAN
78 139578 SREERAJ P 52.00 52.00 30/04/1978 SC-KANAKKAN
79 111370 ASHA T 52.00 52.00 25/05/1978 SC-VANNAN
80 118027 GILNA K P 52.00 52.00 04/05/1985 SC-CHERUMAN
81 115410 BINDU M 51.67 51.67 25/05/1977 SC-MANNAN-SC
82 118503 SARIJA C M 51.67 51.67 30/05/1986 SC-CHERUMAN
83 126487 RAGINA M K 51.67 51.67 15/03/1987 SC-VANNAN
84 128608 SARITHA M P 51.33 51.33 06/01/1985 SC-PULAYAN
85 124538 ASHA K G 51.33 51.33 10/01/1985 SC-MANNAN-SC
86 126774 SAJILA U K M 51.33 51.33 16/04/1986 SC-PULAYA
87 131668 BINISHA K 51.33 51.33 04/02/1987 SC-CHERUMAN
88 128206 ASWATHI SATHEESAN 51.33 51.33 18/05/1991 SC-PARAVAN
89 129257 SHYNI PALLIYARA 51.00 51.00 04/03/1981 SC-PARAVAN
VEETTIL 51.00
90 139920 NIJEESH P POYIL 51.00 02/02/1982 SC-PARAVAN
91 129806 VIJINA V 51.00 51.00 27/12/1982 SC-PULAYA
92 131074 KAVYA C N 51.00 51.00 24/03/1984 SC-PULAYAN
93 115332 JESHNA K 51.00 51.00 16/05/1985 SC-VELAN
94 114470 RESHMA P T 51.00 51.00 03/12/1988 SC-CHERUMAN
95 122305 RAMYA P M 51.00 51.00 17/05/1991 SC-PULAYAN
96 119984 SUSHAMA K 50.67 50.67 03/04/1972 SC-PULAYA
PUTHUPPARAMPU 50.67
97 113298 BINDU P M 50.67 15/02/1977 SC-VALLUVAN
98 140947 VINOD A K 50.67 50.67 29/05/1980 SC-PULAYAN
99 119750 SHYJA PRIYA A T 50.67 50.67 18/03/1981 SC-PARAYA
100 130589 SANILA U K 50.67 50.67 16/03/1982 SC-PULAYAN
101 128878 SWAPNA KUMARI KM 50.67 50.67 01/06/1983 SC-PULAYAN
102 130330 NISHITHA K M 50.67 50.67 26/04/1985 SC-PARAVAN
103 114564 SREEVENY K P 50.33 50.33 11/03/1972 SC-MANNAN-SC
104 112984 RISHILA M K 50.33 50.33 01/06/1978 SC-VELAN
105 113894 LISHA M 50.33 50.33 11/03/1980 SC-VANNAN
106 129283 SMITHA K C 50.33 50.33 24/11/1981 SC-VANNAN
107 116632 VIJI C 50.33 50.33 30/10/1985 SC-VALLUVAN
108 100582 SABEENA K V 50.00 50.00 01/06/1978 SC-PULAYAN
109 100663 NISHA K N 50.00 50.00 22/05/1982 SC-PULAYAN
110 109489 SHINTO M G 50.00 50.00 23/05/1983 SC-PULAYAN
111 111619 BINDU V K 50.00 50.00 10/10/1984 SC-CHERUMAN
No. 345/16/DOD 37 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
112 137723 RADHAKRISHNAN P 50.00 50.00 25/03/1985 SC-VANNAN
113 122138 SUJINA AK 50.00 50.00 20/11/1986 SC-PULAYAN
114 110071 BAMINI N K 49.67 49.67 10/11/1978 SC-CHERUMAN
115 131926 VINEESH V 49.67 49.67 30/05/1982 SC-PARAVAN
116 118661 RAMYA K 49.67 49.67 30/04/1985 SC-KANAKKAN
117 138133 BHAVILESH K 49.67 49.67 04/05/1987 SC-VANNAN
118 117521 RAJENDU R 49.67 49.67 20/09/1987 SC-VANNAN
119 103402 NISANTHKUMAR A P 49.67 49.67 23/05/1990 SC-CHERUMAN
120 134698 SASEENDRAN K 49.33 49.33 20/02/1974 SC-PULAYAN
121 120098 SHEEJA P C 49.33 49.33 01/09/1980 SC-MANNAN-SC
122 134936 BISHON LAL T 49.33 49.33 07/04/1990 SC-CHERUMAN
123 129099 SMITHA V K 49.00 49.00 16/02/1982 SC-PARAVAN
124 118713 LIBITHA A K 49.00 49.00 04/04/1982 SC-CHERUMAN
125 121106 REKHA P M 49.00 49.00 17/05/1982 SC-VETTUVAN
126 100570 BHAVITHA C 49.00 49.00 09/04/1986 SC-PULAYAN
127 129407 ANISHA KV 49.00 49.00 30/05/1988 SC-PARAVAN
128 133556 MAHESH TP 49.00 49.00 20/01/1991 SC-PULAYAN
129 140026 ARUN B 49.00 49.00 25/05/1991 SC-CHERUMAN
130 113018 HALITHA V K 48.67 48.67 23/02/1977 SC-CHERUMAN
131 101090 SINDHUREKHA V K 48.67 48.67 30/04/1977 SC-PULAYAN
132 119422 VIJILA K P 48.67 48.67 26/05/1982 SC-CHERUMAN
133 106045 THILAKESH K T 48.67 48.67 12/03/1984 SC-PULAYAN
134 139694 LIJESH P M 48.67 48.67 23/08/1990 SC-PULAYAN
135 117885 SAIJI M 48.33 48.33 05/05/1974 SC-VANNAN
136 139497 ABIN V 48.33 48.33 25/05/1987 SC-PULAYAN
137 101447 ASWIN R S 48.33 48.33 21/11/1988 SC-VANNAN
138 128659 MONIKA A S 48.00 48.00 10/03/1989 SC-PARAVAN
139 136420 ARJUN V V 48.00 48.00 26/10/1989 SC-PARAVAN
140 109217 ARUN V 48.00 48.00 07/05/1990 SC-CHERUMAN
141 102988 SUNI P P 47.67 47.67 30/05/1982 SC-KALLADI
142 134753 AJESH KUMAR A M 47.33 47.33 20/05/1978 SC-PULAYAN
143 128018 SHEEJA M K 47.33 47.33 10/05/1981 SC-PARAVAN
144 113287 THRIPTHI P 47.33 47.33 10/05/1982 SC-MANNAN-SC
145 118887 ASHA K K 47.33 47.33 01/05/1984 SC-CHERUMAN
146 130261 DEEPA K J 47.00 47.00 15/05/1975 SC-PARAVAN
147 109068 SUNIL KUMAR V K 47.00 47.00 27/05/1978 SC-CHERUMAN
148 124752 DIVYA VELAYUDHAN 47.00 47.00 13/02/1982 SC-PULAYAN
149 118640 RAJI M R 47.00 47.00 23/08/1984 SC-PATHIYAN
No. 345/16/DOD 38 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
Scheduled Tribe
1 141193 NAVITHA N T 60.33 60.33 23/02/1984 ST-KURUMANS
2 141325 MIDHUN T V 50.00 9.10 59.10 08/05/1990 ST-KURUMANS SP
3 119272 ANUSREE K P 48.00 48.00 28/04/1988 ST-KARIMPALAN
4 141215 SARITHA C K 43.67 43.67 06/03/1988 ST-KURUMANS
5 134232 SATHEESAN P 42.33 42.33 10/04/1978 ST-KARIMPALAN
6 139517 BIBIN EC 42.33 42.33 02/06/1989 ST-MUDUVAN
7 127509 AMITHA M KELAPPAN 41.67 41.67 30/05/1982 ST-KURICHIYAN
8 117596 SAVIJA P C 40.00 40.00 20/05/1985 ST-KARIMPALAN
9 141269 SANGEETHA T N 35.33 35.33 21/03/1988 ST-KURUMANS
10 141212 RAJANI A R 34.67 34.67 18/11/1985 ST-KURUMANS
11 128572 JYOTHISHA C M 33.33 33.33 16/02/1989 ST-KARIMPALAN
12 102404 ANUMOD M J 32.33 32.33 17/11/1988 ST-KURUMANS
13 141183 NAVYA K V 31.33 31.33 15/12/1990 ST-KURUMANS
14 141250 SUDHEESH E S 30.00 30.00 05/10/1991 ST-KURUMANS
15 141264 MANOJ EP 28.00 28.00 04/05/1979 ST-ADIYAN
16 112178 NIJILA K I 27.00 27.00 10/12/1989 ST-KURUMANS
17 141332 SUNEETH M S 25.67 25.67 23/07/1988 ST-KURUMANS
18 141292 RAMESH O G 25.33 25.33 18/01/1979 ST-KURUMANS
19 118199 SHYNI N K 23.67 23.67 25/05/1982 ST-KARIMPALAN
20 141299 SREEDEVI CR 23.67 23.67 20/12/1985 ST-ADIYAN
21 129285 MANJU M K 23.67 23.67 22/12/1987 ST-KARIMPALAN
22 104488 HIRAN K S 23.33 23.33 26/01/1991 ST-KURUMANS
23 128856 VIJILA P K 23.33 23.33 16/02/1991 ST-KARIMPALAN
24 126069 ANUSHA KD 22.67 22.67 26/04/1989 ST-KURICHIYAN
25 141339 REMYA K G 22.00 22.00 05/07/1985 ST-Kurumans
26 126011 SRUTHI O 22.00 22.00 20/12/1989 ST-KURICHIYAN
27 117559 BHAGISHMA T C 21.33 21.33 20/04/1990 ST-KARIMPALAN
28 141334 VIJAYAN A 20.67 20.67 07/02/1985 ST-KURICHIYAN
29 111096 MINIMOL K 20.33 20.33 27/05/1984 ST-KURUMANS
30 141234 PRAVITHA C G 19.00 19.00 22/01/1988 ST-KURICHIYAN
31 113173 RAMANI P 18.67 18.67 14/04/1984 ST-PANIYAN
32 140772 SITHEESH M D 18.67 18.67 05/03/1986 ST-KARIMPALAN
33 136112 LINEESH K 18.67 18.67 06/03/1991 ST-KARIMPALAN
34 141235 ARUNKUMAR A R 18.33 18.33 05/02/1990 ST-KURUMANS
35 141296 RAMYA V V 18.00 18.00 25/02/1989 ST-KURUMANS
36 141316 SUNITHA N 17.67 17.67 20/01/1982 ST-KURUMANS

Muslim

No. 345/16/DOD 39 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 106195 BASHEER TT 55.00 10.00 65.00 10/05/1969 M-MAPPILA EX
2 140230 SHAHID K K 60.67 60.67 18/03/1988 M-MAPPILA
3 127449 ASEELA P 60.67 60.67 18/02/1991 M-MAPPILA
4 139944 ILYAS P K 60.33 60.33 01/11/1986 M-MAPPILA
5 129289 MUZNA MUHAMMED P 60.33 60.33 15/03/1991 M-MAPPILA
6 113747 RASHEEDA M P 60.00 60.00 24/05/1975 M-MAPPILA
7 107117 AHAMMED NISHAD 60.00 60.00 03/10/1984 M-MAPPILA
8 112672 MEHARU FARSANA P 60.00 60.00 05/06/1988 M-MAPPILA
9 117570 NOORJAHAN K 59.67 59.67 04/04/1985 M-MAPPILA
10 134361 ABOOBACKER SIDDHIQUE 59.67 59.67 05/01/1986 M-MAPPILA
M 59.67
11 104893 JAMSHINA K 59.67 26/05/1988 M-MAPPILA
12 119639 LUBINA P 59.33 59.33 18/12/1987 M-MAPPILA
13 111186 SAMEERA -AK 59.00 59.00 23/05/1976 M-MAPPILA
14 126846 FAREEDA V K 59.00 59.00 14/02/1977 M-MAPPILA
15 117219 REEMA B 59.00 59.00 17/05/1983 M-MAPPILA
16 129655 RASHILA T M 59.00 59.00 10/03/1984 M-MAPPILA
17 116829 JASNA C 59.00 59.00 09/05/1984 M-MAPPILA
18 117943 MUHAMMED MUSTHAFA P 59.00 59.00 25/08/1985 M-MUSLIM
19 123170 SHAHNAS O 59.00 59.00 22/05/1986 M-MAPPILA
20 103451 JAMALUDHEEN P P 59.00 59.00 21/07/1990 M-MAPPILA
21 111528 MUBEENA TP 58.67 58.67 29/03/1983 M-MAPPILA
22 134299 ABDUL GAFOOR AP 58.67 58.67 18/01/1985 M-MAPPILA
23 109029 DILRAS K 58.67 58.67 20/05/1989 M-MAPPILA
24 129554 SHAMEENA V 58.33 58.33 06/09/1981 M-MAPPILA
25 118116 SUMAYYA P C 58.33 58.33 02/05/1984 M-MAPPILA
26 122739 SHABINA P 58.33 58.33 14/08/1984 M-MAPPILA
27 135898 SHABEERALI EACHAROTH 58.33 58.33 10/02/1987 M-MAPPILA
28 129119 SOUDA V 58.00 58.00 15/05/1977 M-MAPPILA
29 130829 SHAMEENA M P 58.00 58.00 20/02/1979 M-MAPPILA
30 116603 NASHEEDA KP 58.00 58.00 04/05/1982 M-MAPPILA
31 117509 SHEERAS A K 58.00 58.00 24/02/1983 M-MAPPILA
32 119004 SHABNA P T 58.00 58.00 20/05/1985 M-MAPPILA
33 125135 MARYAM F REHMAN 58.00 58.00 30/06/1987 M-MAPPILA
34 109690 MUHAMMED AJMAL P 58.00 58.00 03/12/1989 M-MAPPILA
35 124097 SHAHINA A T 58.00 58.00 02/01/1990 M-MUSLIM
36 103079 SHAKKEER C M 57.67 57.67 10/04/1978 M-MUSLIM
37 117809 SALEENA P 57.67 57.67 02/10/1978 M-MAPPILA
38 103494 FIROS ALI M 57.67 57.67 31/05/1990 M-MAPPILA
No. 345/16/DOD 40 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
39 103524 FASALU RAHMAN K 57.67 57.67 28/05/1992 M-MAPPILA
40 110277 RASEENA E 57.33 57.33 24/05/1979 M-MAPPILA
41 111768 ARAFATH E 57.33 57.33 08/05/1983 M-MAPPILA
42 119121 SIJINA P P 57.33 57.33 27/03/1984 M-MAPPILA
43 111061 SUMAIYA P T 57.33 57.33 31/12/1986 M-MAPPILA
44 122161 SAREENA E 57.33 57.33 02/01/1987 M-MAPPILA
45 105721 AJMAL C 57.33 57.33 03/05/1988 M-MAPPILA
46 107489 MUHSIN P P 57.33 57.33 05/10/1990 M-MAPPILA
47 121900 SHAHAJABI K V K 57.00 57.00 06/01/1975 M-MAPPILA
48 111362 AMINA I P 57.00 57.00 20/04/1977 M-MAPPILA
49 124178 NASEEBA C H 57.00 57.00 31/05/1977 M-MAPPILA
50 120134 HARSHITHA C P 57.00 57.00 10/05/1981 M-MAPPILA
51 116861 SHABNA KK 57.00 57.00 21/05/1986 M-MAPPILA
52 130060 SAHIRA M K 57.00 57.00 06/05/1988 M-MAPPILA
53 119298 RAHEENA K 56.67 56.67 20/05/1978 M-MAPPILA
54 115808 ALFA K 56.67 56.67 28/03/1979 M-MAPPILA
55 135652 SHAFEEKHALI T 56.67 56.67 28/05/1982 M-MAPPILA
56 114418 SOUDA U 56.67 56.67 02/05/1983 M-MAPPILA
57 115487 HUSNA P 56.67 56.67 16/03/1985 M-MAPPILA
58 132396 SIRAJUDHEEN K 56.67 56.67 18/04/1990 M-MAPPILA
59 106288 ZAKKIR VT 56.33 56.33 11/09/1978 M-MUSLIM
60 138416 JAMSHEER P 56.33 56.33 24/07/1982 M-MAPPILA
61 108006 ARSHAD M P 56.33 56.33 09/01/1986 M-MAPPILA
62 112739 NAJLA N T 56.33 56.33 25/05/1987 M-MAPPILA
63 130119 NOUF A 56.33 56.33 29/02/1988 M-MAPPILA
64 100509 THESNI P 56.00 56.00 25/04/1977 M-MAPPILA
65 120635 ROSHNA P 56.00 56.00 31/05/1977 M-MAPPILA
66 131819 SUBEER P 56.00 56.00 18/04/1985 M-MAPPILA
67 115381 RAFSEENA CHITHRATH 56.00 56.00 23/03/1987 M-MAPPILA
68 112645 FAHIMA M 56.00 56.00 04/07/1987 M-MAPPILA
69 117254 JALEESA O 56.00 56.00 20/05/1988 M-MAPPILA
70 134050 ANAS K P 56.00 56.00 19/01/1989 M-MUSLIM
71 127735 SULAIKHA K 55.67 55.67 16/02/1973 M-MAPPILA
72 102369 RASHEED K P 55.67 55.67 29/01/1976 M-MAPPILA
73 113312 SHAREEFA K 55.67 55.67 08/05/1978 M-MAPPILA
74 130127 SHAMEERA M 55.67 55.67 30/05/1978 M-MAPPILA
75 117844 SHEREENA P 55.67 55.67 11/11/1980 M-MUSLIM
76 134099 SHAHEEN SABIQ T K 55.67 55.67 10/07/1981 M-MUSLIM
No. 345/16/DOD 41 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
77 116459 VAHEEDA P P 55.67 55.67 10/04/1983 M-MAPPILA
78 132266 SHARAFUDHEEN T 55.67 55.67 10/12/1985 M-MAPPILA
79 101719 MOHAMMED ANAS K 55.67 55.67 03/03/1986 M-MAPPILA
80 101788 BASHEER NECHIKKATTU 55.33 55.33 24/01/1977 M-MAPPILA
81 125268 SHAMLA K 55.33 55.33 02/04/1980 M-MAPPILA
82 104264 SIYAVUDHEEN P A 55.33 55.33 22/03/1982 M-MAPPILA
83 111829 HASNA MUHAMMAD K P 55.33 55.33 24/09/1986 M-MAPPILA
84 111878 HAFSATH V 55.33 55.33 01/12/1986 M-MUSLIM
85 139302 RAFEEQUE K 55.33 55.33 22/12/1986 M-MUSLIM
86 100841 JASEERA C 55.33 55.33 19/01/1987 M-MAPPILA
87 133375 RASHID P 55.33 55.33 16/08/1988 M-MAPPILA
88 114182 RAMSEENA T A 55.33 55.33 24/10/1988 M-MAPPILA
89 105222 SHIRAS KHAN P K 55.00 55.00 01/03/1976 M-MAPPILA
90 103991 SHAIJAL CM 55.00 55.00 29/10/1982 M-MAPPILA
91 128692 SHAIBA E 55.00 55.00 12/01/1985 M-MAPPILA
92 141300 SAMSHEER K P 55.00 55.00 26/05/1989 M-MUSLIM
93 116208 NASNA T T 55.00 55.00 30/05/1991 M-MAPPILA
94 114001 SARFINA K P 54.67 54.67 08/10/1974 M-MAPPILA
95 101329 SHANIBA V M 54.67 54.67 07/12/1981 M-MAPPILA
96 137782 SAVAD-VC 54.67 54.67 10/05/1983 M-MAPPILA
97 132297 SALIM M P 54.33 54.33 13/03/1979 M-MAPPILA
98 103586 MUHAMMED SIJAS C K 54.33 54.33 28/05/1980 M-MAPPILA
99 119654 SAJITHA BANU V P 54.33 54.33 22/05/1981 M-MAPPILA
100 141046 JA-AFAR K 54.00 54.00 01/04/1979 M-MAPPILA
101 115816 SHAHEENA C P 54.00 54.00 05/11/1981 M-MAPPILA
CHAKKUNGA PARAMBIL 53.67
102 130833 FATHIMATH SHIBILA C K 53.67 02/11/1985 M-MAPPILA
103 139951 ANWAR SALIH P S 53.67 53.67 28/05/1987 M-MAPPILA
104 128789 AZEEHA C 53.67 53.67 01/02/1989 M-MAPPILA
105 140272 MUHAMMED FAVAZ P 53.67 53.67 05/02/1989 M-MAPPILA
106 129007 SALEENA K T 53.33 53.33 22/05/1975 M-MAPPILA
107 122666 RAJEENA T P 53.33 53.33 11/01/1984 M-MAPPILA
108 131530 MUHAMMED SAFEER K 53.33 53.33 23/09/1988 M-MAPPILA
109 123626 HAFSINA P 53.33 53.33 20/12/1988 M-MAPPILA
110 121105 BASITHA THASNEEM K P 53.33 53.33 01/09/1992 M-MAPPILA
111 116375 REJEENA IBRAHIM 53.00 53.00 10/05/1975 M-MUSLIM
112 121810 RAJULA T P 53.00 53.00 30/06/1979 M-MAPPILA
113 132625 FASALURAHMAN P 53.00 53.00 16/02/1980 M-MAPPILA
114 125199 SHAKKEELA M 53.00 53.00 28/05/1982 M-MAPPILA
No. 345/16/DOD 42 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
115 118120 JUSAIRA C 52.67 52.67 14/09/1982 M-MAPPILA
116 115351 SOUJATH N 52.67 52.67 25/11/1983 M-MAPPILA
117 116031 JAMSHEERA A P 52.67 52.67 27/01/1987 M-MAPPILA
118 107715 SHAMNAS C 52.67 52.67 25/05/1989 M-MAPPILA
119 104320 SAIRAF P K 52.67 52.67 25/05/1990 M-MAPPILA
120 111317 JABIR HASSAN V 48.00 4.55 52.55 24/12/1985 M-MAPPILA PH-O
121 103381 SHAJAHAN K P 52.33 52.33 07/03/1976 M-MAPPILA
KALPADAMPARAMBA 52.33
122 107611 MUJEEB P 52.33 12/02/1977 M-MAPPILA
123 117396 BALKHEES K 52.33 52.33 10/04/1980 M-MAPPILA
124 138749 MUSTHAFA T N 52.33 52.33 18/11/1983 M-MAPPILA
125 137966 FAISAL K M 52.33 52.33 10/05/1984 M-MAPPILA
126 116376 SHABNA IBRAHIM 52.33 52.33 14/05/1985 M-MAPPILA
127 139604 ABDU SALI P 52.33 52.33 23/10/1988 M-MUSLIM
128 122211 FATHIMA SAJIDA M 52.33 52.33 04/04/1989 M-MAPPILA
129 107848 SAMSUDEEN T 52.33 52.33 05/12/1989 M-MAPPILA
130 109688 ZUHAIR KODAKKAL 52.00 52.00 24/12/1985 M-MUSLIM
131 111531 MOUSILA P V 52.00 52.00 25/05/1988 M-MAPPILA
132 122476 SUHARABI M K 51.67 51.67 25/04/1977 M-MAPPILA
133 131085 LUBNA K R 51.67 51.67 01/02/1983 M-MUSLIM
134 118267 HASEENA P M 51.67 51.67 15/05/1987 M-MAPPILA
135 118688 RAJINA C P 51.33 51.33 02/11/1979 M-MAPPILA
136 102447 RAMEES ABDUL AZEEZ 51.33 51.33 10/12/1987 M-MAPPILA
137 112201 HAJARA P 51.33 51.33 01/03/1988 M-MAPPILA
138 129284 SHABNA K 51.33 51.33 18/08/1988 M-MAPPILA
139 122825 SAREENA R E 51.00 51.00 10/02/1979 M-MAPPILA
140 108447 SHAMSUDHEEN P 51.00 51.00 01/11/1982 M-MAPPILA
141 141058 SAFIR K 51.00 51.00 01/08/1985 M-MAPPILA
142 100758 JASMIN N 51.00 51.00 11/04/1986 M-MAPPILA
143 103653 SUBAIR P 51.00 51.00 18/05/1988 M-MAPPILA
144 120597 RASNA M 51.00 51.00 21/01/1990 M-MUSLIM
145 112708 AYSHA RISWANA P 51.00 51.00 01/10/1990 M-MAPPILA
146 135127 RIYAS T 50.67 50.67 29/03/1978 M-MAPPILA
147 117894 HASEENA M K 50.67 50.67 16/05/1982 M-MAPPILA
148 122778 RADINA U 50.67 50.67 17/05/1982 M-MAPPILA
149 117123 NAFSIHA C 50.67 50.67 01/05/1988 M-MAPPILA
150 115908 HAJARA K P 50.67 50.67 26/05/1989 M-MAPPILA
151 103543 SHABEER M 50.67 50.67 11/12/1989 M-MAPPILA
152 106445 JINOSE C 50.67 50.67 23/08/1991 M-MAPPILA
No. 345/16/DOD 43 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
153 115766 SAFEENA P P 50.33 50.33 02/04/1984 M-MAPPILA
154 108279 MUHAMMED SHAMEEM T 50.33 50.33 12/03/1986 M-MAPPILA
155 120601 FASNA M T 50.33 50.33 30/05/1987 M-MUSLIM
156 114907 SHANEEFA KK 50.00 50.00 28/05/1979 M-MAPPILA
157 113510 HAFSATH M 50.00 50.00 25/05/1981 M-MAPPILA
158 115291 NASEERA K 50.00 50.00 01/06/1985 M-MAPPILA
159 127717 SAMEEYA T N 50.00 50.00 18/02/1987 M-MAPPILA
160 120159 HIND BEEVI K V 49.67 49.67 21/03/1975 M-MAPPILA
161 116461 SULAIKHA P 49.67 49.67 18/10/1976 M-MAPPILA
162 129560 JAMSHIDA T 49.67 49.67 16/10/1980 M-MAPPILA
163 121797 NASBATH M P 49.67 49.67 03/05/1982 M-MAPPILA
164 110992 FOUSIYA KALLAI 49.67 49.67 02/05/1986 M-MAPPILA
165 116325 FASNA P 49.67 49.67 25/05/1986 M-MAPPILA
166 118907 SAFEERA PP 49.67 49.67 28/05/1989 M-MAPPILA
167 119269 UMMU HABEEBA R K 49.67 49.67 19/05/1990 M-MAPPILA
168 102114 MUHAMMED KUNHI C K 49.33 49.33 19/03/1977 M-MAPPILA
169 110998 NASHEEDA C P 49.33 49.33 08/04/1977 M-MAPPILA
170 136568 KAMARUDHEEN K K 49.33 49.33 30/04/1978 M-MAPPILA
171 128183 SAMEERA MOTTEMAL 49.33 49.33 18/05/1978 M-MAPPILA
172 101306 SHANIBA T K 49.33 49.33 19/12/1982 M-MAPPILA
173 118418 HASNATH V 49.33 49.33 30/05/1984 M-MUSLIM
174 111546 SHAJINA O 49.33 49.33 09/12/1986 M-MAPPILA
175 114105 HAJU M C 49.33 49.33 27/05/1989 M-MAPPILA
176 139399 AZHAR HUSSAIN T P 49.33 49.33 25/05/1991 M-MAPPILA
177 116934 RASIYABI P 49.00 49.00 12/05/1978 M-MUSLIM
178 130377 MARYAM UMMUL 49.00 49.00 27/05/1979 M-MAPPILA
HASANATH T V 49.00
179 124881 NAUSHIRA O 49.00 01/05/1985 M-MUSLIM
180 122266 SAREENA P K 49.00 49.00 07/12/1989 M-MAPPILA
181 140544 NOWSHEER T V 49.00 49.00 22/01/1990 M-MAPPILA
182 113295 RAHIYABI V 48.67 48.67 18/02/1975 M-MAPPILA
183 139729 HARSHAD E K 48.67 48.67 18/12/1981 M-MAPPILA
184 134640 MUNAF K 48.67 48.67 15/05/1982 M-MUSLIM
185 132390 ABDUL NISAR K M 48.67 48.67 10/09/1982 M-MAPPILA
186 136407 MUHAMMED RIYAS P 48.67 48.67 30/03/1983 M-MAPPILA
187 118331 JOSNA P P 48.67 48.67 19/08/1988 M-MUSLIM
188 137658 HAFISH KH 48.33 48.33 29/05/1977 M-MAPPILA
189 115669 THESLI K T 48.33 48.33 26/02/1980 M-MAPPILA
190 121052 SAFEERA E K 48.33 48.33 17/05/1981 M-MAPPILA
No. 345/16/DOD 44 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
191 112849 FATHIMATH SUHARABI K 48.33 48.33 15/05/1982 M-MAPPILA
192 139112 MUHAMMAD M P 48.33 48.33 25/03/1983 M-MAPPILA
193 117807 ANEESHA PP 48.33 48.33 12/06/1983 M-MUSLIM
194 121035 RAHMATH EP 48.33 48.33 19/01/1984 M-MAPPILA
195 119258 BABITHA P 48.33 48.33 15/05/1985 M-MAPPILA
196 137804 SHAHEED MON K 48.33 48.33 25/05/1988 M-MAPPILA
197 116121 SIBI FARSANA V 48.33 48.33 29/05/1988 M-MAPPILA
198 140684 NIZAR K 48.00 48.00 28/01/1980 M-MAPPILA
199 128797 FARIDA M C 48.00 48.00 31/05/1982 M-MAPPILA
200 116453 RASIYA N K 47.67 47.67 16/05/1979 M-MAPPILA
201 120199 KHAIRUNNISA T 47.67 47.67 20/05/1980 M-MUSLIM
202 104422 YAHKOOB K 47.67 47.67 26/03/1981 M-MUSLIM
203 115420 NASEERA P 47.67 47.67 09/12/1982 M-MAPPILA
204 128806 SAMEERA N 47.67 47.67 15/05/1984 M-MAPPILA
205 111427 SHANI T C 47.67 47.67 31/12/1986 M-MAPPILA
206 111358 RAHNA N K 47.67 47.67 27/05/1987 M-MAPPILA
207 105251 ZAINUL ABID V 47.67 47.67 18/11/1987 M-MUSLIM
208 139298 ABDULLATHEEF P T 47.67 47.67 01/11/1990 M-MAPPILA
209 118859 HASEENA K 47.33 47.33 30/05/1977 M-MAPPILA
210 139057 ABOOBACKER C K 47.33 47.33 03/05/1978 M-MUSLIM
211 120374 SAINUNNISA C M 47.33 47.33 31/05/1983 M-MAPPILA
212 112055 NAFEESATH MISIRIYA C V 47.33 47.33 22/05/1984 M-MAPPILA
213 132462 SAJID K 47.33 47.33 30/05/1985 M-MAPPILA
214 120435 SALMATH M 47.33 47.33 20/03/1986 M-MUSLIM
215 112051 RASHEEDA K 47.33 47.33 21/06/1988 M-MAPPILA
216 111309 MAJEED C M 41.33 5.79 47.12 01/01/1969 M-MAPPILA PH-D
217 139177 MUSTAFA N P 47.00 47.00 21/05/1978 M-MAPPILA
218 107993 MUHAMMAD UNAISE P P 47.00 47.00 31/05/1978 M-MAPPILA
219 122882 SHAMEERA P K 47.00 47.00 20/04/1979 M-MAPPILA
220 122581 THASMI T 47.00 47.00 12/04/1982 M-MAPPILA
221 110689 JASNA K 47.00 47.00 01/06/1982 M-MUSLIM
222 102807 ASHARAF T 47.00 47.00 15/08/1982 M-MAPPILA
223 120651 MINU TP 47.00 47.00 14/07/1988 M-MAPPILA
224 135154 ABDUL JALEEL P P 47.00 47.00 17/02/1992 M-MAPPILA
225 135873 JUNAID ABDUL KHADAR 47.00 47.00 27/06/1992 M-MAPPILA

Latin Catholics / Anglo Indian

1 137514 VIVIN KUMAR V 60.00 60.00 30/05/1989 LATIN
CATHOLICS
2 100407 JOSEPH BABU 60.00 60.00 14/04/1990 LATIN
CATHOLICS

No. 345/16/DOD 45 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
3 101377 PRINCY E R 57.67 57.67 01/11/1980 LATIN
CATHOLICS
4 100042 ANIL A 56.67 56.67 01/02/1988 LATIN
CATHOLICS
5 113377 SIMI JOSEPH 55.00 55.00 30/05/1980 LATIN
CATHOLICS
6 100017 ANOOP CHARLES 54.00 54.00 20/05/1988 LATIN
CATHOLICS
7 138357 MANOJ ALPHONSE 53.67 53.67 29/08/1975 LATIN
CATHOLICS
8 100108 SAJIRANI S V 53.67 53.67 30/05/1977 LATIN
CATHOLICS
9 100382 SHINY K J 50.67 50.67 09/05/1988 LATIN
CATHOLICS
10 100427 ANIL R 47.67 47.67 13/05/1990 LATIN
CATHOLICS
11 109290 AJITH WALTS 47.00 47.00 12/12/1981 LATIN
CATHOLICS
12 103762 GLADWIN D COSTA 46.67 46.67 03/06/1988 LATIN
CATHOLICS
13 100076 AJESH X S 46.00 46.00 10/04/1991 LATIN
CATHOLICS
14 100084 SHEEJA T R 45.33 45.33 31/05/1979 LATIN
CATHOLICS
15 100085 NIBU NEPOLEAN 44.00 44.00 05/05/1990 LATIN
CATHOLICS
16 133340 VINEESH FRANCIS LIBERA 42.67 42.67 22/09/1986 LATIN
CATHOLICS
17 100267 AGUSTIN S R 42.00 42.00 27/04/1987 LATIN
CATHOLICS
18 100034 NIDHIN V E 40.67 40.67 21/10/1988 LATIN
CATHOLICS
19 100445 JOSEPH ANTONY 40.67 40.67 31/10/1992 LATIN
CATHOLICS
20 100038 SHEEBA J 40.33 40.33 20/05/1979 LATIN
CATHOLICS
21 116837 ANJU AROWN ROSS 20.00 18.20 38.20 27/10/1992 SP
22 119832 SIMYA D S 36.67 36.67 30/05/1990 LATIN
CATHOLICS
23 100406 STANLY S 35.67 35.67 01/05/1984 LATIN
CATHOLICS
24 119007 MILDA DECOUTH 33.00 33.00 06/11/1985 ANGLO INDIAN
25 140620 ABINDAS D K 32.33 32.33 19/09/1992 LATIN
CATHOLICS
26 115086 DIVYA C R 32.00 32.00 27/05/1985 LATIN
CATHOLICS
27 100503 TINO J 31.67 31.67 04/05/1984 LATIN
CATHOLICS
28 116072 SABITHA A L 30.33 30.33 08/05/1984 LATIN
CATHOLICS
29 113099 ROMILA J 30.33 30.33 26/07/1986 LATIN
CATHOLICS
30 100375 GINI JAMES 29.67 29.67 27/05/1978 LATIN
CATHOLICS
31 123296 GINCI G 29.00 29.00 16/05/1978 LATIN
CATHOLICS
32 100273 AUSTIN JOY S 29.00 29.00 30/05/1984 LATIN
CATHOLICS
33 126318 NEETHU A 28.33 28.33 10/01/1987 LATIN
CATHOLICS
34 120513 ANGELA MARIA P J 27.00 27.00 23/10/1984 LATIN
CATHOLICS
35 100193 CLEMANT C 26.67 26.67 22/05/1986 LATIN
CATHOLICS
36 110709 PRASEENA MENDEZ 26.00 26.00 30/05/1984 LATIN
CATHOLICS
37 127575 DINAH T RAJ 25.67 25.67 30/03/1976 LATIN
CATHOLICS
38 138951 ANTONY JENSON DSOUZA 25.67 25.67 29/04/1977 LATIN
CATHOLICS
39 100283 ANVI D DAS 25.33 25.33 17/09/1988 LATIN
CATHOLICS
40 108132 JOSEPH SALEEN K 24.67 24.67 13/03/1976 LATIN
CATHOLICS
No. 345/16/DOD 46 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
41 133136 SANJAY MURKOTH 24.33 24.33 05/01/1980 LATIN
CATHOLICS
42 141020 DAIJAN DEVASIA 24.33 24.33 23/04/1986 LATIN
CATHOLICS
43 130805 JANCY K X 24.33 24.33 02/05/1986 LATIN
CATHOLICS
44 100236 SANAL KUMAR T S 24.00 24.00 18/05/1982 LATIN
CATHOLICS
45 100356 BINOJ S 23.67 23.67 03/05/1979 LATIN
CATHOLICS
46 121100 MEREENA K 23.67 23.67 05/09/1983 LATIN
CATHOLICS
47 100256 SANOJ C S 23.00 23.00 10/07/1988 LATIN
CATHOLICS
48 111063 JEENA GEORGE 22.67 22.67 18/10/1983 LATIN
CATHOLICS
49 112432 TESSY WILFRED 22.67 22.67 29/01/1986 LATIN
CATHOLICS
50 113902 AMRITAJIN P 22.67 22.67 19/05/1991 LATIN
CATHOLICS
51 138785 JOSEPH T A 22.33 22.33 03/11/1978 LATIN
CATHOLICS
52 100454 SABU Y 20.67 20.67 19/03/1987 LATIN
CATHOLICS
53 102479 ANIL BABY R 12.33 8.00 20.33 30/05/1977 EX
54 116005 BINCY JULIA MENDONZA 19.33 19.33 25/03/1990 LATIN
CATHOLICS
55 103694 JOSEPH SEBASTIAN P A 18.67 18.67 14/04/1978 LATIN
CATHOLICS
56 100142 RENJU J 18.67 18.67 10/05/1990 LATIN
CATHOLICS
57 100588 ALICE M S 17.67 17.67 11/07/1980 LATIN
CATHOLICS
58 117800 SMITHA V E 17.67 17.67 15/04/1982 LATIN
CATHOLICS
59 101841 MANU BELTHAZAR 17.67 17.67 21/11/1982 LATIN
CATHOLICS
60 116886 GEENA K A 16.33 16.33 26/11/1980 LATIN
CATHOLICS
61 100097 STEPHEN P 15.33 15.33 25/05/1980 LATIN
CATHOLICS
62 131575 NIJIL TJ 13.33 13.33 11/09/1987 LATIN
CATHOLICS
63 100298 ROY S P 13.00 13.00 30/05/1982 LATIN
CATHOLICS
64 112362 ELIZABETH SONIA K G 12.67 12.67 07/04/1975 LATIN
CATHOLICS
65 100012 MANOJ X 12.67 12.67 25/05/1988 LATIN
CATHOLICS
66 100100 EBIN WILSON W 12.67 12.67 31/05/1990 LATIN
CATHOLICS
67 100130 CHRISTULAL F K 12.33 12.33 10/05/1979 LATIN
CATHOLICS
68 114831 ANNIE ROOPA M R 12.33 12.33 20/07/1984 LATIN
CATHOLICS
69 100095 DAYANA WILLIAM 12.00 12.00 26/11/1991 LATIN
CATHOLICS
70 128176 NIROSHA THERES A 11.33 11.33 14/04/1985 LATIN
CATHOLICS
OBC
1 124100 SUNITHA V K 60.67 60.67 30/05/1978 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
2 123102 SHIJI V 60.67 60.67 20/12/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
3 123962 JASITHA M 60.67 60.67 09/11/1981 OBC-KANIYAN[G
ANAKA]KANISAN
4 117003 ANJALI CK 60.67 60.67 01/02/1983 OBC-KULALA
5 115886 RESHMA P 60.67 60.67 31/05/1983 OBC-VANIAN
6 127414 MANJULA T 60.67 60.67 30/05/1986 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
7 110303 ARUN T P 56.00 4.37 60.37 30/05/1989 OBC-SALIYA/SAL PH-B
IYAS
No. 345/16/DOD 47 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
8 129822 JISHA P 60.33 60.33 13/10/1979
9 125782 MINI P O 60.33 60.33 20/05/1980
10 123871 RANJITHA RAGHAVAN R 60.33 60.33 25/05/1982
11 126603 SARANYA P K 60.33 60.33 05/04/1985
12 109331 SANTHOSH KUMAR M S 60.33 60.33 14/10/1986
13 130455 RAJASREE S RAJENDRAN 60.33 60.33 18/05/1987
14 128809 JANNYA K K 60.33 60.33 01/05/1988
15 132325 SAJESH K M 60.00 60.00 31/05/1978
16 136652 ABHIMANYU SS 60.00 60.00 27/07/1983
17 132281 NAVANEETH G 60.00 60.00 11/05/1985
18 122864 BABITHA M P 59.67 59.67 26/05/1980
19 123852 RASMI T 59.67 59.67 30/01/1983
20 130838 RENJISHA P K 59.33 59.33 28/01/1981
21 132928 MAHESH CHANDRAN R 59.33 59.33 28/04/1983
22 129658 SREESHMA MOL N P 59.33 59.33 14/07/1986
23 123850 DHANYA KILIYAMMAL 59.00 59.00 29/05/1979
24 127237 SHYJA T 59.00 59.00 30/05/1979
25 126431 SREESHA P V 59.00 59.00 01/06/1986
26 140127 VAISHAK C S 59.00 59.00 27/05/1989
27 117252 BIJINA K 58.67 58.67 23/11/1980
28 128802 VIJILA K 58.67 58.67 18/02/1985
29 127973 BABINA N L 58.67 58.67 18/10/1986
30 128419 SUMISHA P K 58.67 58.67 30/05/1989
31 126618 REEJA T P 58.33 58.33 06/05/1980
32 130650 SHIJI SG 58.33 58.33 18/05/1981
33 107170 MITHUN R 58.33 58.33 18/04/1984
34 126080 GEETHIKA O K 58.33 58.33 27/05/1990
35 131279 SWAPNA P K 58.00 58.00 25/03/1976
36 135204 BIJU VP 58.00 58.00 15/04/1978
37 136070 SUBITH P 58.00 58.00 18/05/1985
38 110827 BINDHU K 57.67 57.67 31/05/1974
39 122390 PRADEEPA P K 57.67 57.67 25/04/1976
40 126450 RAJESWARI 57.67 57.67 27/11/1977
KANAKAKULAM 57.67
41 135200 RAVEENDRAN K M 57.67 17/04/1978
42 115196 REENA TN 57.67 57.67 17/06/1980
43 135742 MAHESH M B 57.67 57.67 19/02/1988
44 127666 RIMA P BABU 57.67 57.67 21/05/1989
45 122697 ASA RAJ S 57.67 57.67 22/12/1990

Commy Remarks

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIYAN

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-YADAVAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIYAN

OBC-VANIAN

OBC-KANIYAN[G

ANAKA]KANISAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIAN

OBC-VEERASAIV

AS[YOGISYOGE

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIAN

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIKA

VAISYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-CHALIYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-CHETTIES

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

No. 345/16/DOD 48 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
46 132960 SANOOP T 57.67 57.67 16/05/1991 OBC-VANIYAN
47 139076 JIBIN V P 57.67 57.67 22/06/1992 OBC-KAVUTHIYA
N
48 126369 SARITHA K 57.33 57.33 06/05/1980 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
49 123185 RAJITHA P K 57.33 57.33 29/05/1981 OBC-SALIYA/SAL
IYAS
50 116193 SHIBIJA VK 57.33 57.33 15/12/1981 OBC-KANIYAR
PANICKER
51 130781 RASHINA K 57.33 57.33 09/04/1985 OBC-VANIYAN

Viswakarma

1 129485 MITHU N T 60.33 60.33 09/12/1988 V-VISWAKARMA
2 102127 SANALKUMAR KK 60.00 60.00 09/05/1982 V-THATTAN
3 114137 SMITHA K R 59.67 59.67 30/05/1975 V-ASARI
4 129793 SANDHYA K 59.67 59.67 10/01/1978 V-KOLLAN
5 114970 KALA G 59.67 59.67 25/05/1983 V-VISWAKARMA
6 126959 SUVARNA T P 58.67 58.67 22/12/1979 V-KAMMALA
7 119499 ANJU S R 58.67 58.67 30/05/1987 V-VISWAKARMA
8 110282 UMABHAI A K 58.00 58.00 31/05/1974 V-KAMMALA
9 115068 REKHA HARI K 57.67 57.67 16/11/1985 V-THATTAN
10 123928 SISIRA K R 57.67 57.67 25/04/1987 V-KAMMALA
11 128538 BHAVANA K 57.67 57.67 01/06/1988 V-KAMMALA
12 110645 ROSHNA T A 57.33 57.33 15/05/1986 V-KAMMALA
13 123464 JOSHMA P V P 57.00 57.00 01/05/1980 V-KAMMALA
14 113562 SHYNIMOL P A 56.67 56.67 22/10/1980 V-ASARI
15 128889 BINDU T T 56.33 56.33 26/12/1974 V-PERUMKOLLA
N
16 136198 RANDEEP P K 56.00 56.00 15/05/1989 V-THATTAN
17 101756 RINOJ ATTRAPAM 55.67 55.67 13/03/1984 V-THATTAN
KUNNATH 55.33
18 111529 SHAIBI P P 55.33 01/05/1977 V-ASARI
19 101471 VINU V V 55.33 55.33 18/11/1978 V-KAMMALA
20 124583 SAJITHA VETTATH 55.33 55.33 10/05/1979 V-KOLLAN
21 101198 RASHIBA N K 55.33 55.33 17/09/1987 V-ASARI
22 136521 SREEJITH E K 55.00 55.00 20/04/1975 V-KAMMALA
23 111629 SUSMITHA A 55.00 55.00 01/04/1979 V-KAMMALA
24 119923 SHINY K 54.67 54.67 25/02/1973 V-KAMMALA
25 121346 SMITHA P M 54.67 54.67 19/02/1977 V-MOOSARI
26 120408 SEENA DK 54.67 54.67 29/04/1982 V-ASARI
27 136853 SINJITH A 54.67 54.67 11/05/1984 V-KAMMALA
28 118181 SHYNA P K 54.67 54.67 27/04/1985 V-KOLLAN
29 136027 ABHIJITH M R 54.67 54.67 06/12/1992 V-KOLLAN
30 121891 RANJINI B 54.33 54.33 01/04/1980 V-KAMMALA
31 101781 NALIN KUMAR C B 54.33 54.33 11/05/1980 V-THATTAN

No. 345/16/DOD 49 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
32 100508 SHIJINI O T 54.33 54.33 30/04/1981 V-KAMMALA
33 140669 AJAY V 54.33 54.33 07/12/1992 V-ASARI
34 130240 REKHA E 54.00 54.00 14/04/1976 V-ASARI
35 120314 SHEENA C P 53.33 53.33 20/05/1978 V-KARUVAN
36 115280 SRUTHI M M 53.33 53.33 14/11/1990 V-ASARI
37 116037 RESNA K 53.00 53.00 26/01/1981 V-THATTAN
38 132951 JITHEESH P 53.00 53.00 24/09/1984 V-ASARI
39 121539 MINIMOL P K 52.67 52.67 30/05/1978 V-KOLLAN
40 109892 SUJITH C S 52.67 52.67 20/05/1987 V-VISWAKARMA
41 101171 DEEPA K T K 52.67 52.67 29/11/1987 V-THATTAN
42 139575 ANILJITH C P 52.67 52.67 01/01/1989 V-MOOSARI
43 135855 JITHESH K 52.67 52.67 11/04/1989 V-KOLLAN
44 119940 SWATHI GANESH 52.33 52.33 25/05/1990 V-THATTAN
45 130218 BINDU K 52.00 52.00 30/11/1975 V-KAMMALA
46 109569 BINEESH-K 52.00 52.00 16/10/1979 V-VISWAKARMA
LA
47 121909 PRIYA T V 52.00 52.00 23/07/1980 V-KAMMALA
48 110459 JINSY A P 52.00 52.00 30/05/1983 V-ASARI
49 111465 NEETHU G P 51.67 51.67 01/01/1991 V-KAMMALA
50 102475 SUNITHA T P 51.33 51.33 08/08/1982 V-ASARI
51 140092 BIJEESH T K 51.33 51.33 25/04/1989 V-KAMMALA
52 126538 MIDHULA P K 51.00 51.00 08/04/1990 V-ASARI
53 108590 RIJULAL P K 50.67 50.67 12/05/1980 V-VISWAKARMA

SIUC Nadar
1 100234 PRAVEEN C P 58.33 58.33 18/03/1991 SIUC N
2 100213 ASHISH JOSE A 57.00 57.00 25/05/1990 SIUC N
3 100254 SAJITHA MOL D 55.00 55.00 10/05/1987 SIUC N
4 120176 BIJI V S 53.33 53.33 03/04/1982 SIUC N
5 100235 SOUMIA S 51.00 51.00 25/05/1983 SIUC N
6 100027 JULIEMOL J Y 48.67 48.67 30/05/1986 SIUC N
7 100232 REEJA Y S 45.33 45.33 14/05/1983 SIUC N
8 100135 BEENA D 44.00 44.00 18/05/1986 SIUC N
9 100060 BERLINE SHINE BINO K 43.33 43.33 08/05/1983 SIUC N
10 100121 SHIBU P 42.33 42.33 20/05/1978 SIUC N
11 100197 GIRIJA WILLS S 41.33 41.33 24/05/1980 SIUC N
12 107537 BIJIN R M 40.00 40.00 30/05/1986 SIUC N
13 100215 DALU R DAS 38.67 38.67 30/05/1987 SIUC N
14 116702 LEJI V 38.33 38.33 18/02/1982 SIUC N
15 100277 RINORAJ J P 38.00 38.00 02/05/1991 SIUC N

No. 345/16/DOD 50 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
16 100132 SAJU R 35.00 35.00 28/05/1984 SIUC N
17 119576 VINCI MOL R V 35.00 35.00 02/05/1992 SIUC N

O.X

1 118648 SHINTU MOL E 60.33 60.33 23/01/1985 OX-PULAYAN
2 136972 PRASAND 48.33 48.33 07/04/1979 OX-CHERUMAN
SATHYASEELAN K M 46.00
3 104578 ROBINS KJ 46.00 23/08/1985 OX-PULAYA
4 116251 CHRISTEENAMMA T 41.33 41.33 03/02/1979 OX-CHERAMAR
JACOB 33.67
5 137644 MANOJ M M 33.67 19/12/1974 OX-PULAYAN
6 100186 BRUTHIMOL K 32.00 32.00 18/09/1988 OX-PULAYA
7 101469 AJEESH K JOHN 28.67 28.67 05/05/1987 OX-SAMBAVA
8 129730 BETSY THOMAS 22.67 22.67 07/03/1989 OX-PULAYA
9 114921 SAJITHA JOSEPH 21.67 21.67 18/05/1980 OX-CHERAMAR
10 111209 SHELJI MATHEW 20.00 20.00 20/05/1974 OX-PULAYA
11 117140 NIKITHA DEVASYA 13.33 13.33 27/05/1991 OX-CHERAMAR
12 110509 REJITHA G S 13.00 13.00 20/05/1986 OX-AYYANAVAR
13 131480 SHEEJA MOL KALLEN 12.67 12.67 12/11/1985 OX-PULAYA
14 125898 ANU JACOB 12.00 12.00 15/06/1977 OX-PULAYA
15 134804 SHAJU MATHEW 11.33 11.33 03/06/1990 OX-CHERAMAR
16 129360 JIJI GEORGE 10.00 10.00 06/03/1990 OX-PULAYA

Dheevara

1 100305 SINOS MEDONA 57.33 57.33 11/10/1987 D-DHEEVARA
2 118782 ASHA T 57.00 57.00 29/03/1984 D-ARAYAN
3 118221 SHEEJA K 56.33 56.33 31/03/1975 D-MUKAYAR
4 130250 NAINA K 56.00 56.00 31/03/1980 D-MUKAYA
5 136392 SREEJITH K 55.67 55.67 21/12/1980 D-MUKAYA
6 105730 MANEESH K 55.00 55.00 07/05/1988 D-MUKAYA
7 132788 HARSHAN T 54.67 54.67 05/08/1989 D-MUKKUVAN
8 127167 GEETHU JAYAKUMAR S J 54.00 54.00 09/05/1992 D-MUKAYA
9 126807 SHYNI A T 53.67 53.67 17/11/1977 D-MUKAYA
10 123232 BHAGYACHITHRA K P 53.67 53.67 10/01/1982 D-MUKAYA
11 123374 DEVIKA S 53.00 53.00 30/04/1985 D-MUKAYA
12 109288 PRASANTH P V 52.33 52.33 23/05/1977 D-MUKKUVAN
13 126310 SEENI P 52.00 52.00 31/05/1975 D-MUKKUVAN
14 104224 JITHESH K 51.00 51.00 04/10/1979 D-MUKAYA
15 119689 SARITHA K 50.00 50.00 28/10/1977 D-ARAYAN
16 119925 NISHA K G 50.00 50.00 23/03/1982 D-MUKAYA
17 113400 RAJULA P V 49.67 49.67 14/05/1981 D-MUKAYA
18 116775 SHINJU K 48.67 48.67 06/07/1977 D-MUKKUVAN

No. 345/16/DOD 51 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
Hindu Nadar
1 114396 DEEPA V R 58.67 58.67 22/05/1984 H Nadar
2 125057 REJANI K R 51.33 51.33 06/04/1981 H Nadar
3 100016 GEETHA G G 44.67 44.67 29/05/1988 H Nadar
4 109021 PRAMOD S 37.67 37.67 13/05/1982 H Nadar
5 108912 AJIN R CHANDRAN 36.00 36.00 02/07/1991 H Nadar
6 100217 PRABHU C G 33.00 33.00 30/05/1989 H Nadar
7 141149 RANGEETH U D 28.33 28.33 05/05/1990 H Nadar
8 101915 FIROSH B L 26.33 26.33 30/05/1982 H Nadar
9 108906 THANKA PRASAD V 24.33 24.33 15/04/1985 H Nadar
10 100203 AISWARIYA V S 24.00 24.00 03/05/1991 H Nadar
11 115646 RANGEETHA U D 24.00 24.00 05/05/1991 H Nadar
12 113661 ANITHA RANI C 22.33 22.33 28/05/1979 H Nadar
13 109453 SUMITH S 20.67 20.67 23/05/1986 H Nadar
14 100078 RATHEESH D V 14.33 14.33 22/05/1983 H Nadar
15 100250 SIBI S 10.00 10.00 01/06/1982 H Nadar
16 121022 SUJA S J 10.00 10.00 25/02/1992 H Nadar
List of Differently Abled Candidates for 3% reservation
Low Vision
1 125908 SAVITHA V P 57.67 4.37 62.04 19/05/1979 PH-B
2 110303 ARUN T P 56.00 4.37 60.37 30/05/1989 PH-B
3 111318 RESHMA K P 44.00 6.55 50.55 30/05/1989 PH-B
4 126708 SIBIN V P 45.00 4.37 49.37 08/10/1992 PH-B
5 126413 RAJITHA KP 35.33 6.55 41.88 17/05/1978 PH-B
6 126710 RAJEENA P 36.00 5.46 41.46 06/08/1988 PH-B
7 128903 RAMYALATHA R 29.67 8.19 37.86 29/08/1991 PH-B
8 128512 SARIKA M 31.67 5.46 37.13 08/04/1987 PH-B
9 126215 ANEESH E 28.33 6.55 34.88 29/04/1983 PH-B
10 110010 NAJMA C T 24.67 4.37 29.04 05/10/1989 PH-B
11 110904 NASEEMA K 23.33 5.46 28.79 13/02/1985 PH-B
12 110609 UNAIS M K 23.00 4.37 27.37 23/11/1991 PH-B
13 110616 ARYASREE A P 18.33 8.74 27.07 17/12/1988 PH-B
14 128916 ANURAG P C 18.00 8.19 26.19 21/04/1990 PH-B
15 110906 BRINTU P 17.33 8.19 25.52 05/02/1991 PH-B
16 129208 RATHEESH E M 16.67 8.19 24.86 03/08/1991 PH-B
17 111105 REENA P 20.00 4.37 24.37 15/05/1972 PH-B
18 129204 SUNIL KUMAR P K 18.67 4.37 23.04 20/03/1974 PH-B
19 126417 YOOSUF K C 15.33 4.37 19.70 01/02/1986 PH-B
No. 345/16/DOD 52 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
20 128516 SRUTHILA V K 10.00 8.19 18.19 10/04/1989 PH-B
21 126706 MANOJAN V VELLAKKODI 13.67 4.37 18.04 20/12/1975 PH-B
22 112009 BINDU K 12.67 4.37 17.04 25/04/1981 PH-B
23 112010 ANISH KUMAR C D 6.00 6.55 12.55 07/05/1968 PH-B
24 129211 SUDINA K 3.67 8.74 12.41 31/05/1989 PH-B
25 126211 ARSHAD R 5.67 4.37 10.04 18/03/1989 PH-B

Hearing Impairment

1 128507 MOLY C P 46.00 4.70 50.70 12/11/1977 PH-D
2 111309 MAJEED C M 41.33 5.79 47.12 01/01/1969 PH-D
3 126219 ABDUL SAMEEM P 25.67 6.55 32.22 12/12/1986 PH-D
4 126212 SANOOPA P 20.67 8.19 28.86 02/04/1990 PH-D
5 110918 DEEPTHA U 12.33 9.28 21.61 27/09/1985 PH-D
6 128904 NISHANTHKUMAR K 11.00 7.97 18.97 02/12/1976 PH-D
7 111814 AYSHABI C E V 11.33 4.91 16.24 30/03/1975 PH-D
8 126213 MUNEEB N V 5.00 10.37 15.37 06/05/1978 PH-D
9 111514 SUDEEP K P 7.67 6.55 14.22 29/08/1981 PH-D
10 111520 ANJU V THANKACHAN 6.00 7.43 13.43 10/01/1991 PH-D
11 110311 RADHIKA R 3.33 9.83 13.16 30/10/1985 PH-D
12 110618 ROHINI V 2.67 9.83 12.50 19/06/1991 PH-D
13 129501 SREELATHA P K 2.00 9.83 11.83 02/11/1979 PH-D
14 126703 RENKEESH C R 5.33 6.01 11.34 08/02/1986 PH-D
15 111119 KARIBATH V 0.33 10.05 10.38 26/04/1979 PH-D
16 110615 SHEENA N K 0.00 8.95 8.95 25/10/1981 PH-D
17 111106 RESHMI N 0.67 7.43 8.10 28/05/1992 PH-D

Locomotor Disability / Cerebral Palsy

1 104601 SUHAIL P V 67.67 5.46 73.13 23/03/1989 PH-O
2 111817 PANKAJAKSHY K P 67.67 3.64 71.31 04/02/1986 PH-O
3 128502 ASWATHI P 65.33 3.64 68.97 30/09/1989 PH-O
4 128510 BEENA N 63.67 4.10 67.77 28/07/1983 PH-O
5 126420 PRAJITH M 59.00 3.64 62.64 11/06/1989 PH-O
6 129502 SHINI K P 55.00 3.64 58.64 31/05/1981 PH-O
7 111506 SHIBU V 53.67 4.73 58.40 30/05/1977 PH-O
8 110317 RIJESH KUMAR M 49.67 4.10 53.77 31/05/1981 PH-O
9 111317 JABIR HASSAN V 48.00 4.55 52.55 24/12/1985 PH-O
10 110617 SREEJILA K P 48.00 4.55 52.55 21/03/1987 PH-O
11 125911 RINCY P P 47.00 5.46 52.46 14/12/1992 PH-O
12 110016 ANJALI P 46.67 5.01 51.68 29/05/1989 PH-O
13 111806 MANEESH P 47.33 3.64 50.97 06/05/1988 PH-O

No. 345/16/DOD 53 VILLAGE EXTENSION OFFICER GRADE II
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
14 127003 RAJILA KURUNNATH 46.33 3.64 49.97 18/03/1973 PH-O
KANDIYIL 49.31
15 110619 SAREESH T 45.67 3.64 28/05/1982 PH-O
16 125918 SHEMIN K P 44.67 4.10 48.77 11/11/1987 PH-O
17 125903 PRAJITH K T K 43.00 3.64 46.64 25/05/1990 PH-O
18 128706 SHAJIRA BEEVI P K 41.33 3.64 44.97 16/07/1975 PH-O
19 129209 HAMEED 39.33 4.55 43.88 06/04/1987 PH-O
PEROTHARAMMAL 42.97
20 110909 NIBIN K 39.33 3.64 24/07/1990 PH-O
21 111820 NITHUL R 38.33 4.55 42.88 26/04/1988 PH-O
22 129215 ABHILASH K 38.67 4.10 42.77 06/08/1986 PH-O
23 111815 SREEJINI K 38.00 3.64 41.64 08/07/1981 PH-O
24 128715 ABHILASH V V 35.67 5.46 41.13 01/12/1986 PH-O
25 126220 VIJEESH R K 35.33 4.55 39.88 22/05/1984 PH-O
26 110611 SURESH A 34.00 3.64 37.64 01/11/1976 PH-O
27 112005 SHAIMA NK 31.00 6.37 37.37 04/02/1987 PH-O

E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen, SP – Sports, PH-B – Low Vision, PH-D – Hearing Impairment, PH-O – Locomotor Disability / Cerebral Palsy

$ – State Archives, * – Amin
( By Order of the Commission )
SHAJAHAN M S
DISTRICT OFFICER
Office of the KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Kerala Public Service Commission DISTRICT OFFICE, KOZHIKODE
District Office,Kozhikode
Approved for issue,

Section Officer.